Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Artists name is Micker, Jan
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1583
1603
1623
1643
1663
1683
1699
Object category
Medium/technique
Created in
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
genre
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
Technical examination type
Document type
Researcher
0 related places within map
40 results, 1 - 40 shown , page 1 of 1
Jan Micker
Extensive landscape with a fortified port
London, private collection R.W. Lloyd
Uitgestrekt landschap met een versterkte havenplaats
Jan Micker
Landscape with the builing of theTower of Babel (Genesis 11:3-5)
Sotheby's (London (England)) 2011-12-07 - 2011-12-08, nr. 195
Landschap met de bouw van de toren van Babel (Genesis 11:3-5)
Jan Micker
Interior of a study with Faust and Mephisto
Uppsala Auktions Kammare (Uppsala) 2008-12-02 - 2008-12-03, nr. 57
Interieur van een studeervertrek met Faust en Mephisto
Jan Micker
Landschap met grote duiventil bij een boerderij
Christie's (Amsterdam) 2006-05-10, nr. 2
Landschap met grote duiventil bij een boerderij
Reynier Jansz.
Landscape with the adoration of the golden calf (Exodus 32:1-25)
Christie's (Amsterdam) 2008-05-06, nr. 4
Landschap met de aanbidding van het gouden kalf (Exodus 32:1-25)
Hans Jurriaensz. van Baden and possibly Jan Micker
Interior of a palace with Moses changing pharaoh's sceptre into a serpent (Exodus 7:10)
Christie's (Amsterdam) 2015-06-23 - 2015-06-24, nr. 21
Interieur van een kerk met Mozes en Aäron, die de staf van farao in een slang veranderen (Exodus 7:10)
Hans Jurriaensz. van Baden and Jan Micker
Palace interior with Christ and the Pharisees discussing the tribute to Caesar (Matthew 22:15-22)
Venduehuis der Notarissen (The Hague) 2010-11-10 - 2010-11-12, nr. 268
Paleisgang met de Cijnspenning voor Caesar (Mattheus 22:15-22)
attributed to Guilliam van Nieulandt (II) and attributed to Jan Micker
River landscape with the Finding of Moses (Exodus 2:5-7), 1629 gedateerd
Dorotheum (Vienna) 2007-10-17, nr. 297
Rivierlandschap met Mozes gevonden door de dochter van de Farao (Exodus 2:5-7)
Jan Micker
Potiphar's wife accuses Joseph of rape ( Genesis 39:14-19)
Sotheby's (London (England)) 2006-07-04, nr. 368
De vrouw van Potifar beschuldigt Jozef van verkrachting (Genesis 39:14-19)
attributed to Jan Fransz. Dammeroen and Jan Micker
Wooded landscape with the Levite and his concubine on their way to Gibea (Judges 19:16)
Christie's (London (England)) 2006-04-26, nr. 40
Boslandschap met de Leviet en zijn concubine, die op weg naar Gibea een oude boer tegenkomen, die hen onderdak aanbiedt (Richteren 19:16)
possibly Chaerles de Hooch and attributed to Jan Micker
Landscape with a ruin and Christ healing a blind man
Van Ham Kunstauktionen (Keulen) 2013-11-15, nr. 509
Landschap met ruïne en Christus die een blinde geneest
attributed to Jan Micker
The marriage of David and Michal (1 Samuel 18:27)
Bukowskis (Stockholm) 2005-11-29 - 2005-12-02, nr. 740
Het huwelijk van David en Mikal (1 Samuel 18:27)
Jan Micker
Christ's agony in the garden
Lempertz (Keulen) 2004-05-22, nr. 1095
Christus in de Hof van Olijven te Getsemane
manner of Jan Micker
De brede en de smalle weg (Matteüs 7:13-14; Lucas 13:24)
Amsterdam, Bijbels Museum, inv./cat.nr. 001051
De brede en de smalle weg (Matteüs 7:13-14; Lucas 13:24)
Hans Jurriaensz. van Baden
Kerkinterieur met de voetwassing van Christus in het huis van Simon de Farizeeër
Bonhams (London (England)) 2004-12-08, nr. 54
Kerkinterieur met de voetwassing van Christus in het huis van Simon de Farizeeër
attributed to Jan Fransz. Dammeroen and Jan Micker
Boslandschap met reizigers en herders onderweg
Sotheby's (London (England)) 1998-12-17, nr. 310
Boslandschap met reizigers en herders onderweg
manner of/after Jan Micker
The way to destruction is broad and the gate is wide; the way to life is narrow and the gate is straight ~ doctrine of Christ on love, etc. (Matthew 7:13-14; Luke 13:24), 1665 gedateerd
Christie's (London (England)) 2001-04-24, nr. 113
De brede en de smalle weg (Mattheus 7:13-23)
after Jan Micker
De brede en de smalle weg (Matteüs 17:13-14; Lucas 13:24), Tweede kwart 17de eeuw
Utrecht, Museum Catharijneconvent, inv./cat.nr. BMH s511
De brede en de smalle weg (Matteüs 17:13-14; Lucas 13:24)
Jan Micker
The sacrifice of Iphigenia
Sotheby's (Amsterdam) 1998-05-06, nr. 7
Het offer van Iphigeneia
Jan Micker
Allegorie van de brede en de smalle weg (Matteus 7: 13)
Maastricht, Museum het Spaans Gouvernement, inv./cat.nr. 0339
Allegorie van de brede en de smalle weg (Matteus 7: 13)
manner of Jan Micker
De smalle en de brede weg (Mattheus 7:13-14)
Maastricht, Bonnefantenmuseum, inv./cat.nr. 2248
De smalle en de brede weg (Mattheus 7:13-14)
Jan Micker
Landscape with the Tower of Babel (Genesis 11:3-5)
Christie's (London (England)) 1998-12-18, nr. 85
Landschap met de toren van Babel (Genesis 11:3-5)
attributed to Jan Fransz. Dammeroen and Jan Micker
Wooded landscape with the banishmen tof Hagar and Ishmael (Genesis 21:9-21)
Sotheby Parke Bernet 1974-03-15, nr. 143
Boslandschap met de wegzending van Hagar en Ismael (Genesis 21:9-21)
Jan Micker
Joseph explaining pharaoh's dreams (Genesis 41:16-36)
Private collection
Jozef verklaart farao zijn dromen (Genesis 41:16-36)
Jan Micker
Joseph accused by Potiphar's wife (Genesis 39:14-19)
Private collection
Jozef beschuldigd door de vrouw van Potifar  (Genesis 39:14-19)
Jan Micker
Amnon is murdered at Absalom's banquet (2 Samuel 13:28)
Sotheby's (London (England)) 1999-10-28, nr. 334
Absaloms knechten doden Amnon (2 Samuel 13:28)
Hans Jurriaensz. van Baden and Jan Micker
Kerkinterieur met Christus en de overspelige vrouw (Johannes 8:1-11)
Glerum (Amsterdam) 2005-11-13, nr. 21
Kerkinterieur met Christus en de overspelige vrouw  (Johannes 8:1-11)
Jan Micker
The baptism of the Eunuch
Phillips Auctioneers (London (England)) 1996-07-02, nr. 253
De doop van de kamerling (Handelingen 8:26-40)
Jan Micker
De brede en de smalle weg (Matteüs 7:13-14)
Lempertz (Keulen) 1998-05-16, nr. 1080
De brede en de smalle weg (Matteüs 7:13-14)
Jan Fransz. Dammeroen and Jan Micker
Landschap met Christus en de hoofdman van Kafarnaum (Mattheus 8:5-13)
Dorotheum (Vienna) 1997-03-04, nr. 47
Landschap met Christus en de hoofdman van Kafarnaum (Mattheus 8:5-13)
attributed to Joris van Schooten
De Hemelvaart van Christus, ca. 1640
Leiden, Lutherse Kerk (Leiden)
De Hemelvaart van Christus
Joachim Govertsz. Camphuysen Jan Micker
Mountainous landscape with the meeting of David and Abigail, who kneels before him and brings him supplies for his men (1 Samuel 25:23)
Servarts Beaux-Arts (Brussels) 2003-05-27 - 2003-05-28, nr. 280
Berglandschap met de ontmoeting van David en Abigaïl, die hem mondkost voor zijn leger brengt (1 Samuel 25:23)
(after?) Jan Micker
De smalle en de brede weg (Matteüs 7:13-14)
Sotheby's (London (England)) 1995-04-05, nr. 24
De smalle en de brede weg (Matteüs 7:13-14)
after Jan Brueghel (I)
Golgotha
Private collection
Golgotha
Jan Micker
Admitted in Joseph's presence, the brothers bow down before him (Genesis 42:6)
Veilinghuis Bernaerts (Antwerp) 2006-11-20 - 2006-11-21, nr. 145
Jozefs broers buigen voor hem in Egypte en vragen om koren (Genesis 42:6)
attributed to Jan Fransz. Dammeroen attributed to Jan Micker
Landscape on a country road with the return of Tobias
Son & Neale Phillips (London (England)) 1996-04-16, nr. 28
Landschap met een boerderij aan een weg; op de voorgrond de  terugkeer van Tobias
Anoniem Amsterdam tweede kwart 17e eeuw and circle of Jan Fransz. Dammeroen and circle of Jan Micker
Wooded landscape with Eliëzer and Rebekah on the road back to Canaan (Genesis24), tweede kwart 17e eeuw
Private collection
Bebost landschap met Eliëzer en Rebekka op weg terug naar Kanaän (Genesis 24)
Joachim Govertsz. Camphuysen and possibly Jan Micker
Rocky landscape with a woman kneeling before Christ
Private collection
Rotslandschap met een vrouw die knielt voor Christus
Joachim Govertsz. Camphuysen and Jan Micker
Joseph's cup is found in Benjamin's sack
Dorotheum (Vienna) 2020-11-10, nr. 193
Jozefs beker teruggevonden in Benjamins zak
attributed to Jan Micker
Christ and the centurion of Capernaum (Matthew 8:5-13)
Private collection
Christus en de hoofdman van Kafarnaum (Mattheus 8:5-13)
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?