Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Location collection is Antwerp (city)
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
 1  
334 
667 
1000
1333
1666
1998
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
0 related places within map
2133 results, 1 - 50 shown , page 1 of 43
Frans Francken (II)
Mankind’s eternal dilemma, the choice between virtue and vice, 1633 gedateerd
London, art dealer Johnny Van Haeften (London)
Het eeuwige dilemma van de mensheid, de keuze tussen deugd en ondeugd
Anthony van Dyck
Portrait of man with an unstarched ruff, ca. 1618
Antwerp, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, inv./cat.nr. 708
Portret van een man met een slappe plooikraag
Michiel Coxie (I)
Triptych with he Finding of the cross (interior leftwing), S. Peter-Thomas (exterior leftwing), the Raising of the Cross (interior rightwing), S. Peter with donor (exterior rightwing), the Adoration of the brazen serpent (Numeri 21:9) (central panel), 1554 gedateerd
Antwerp, Maagdenhuismuseum
Drieluik met de Kruisvinding (links binnenzijde), H. Petrus-Thomas (links buitenzijde), de Kruisoprichting (rechts binnenzijde), H. Petrus met stichter (rechts buitenzijde), de Aanbidding van de koperen slang (Numeri 21:9) (middenpaneel)
Wilhelm Schubert van Ehrenberg
Interior of the Antwerp Jesuit church, 1668 gedateerd
Antwerp, Rubenshuis, inv./cat.nr. RH.S.189
Interieur van de Antwerpse jezuïetenkerk
after Hubert van Eyck and after Jan van Eyck
The adoration of the Lamb (after the Ghent Altarpiece), na 1432
Antwerp, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, inv./cat.nr. 414
De aanbidding van het Lam Gods (naar het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck)
attributed to Balthasar Beschey
Portrait of Guilielmus Philippus de Herzelles (1684-1744), Abbot of the Sint-Geertrui- abbey in Leuven and 13nd Bisschop of Antwerp, 1744 gedateerd
Antwerp, Onze-Lieve-Vrouwekathedraal (Antwerpen)
Portret van Guilielmus Philippus de Herzelles (1684-1744), abt van de Sint-Geertrui abdij in Leuven en 13e bisschop van Antwerpen
Melchior de la Mars
The lamentation by angels of the dying Saint Mary Magdalene, jaren 1620
Antwerp, The Phoebus Foundation
De bewening van de stervende H. Maria Magdalena
manner of Jacques Jordaens
Portrait of an unknown couple
Amsterdam, Kunsthandel P. de Boer
Portret van een onbekend echtpaar
Anthony van Dyck
Father Time clipping Cupid's wings, 1630-1632
Paris, Musée Jacquemart-André
Chronos (de Tijd) knipt de vleugels van Cupido
Guilliam van Nieulandt (II)
View of Campo Vacchino in Rome, 1611 gedateerd
Antwerp, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, inv./cat.nr. 440
Gezicht op de Campo Vacchino in Rome
Anthony van Dyck
Drunken Silenus, supported by two bacchantes, 1617-1620
Brussels, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, inv./cat.nr. 217
De dronken Silenus met twee bacchanten
Gillis Neyts
Country seat
Antwerp, Lowet de Wotrenge Fine Art
Landhuis
Anoniem Nederlanden (hist. regio) tweede heft 17de eeuw after François Du Quesnoy
Sleeping Silenus with satyrs, putti and a donkey, tweede heft 17de eeuw
Antwerp, Rubenshuis, inv./cat.nr. RH.B.046
Slapende Silenus met saters en putti rond een ezel
Willem van Mieris
Perseus and Andromeda, 1691 gedateerd
Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen
Perseus en Andromeda
attributed to Lucas Faydherbe
Amor and Psyche, ca. 1630-1640
Sint-Petersburg (Russia), Hermitage, inv./cat.nr. E 12311
Amor en Psyche
Cornelis de Vos after Peter Paul Rubens
Portrait of Maximilian I, Holy Roman Emperor (1459-1519) (Pompa Introitus Ferdinandi), 1634-1635
Vienna, Akademie der bildenden Künste Wien, inv./cat.nr. 775
Portret van Maximiliaan I, keizer van het Heilige Roomse Rijk (1459-1519) (Pompa Introitus Ferdinandi)
Jan van den Hoecke after Peter Paul Rubens
Triumphal entry of of Cardinal-Infant Ferdinand (1609-1641) as governor of the Southern Netherlands, 1634-1635
Florence, Galleria degli Uffizi, inv./cat.nr. 5404
De triomf van kardinaal-infant Ferdinand  (1609-1641) als landvoogd der Zuidelijke Nederlanden
possibly Jan Cossiers and possibly Jacques Jordaens after Peter Paul Rubens
The meeting of the two Ferdinands at Nördlingen, 1634-1635
Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv./cat.nr. 525
De ontmoeting tussen koning Ferdinand van Hongarije en kardinaal-infant Ferdinand van Spanje te Nördlingen
attributed to Reinier Zeeman
Naval battle between Dutch and English ships
Antwerp, art dealer Arends & Tammes Fine Arts
Zeeslag tussen Hollandse en Engelse schepen
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (hist. regio) na 1602 studio of Peter Paul Rubens
The conversion of saint Paul (Acts 9:3-6), na 1602
Private collection
De bekering van de heilige Paulus (Handelingen 9:3-6)
Anoniem
Portrait of Ludwig Burchard (1886-1960)
Antwerp, Rubenianum
Portret van Ludwig Burchard (1886-1960)
Anoniem 1998
Portrait of the digital artist Bas Ploem (1927-), 1998
Antwerp, Rubenianum
Portret van de digitale kunstenaar Bas Ploem (1927-)
Peter Paul Rubens
The martyrium of Saint Adrian, ca. 1615-1621
Antwerp, Rubenshuis, inv./cat.nr. RH.S.136
De marteldood van de heilige Adrianus
Peter Paul Rubens
England and Scotland crowning the Prince of Wales, the future King Charles I, 1632-1633
Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen
Engeland en Schotland kronen de jonge Prins van Wales, de latere Karel I
Peter Paul Rubens
Arch of the mint: the front face (Pompa Introitus Ferdinandi), 1634-1635
Antwerp, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, inv./cat.nr. 316
Voorzijde van de erepoort van de Munt (Pompa Introitus Ferdinandi)
circle of Meester van het Errera-Schetsboek or circle of Meesters van het Antwerpse Schetsboek
Church in a rocky landscape, ca. 1525-1550
Antwerp, Museum Mayer van den Bergh
Kerk in een rotslandschap
Mattheus Ignatius van Bree
Portrait of King Willem I (1772-1843)
Antwerp, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, inv./cat.nr. 1142bis
Portret van koning Willem I (1772-1843)
manner of Herri met de Bles
Mountainous landscape with the good Samaritan, tweede kwart 16de eeuw
Antwerp/New York City, art dealer Samuel Hartveld
Berglandschap met de Barmhartige Samaritaan
Anthony van Dyck
The mystic mariage of Saint Rosalie of Palermo, 1629 gedocumenteerd
Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv./cat.nr. 482
Het mystieke huwelijk van de H. Rosalia van Palermo
Jan van Goyen
Landscape with a cottage and lime kilns, jaren 1620
Art Europe Auctions (Amsterdam (city)) 2016-05-22 - 2016-05-23, nr. 100
Landschap met boerderij en kalkovens
Frans Snijders
Still life with hare, tazza and lobster
Antwerp, Rubenshuis, inv./cat.nr. RH.LBI.2012.007
Stilleven met haas, tazza en kreeft
Jacob de Wit after Peter Paul Rubens
The fall of the rebel angels (Book of Revelation 12: 7-9)
Antwerp (city), Museum Plantin-Moretus – Prentenkabinet, inv./cat.nr. PK.OT.00443 | D.5.2
De val van de opstandige engelen (Openbaring 12: 7-9)
Peter Paul Rubens and studio of Peter Paul Rubens and Anthony van Dyck
The fall of the rebel angels (Book of Revelation 12: 7-9), 1620 gedateerd
Antwerp, Jezuïetenkerk Antwerpen
De val van de opstandige engelen (Openbaring 12: 7-9)
Peter Paul Rubens and studio of Peter Paul Rubens and Anthony van Dyck
The adoration of the shepherds (Luke 2: 1-21), 1620 gedateerd
Antwerp, Jezuïetenkerk Antwerpen
De aanbidding der herders (Lucas 2: 1-21)
Jacob de Wit after Peter Paul Rubens
The nativity (Gospel of Luke 2: 1-21)
Antwerp (city), Museum Plantin-Moretus – Prentenkabinet, inv./cat.nr. PK.OT.00451 | D.5.10
De aanbidding der herders (Evangelie volgens Lucas 2: 1-21)
Peter Paul Rubens and studio of Peter Paul Rubens and Anthony van Dyck
Solomon and the Queen of Sheba (I Kings 10: 1-13), 1620 gedateerd
Antwerp, Jezuïetenkerk Antwerpen
Koning Salomo ontvangt de koningin van Seba (Koningen I 10: 1-13)
Peter Paul Rubens and studio of Peter Paul Rubens and Anthony van Dyck
The adoration of the Magi (Matthew 2:11), 1620 gedateerd
Antwerp, Jezuïetenkerk Antwerpen
De aanbidding der wijzen (Matteüs 2:11)
tapestry workshop of Jacob Geubels (II) after design of Jacques Jordaens
Barnyard with falcons threatening the chickens
Antwerp, art dealer Bernard Blondeel
Hoenderhof door twee roofvogels bedreigd
Abraham Bloemaert
The slaying of the Niobids, ca.1645-1650
Antwerp, Lowet de Wotrenge Fine Art
De dood van de kinderen van Niobe
Pieter Soutman
Cimon and Effigenia (Boccaccio, Decamerone 5:1)
Antwerp (city), Museum Plantin-Moretus – Prentenkabinet, inv./cat.nr. PK.OT.00118
Cimon en Ifigenia (Boccaccio, Decamerone 5:1)
Anthony van Dyck
Christ on the Cross, ca 1628-1630
Vienna, Kunsthistorisches Museum
Christus aan het kruis
Anthony van Dyck
Samson taken by the Philistines (Judges 16:19-21), ca. 1630
Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv./cat.nr. 512
De gevangeneming van Simson (Richteren 16:19-21)
Anthony van Dyck
Two study heads of old men, 1617-1621
Antwerp, Museum Rockoxhuis, inv./cat.nr. 77.111
Twee studiekoppen van oude mannen
Hans Memling
God the Father with singing and music-making angels, tussen 1480-1494
Antwerp, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
God de Vader met zingende en muziekmakende engelen
Goswin van der Weyden
God (recto left), Christ as Man of Sorrows (middle), Mary and abbot Antonius Tsgrooten (recto right); A miter with a bundle of beams (verso left), Tree with heraldic shield and an abbot's staff (verso right), ca. 1507
Antwerp, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, inv./cat.nr. 5091
God (binnenzijde links), Christus als Man van Smarten met de Trap des Heils (midden), Maria en abt Antonius Tsgrooten (binnenzijde rechts); Mijter met stralenbundel (buitenzijde links), Boom met wapenschild en abtsstaf (buitenzijde rechts)
Bernard van Orley
Three acts of Mercy (recto left), The Last Judgement and the seventh act of Mercy (middle), Three acts of Mercy (recto right); Saints Stephen and Mark (verso left), Saints Laurence and Elisabeth of Hungary (verso right), ca. 1518-1525
Antwerp, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, inv./cat.nr. 741, 743, 745
Drie werken van Barmhartigheid: het laven van dorstigen, het verzorgen van zieken, het herbergen van vreemdelingen (binnenzijde links), Het laatste oordeel en het zevende werk van barmhartigheid: het begraven van een dode (midden), Drie werken van Barmhartigheid: het kleden van de naakten; het bijstaan van stervenden, het bevrijden van gevangenen (binnenzijde rechts); De HH. Stefanus en Marcus (buitenzijde links), De HH. Laurentius en Elisabeth (buitenzijde rechts)
circle of Meester van de Amsterdamse Dood van Maria
The last supper; The resurrection of Christ, ca. 1485-1500
Amsterdam, Amsterdam Museum, inv./cat.nr. SB 6366/6367
Het laatste avondmaal; De opstanding van Christus
Jan Provoost
The beheading of St. Catherine (recto right), St. Barbara (verso right; in grisaille), ca. 1500-1510
Antwerp, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, inv./cat.nr. 838
De onthoofding van de H. Catharina (binnenzijde rechts), de H. Barbara (buitenzijde rechts; in grisaille)
Jan van Hemessen and Meester van Paulus en Barnabas
Portrait of Adriaen Rockox with his sons and Saint Adrian (recto left); The Last Judgement (middle); Portrait of Catharina van Overhoff with her daughters and Saint Catherine (recto right); God the Father, Christ bearing the cross, Saint Peter and Saint Paul (verso left); Mary and Saint Margaret (verso right), ca. 1536-1537
Antwerp, Sint-Jacobskerk (Antwerpen)
Portret van Adriaen Rockox met zijn zonen en de H. Adrianus (binnenzijde links); Het laatste oordeel (midden); Portret van Catharina van Overhoff met haar dochters en de H. Catharina (binnenzijde rechts); God de Vader, Christus met het kruis, de HH. Petrus en Paulus (buitenzijde links); Maria en de H. Margaretha (buitenzijde rechts)
Peter Paul Rubens
Portrait of Helena Fourment (1617-1673) and Frans Rubens (1633-1678), ca. 1639
Paris, Musée du Louvre, inv./cat.nr. RF1977-13
Portret van Helena Fourment (1614-1673) en Frans Rubens (1633-1678)
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?