Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Location collection is Kampen (Overijssel)
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1525
1600
1675
1750
1825
1900
1971
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
genre
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
0 related places within map
50 results, 1 - 50 shown , page 1 of 1
studio of Michiel van Mierevelt
Portrait of Ernst Casimir van Nassau -Dietz (1573-1632), 1625 gedateerd
Kampen (Overijssel), Stedelijk Museum Kampen, inv./cat.nr. 1659
Portret van Ernst Casimir van Nassau -Dietz (1573-1632)
studio of Michiel van Mierevelt
Portrait of Willem I 'de Zwijger' van Oranje- Nassau (1533-1584), 1625 gedateerd
Kampen (Overijssel), Stedelijk Museum Kampen, inv./cat.nr. 1662
Portret van Willem I 'de Zwijger' van Oranje- Nassau (1533-1584)
Isaac Paling
Portrait of Johan Theodorus (Theodoor) Wierts (1674 -1722), 1705 gedateerd
Private collection
Portret van Johan Theodorus (Theodoor) Wierts (1674 -1722)
attributed to Isaac Paling
Portrait of Catharina Allegonda Fullenius (1686-....), ca. 1705
Private collection
Portret van Catharina Allegonda Fullenius (1686-....)
attributed to David van der Plas
Portrait of Johannes Fullenius (1650-1729)
Private collection
Portret van Johannes Fullenius (1650-1729)
Claes Bellekin
Portrait of a unknow man and woman
Kampen (Overijssel), Stedelijk Museum Kampen, inv./cat.nr. 6079
Portret van een onbekende man en vrouw
Johann Friedrich August Tischbein
Portrait of Abraham Vestrinck ( -1793), 1759 gedateerd
Kampen (Overijssel), Stedelijk Museum Kampen, inv./cat.nr. 1356
Portret van Abraham Vestrinck ( -1793)
Anoniem
Portrait of an unknown woman
Kampen (Overijssel), Weeshuis (Kampen)
Portret van een onbekende vrouw
Willem Bastiaan Tholen
Portrait of Johan Hendrik Tiel, 1880 gedateerd
Kampen (Overijssel), Frans Walkate Archief, inv./cat.nr. 14-120
Portret van Johan Hendrik Tiel
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio)
Portrait of an unknown family
Kampen (Overijssel), Weeshuis (Kampen)
Portret van een onbekende familie
attributed to David van der Plas
Portrait of Sytske (Titia) van Coehoorn (....-1715)
Private collection
Portret van Sytske (Titia) van Coehoorn (....-1715)
Eva van Marle
Portrait of an unknown boy, 1654 gedateerd
Kampen (Overijssel), Weeshuis (Kampen)
Portret van een onbekende jongen
attributed to Eva van Marle
Portrait of an unknown man
Kampen (Overijssel), Weeshuis (Kampen)
Portret van een onbekende man
attributed to Eva van Marle
Portrait of an unknown woman
Kampen (Overijssel), Weeshuis (Kampen)
Portret van een onbekende vrouw
Hendrick ten Oever
Portrait of Joannes Vollenhove (1631-1708), 1687 gedateerd
Zwolle, Stedelijk Museum Zwolle, inv./cat.nr. 382
Portret van Joannes Vollenhove (1631-1708)
Gerbrand van den Eeckhout
Family portait of Geertruid Machteld Tolling (?-?), Aleida Johanna Tolling (?-?), Aegidius ('Gillis') Tolling (1658-1741), Catharina Tolling (1659-1744), Paulus Tolling (1663-1670) and Petrus Tolling (1664-1680), children of Altetus Tolling (?-1691) and Aleid Louwsen genaamd Buys (?-?) in historisizing shepard's costume in a landscape, 1667
Christie's 1991-05-24, nr. 19
Familieportret van Geertruid Machteld Tolling (1655-1681), Aleida Johanna Tolling (?-1682), Aegidius ('Gillis') Tolling (1658-1741), Catharina Tolling (1659-1744), Paulus Tolling (1663-1670) en Petrus Tolling (1664-1680), kinderen van Altetus Tolling (?-1691) en Aleid Louwsen genaamd Buys (?-?) in historiserend herderskostuum in een landschap
Caspar Netscher
Portrait of an unknown woman, with a servant, 1670 gedateerd
London, art dealer Johnny Van Haeften (London)
Portret van een onbekende vrouw, met een bediende
Jan Claesz.
Portrait of a mother with her child, probably a boy, 1601 gedateerd
Arnhem, Nederlands Openluchtmuseum
Portret van een moeder met haar kind, waarschijnlijk een jongen
Henri de Cock
Portrait of Simon van Velzen (1809-1896), 1884
Kampen (Overijssel), Theologische Universiteit Kampen
Portret van Simon van Velzen (1809-1896)
Henri de Cock
Portrait of Anthony Brummelkamp (1811-1888), 1884
Kampen (Overijssel), Theologische Universiteit Kampen
Portret van Anthony Brummelkamp (1811-1888)
Henri de Cock
Portrait of Tamme Foppens de Haan (1791-1868), 1884-1885
Kampen (Overijssel), Theologische Universiteit Kampen
Portret van Tamme Foppens de Haan (1791-1868)
Henri de Cock
Portrait of Helenius de Cock (1791-1868), father of the painter, in/na 1889
Kampen (Overijssel), Theologische Universiteit Kampen
Portret van Helenius de Cock (1791-1868), vader van de schilder
Henri de Cock
Portrait of Frouwe Venema (1803-1889), ca. jaren 1880
Kampen (Overijssel), Theologische Universiteit Kampen
Portret van Frouwe Venema (1803-1889)
Anoniem Nederland eerste helft 19de eeuw
Opwekking van Jaïrus' dochter (Matth. 9:20-22), eerste helft 19de eeuw
Private collection
Opwekking van Jaïrus' dochter (Matth. 9:20-22)
Cornelis Springer
The old townhall of Kampen, gedateerd 04-10-1860
Kampen (Overijssel), Frans Walkate Archief
Het oude raadhuis te Kampen
Herman Breckerveld after Hendrick Goltzius
The entombement of Christ, 1647 gedateerd
Utrecht, Museum Catharijneconvent, inv./cat.nr. BMH v00107a
De graflegging van Christus
Herman Breckerveld after Hendrick Goltzius
De kruisiging, 1647 pendant gedateerd
Utrecht, Museum Catharijneconvent, inv./cat.nr. BMH v00107b
De kruisiging
Barend Avercamp
IJsselfront bij Kampen, 1650 gedateerd
Kampen (Overijssel), Stedelijk Museum Kampen
IJsselfront bij Kampen
attributed to Jacob Maler
Het Laatste Avondmaal, 1552 gedateerd
Kampen (Overijssel), Stedelijk Museum Kampen, inv./cat.nr. 3335
Het Laatste Avondmaal
Jacob Maler
De Zeven Werken van Barmhartigheid, 1548 gedateerd
Kampen (Overijssel), Stedelijk Museum Kampen
De Zeven Werken van Barmhartigheid
Ernst Roelofsz. Maler
Virgin and child standing on a snake; in the background the Annunciation, 1548 gedateerd
Kampen (Overijssel), Stedelijk Museum Kampen
Maria met het kind dat een slang vertrapt; in de achtergrond de annunciatie
Ernst Roelofsz. Maler
De H. Johannes de Doper. In de achtergrond de doop van Christus in de Jordaan, 1548 gedateerd
Kampen (Overijssel), Stedelijk Museum Kampen
De H. Johannes de Doper. In de achtergrond de doop van Christus in de Jordaan
Mechteld toe Boecop
Adoration of the Shepherds, 1572 gedateerd
Kampen (Overijssel), Stedelijk Museum Kampen, inv./cat.nr. 3337
De aanbidding der herders
Mechteld toe Boecop
Last Supper, 1574 gedateerd
Kampen (Overijssel), Stedelijk Museum Kampen, inv./cat.nr. 3334
Het Laatste Avondmaal met portretten van mogelijk  Arent toe Boecop en  Egbert toe Boecop (....-1578)
attributed to Mechteld toe Boecop
Last Supper with possibly portraits of Derck toe Boecop and his sons Arent , and Egbert (?-1578) as apostles, jaren 1560 of 1570
Kampen (Overijssel), Stedelijk Museum Kampen, inv./cat.nr. 3336
Het Laatste Avondmaal met mogelijk de portretten van Derck toe Boecop en zijn zonen Arent, en Egbert (?-1578) als apostelen
Ernst Roelofsz. Maler
Last Judgement, 1545, ca.
Kampen (Overijssel), Stadhuis Kampen
Het Laatste Oordeel
Barend Avercamp
Gezicht op Kampen vanaf Seveningen op het Kampereiland, 1663 gedateerd
Kampen (Overijssel), Oude Raadhuis (Kampen)
Gezicht op Kampen vanaf Seveningen op het Kampereiland
Cornelia toe Boecop
Portrait of a man, possibly from the Van der Vecht family, 1595 gedateerd
Kampen (Overijssel), Stedelijk Museum Kampen, inv./cat.nr. 6080
Portret van een man, mogelijk uit de familie van der Vecht
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1550
Portrait of a man, wrongly identified as Lodewijk Voorne, ca. 1550
Kampen (Overijssel), Stedelijk Museum Kampen
Portret van een man, ten onrechte genaamd Lodewijk Voorne
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) 1622 gedateerd
Portrait of a lady, unjustly called Johanna Cruse Voorne, 1622 gedateerd
Kampen (Overijssel), Stedelijk Museum Kampen
Portret van een vrouw, ten onrechte genaamd Johanna Cruse Voorne
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1545
Epitaafportret van de Jeruzalemvaarder Elaert Cromme (....-1545), ca. 1545
Kampen (Overijssel), Stedelijk Museum Kampen, inv./cat.nr. 3259
Epitaafportret van de Jeruzalemvaarder Elaert Cromme (....-1545)
Jan de Baen
Portrait of King William III (1650-1702), ca. 1690
Kampen (Overijssel), Stadhuis Kampen, inv./cat.nr. 1657
Portret van  stadhouder-koning Willem III (1650-1702)
Eva van Marle
Portrait of Nicola Voorne (?-?), 1652 gedateerd
Kampen (Overijssel), Stedelijk Museum Kampen, inv./cat.nr. 1355
Portret van Nicola Voorne (?-?)
Jacob Cornelis Gaal after Willem Bartel van der Kooi
Portraity of King Willem I (1772-1843), 1861
Kampen (Overijssel), Stedelijk Museum Kampen, inv./cat.nr. 1668
Portret van koning Willem I (1772-1843)
Johan Polet
Lady Justice, 1894-1971 gedateerd
Kampen (Overijssel), City of Kampen
Vrouwe Justitia
studio of Michiel van Mierevelt
Portrait of Maurits van Oranje-Nassau (1567-1625), 1625 gedateerd
Kampen (Overijssel), Stedelijk Museum Kampen
Portret van Maurits van Oranje-Nassau (1567-1625)
studio of Michiel van Mierevelt
Portrait of Frederik Hendrik van Oranje-Nassau (1567-1625), 1625
Kampen (Overijssel), Stedelijk Museum Kampen, inv./cat.nr. 1661
Portret van Frederik Hendrik van Oranje-Nassau (1567-1625)
tapestry workshop of Alexander Baert (I) or tapistry workshop of Weduwe Alexander Baert en soonen after design of Anoniem na 1698
Apollo with nymph, na 1698
Kampen (Overijssel), Stadhuis Kampen
Apollo met nimf
Bob Bruijn
Portrait of Queen Wilhelmina (1880-1962) after her abdication, 1950
Kampen (Overijssel), Stedelijk Museum Kampen
Portret van koningin Wilhelmina (1880-1962) na haar abdicatie
attributed to Jacob Maler
Christus en de kinderen, ca. 1550
Kampen (Overijssel), Stedelijk Museum Kampen, inv./cat.nr. 5997
Christus en de kinderen
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?