Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Location collection is Antwerp
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
 1  
334 
667 
1000
1333
1666
1998
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
genre
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
0 related places within map
2046 results, 1 - 50 shown , page 1 of 41
Anthony van Dyck
the adoration of the shepherds, ca. 1618
London, Courtauld Institute of Art, inv./cat.nr. 43
De aanbidding der herders
Anthony van Dyck
The arrest of Christ and the kiss of Judas, ca. 1617-1620
Madrid (Spain), Museo Nacional del Prado, inv./cat.nr. 1477
De gevangenneming van Christus en de Judaskus
Abraham van Diepenbeeck
The Lamentation of hrist, ca. 1630
London, art dealer Rafael Valls Limited
De bewening van Christus
Herman van der Mast
Portrait of a woman, 1587 gedateerd
London, art dealer Rafael Valls Limited
Portret van een vrouw
Jan Albertsz. Rotius
Portrait of the family Meyndert Sonck (1626-1675) and Agatha van Neck (1634-1707) and their children, 1662 gedateerd
Antwerp, Museum Mayer van den Bergh, inv./cat.nr. 4
Portret van de familie Meyndert Sonck (1626-1675) en Agatha van Neck (1634-1707) met hun kinderen
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1580
De zeeslag bij Lepanto, ca. 1580
Brussels, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, inv./cat.nr. 11 505
De zeeslag bij Lepanto
Erasmus Quellinus (II)
Portraits of Pieter van der Aa (?-1638) with his sons (left wing), his wives Catharina Goris (?-1622) and Maria Versteghem (?-?) and daughters (right wing), 1630-1640
Lille (France), Palais des Beaux-Arts de Lille
Portretten van Pieter van der Aa (?-1638) met zijn zoons (linkerluik), zijn echtgenotes Catharina Goris (?-1622) en Maria Versteghem (?-?) en dochters (rechterluik)
attributed to Johannes van der Stock
Portrait of an woman, probably Alida van Berckel (....-....), ca. 1660
Antwerp, Museum Mayer van den Bergh, inv./cat.nr. 48
Portret van een vrouw, waarschijnlijk Alida van Berckel (....-....)
attributed to Cornelis de Vos
Portrait of Maria van Ghinderdeuren ( -1664)
Antwerp, Museum Mayer van den Bergh, inv./cat.nr. 20
Portret van Maria van Ghinderdeuren ( -1664)
Govert Flinck
Portrait of an unknown man, 1654 gedateerd
Antwerp, Museum Mayer van den Bergh, inv./cat.nr. 5
Portret van een onbekende man
attributed to Michiel van Mierevelt
Portrait of a man, 1620 gedateerd
Antwerp, Museum Mayer van den Bergh, inv./cat.nr. 15
Portret van een man
studio of Michiel van Mierevelt
Portrait of Paulus van Beresteyn (1548-1625)
Antwerp, Museum Mayer van den Bergh, inv./cat.nr. MMB122
Portret van Paulus van Beresteyn (1548-1625)
studio of Michiel van Mierevelt
Portrait of Paulus van Beresteyn (1548-1625)
Antwerp, Museum Mayer van den Bergh, inv./cat.nr. MMB 1599
Portret van Paulus van Beresteyn (1548-1625)
Michiel van Mierevelt and Jacob Willemsz. Delff (II)
Portrait of Christina Pijll (1601-1652), 1640 gedateerd
Antwerp, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, inv./cat.nr. 5003
Portret van Christina Pijll (1601-1652)
Anthony van Dyck
Portrait of Isabella van Waerbeke (?-1660), wife of Pauwels de Vos (?-1678), ca. 1628
London, Wallace Collection, inv./cat.nr. P.16
Portret van Isabella van Waerbeke (?-1660), echtgenote van Pauwels de Vos (?-1678)
Anthony van Dyck
Portrait of Aubert Le Mire (Aubertus Miraeus) (1573-1640), historian and theologian from Brussels, ca. 1628-1630
Woburn Abbey, Trustees of the Bedford Estates
Portret van Aubert Le Mire (Aubertus Miraeus) (1573-1640), historicus en theoloog van Brussel
Anthony van Dyck
Self-portrait, 1640
London, National Portrait Gallery, inv./cat.nr. NPG6987
Zelfportret
Jan Albertsz. Rotius
Portrait of Adriaan van Bredehoff (1617-1675), 1659 gedateerd
Antwerp, Museum Mayer van den Bergh, inv./cat.nr. MMB137
Portret van Adriaan van Bredehoff (1617-1675)
Johannes Mijtens
Portrait of Margaretha Riccen (....-1681), 1658 gedateerd
Antwerp, Museum Mayer van den Bergh, inv./cat.nr. NMB134
Portret van Margaretha Riccen (....-1681)
Caspar Netscher
Portrait of Cecilia de Jonge van Ellemeet (1648-1686), 1679 gedateerd
Antwerp, Museum Mayer van den Bergh, inv./cat.nr. 817
Portret van Cecilia de Jonge van Ellemeet (1648-1686)
Godefridus Schalcken
Portrait of Cornelis Schalcken (1610-1674), 1676 gedateerd
Private collection
Portret van Cornelis Schalcken (1610-1674)
Jacob Jordaens (I)
Moses and his Ethiopian wife Zipporah, ca. 1645-1650
Antwerp, Rubenshuis, inv./cat.nr. RH.S.095
Mozes en zijn Ethiopische vrouw Seporah
Joris Hoefnagel
Allegorie op de vriendschap met Abraham Ortelius, 1593 gedateerd
Antwerp, Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet, inv./cat.nr. 535
Allegorie op de vriendschap met Abraham Ortelius
Joris Hoefnagel
Embleem voor Johannes Muizenhol, 1594 gedateerd
Amsterdam, Rijksprentenkabinet, inv./cat.nr. A 3115
Embleem voor Johannes Muizenhol
Arnout Vinckenborch
Resurrection of Christ, in of voor 1620
Antwerp, Sint-Pauluskerk (Antwerpen)
Verrijzenis van Christus
Jacob Jordaens (I)
The crucified Christ with bystanders
Antwerp, Sint-Pauluskerk (Antwerpen)
De gekruisigde Christus met bijstanders
Pieter Brueghel (II)
The procession to Calvary (Matthew 27: 31-33, Mark 15: 20-22, Luke 23: 26-32, John 19: 16-18), 1607 gedateerd
Christie's (London (England)) 2014-07-08 - 2014-07-10, nr. 13
Christus draagt zijn kruis op weg naar de Calvarieberg (Matteus 27: 31-33, Marcus 15: 20-22, Lucas 23: 26-32, Johannes 19: 16-18)
Cornelis de Vos
Portrait of Jan Vekemans (1620-1665), ca. 1624
Antwerp, Museum Mayer van den Bergh, inv./cat.nr. cat.20
Portret van Jan Vekemans (1620-1665)
Adriaen Coorte
Still life with strawberries in a Wan-Li bowl, 1704 gedateerd
Private collection
Stilleven met aardbeien in een Wan Li-kom
Adriaen Coorte
Still life with a spray of gooseberries, 1701 gedateerd
Cleveland (Ohio), The Cleveland Museum of Art, inv./cat.nr. 1987.32
Stilleven met takje kruisbessen
Adriaen Coorte
Still life with strawberries in a Wan-Li bowl, 1704 gedateerd
New York City, Ivor Foundation
Stilleven met aardbeien in een Wan Li-kom
Frans Francken (I)
The wedding-party; in the background Lot and his daughters, eerste decade 17de eeuw
Antwerp, Museum Mayer van den Bergh, inv./cat.nr. 917
Het bruiloftsfeest; op de achtergrond Lot en zijn dochters
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1600
De presentatie in de tempel, ca. 1600
Brussels, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, inv./cat.nr. 11 504
De presentatie in de tempel
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (historische regio) laatste kwart 17de eeuw
Ontwerp voor een preekstoel, laatste kwart 17de eeuw
Brussels, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, inv./cat.nr. 11 503
Ontwerp voor een preekstoel
Hendrick Berckman
Portrait of an unknown man, 1656 gedateerd
Antwerp, Museum Mayer van den Bergh, inv./cat.nr. 1
Portret van een onbekende man
Hendrick Berckman
Portrait of an unknown woman, 1656 gedateerd
Antwerp, Museum Mayer van den Bergh, inv./cat.nr. 8
Portret van een onbekende vrouw
Cornelis de Vos
Portrait of Joris Vekemans (1590-1625), ca. 1624
Antwerp, Museum Mayer van den Bergh, inv./cat.nr. 10
Portret van Joris Vekemans (1590-1625)
Nicolaes Maes
Portrait of a man, 1678 gedateerd
Antwerp, Museum Mayer van den Bergh, inv./cat.nr. 12
Portret van een man
Nicolaes Maes
Portrait of a woman, ca. 1678
Antwerp, Museum Mayer van den Bergh, inv./cat.nr. 17
Portret van een vrouw
Anoniem 1586 gedateerd
Portrait of an unknown woman, 1586 gedateerd
Antwerp, Museum Mayer van den Bergh, inv./cat.nr. 26
Portret van een onbekende vrouw
Anoniem 1562 gedateerd
Portrait of an unknown man, 1562 gedateerd
Antwerp, Museum Mayer van den Bergh, inv./cat.nr. 42
Portret van een onbekende man
Anoniem 1615 gedateerd
Portrait of an unknown woman, 1615 gedateerd
Antwerp, Museum Mayer van den Bergh, inv./cat.nr. 44
Portret van een onbekende vrouw
Jan Albertsz. Rotius
Portrait of Meyndert Sonck (1626-1675), 1643 gedateerd
Antwerp, Museum Mayer van den Bergh, inv./cat.nr. NMB111
Portret van Meyndert Sonck (1626-1675)
attributed to Justus van Egmont
Portrait of an unknown woman
Antwerp, Museum Mayer van den Bergh, inv./cat.nr. 52
Portret van een onbekende vrouw
Barend Graat
Portrait of Pieter Scholten (1646-1701), 1697 of 1699
Antwerp, Museum Mayer van den Bergh, inv./cat.nr. 488
Portret van Pieter Scholten (1646-1701)
Caspar Netscher
Portrait possibly of Anthony Verlaen
Antwerp, Museum Mayer van den Bergh, inv./cat.nr. 797
Portret van mogelijk Anthony Verlaen
follower of Frans Hals (I)
Portrait of an unknown man
Antwerp, Museum Mayer van den Bergh, inv./cat.nr. 798
Portret van een onbekende man
manner of Frans Hals (I)
Portrait of a unkown child
Antwerp, Museum Mayer van den Bergh, inv./cat.nr. 799
Portret van een onbekend kind
attributed to Adriaen Thomasz. Key
Portrait of Marguerite le Prince
Antwerp, Museum Mayer van den Bergh, inv./cat.nr. 819
Portret van Marguerite le Prince
Anoniem
Portrait of an unknown man
Antwerp, Museum Mayer van den Bergh, inv./cat.nr. 920
Portret van een onbekende man
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?