Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Artists name is Bramer, Leonaert
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1598
1649
1700
1751
1802
1853
1899
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
genre
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
Technical examination type
0 related places within map
453 results, 1 - 50 shown , page 1 of 10
circle of Leonaert Bramer
Kruisafname
Christie's (Paris) 2008-04-10, nr. 37 recto, linkerhelft
Kruisafname
circle of Leonaert Bramer
Christus biddend op de Olijfberg
Christie's (Paris) 2008-04-10, nr. 37 recto, rechterhelft
Christus biddend op de Olijfberg
circle of Leonaert Bramer
De val onder het kruis; De dood van een heilige; Christus aanbeden door vier figuren; De rust op de vlucht naar Egypte
Christie's (Paris) 2008-04-10, nr. 37 verso
De val onder het kruis; De dood van een heilige; Christus aanbeden door vier figuren; De rust op de vlucht naar Egypte
after circle of Rembrandt
Portrait of a woman, dressed in an exotic costume, post 17de eeuw
Schuler Auktionen (Zürich) 2004-06-14 - 2004-06-18, nr. 4261
Portret van een vrouw in een exotisch kostuurm
Leonaert Bramer
Saint Paul imprisoned at Rme
Christie's (New York City) 2005-05-25, nr. 1
De H. Paulus lezend en schrijvend in de gevangenis te Rome
Leonaert Bramer after Jacob Jordaens (I)
The adoration of the shepherds, 1652-1653
Delft, Stedelijk Museum Het Prinsenhof
De aanbidding der herders
Leonaert Bramer
Moses strikes the rock twice in front of the assembled people and water gushes out; the people quench their thirst (Exodus 17:1-7), ca. 1635
London, Courtauld Institute of Art, inv./cat.nr. Witt 2963
Mozes slaat water uit de rots, zodat het volk zijn dorst kan lessen  (Exodus 17:1-7)
Leonaert Bramer
Joseph and Potiphar's wife (Genesis 39:7-12), ca. 1635
London, Courtauld Institute of Art, inv./cat.nr. Witt 2960
Jozef en de vrouw van Potifar (Genesis 39:7-12)
Leonaert Bramer
Circumcision of the Christ-child by the priest in the temple (Luke 2:21)
Warsaw, Muzeum Narodowe w Warszawie, inv./cat.nr. M.Ob.559
De besnijdenis van Christus
Leonaert Bramer
Musicians in a loggia, ca. 1660
Amsterdam, Rijksprentenkabinet, inv./cat.nr. RP-T-1989-108
Musici in een loggia
Leonaert Bramer
Het verraad van Judas, 1637 gedateerd
Private collection
Het verraad van Judas
Leonaert Bramer
Triomftocht van een vorst, ca. 1660-1670
Berlin, Kupferstichkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin, inv./cat.nr. KdZ 30271
Triomftocht van een vorst
Leonaert Bramer after Jan Miense Molenaer
Smoking and drinking figures around a fireplace, ca. 1652-1653
Private collection
Rokende en drinkende boeren bij een haardvuur
Leonaert Bramer
Solomon gives verdict; he commands a soldier to divide the living child in two, the true mother protests (1 Kings 3:16-28)
New York City, The Metropolitan Museum of Art, inv./cat.nr. 11.73
Het oordeel van Salomo: salomo beveelt het levende kind te halveren; de ware moeder protesteert  (1 Koningen 3:16-28)
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) Eerste helft 17de eeuw
Lot's daughters make their father drunk (Genesis 19:30-38), Eerste helft 17de eeuw
Utrecht, Museum Catharijneconvent, inv./cat.nr. BMH s3697
Lot wordt door zijn dochters dronken gemaakt (Genesis 19:30-38)
Thomas de Keyser
De kruisiging, ca. 1640
Utrecht, Museum Catharijneconvent, inv./cat.nr. BMH s342
De kruisiging
Leonaert Bramer
Judas verraadt Christus
Mak van Waay 1975-09-06, nr. 106
Judas verraadt Christus
Leonaert Bramer
The finding of Moses: Pharaoh's daughter comes to bathe with her maidens in the river and discovers the child floating on the water (Exodus 2:1-10)
Private collection
De dochter van Farao vindt Mozes in het biezen mandje (Exodus 2:1-10)
manner of/circle of Leonaert Bramer
Marteldood van de H. Stephanus (handelingen 7:58)
Private collection
Marteldood van de H. Stephanus (handelingen 7:58)
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) midden 17de eeuw (?)
Ongeïdentificeerde allegorische voorstelling van een vrouw in bed omringd door kostbaarheden (?), midden 17de eeuw (?)
Christie's (London (England)) 2003-12-12, nr. 53
Ongeïdentificeerde allegorische voorstelling van een vrouw in bed omringd door kostbaarheden (?)
Leonaert Bramer
The prophet Elijah is carried up into heaven in a chariot with horses of fire in a whirlwind; his cloak falls to the ground and is picked up by Elisha (2 Kings 2:11-13), ca. 1630-1640
Cambridge (England), Fitzwilliam Museum, inv./cat.nr. PD. 28-1968
De profeet Elia wordt ten hemel opgenomen door een strijdwagen met paarden van vuur in een wervelwind. Zijn mantel valt naar beneden, waar Elisa hem opraapt (2 Koningen 2:11-13)
attributed to David Colijns
All the magicians summoned by the king turn their rods into snakes, but Aaron's rod swallows them
Jackson's Auctioneers (Cedar Falls (Iowa)) 2011-11-15 - 2011-11-16, nr. 79
De tovenaars van Farao veranderen hun staf in een slang, doch Aärons in een slang veranderde staf verslindt ze alle (Exodus 6:12-13)
Leonaert Bramer
Pilate washing his hands 'in innocence', ca. 1640
Aachen, Suermondt-Ludwig-Museum, inv./cat.nr. GK 59
Pilatus wast zijn handen in onschuld
Leonaert Bramer
Darius knielend voor Alexander (?), 1637 gedateerd
Berlin, Kupferstichkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin, inv./cat.nr. KdZ 30273
Darius knielend voor Alexander (?)
Leonaert Bramer
Quevedo en de oude vrouw met de rozenkrans (Suenos 1641, boek II, vierde droom), 1659
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 1182
Quevedo en de oude vrouw met de rozenkrans (Suenos 1641, boek II, vierde droom)
Leonaert Bramer
Quevedo ziet Chicotus in de fles (Suenos 1641, boek II, vierde droom), 1659
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 1180
Quevedo ziet Chicotus in de fles (Suenos 1641, boek II, vierde droom)
Leonaert Bramer
Chicotus breekt de fles (Suenos 1641, boek II, vierde droom), 1659
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 1181
Chicotus breekt de fles (Suenos 1641, boek II, vierde droom)
Leonaert Bramer
Een edelman in de hel beroept zich op zijn hoge afkomst (Suenos 1641, boek III, zesde droom), 1659
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 1191
Een edelman in de hel beroept zich op zijn hoge afkomst (Suenos 1641, boek III, zesde droom)
Leonaert Bramer
Quevedo in slaap gevallen boven de verzen van Lucretius, 1659 gedateerd
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 1169
Quevedo in slaap gevallen boven de verzen van Lucretius
Leonaert Bramer
Een monnik opent de deur voor Quevedo (Suenos 1641, boek I, tweede droom), 1659
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 1170
Een monnik opent de deur voor Quevedo (Suenos 1641, boek I, tweede droom)
Leonaert Bramer
De bezeten deurwaarder (Suenos 1641, boek I, tweede droom), 1659
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 1171
De bezeten deurwaarder (Suenos 1641, boek I, tweede droom)
Leonaert Bramer
Smekende soldaten voor een tronende vorst
Christie's 2005-11-16, nr. 234
Smekende soldaten voor een tronende vorst
Leonaert Bramer
Drie studies van een zittende man, zijn kin rustend op zijn recherhand
Christie's 2005-11-16, nr. 224
Drie studies van een zittende man, zijn kin rustend op zijn recherhand
Leonaert Bramer
De Waarheid en de Gerechtigheid op zoek naar onderdak (Suenos 1641, boek I, tweede droom), 1659
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 1172
De Waarheid en de Gerechtigheid op zoek naar onderdak (Suenos 1641, boek I, tweede droom)
Leonaert Bramer
De Waarheid en de Gerechtigheid (Suenos 1641, boek I, tweede droom), 1659
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 1173
De Waarheid en de Gerechtigheid (Suenos 1641, boek I, tweede droom)
Leonaert Bramer
Doktoren op muilezels (Suenos 1641, boek II, vierde droom), 1659
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 1174
Doktoren op muilezels (Suenos 1641, boek II, vierde droom)
Leonaert Bramer
Barbiers en kwakzelvers (Suenos 1641, boek II, vierde droom), 1659
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 1175
Barbiers en kwakzelvers (Suenos 1641, boek II, vierde droom)
Leonaert Bramer
Quevedo en de Dood (Suenos 1641, boek II, vierde droom), 1659
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 1176
Quevedo en de Dood (Suenos 1641, boek II, vierde droom)
Leonaert Bramer
Wereld, Vlees en Duivel strijden met de Geldduivel (Suenos 1641, boek II, vierde droom), 1659
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 1176
Wereld, Vlees en Duivel strijden met de Geldduivel (Suenos 1641, boek II, vierde droom)
Leonaert Bramer
De Dood als rechter op haar troon (Suenos 1641, boek II, vierde droom), 1659
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 1178
De Dood als rechter op haar troon (Suenos 1641, boek II, vierde droom)
Leonaert Bramer
Quevedo en de skeletten van Juan de la Encina en koning Perico (Suenos 1641, boek II, vierde droom), 1659
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 1179
Quevedo en de skeletten van Juan de la Encina en koning Perico (Suenos 1641, boek II, vierde droom)
Leonaert Bramer
Quevedo iin gevecht met het skelet van Don Diego Moreno (Suenos 1641, boek II, vierde droom), 1659
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 1183
Quevedo iin gevecht met het skelet van Don Diego Moreno (Suenos 1641, boek II, vierde droom)
Leonaert Bramer
De krijgslieden staan op uit hun graven (Suenos 1641, boek III, zesde droom), 1659
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 1184
De krijgslieden staan op uit hun graven (Suenos 1641, boek III, zesde droom)
Leonaert Bramer
De vrouwen staan op uit hun graven (Suenos 1641, boek IV, zesde droom), 1659
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 1185
De vrouwen staan op uit hun graven (Suenos 1641, boek IV, zesde droom)
Leonaert Bramer
Echtgenoten achtervolgen een arts (Suenos 1641, boek III, zesde droom), 1659
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 1186
Echtgenoten achtervolgen een arts (Suenos 1641, boek III, zesde droom)
Leonaert Bramer
Een rechter probeert zijn bezoedelde handen schoon te wassen (Suenos 1641, boek III, zesde droom), 1659
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 1187
Een rechter probeert zijn bezoedelde handen schoon te wassen (Suenos 1641, boek III, zesde droom)
Leonaert Bramer
Herbergiers door duivels voortgedreven (Suenos 1641, boek III, zesde droom), 1659
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 1188
Herbergiers door duivels voortgedreven (Suenos 1641, boek III, zesde droom)
Leonaert Bramer
Muzikanten (Suenos 1641, boek III, zesde droom), 1659
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 1189
Muzikanten (Suenos 1641, boek III, zesde droom)
Leonaert Bramer
Drie rentmeesters (Suenos 1641, boek III, zesde droom), 1659
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 1195
Drie rentmeesters (Suenos 1641, boek III, zesde droom)
Leonaert Bramer
Christus als rechter (Suenos 1641, boek III, zesde droom), 1659
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 1190
Christus als rechter (Suenos 1641, boek III, zesde droom)
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?