Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Artists name is Straet, Jan van der
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1799
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
genre
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
Technical examination type
Document type
0 related places within map
804 results, 1 - 50 shown , page 1 of 17
Peter Paul Rubens after Jan van der Straet after Hendrick Goltzius
Christ's death on the cross; soldiers throwing dice for Christ's seamless garment
Edinburgh, Scottish National Gallery, inv./cat.nr. D 5134
Golgotha: Christus sterft aan het kruis; soldaten verdobbelen zijn kleed
Jan van der Straet
The Battle of Sscannagallo, ca. 1569
London, Jean-Luc Baroni Ltd.
De veldslag van Florence tegen Siena in de vlakte van Scannagallo nabij Marciano in de Valdichiana,  2 augustus 1554
Jan van der Straet
Cornelia, mother of the Gracchi and her female companions, 1562-1563
London, Jean-Luc Baroni Ltd.
Cornelia, de moeder der Gracchen met haar gezellinnen en echtgenoot Tiberius, die een manlijke slang doodt (Plutarachus, Tiberius Gracchus)
after Jan van der Straet
The annunciation to the shepherds, na 1589
Göttingen (Niedersachsen), Kunstsammlung der Universität Göttingen, inv./cat.nr. Sammlung Uffenbach H 11, als: toegeschreven aan Adriaen Collaert
De verkondiging aan de herders (Lucas 2:8-14)
Jan van der Straet
The holy Trinity, with a portrait of the donor, 15[9]4 gedateerd
Rocca San Casciano, Chiesa di Santa Maria delle Lacrime
De heilige Drie-eenheid, met een portret van de opdrachtgever
after Jan van der Straet after Michelangelo
Horseman with spear, seen from the back; three figures seen from the back, 1586-1587 gedateerd
Amsterdam, Rijksprentenkabinet, inv./cat.nr. RP-T-1939:78, fol. 4 verso en 5 recto; cat. Boon 1978, nr. 616
Ruiter met speer, op de rug gezien; drie figuren op de rug gezien
Jan Claudius de Cock
Allegorical portrait of King Boudewijn VII Hapkin, Count of Flanders (1093-1119), called Boudewijn with the Axe
Artcurial (Paris) 2015-06-03, nr. 48
Allegorisch portret van koning Boudewijn VII Hapkin, graaf van Vlaanderen (1093-1119), genaamd Boudewijn met de Bijl
Jan van der Straet
The capture of a swarm of bees in a farmyard, ca. 1578-1580
Chicago (Illinois), The Art Institute of Chicago, inv./cat.nr. inv. nr. 2013.1031
De vangst van een bijenvolk
after Alessandro Allori
Christ and the woman of Samaria, na 1575
Christie's (New York City) 1998-05-22, nr. 68
Christus en de Samaritaanse vrouw
Peter Stevens (II)
Landscape with hunters and dogs (the spring), ca. 1610-1620
Sotheby's (Amsterdam) 2001-11-06, nr. 23
Landschap met jagers en honden (de lente)
Jan van der Straet
The righteousness of emperor Trajan, ca. 1563
Private collection
De rechtvaardigheid van keizer Trajanus
Jan van der Straet
The Indian dragon hunt, ca. 1596
Private collection
Drakenjacht in India
after Jan van der Straet
Hunter on horseback, na 1567
Christie's (Paris) 2002-03-21, nr. 15
Jager te paard
after Jan van der Straet
The glorification of Mary and child by saint Barbara, saint Catherine and angels, 17de eeuw
Veilinghuis Bernaerts (Antwerp) 1998-03-30, nr. 25
De verheerlijking van Maria met kind door de heilige Barbara, de heilige Catharina en engelen
Jan van der Straet
Saint Giovanni Gualberto visits a sick woman, jaren 1590
Hamburg, Hamburger Kunsthalle, inv./cat.nr. 22563
De H. Giovanni Gualberto bezoekt een zieke vrouw
Jan van der Straet after Michelangelo
John the Baptist
Florence, Galleria degli Uffizi, inv./cat.nr. 17.331 F
Johannes de Doper
Jan van der Straet
The generosity of Saint Nicholas, 1588 gedateerd
Florence, Galleria degli Uffizi, inv./cat.nr. 7790 F
De vrijgevigheid van de Heilige Nicolaas
after Jan van der Straet
Giovanni de' Medici forces the Swiss army to surrender, na 1583
Sotheby's (New York City) 2000-01-26, nr. 7
Giovanni de' Medici dwingt het Zwitserse leger tot overgave
Jan van der Straet
The charity of St. Martin, 1585 gedateerd
Lucca, Museo di Palazzo Mansi
De H. Martinus deelt zijn mantel met een bedelaar
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (historische regio) laat 16de eeuw
The evangelist Marcus, laat 16de eeuw
Sotheby's (Amsterdam) 2000-11-08, nr. 5
De evangelist Marcus
attributed to Jan van der Straet
Portrait of a Knight in the order of Santo Stefano
Venice, private collection Giorgio Cini, inv./cat.nr. 6326
Portret van een ridder van de Orde van Santo Stefano
Jan van der Straet
The birth of Mary, ca. 1600
Florence, Museo di San Stefano al Ponte, inv./cat.nr. 1863 nr. 432
De geboorte van Maria
Jan van der Straet
Title page with the Medici coat-of-arms, allegorical figures and animals around a cartouche, ca. 1578
New York City, The Metropolitan Museum of Art, inv./cat.nr. 1999.258
Titelblad met het Medici-wapen, allegorische figuren en dieren rond een cartouche
after Jan van der Straet
Christ mocked (Matthew 27:27-30)
Sotheby's (London (England)) 2000-07-05, nr. 309
Christus bespot (Mattheüs 27:27-30)
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (historische regio) tweede helft 16de eeuw
The entombment of Christ with angels (fragment?), tweede helft 16de eeuw
Whereabouts unknown
De graflegging van Christus met engelen (fragment?)
Jan van der Straet
The prophet Gad
Private collection
De profeet Gad
Jan van der Straet
Zephaniah the Prophet
Private collection
De profeet Zefanja
Peter Stevens (II)
Winter
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 7960; cat. Benesch 1928, nr. 352, afb. op pl. 91
De winter
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (historische regio) na ca. 1584 after Jan van der Straet
The entombment, na ca. 1584
Bleijerheide (Kerkrade), Klooster St. Maria ter Engelen
De graflegging
Jan van der Straet
The retreat of the Turks after the siege of Vienna in 1529, 1589 gedateerd
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 23437; cat. Benesch 1928, p. 21-22, nr. 169, afb. op pl. 46
De aftocht van de Turken na het beleg van Wenen in 1529
Jan van der Straet
Cloelia flees the camp of Porsenna (Livy 2:13; Plutarch 6:19)
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 23438; cat. Benesch 1928, p. 22, nr. 172, afb. op pl. 46
Cloelia ontvlucht het kamp van Porsenna (Livius 2:13; Plutarchus 6:19)
Jan van der Straet
Hersilia reconciles the Romans and the Sabines
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 23434; cat. Benesch 1928, p. 22, nr. 171, afb. op pl. 46
Hersilia beëindigt de strijd tussen de Romeinen en de Sabijnen
Jan van der Straet
The Vestal virgin Tuccia proves her virginity by carrying water in a sieve (Valerius Maximus 8.1.5)
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 23436; cat. Benesch 1928, p. 22, nr. 175, afb. op pl. 47
De Vestaalse maagd Tuccia bewijst haar maagdelijkheid door water in een zeef te dragen (Valerius Maximus 8.1.5)
Jan van der Straet
Claudia prevents the tribune to interrupt her father's triumph
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 23439; cat. Benesch 1928, p. 22, nr. 174, afb. op pl. 47
Claudia verhindert de tribuun haar vaders triomftocht te onderbreken
Jan van der Straet
Coriolanus is convinced by the pleas of his mother Veturia and his wife Volumnia to lift the siege of Rome (Livy 2:40; Plutarch 12:34-36)
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 23441; cat. Benesch 1928, p. 22, nr. 173, afb. op pl. 47
Coriolanus laat zich door de smeekbeden van zijn moeder Veturia en zijn vrouw Volumnia overreden het beleg van Rome op te heffen (Livius 2:40; Plutarchus 12:34-36)
Jan van der Straet
Battle between the Greeks and the Amazons (Plutarch 1:27), 1564 gedateerd
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 15119; cat. Benesch 1928, p. 21, nr. 154, afb. op pl. 42
Slag tussen de Grieken en de Amazones (Plutarchus 1:27)
Jan van der Straet
King Darius of Persia and the young woman of Paeonia, ca. 1595
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 23435; cat. Benesch 1928, p. 22, nr. 170, afb. op pl. 46
Koning Darius van Perzië en de jonge vrouw uit Paeonië
Jan van der Straet
The celebration of the Eucharist, jaren 1595
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 7953; cat. Benesch 1928, p. 21, nr. 163, afb. op pl. 44
De viering van de Eucharistie
Jan van der Straet
Communion in the church, jaren 1595
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 7955; cat. Benesch 1928, p. 21, nr. 165, afb. op pl. 45
Communie uitreiking in de kerk
Jan van der Straet
Parable of the unworthy wedding guest (Matthew 22:1-14), jaren 1595
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 7951
Parabel van de onwaardige bruiloftsgast (Mattheüs 22:1-14)
Jan van der Straet
The presentation of the communion to a sick, jaren 1595
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 7956; cat. Benesch 1928, p. 21, nr. 166, afb. op pl. 45, als: Het Heilig Oliesel
De uitreiking van de communie aan een zieke
Jan van der Straet
The gathering of manna (Exodus 16), jaren 1595
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 7947; cat. Benesch 1928, p. 21, nr. 156, afb. op pl. 42
De manna-regen (Exodus 16)
Jan van der Straet
The last supper (Matthew 26:17-30)
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 7952; cat. Benesch 1928, p. 21, nr. 162, afb. op pl. 44
Het laatste avondmaal (Mattheüs 26:17-30)
Jan van der Straet
Jonathan eats the honeycomb (1 Samuel 14:24-31), jaren 1595
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 7948; cat. Benesch 1928, nr. 158, afb.
Jonathan eet de honingraat (1 Samuël 14:24-31)
Jan van der Straet
The prophet Elijah awakened by the angel on Mount Horeb; to the right God speaks to Elijah, who covers his face (I Kings 19:5-18), jaren 1595
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 7949; cat. Benesch 1928, nr. 159, afb., als: 'De engel brengt Habakuk brood en water'
De profeet Elia gewekt door een engel op de berg Horeb; op de achtergrond spreekt God tot Elia in de grot (1 Koningen 19:5-18)
Jan van der Straet
The guest meal of king Ahasuerus (Esther 1:1-6), jaren 1595
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 7950
Het gastmaal van koning Ahasveros (Ester 1:1-6)
Jan van der Straet
Giovanni de' Medici for François I of France
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 23440; cat. Benesch 1928, p. 21, nr. 168, afb. op pl. 45
Giovanni de' Medici voor Frans I van Frankrijk
Jan van der Straet
Three angels with the sweat cloth of Christ
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 7958; cat. Benesch 1928, p. 21, nr. 152, afb. op pl. 41
Drie engelen met de zweetdoek van Christus
Jan van der Straet
The sibyl takes Aeneas to the Elysian fields, where his father shows him the heroes of his posterity (Aeneid 6)
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 7959; cat. Benesch 1928, p. 21, nr. 153, afb. op pl. 42
De sibylle voert Aeneas naar de Elysische velden, waar zijn vader hem de helden van zijn nageslacht toont (Aeneis 6)
Jan van der Straet
The defeat of Saul against the Philistines; left in the background: Saul throws himself into his sword (1 Samuel 31:4), 1579 gedateerd
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 15120; cat. Benesch 1928, p. 21, nr. 167, afb. op pl. 45
De nederlaag van Saul tegen de Filistijnen; links op de achtergrond: Saul stort zich in zijn zwaard (1 Samuël 31:4)
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?