Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Artists name is Victors, Jan
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1581
1614
1647
1680
1713
1746
1777
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
0 related places within map
139 results, 1 - 50 shown , page 1 of 3
follower of Rembrandt
Manoah's sacrifice, jaren 1650
Dresden, Staatliche Kunstsammlungen Dresden - Gemäldegalerie Alte Meister, inv./cat.nr. 1563
Het offer van Manoah (Richteren 13:20)
Jan Victors
Merry company dancing, playing music and drinking outside an inn, jaren 1660
Christie's (Amsterdam (city)) 2003-11-05, nr. 44
Vrolijk dansend, musicerend en drinkend gezelschap voor een herberg
Jan Victors
Portrait of an unknown man in Oriental dress
Hampel (Munich) 2011-03-25 - 2011-03-26, nr. 219
Portret van een onbekende man in Oriëntaals kostuum
Jan Victors
Village square with a decorated easter-ox
Dorotheum (Vienna (city)) 2010-04-21, nr. 245
Dorpsgezicht met een optocht met de versierde paasos
attributed to Jan Victors
Kitchen interior with pancake baker
Moskou, Pushkin Museum, inv./cat.nr. 4712
Keukeninterieur met pannenkoekenbakster
attributed to Jan Victors
Study for Esther, Haman and Ahasuerus
Moskou, Pushkin Museum, inv./cat.nr. 4712
Studie voor Ester, Haman en Ahasverus
Jan Victors
Haman begging Queen Esther for his life, while King Ahasuerus orders his execution (Esther 7:7), 1642 gedateerd
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. GG 253
Haman smeekt Ester om genade, Ahasverus beveelt zijn executie (Ester 7:7)
Jan Victors
Samuel anointing David in the presence of his father Jesse and his brothers (1 Samuel 16:13), 1653 gedateerd
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. GG 255
Samuel zalft david tot koning in het bijzijn van zijn vader Jesse en zijn broers  (1 Samuël 16:13)
Jan Victors
Samson is being taking prisoner after Delilah has cut his hair (Judges 16:20-21), ca. 1645
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. 254
De gevangenneming van Simson nadat Delila zijn lokken heeft geknipt (Richteren 16:20-21)
after Jan Victors
Joseph's blood-stained coat is shown to Jacob (Genesis 37:32-35), na ca. 1655
Sotheby's (London (England)) 1993-04-21, nr. 234
Jozefs met bloed bevlekte mantel wordt aan Jacob getoond (Genesis 37:32-35)
Jan Victors
Sarah complains to Abraham about the insolence of Ishmael, Hagar's son (Genesis 21:8-11), 1670-1676
Christie's (London (England)) 2011-12-09, nr. 21
Sara beklaagt zich bij Abraham over de insolentie van Hagars zoon Ismaël (Genesis 21:8-11)
Anoniem Noordelijke Nederlanden (hist. regio) 1620-1640
Unidentified Old Testament scene: a patriarch with servants, 1620-1640
Sotheby's (London (England)) 2011-07-06 - 2011-07-07, nr. 234
Ongeïdentificeerde oud-testamentaire scène: een patriarch met dienaren
Jan Victors
Esau selling his birthright to Jacob(Genesis 25:29-34), 1653 gedateerd
Warsaw, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, inv./cat.nr. LK928
Esau verkoopt Jacob zijn eerstgeboorterecht (Genesis 25:29-34)
Pseudo-Spilberg
Esther accusing Haman before Ahasuerus (Esther 7:3-4), ca. 1644-1646
Amsterdam/London, art dealer Douwes Fine Art
Ester beschuldigt Haman voor Ahasveros (Ester 7:3-4)
Jan Victors
Landschap met een veedrijver en koeien op een landweg
Sotheby's (London (England)) 2008-07-10, nr. 220
Landschap met een veedrijver en koeien op een landweg
Jan Victors
Portrait of an unknown man, 1650 gedateerd
Private collection
Portret van een onbekende man
Jan Victors
Portrait of a woman with a fan in her hand, ca. 1650
Private collection
Portret van een vrouw met een waaier  in de hand
Jan Victors
Portrait of a lady as Diana
Christie's (Amsterdam (city)) 2013-11-20 - 2013-11-21, nr. 86
Portret van een vrouw als Diana
manner of/after/was Jan Victors
The annunciation by the angel to Manoah and his wife of the birth of their son (Judges 13)
im Kinsky (Vienna (city)) 2011-11-08, nr. 62
De engel kondigt de geboorte aan van Johannes aan Manoach en zijn vrouw (Richteren 13)
Jan Victors
Village street with a merry company drinking in front of an inn, jaren 1660
Piasa (Paris) 1997-12-17, nr. 14
Dorpstraat met vroljik drinkend gezelschap voor een herberg
Jan Victors
The toothmaster, 1654 gedateerd
Amsterdam, Amsterdam Museum, inv./cat.nr. SA 8342
De tandmeester
manner of/after Jan Victors attributed to Johannes van der Bent
Peasant family admiring a caught pike, na ca. 1660
Christie's (London (England)) 2005-11-02, nr. 35
Boerenfamilie die een gevangen snoek bewondert
attributed to Jan Victors
Joseph explains the dreams of the baker and the cupbearer in prison (Genesis 40:1-23)
Schwerin, Staatliches Museum Schwerin, inv./cat.nr. G 65
Jozef legt de dromen van de bakker en de schenker uit in de gevangenis (Genesis 40:1-23)
Jan Victors
Peasant company with a gypsy fortune-teller outside a smithy, eerste helft jaren 1650
im Kinsky (Vienna (city)) 2010-04-21, nr. 45
Boerengezelschap met een waarzeggende zigeunerin bij een smidse
Jan Victors
Company eating, smoking, drinking, cooking and playing in an interior, jaren 1660
Dorotheum (Vienna (city)) 2012-12-13, nr. 169
Etend, rokend, drinkend, kokend en spelend gezelschap in een interieur
Jan Victors
Boaz receives the shoe from Ruth's kinsman at the city-gate to mark his marriage with her (Ruth 4)
Sotheby's (London (England)) 2009-04-22, nr. 11
Boaz ontvangt de schoen van Ruths bloedverwant aan de stadspoort ten teken van zijn huwelijk met haar (Ruth 4)
Jan Victors
Portrait of a man in 16th century fantasy costume
Sotheby's (Amsterdam (city)) 2008-05-07, nr. 71
Portret van een onbekende man
Gerbrand van den Eeckhout
Hagar Weeping, c. 1640-1645
Los Angeles (California)/Malibu (California), J. Paul Getty Museum, inv./cat.nr. 72.PA.22
Hagar in de woestijn
Jan Victors
Diana's rest during the hunt
Galerie Fischer (Luzern (city)) 2007-06-13, nr. 1029
Diana's rust tijdens de jacht
attributed to Jan Victors
The lamenting of the dead Abel (Genesis 4)
Moskou, Pushkin Museum, inv./cat.nr. 7619
Adam en Eva treurend bij het dode lichaam van Abel (Genesis 4)
Jan Victors
Joseph's bloodied coat shown to Jacob (Genesis 37:32-35), eerste helft jaren 1650
Christie's (London (England)) 2008-07-09, nr. 120
Jozefs met bloed bevlekte mantel wordt aan Jacob getoond (Genesis 37:32-35)
Jan Victors
Interior with a suffering young woman, whose pulse is taken by a doctor, na ca. 1660
Dorotheum (Vienna (city)) 2007-10-17, nr. 254
Interieur met een lijdende jonge vrouw, die door de dokter de pols opgenomen wordt
Anoniem Noordelijke Nederlanden (hist. regio) eerste helft achttiende eeuw?
A woman selling vegetables in a yard, eerste helft achttiende eeuw?
Bukowski (Stockholm (city)) 2006-11-28 - 2006-12-01, nr. 436
Jonge koopvrouw verkoopt groente aan een voorbijganger, een jongen pakt een knol uit de schoot van de vrouw terwijl uit een deuropening een man toekijkt
Jan Victors
Mensen voor een herberg aan een rivier
Sotheby's (New York City) 2007-01-26, nr. 432
Mensen voor een herberg aan een rivier
follower of Jan Victors
Butchered pig with farmersfamily, laatste kwart 17de eeuw
Delden (Hof van Twente), Stichting Kasteel Twickel
Geslacht varken met boerenfamilie
Jan Victors
Young girl at the window, 1640 gedateerd
Paris, Musée du Louvre, inv./cat.nr. INV 1286
Jong meisje aan het raam
attributed to Jan Victors
Portrait ('tronie') of an oriental in fantasy costume
Van Ham Kunstauktionen (Keulen) 2011-05-13, nr. 560
Tronie van een oosterling in fantasiekostuum
Jean Baptiste Blaise Simonet after Jan Victors
Street scene with an old man selling jewelery, 1777 gedateerd
The Hague, RKD – Nederlands Institute for Art History (Collection Old Netherlandish Art), inv./cat.nr. BD/0676 - ONS/Original Prints (by inventor)
Straatscène met een oude man die sieraden verkoopt
Jan Victors
Tobias healing his father's blindness, Vroege jaren 1650
Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod State Art Museum, inv./cat.nr. 1073
Tobias geneest zijn vader van blindheid
attributed to Jan Victors
Richly dressed woman praying, na 1655
Private collection
Rijkgeklede, boetende  vrouw
Jan Victors
Portrait of Jean (Jan) Appelman ( -1694), 1661 gedateerd
Haarlem, Frans Halsmuseum, inv./cat.nr. OSI-339
Portret van Jean (Jan) Appelman ( -1694)
Jan Victors
Portrait of an unknown man as shepherd
Sotheby's (New York City) 2016-01-28 - 2016-01-29, nr. 752
Portret van een onbekende man als herder
Gerbrand van den Eeckhout
Gideon commanded by the Angel of the Lord to save Israel (Jiudges 6:12), 1644 gedateerd
Stockholm, Nationalmuseum Stockholm, inv./cat.nr. NM 419
Gideon door de engel des Heeren geroepen om Israël van de Midianieten te redden (Richteren 6:12()
Jan Victors
Esther accuses Haman before Ahasuerus (Esther7:6), 1635-1639
Keulen, Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud, inv./cat.nr. WRM 1016
Ester beschuldigt Haman voor Ahasveros (Ester 7:6)
Jan Victors
Old testament Patriarch
Sotheby's (London (England)) 2001-12-10, nr. 404
Oudtestamentaire patriarch
Jan Victors
The Levite and his concubine in a street in Gibeah are offered lodging by an old man (Judges 19:16-21)
Christie's (Paris) 2008-04-10, nr. 38
De oude man te Gibea biedt gastvrijheid aan de Leviet en zijn bijvrouw (Richteren 19:16-21)
Cornelis de Vos
King David instructs Solomon on his deathbed
Christie's (London (England)) 2007-04-27, nr. 83
Koning David instrueert op zijn sterfbed Salomo
Jan Victors
Portrait of Franciscus Burman (1628-1679)
Christie's Amsterdam 1995-11-13, nr. 17
Portret van Franciscus Burman (1628-1679)
Jan Victors
Portrait of Maria Heydanus (1628-1706)
Christie's Amsterdam 1995-11-13, nr. 17
Portret van Maria Heydanus (1628-1706)
attributed to Jan Victors or possibly Charles Emmanuel Biset
Portrait of a Family in a classical garden setting, 1640 gedateerd (?)
Sotheby's (London (England)) 2011-12-07 - 2011-12-08, nr. 224
Portret van een familie, gezeten op een terras in een formele tuin
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?