Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Artists name is Wet, Jacob de (I)
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1607
1640
1673
1706
1739
1772
1800
Created in
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
genre
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
Technical examination type
0 related places within map
247 results, 1 - 50 shown , page 1 of 5
Jacob de Wet (I)
The blessings of peace
Dorotheum (Vienna) 2003-06-11, nr. 123
De zegeningen van de vrede
Jacob de Wet (I)
he Queen of Sheba comes before Solomon with a large following bringing numerous gifts (1 Kings 10:1-2 ; 2 Chronicles 9:1-2)
Dorotheum (Vienna) 2003-10-01, nr. 198
De koningin van Seba komt voor Salomo met een talrijk gevolg en brengt vele geschenken  (1 Koningen 10:1-2;2 Kronieken 9:1-2)
attributed to W. Stuwman
Joseph explaining the dreams of pharaoh (Genesis 41), ca. 1660-1670
Stockholms Stads Auktionsverk (Stockholm) 2005-11-30 - 2005-12-02, nr. 2393
Jozef legt farao's dromen uit (Genesis 41)
attributed to Gerrit de Wet
Joseph introduces his father Israel to Pharaoh (Genesis 47:7)
Sotheby's (London (England)) 2001-12-10, nr. 314
Jozef stelt farao zijn vader Israel voor (Genesis 47:7)
Barend Jansz. Slordt
Moses closes the waves over the army of Pharaoh (Exodus 14), laatste helft 17de eeuw
Edam (Edam-Volendam), Edams Museum, inv./cat.nr. 52 gr.
Mozes sluit de Rode Zee boven het leger van farao (Exodus 14)
Pieter Vromans (III)
The adoration of the Magi
Aachen, Suermondt-Ludwig-Museum, inv./cat.nr. GK 551
De aanbidding van de wijzen
Jacob de Wet (I)
The calling of Saints Peter and Andrew (Mark 1:16-19)
Sotheby's (Amsterdam) 2002-11-05, nr. 40
De roeping van Petrus en Andreas (Marcus 1:16-18)
Jacob de Wet (I)
As king Jeroboam points to the prophet and orders his seizure, his hand withers and the altar falls apart (1 Kings 13:5-6)
Sotheby's (Amsterdam) 2003-11-04, nr. 114
De Man Gods uit Juda profeteert tegen Jerobeams altaar te Bethel. Wanneer de koning naar hem wijst, verstijft zijn hand en valt het altaar in stukken  (1 Koningen 13:5-6)
Jacob de Wet (I)
De graflegging van Christus, 1637 te dateren
Christie's (Amsterdam) 2001-11-07, nr. 51
De graflegging van Christus
possibly Jacob de Wet (I)
Man blazend op hoorn en twee rugfiguren
Christie's (Paris) 2005-12-16, nr. 472
Man blazend op hoorn en twee rugfiguren
Jacob de Wet (I)
The Queen of Sheba comes before Solomon with a large following bringing numerous gifts (1 Kings 10:1-2 ; 2 Chronicles 9:1-2)
Private collection
De koningin van Seba komt voor Salomo met een talrijk gevolg en brengt vele geschenken  (1 Koningen 10:1-2;2 Kronieken 9:1-2)
attributed to Jacob de Wet (I)
The meeting of Jacob and Joseph in Goshen (Genesis 46:29)
Bukowski (Stockholm) 1997-05-28 - 1997-05-30, nr. 369
Jozef begroet zijn vader en zijn broers te Gosen (Genesis 46:29)
Jacob de Wet (I)
Jephthah's daughter dances with tambourines to meet her father on his return from the battle (Judges 11:29-40)
Christie's (New York City) 1996-10-02, nr. 82
Jepfta door zijn dochter begroet bij thuiskomst uit de oorlog (Richteren 11:29-40)
attributed to Jacob de Wet (I)
Paulus en Barnabas te Lystra
Sotheby's (New York City) 1995-04-24, nr. 107
Paulus en Barnabas te Lystra
Jacob de Wet (I)
Vissend gezelschap bij een brug
Sotheby's (New York City) 1995-10-06, nr. 82
Vissend gezelschap bij een brug
Jacob de Wet (I)
The finding of Moses (Exodus 2:1-10)
Private collection
Het vinden van Mozes (Exodus 2:1-10)
Jacob de Wet (I)
Joseph opens the storehouse and sells corn (Genesis 41:56 or47:14)
Warsaw, Muzeum Narodowe w Warszawie, inv./cat.nr. 128152
Jozef verkoopt graan als onderkoning van Egypte (Genesis 41:56 of 47:14)
manner of/after Jacob de Wet (I)
Rebekah offers Eliezer a drink from her pitcher (Genesis 24:17-18), tweede kwart 17de eeuw
Kraków, Zamek Królewski na Wawelu, inv./cat.nr. 2154
Rebekka geeft Eliëzer te drinken bij de bron (Genesis 24:17-18)
Jacob de Wet (I)
David brings the ark into Jerusalem, dancing (half-)naked before the ark and making music, while the people rejoice (2 Samuel 6:15)
Cologne, Weber (Keulen)
David danst voor de ark (2 Samuel 6:15)
Jacob de Wet (I)
David's triumph: the women of Israel come out to welcome David, singing, dancing, and playing tambourines and lyres; David holding the head of Goliath (1 Samuel 18: 6)
art dealer
David, na het verslaan van Goliath, begroet door de dochters van Jerusalem  (1 Samuel 18: 6)
Jacob de Wet (I)
Moses strikes the rock twice in front of the assembled people and water gushes out; the people quench their thirst (Exodus 17:1-7; Numbers 20:2-13)
Warsaw, Muzeum Narodowe w Warszawie, inv./cat.nr. 131619
Mozes slaat water uit de rots, zodat het volk zijn dorst kan lessen  (Exodus 7:6-7; Numeri 20:2-13)
Jacob de Wet (I)
Hecuba vindt het lijk van Polydorus in het water
Christie's (London (England)) 1999-07-07, nr. 126
Hecuba vindt het lijk van Polydorus in het water
Jacob de Wet (II)
Diana and Actaeon
Christie's (London (England)) 1999-07-07, nr. 129
Diana en Actaeon
Jacob de Wet (I)
De edelmoedigheid van Scipio
Wrocław, Muzeum Narodowe we Wroclawiu, inv./cat.nr. 2623
De edelmoedigheid van Scipio
Jacob de Wet (I)
The sacrifice of Iphigenia
Phillips Auctioneers (London (England)) 2000-12-12, nr. 9
Het offer van Iphigeneia
Jacob de Wet (I)
Wooded landscape with bandits hijacking a wagon
Christie's (London (England)) 1999-07-07, nr. 240
Bebost landschap met overval op een huifkar
Jacob de Wet (I)
The Israelites leave Egypt; first movement from Rameses to Succoth (Exodus 12:31 - 13:16)
Tajan (Paris) 2003-03-26, nr. 139
Het Joodse volk verlaat Egypte (Exodus 12:31 - 13:16)
Jacob de Wet (I)
The annunciation to the shepherds
Christie's (London (England)) 2000-07-07, nr. 125
De verkondiging aan de herders (Lucas 2:8-14)
Jacob de Wet (I)
De werken van barmhartigheid (Matteüs 25:35-46), ca. 1645
Haarlem, Frans Halsmuseum, inv./cat.nr. I-353
De werken van barmhartigheid (Matteüs 25:35-46)
Jacob de Wet (I)
Moses strikes the rock twice in front of the assembled people and water gushes out; the people quench their thirst (Exodus 17:6)
Sotheby's 1967-06-21, nr. 12
Mozes slaat water uit de rotsen, zodat het volk zijn dorst kan lessen (Exodus 17:6)
Jacob de Wet (I)
The people bring their offerings for the Tabernacle (all kinds of fine objects, jewellery, linen, etc.) to Moses (Exodus 35:22)
Sotheby's (London (England)) 2002-07-09, nr. 367
De Israëlieten brengen hun kostbaarheden naar Mozes om het tabernakel te kunnen bouwen (Exodus 35:22)
Jacob de Wet (I)
Christ's dispute with the doctors in the temple
Dorotheum (Vienna) 2006-10-04, nr. 229
De twaalfjarige Christus onder de schriftgeleerden
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) tweede/derde kwart 17de eeuw
The toilet of Esther, tweede/derde kwart 17de eeuw
Private collection
Het toilet van Ester
Adriaen Verdoel (I)
Jehphtah greeted by his daughter (Judges 11:34)
Van Ham Kunstauktionen (Keulen) 2004-04-01 - 2004-04-03, nr. 1255
Jefta bij zijn terugkeer door zijn dochter begroet  (Richteren 11:34)
circle of Jean Baptiste Vanmour
The crowning of Esther (Esther 2:17)
Bukowskis (Stockholm) 2003-12-02 - 2003-12-05, nr. 358
De kroning van Ester door Ahasveros (Ester 2:17)
attributed to Jacob de Wet (I)
The calling of Petrus
Sotheby's (New York City) 2017-01-25, nr. 149
De wonderbare visvangst (Lucas 5:1-11)
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) midden 17de eeuw
Landscape with Christ and the woman from Canaan begging him to cure her daughter (Matthew 15:21-28, Mark 7:24-30), midden 17de eeuw
Florian Seidel (Ahlden) 2005-11-25 - 2005-11-26, nr. 1556
Landschap met Christus en de Kanaänitische vrouw, die hem smeekt haar dochter te genezen (Mattheus 15:21-28; Marcus 7:24-30)
Jacob de Wet (I)
'Laat de kinderen tot mij komen'
Lempertz (Keulen) 2006-11-18, nr. 1183
'Laat de kinderen tot mij komen'
Jacob de Wet (I)
The silver cup is found in Benjamin's sack (Genesis 44:11), 1632 gedateerd
Tajan (Paris) 2001-12-19, nr. 24
De zilveren beker wordt teruggevonden in de zak van Benjamin (Genesis 44:11)
Jacob de Wet (I)
Tobias and Sarah's leave-taking
Leo Spik (Berlin) 2013-09-19 - 2013-09-21, nr. 293
Tobias en Sara nemen afscheid van Sara's ouders
Jacob de Wet (I)
Christ's dispute with the doctors in the temple, 1635 gedateerd
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. 250
De twaalfjarige Christus onder de schriftgeleerden
Daniël Thivart
Homage to Solomon: the queen of Sheba gives Solomon gold, precious stones and spices (1 Kings 10:1-2)
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. Kat.Nr. II.1835, Abb. 1630
Salomo ontvangt kostbare geschenken van de koningin van Seba  (1 Koningen 10:1-2)
attributed to Gerrit de Wet
The continence of Scipio
Bonhams (London (England)) 2002-10-30, nr. 23
De edelmoedigheid van Scipio
circle of Jacob de Wet (I)
Christ preaching from a boat on lake Genasareth
Hampel Kunstauktionen (München) 2012-03-23 - 2012-03-24, nr. 253
Christus predikend vanuit de boot
Jacob de Wet (I)
Moses strikes water from the rock (Exodus 17:6), 1642 gedateerd
Christie's (London (England)) 2011-12-09, nr. 13
Mozes slaat water uit de rots (Exodus 17:6)
Jacob de Wet (I)
Christ's dispute with the doctors in the temple, ca. 1660
Sotheby's (London (England)) 2015-10-27, nr. 435
De twaalfjarige Christus onder de schriftgeleerden
Jacob de Wet (I)
Simeon, holding the Christ-child, sings his canticle: 'Nunc dimittis', na 1635
Manson & Woods Christie (London (England)) 1960-04-01, nr. 59
De opdracht in de tempel,  Simeon zingt 'Nunc Dimittis'
Jacob de Wet (I)
Judas before the Sanhedrin returning the pieces of silver (Matthew 27:3), 1636 gedateerd
Christie's 1952-04-25, nr. 104
Judas brengt de dertig zilverlingen terug bij de hogepriester (Mattheüs 27:3)
Jacob de Wet (I)
Judas before the Sanhedrin returning the pieces of silver (Matthew 27:3), 1642 gedateerd
Copenhagen, SMK - National Gallery of Denmark, inv./cat.nr. Sp. 754
Judas brengt de dertig zilverlingen terug bij de hogepriester (Mattheüs 27:3)
Jacob de Wet (I)
Aeneas carrying his father Anchises from the burning Troy
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. 251
Aeneas draagt Anchises uit het brandende Troje
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?