Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Artists name is Wtewael, Joachim
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1561
1603
1645
1687
1729
1771
1811
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
0 related places within map
160 results, 1 - 50 getoond , pagina 1 van 4
Joachim Wtewael
Venus and Adonis as lovers, ca. 1610
Sotheby's (New York City) 2009-01-29 - 2009-01-30, nr. 132
Venus en Adonis als minnaars
circle of Joachim Wtewael
Het Gouden Tiijdperk
Sotheby's (Amsterdam) 2001-11-06, nr. 28
Het Gouden Tiijdperk
Peter Wtewael and possibly Joachim Wtewael
Christ's dispute with the doctors in the temple, ca. 1615
Sotheby's (Amsterdam) 2003-11-04, nr. 119
De twaalfjarige Christus tussen de schriftgeleerden
Joachim Wtewael
Danae receiving Jupiter in the guise of a shower of gold (Ovid, Metanmorphoses 4:611), ca. 1606-16010
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 1011; cat. Wegner 1973, nr. 142, afb.
Danaë ontvangt Jupiter in de gedaante van een regen van goud (Ovidius, Metamorfosen 4:611)
Joachim Wtewael
Self Portrait, 1601 gedateerd
Utrecht, Centraal Museum, inv./cat.nr. 2264
Zelfportret
circle of Joachim Wtewael
Wonderbare spijziging (Matteüs 14:13-21)
Berlin, Kupferstichkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin, inv./cat.nr. KdZ 30148
Wonderbare spijziging (Matteüs 14:13-21)
manner of Joachim Wtewael
Bacchus, eerste kwart 17de eeuw
Millon & Associés (Paris) 1997-06-27, nr. 158
Bacchus
Joachim Wtewael
Joseph and Potiphar's wife (Genesis 39:40), ca. 1612
South Hadley (Massachusetts), Mount Holyoke College Art Museum, inv./cat.nr. 1987:22
Jozef en de vrouw van Potifar (Genesis 39:40)
Joachim Wtewael
The baptism of Christ (Matt. 3:13-17), ca. 1618-1624
Saint Petersburg (Russia), Hermitage, inv./cat.nr. 5187
De doop van Christus (Mattheüs 3:13-17)
Joachim Wtewael
Lot and his daughters (Gen. 19:31-38), ca. 1603-1608
Saint Petersburg (Russia), Hermitage, inv./cat.nr. 1443
Lot en zijn dochters (Genesis 19:31-38)
Joachim Wtewael
Kitchen interior with the parable of the great supper (Luke 14:12-24), 1605 gedateerd
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 2002
Interieur van een keuken met de gelijkenis van het grote gastmaal (Lukas 14:12-24)
after Joachim Wtewael
Lot and his daughters (Gen. 19:31-38), 18e eeuw ?
Utrecht, Centraal Museum, inv./cat.nr. 20087
Lot en zijn dochters (Genesis 19:31-38)
Joachim Wtewael
Susanna harassed by the Elders (Daniel 13:1-63), 1611-1614
Gouda, Museum Gouda, inv./cat.nr. 55-150
Suzanna belaagd door de ouderlingen (Daniël 13:1-63)
attributed to Joachim Wtewael
Naakte mannen- en vrouwenfiguren en putti
London (England), British Museum, inv./cat.nr. 1946.7.13.1065
Naakte mannen- en vrouwenfiguren en putti
after Joachim Wtewael
The baptism of Christ (Matt. 3:13-17), 1597 gedateerd
Warszawa, Muzeum Kolekcji im. Jana Pawla II
De doop van Christus (Mattheüs 3:13-17)
Joachim Wtewael
Bacchus, ca. 1618-1624
Moulins (Auvergne), Musée de Moulins, inv./cat.nr. 67.1.1
Bacchus
Joachim Wtewael
Roof van Europa (Metamorfosen 2:836-875)
London, Courtauld Gallery, inv./cat.nr. 472
Roof van Europa (Metamorfosen 2:836-875)
Joachim Wtewael
Bacchus, ca. 1628
Private collection
Bacchus
Joachim Wtewael
The evangelist Luke, na 1616
New York City, Lawrence Steigrad Fine Arts
De evangelist Lucas
Joachim Wtewael
A Kitchenmaid; in the background Jesus in the house of Mary and Martha, ca. 1620-1625
Utrecht, Centraal Museum, inv./cat.nr. 28599
Een Keukenmeid. In de achtergrond: Christus in het huis van Maria en Martha
circle of Joachim Wtewael
Portrait of Pieter Carel (?-1640), ca. 1626
Koller (Zürich) 2005-09-21, nr. 3030
Portret van Pieter Carel (?-1640)
circle of Joachim Wtewael
Portrait of Catharina van Heemskerck (1588-1670), 1626 gedateerd
Koller (Zürich) 2005-09-21, nr. 3030
Portret van Catharina van Heemskerck (1588-1670)
attributed to Joachim Wtewael
Christus en de Samaritaanse vrouw
Sotheby's (Amsterdam) 1997-11-11, nr. 110
Christus en de Samaritaanse vrouw
Joachim Wtewael
Jethro's visit to Moses: with Zipporah and her two sons he comes to the desert where Moses is encamped (Exodus 18)
Leipzig, Museum der bildenden Künste Leipzig, inv./cat.nr. N.I. 486, als: Onbekende voorstelling
De ontmoeting van Mozes,Jetro, Sippora en haar twee zoons (Exodus 18)
Joachim Wtewael
Portrait of Christina van Halen (1568-1629), wife of Joachim van Wtewael, 1601 gedateerd
Utrecht, Centraal Museum, inv./cat.nr. 2263
Portret van Christina Wtewael - van Halen (1568-1629)
Joachim Wtewael
Portrait of Peter Wtewael (1596-1660), 1628 gedateerd
Utrecht, Centraal Museum, inv./cat.nr. 18020
Portret van Peter Wtewael (1596-1660)
Joachim Wtewael
Portrait of Johan Wtewael (1598-1652), 1628 gedateerd
Utrecht, Centraal Museum, inv./cat.nr. 18021
Portret van Johan Wtewael (1598-1652)
Joachim Wtewael
Portrait of Steven de Witt (?-1571), ca. 1604-1610
Utrecht, Centraal Museum, inv./cat.nr. 10196
Portret van Steven de Witt (?-1571)
Peter Wtewael
Herder met doedelzak, schaap, hond en geit zittend in een landschap, ca. 1627-1628
Christie's (London (England)) 1997-07-04, nr. 25
Herder met doedelzak, schaap, hond en geit zittend in een landschap
Peter Wtewael
Herderin onder een eik liggend met een ram, een lam en een hond, ca. 1627-1628
Christie's (London (England)) 1997-07-04, nr. 25
Herderin  onder een eik liggend met een ram, een lam en een hond
Joachim Wtewael
Ceres
Dorotheum (Vienna) 1998-10-07, nr. 76
Ceres
Jacob Matham
Amor
New York City/Norfolk (Connecticut), art dealer Mia N. Weiner
Amor
Joachim Wtewael
Allegorical representation from the series 'The Subjugation and Liberation of the Netherlands': two men hand over city keys to Belgica and to Prince Maurice, ca. 1622-1625
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 8160; cat. Benesch 1928, nr. 416, afb.
Allegorische voorstelling uit de serie 'De Onderwerping en Bevrijding der Nederlanden': twee mannen overhandigen stadssleutels aan Belgica en aan prins Maurits
Joachim Wtewael
Perseus and Andromeda (Metamorphoses 4:665-739)
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 8133; cat. Benesch 1928, nr. 411, afb.
Perseus en Andromeda (Metamorfosen 4:665-739)
Joachim Wtewael
Allegorical representation from the series 'The Subjugation and Liberation of the Netherlands': the East and West Indies revere Belgica with gifts, ca. 1622-1625
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 8163; cat. Benesch 1928, nr. 414, afb.
Allegorische voorstelling uit de serie 'De Onderwerping en Bevrijding der Nederlanden': Oost- en West-Indië vereren Belgica met geschenken
Joachim Wtewael
The baptism of Christ (Luke 3:21-22)
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 8165; cat. Benesch 1928, nr. 408, afb.
De doop van Christus (Lucas 3:21-22)
Joachim Wtewael
Moses strikes water from the rock (Exodus 17:6)
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 8731; cat. Benesch 1928, nr. 409, afb.
Mozes slaat water uit de rots (Exodus 17:6)
Joachim Wtewael
Allegorical representation from the series 'The Subjugation and Liberation of the Netherlands': the victorious prince Maurice gives Belgica his right hand as a sign of fidelity and loyalty, ca. 1622-1625
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 8162; cat. Benesch 1928, nr. 417, afb.
Allegorische voorstelling uit de serie 'De Onderwerping en Bevrijding der Nederlanden': de overwinnende prins Maurits geeft Belgica zijn rechterhand als teken van trouw en loyaliteit
Joachim Wtewael
Allegorical representation from the series 'The Subjugation and Liberation of the Netherlands': prince Maurice designated by God as savior of Belgica, ca. 1622-1625
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 8159; cat. Benesch 1928, nr. 415, afb.
Allegorische voorstelling uit de serie 'De Onderwerping en Bevrijding der Nederlanden': prins Maurits door God aangewezen als redder van Belgica
Joachim Wtewael
Allegorical representation from the series 'The Subjugation and Liberation of the Netherlands': Spain (?) appealing to Belgica
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 8161
Allegorische voorstelling uit de serie 'De Onderwerping en Bevrijding der Nederlanden': Spanje (?) maakt Belgica het hof
Joachim Wtewael
Allegorical representation from the series 'The Subjugation and Liberation of the Netherlands': the oath at the funeral coffin
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 8158; cat. Benesch 1928, nr. 413, afb.
Allegorische voorstelling uit de serie 'De Onderwerping en Bevrijding der Nederlanden': de eed bij de lijkbaar
Joachim Wtewael
Diana and Endymion
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 8132
Diana en Endymion
Joachim Wtewael
Personifications of Justice and biblical figures around a cartouche
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 8164; cat Benesch 1928, nr. 418, afb.
Personificaties van de Gerechtigheid en bijbelse figuren rond een cartouche
Joachim Wtewael
Venus and Cupid
Neurenberg, Germanisches Nationalmuseum, inv./cat.nr. Hz 4359/646b
Venus en Amor
attributed to Daniël van den Queborn
Portrait of een man, waarschijnlijk Johan van Sypesteyn (1564-1625), echtgenoot van Catharina van Nijenrode, ca. 1590-1600
Loosdrecht (Wijdemeren), Kasteel-Museum Sypesteyn
Portret van een man, waarschijnlijk Johan van Sypesteyn (1564-1625), echtgenoot van Catharina van Nijenrode
after Joachim Wtewael
De rechtspraak van Graaf Willem de Goede van Holland
Marc Ferri (Paris) 2000-03-31, nr. 74
De rechtspraak van Graaf Willem de Goede van Holland
attributed to Joachim Wtewael
Adoration of the Christ-child by the shepherds
Edinburgh, Scottish National Gallery, inv./cat.nr. RSA 437
De aanbidding der herders
Joachim Wtewael
Adoration of the Christ-child by the shepherds
Edinburgh, Scottish National Gallery, inv./cat.nr. RSA 453
De aanbidding der herders
Joachim Wtewael
Marriage of Peleus and Thetis
Amsterdam, Rijksprentenkabinet, inv./cat.nr. A 568
Het huwelijk van Peleus en Thetis
Joachim Wtewael
The Adoration of the shepherds, ca. 1600-1605
Sotheby's (New York City) 1996-01-11, nr. 100
De Aanbidding der herders
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?