Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Artists name is Noort, Lambert van
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1500
1534
1568
1602
1636
1670
1700
Created in
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
Technical examination type
Document type
0 related places within map
45 results, 1 - 45 shown , page 1 of 1
attributed to Lambert van Noort
De Heilige Drievuldigheid met heiligen en apostelen
Dorotheum (Vienna) 1997-06-10, nr. 47
De Heilige Drievuldigheid met heiligen en apostelen
Lambert van Noort
The descent of the Holy Spirit (Pentecost), far left a donor and his patron saint, 1559 gedateerd
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 7893; cat. Benesch 1928, nr. 111 met afb.
De neerdaling van de Heilige Geest (Pinksteren), geheel links een stichter en zijn patroonheilige
is/was called Lambert van Noort
The risen Christ appears to the apostles (John 20:19-30) (design for a church window), 16de eeuw
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 3265; cat. Benesch 1928, nr. 113 met afb.
De verrezen Christus verschijnt aan de apostelen (Johannes 20:19-30) (ontwerp voor een kerkraam)
Lambert van Noort
Christ before Caiaphas (Matthew 28:57-68), 1559 gedateerd
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 7891; cat. Benesch 1928, nr. 112 met afb.
Christus voor Kajafas (Mattheüs 28:57-68)
attributed to Lambert van Noort
De H. Sebastiaan neemt afscheid van zijn familie. In de achtergrond zijn martelaarschap
Phillips Auctioneers (London (England)) 1997-12-02, nr. 139
De H. Sebastiaan neemt afscheid van zijn familie. In de achtergrond zijn martelaarschap
Lambert van Noort
Noah building the ark (Genesis 6:13-22), 1557 gedateerd
Amersfoort, Museum Flehite, inv./cat.nr. S 11
De bouw van de ark van Noach (Genesis 6:13-22)
Lambert van Noort
The embarkation of Noah's ark, 1557 gedateerd
Amersfoort, Museum Flehite, inv./cat.nr. nr. S 12
De inscheping van Noach
Lambert van Noort
Noah sends off a dove (Genesis 8:8), 1557 gedateerd
Amersfoort, Museum Flehite, inv./cat.nr. S 15
Noach zendt de eerste duif uit (Genesis 8:8)
Lambert van Noort
Noah sends of the dove and it returns with an olive-branch Genesis 8), 1557 gedateerd
Amersfoort, Museum Flehite, inv./cat.nr. S 13
Noach zendt voor de derde keer een duif uit. Deze keert terug met een olijftak in de bek (Genesis 8)
Lambert van Noort
Noah sends off a dove after the raven (Genesis 7), 1557 gedateerd
Amersfoort, Museum Flehite, inv./cat.nr. S 16
Noach zendt voor de tweede keer een vogel, een duif, uit (Genesis 7)
Lambert van Noort
Noah sends off a raven which does not return (Genesis 8:6-7), 1557 gedateerd
Amersfoort, Museum Flehite, inv./cat.nr. S 14
Noach zendt een raaf uit, die niet terugkeert  (Genesis 8:6-7)
Lambert van Noort
The dove returns with an olive-branch (Genesis 8:6), 1557 gedateerd
Amersfoort, Museum Flehite, inv./cat.nr. nr. S 17
De terugkeer van de duif met een tak naar de ark van Noach (Genesis 8:6)
Lambert van Noort
Noah's sacrifice; various animals are offered, possibly a lamb, a dove and a ram(Genesis 8:20), 1557 gedateerd
Amersfoort, Museum Flehite, inv./cat.nr. nr. S 19
Het dankoffer van Noach en zijn gezin (Genesis 8:20)
Lambert van Noort
Noah builds an altar to sacrifice to the Lord in gratitude (Genesis 8:20), 1557 gedateerd
Amersfoort, Museum Flehite, inv./cat.nr. nr. S 18
Noach bouwt een altaar om de Heer een dankoffer te brengen  (Genesis 8:20)
Lambert van Noort
De aanbidding van de herders, 1568 gedateerd
Brussels, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, inv./cat.nr. 357
De aanbidding van de herders
Lambert van Noort
Christ washes the feet of the apostles (John 13:1-20), 1560 gedateerd
Antwerp, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, inv./cat.nr. 449
De voetwassing
Lambert van Noort
De Sibille van de Hellespont, 1565 gedateerd
Antwerp, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, inv./cat.nr. 443
De Sibille van de Hellespont
Lambert van Noort
De Sibille van Delphi, 1565 gedateerd
Antwerp, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, inv./cat.nr. 444
De Sibille van Delphi
Lambert van Noort
Sibille met de kelk, 1565 gedateerd
Antwerp, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, inv./cat.nr. 447
Sibille met de kelk
Lambert van Noort
Sibille met kruisstaf, 1565 gedateerd
Antwerp, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, inv./cat.nr. 441
Sibille met kruisstaf
Lambert van Noort
De Sibilla Agrippina, 1565 gedateerd
Antwerp, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, inv./cat.nr. 442
De Sibilla Agrippina
Lambert van Noort
Sibille met lans en spons, 1565 gedateerd
Antwerp, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, inv./cat.nr. 445
Sibille met lans en spons
Lambert van Noort
Sibille met de geselkolom, 1565 gedateerd
Antwerp, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, inv./cat.nr. 446
Sibille met de geselkolom
Lambert van Noort
The change of sticks and stones into gold and jewels by John the Evangelist
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 7829
De verandering van stokken en stenen in goud en juwelen door Johannes de Evangelist
attributed to Lambert van Noort
The burial of an early Christian?
Christie's (London (England)) 2007-07-03, nr. 83
De begrafenis van Adam?
Lambert van Noort
Thomas the Apostle converts the queen of Upper India (?), ca. 1550
Private collection
De apostel Thomas bekeert de koningin van Opper India (?)
Lambert van Noort
The animals leaving Noah's ark, 1557 gedateerd
Paris, Fondation Custodia, inv./cat.nr. 8881
De ontscheping van de dieren uit de ark van Noach
attributed to Lambert van Noort
Christus in het huis van Simon de Farizeeër, derde kwart 16de eeuw
Artcurial (Paris) 2010-06-21, nr. 70
Christus in het huis van Simon de Farizeeër
Lambert van Noort
The Last Supper, 1558
Antwerp, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, inv./cat.nr. 450
Het Laatste Avondmaal
Lambert van Noort
De opstanding, 1565
Antwerp, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, inv./cat.nr. 456
De opstanding
Lambert van Noort
The arrest of Christ in the Garden of Gethsemane
Weimar (Thüringen), Stiftung Weimarer Klassik und Kunstsammlungen, inv./cat.nr. KK 4562
De gevangenneming van Christus in de Hof van Olijven
Lambert van Noort
Christ before King Herod
Weimar (Thüringen), Stiftung Weimarer Klassik und Kunstsammlungen, inv./cat.nr. KK 4561
Christus gebracht voor koning Herodes
follower of Lambert van Noort
Esther fasting and praying for the salvation of the Jews (Esther Apocryphia 14), tweede helft 16de eeuw
Cologne, Wallraf-Richartz-Museum, inv./cat.nr. Z 2731
Ester vast en bidt voor de redding van de joden (Ester Apocrief 14)
follower of Lambert van Noort
Ahasuerus asks Haman for advice how to honour a servant (Esther 6:6), tweede helft 16de eeuw
Cologne, Wallraf-Richartz-Museum, inv./cat.nr. Z 2732
Ahasveros vraagt Haman om raad he de koning een man kan eren (Ester 6:6)
Lambert van Noort
The healing of the blind Tobit
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 21147
De genezing van de blinde Tobias (Tobias 11:12 e.v.)
attributed to Lambert van Noort
De aanbidding van herders, derde kwart 16de eeuw
Christie's (London (England)) 2003-10-29, nr. 5
De aanbidding van herders
Arent Lepelaer after Lambert van Noort
De twaalfjarige Christus lerarend in de tempel, 1700 gedateerd
Gouda, Hervormde Gemeente (Gouda)
De twaalfjarige Christus lerarend in de tempel
Lambert van Noort
De boetvaardige H. Hieronymus
Sotheby's (London (England)) 2001-12-13, nr. 112
De boetvaardige H. Hieronymus
Lambert van Noort
The carrying of the cross with St. Veronica, ca. 1550-1555
Private collection
De kruisdraging met de H. Veronica
circle of Lambert van Noort
Christus geneest de blindgeborene (Johannes 9: 1-7)
Weimar (Thüringen), Goethe Nationalmuseum, inv./cat.nr. 840
Christus geneest de blindgeborene (Johannes 9: 1-7)
Arent Lepelaer after Lambert van Noort
De geboorte van Johannes de Doper, 1700 gedateerd
Gouda, Hervormde Gemeente (Gouda)
De geboorte van Johannes de Doper
Lambert van Noort
De verkondiging van de geboorte van Johannes de Doper aan Zacharias (Mattheüs 1:19-25), met stichtersportret, 1561
Gouda, Hervormde Gemeente (Gouda), inv./cat.nr. Carton voor Glas 9
De verkondiging van de geboorte van Johannes de Doper aan Zacharias (Mattheüs 1:19-25), met stichtersportret
Lambert van Noort
De geboorte van Johannes de Doper (Lucas 1:57-65), met stichtersportret, 1562
Gouda, Hervormde Gemeente (Gouda), inv./cat.nr. Carton voor Glas 11
De geboorte van Johannes de Doper (Lucas 1:57-65), met stichtersportret
Lambert van Noort
De twaalfjarige Jezus in de tempel (Lucas 2:41-52); Heilige Petrus, Maria met Kind en een schenker, 1560 gedateerd
Gouda, Hervormde Gemeente (Gouda), inv./cat.nr. Carton voor Glas 13
De twaalfjarige Jezus in de tempel (Lucas 2:41-52); Heilige Petrus, Maria met Kind en een schenker
Lambert van Noort
The adoration of the shepherds, 1555 gedateerd
Antwerp, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, inv./cat.nr. 448
De aanbidding van de herders
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?