Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Location collection is Karlsruhe
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1425
1524
1623
1722
1821
1920
2016
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
0 related places within map
583 results, 1 - 50 shown , page 1 of 12
most likely after Jan van Huijsum
Flower still life in a terracotta vase on a marble top infront of a park landscape
Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe
Bloemstilleven in een terracotta vaas op een marmeren blad voor een parklandschap
Jan van Huijsum
Hilly Italianate landscape with waterfall and shepherds at rest
Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, inv./cat.nr. 381
Italianiserend heuvellandschap met waterval en rustende herders
Jan van Huijsum
Terracotta vase with flowers and fruit, ca. 1724
Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, inv./cat.nr. 379
Vruchtenstilleven naast een terracotta vaas met bloemen op een marmeren blad
Alexis Grimou
Young woman in Spanish costume, ca. 1730
Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, inv./cat.nr. 477
Jonge vrouw in Spaans kostuum
Jan van Huijsum
Flowerpiece in a niche with a bird nest and a snail, 1714 gedateerd
Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, inv./cat.nr. 380
Bloemstuk in een nis met vogelnest en slak
Jan van Huijsum
Hilly Italianate landscape with waterfall and chapel, ca. 1735-1737
Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, inv./cat.nr. 1840
Italianiserend heuvellandschap met waterval en kapel
Jean-Baptiste Greuze free after Rembrandt
Portrait of Claude-Henri Watelet (1718-1786), ca. 1764-1765
Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, inv./cat.nr. 2744
Portret van Claude-Henri Watelet (1718-1786)
Michiel van Mierevelt
Portrait of Frederik Hendrik van Oranje-Nassau (1584-1647), na 1632
The Hague, art dealer Hoogsteder & Hoogsteder
Portret van Frederik Hendrik van Oranje-Nassau (1584-1647)
attributed to Nicolaes Eliasz. Pickenoy
Portrait of an unknown man, ca. 1628
Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, inv./cat.nr. 2670
Portret van een onbekende man
Otto Marseus van Schrieck
Weed with a snake and butterflies, jaren 1660
Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, inv./cat.nr. 353
Onkruid met slang en vlinders
Pieter Lastman
The Baptism of the Eunuch (Acts 8:31-38), 1623 gedateerd
Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, inv./cat.nr. 772
De doop van de kamerling (Hand. 8:31-38)
Willem van Aelst
Still life with thistle, mouse, frog, snail and insects, 1671 gedateerd
Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, inv./cat.nr. 351
Distel met muis, kikker, slak en insecten
Leonaert Bramer
Five men playing music in an interior, 1633 gedateerd
Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, inv./cat.nr. 236
Vijf musicerende mannen in een interieur
Renier Meganck
Boslandschap met een stad in de verte
Sotheby's (London (England)) 2005-04-19, nr. 230
Boslandschap met een stad in de verte
Jacob Marrel
Vanitas still life with a vase of flowers, a violin and a skull, in a niche, 1637 gedateerd
Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, inv./cat.nr. 2586
Vanitasstilleven met vaas met bloemen, viool en schedel, in een nis
Anna Ruysch after Abraham Mignon
Forest still life with squirrel, ca. 1685
Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, inv./cat.nr. 378
Bosstilleven met eekhoorn
Rachel Ruysch
Flowers in a glass vase, on a marble ledge, 1715 gedateerd
Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, inv./cat.nr. 376
Bloemen in een glazen vaas, op een marmeren plint
Rachel Ruysch
Forest still life with fruit, bird's nest and animals, 1717 gedateerd
Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, inv./cat.nr. 377
Bosstilleven met vruchten, vogelnest en dieren
Rembrandt
Self-Portrait with beret and red cloak, ca. 1645
Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, inv./cat.nr. 238
Zelfportret met baret en rode mantel
Jan van Kessel (I)
Art Room with a woman in front of a mirror: allegory of sight, 1659 gedateerd
Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, inv./cat.nr. 2797
Kunstkamer met een vrouw voor een spiegel: allegorie op het Gezicht
Frans Francken (II)
The triumph of Bacchus, 1616-1618
Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, inv./cat.nr. 2864
De triomftocht van Bacchus
Abraham van Diepenbeeck after Peter Paul Rubens
The real presence in the holy sacrament, ca. 1609
Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, inv./cat.nr. 2836
Het dispuut der kerkvaders over het Heilig Sacrament
Jan Abrahamsz. Beerstraaten
Naval battle in 1666
Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe
Zeeslag in 1666
Ludolf Bakhuizen
Ships on choppy water, in the foreground two men on a quay
Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, inv./cat.nr. 342
Schepen op woelig water, in de voorgrond twee mannen op een kade
Frans Pourbus (II)
Formal portrait of King Louis XIII of France at the age of 15, 1616 gedateerd
Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, inv./cat.nr. 2803
Portret van koning Lodewijk XIII van Frankrijk op 15-jarige leeftijd
Frans Pourbus (II)
Portrait of Anna van Oostenrijk (1601-1666), ca. 1616
Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, inv./cat.nr. 2804
Portret van Anna van Oostenrijk (1601-1666)
Balthasar Beschey
The wickedness of mankind and the ark of Noah (Genesis 7), 1737 gedateerd
Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, inv./cat.nr. 1927
De zondige mensheid voor de zondvloed en de ark van Noach (Genesis 7)
attributed to Justus van Gent
Adoration of the Magi
Munich, private collection Hanfstaengel
De aanbidding van de koningen
Jan van Hemessen and Meester van Paulus en Barnabas
Immoral company in a brothel, ca. 1535-1540
Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, inv./cat.nr. 152
Losbandig gezelschap in een bordeel
Johann Heinrich Keller (II)
Mythological scene with Juno (?), 1753 gedateerd
Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, inv./cat.nr. 1950-12
Mythologische voorstelling met Juno (?)
Jacob Campo Weyerman
Floral still life in an ornametal vase
Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, inv./cat.nr. 382
Bloemstilleven in een geornamenteerde vaas
Quinten Massijs (I)
Portrait of a man, 1517 gedateerd
Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, inv./cat.nr. 2458
Portret van een man
Jan Provoost
Virgin Mary and sleeping child enthroned by angels
Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, inv./cat.nr. 148
Maria met slapend kind op de arm door engelen gekroond
Cornelis Jonson van Ceulen (I)
Portrait of possibly Elisabeth van Essen (1597-1661), 1655 gedateerd
Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, inv./cat.nr. 234
Portret van mogelijk Elisabeth van Essen (1597-1661)
after Caspar Netscher
Portrait of an unknown woman, tweede helft 17de eeuw
Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, inv./cat.nr. 2032
Portret van een onbekende vrouw
Joos van Craesbeeck
The Temptation of Saint Anthony, ca. 1650
Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, inv./cat.nr. 2764
De verzoeking van de H. Antonius
Jacob Gerritsz. Cuyp
St. Luke cutting his quill
Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, inv./cat.nr. 837
De H. Lucas zijn pen snijdend
Jan de Herdt
Portrait of an unknown man with his art collection, 1663 gedateerd
Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, inv./cat.nr. 189
Portret van een onbekende man met zijn kunstverzameling
Jan de Herdt
Portrait of an unknown woman, 1663 gedateerd
Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, inv./cat.nr. 190
Portret van een onbekende vrouw
Jan van der Heyden
View of the Anthonispoort in Amsterdam, with the Zuiderkerk beyond, ca. 1663
Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, inv./cat.nr. 2947
Gezicht op de Anthonispoort van Amsterdam met de Zuiderkerk in de verte
Anoniem Antwerpen eerste kwart 16de eeuw
The Adoration of the Magi, eerste kwart 16de eeuw
Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, inv./cat.nr. 156
De aanbidding van de Wijzen
Clara Peeters
Still life with flowers and gilt goblets, 1612 gedateerd
Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, inv./cat.nr. 2222
Stilleven met Siegburg-kan met bloemen en pronkbekers
attributed to Pieter Codde
Soldiers sleeping and playing cards in a guardroom, ca. 1630
Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, inv./cat.nr. 243
Slapende en kaartspelende soldaten in een wachtlokaal
Anthonie Palamedesz.
Soldiers and a young woman in conversation and smoking in a guardroom, ca. 1650
Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, inv./cat.nr. 1796
Pratende en rokende soldaten en een ionge vrouw in een wachtlokaal
Daniël Seghers and possibly Cornelis Schut (I)
Sculpted cartouche adorned with flowers surrounding a depiction of the holy family, 1644 gedateerd
Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, inv./cat.nr. 215
Cartouche versierd met bloemen rondom een voorstelling van de heilige familie
Anthonie Palamedesz.
Elegant company eating, drinking and playing music in an interior, jaren 1650
Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, inv./cat.nr. 1795
Elegant etend, dirnkend en musicerend gezelschap in een interieur
Anthonie Palamedesz.
Elegant company smoking, drinking and playing music in an interior, 1634 gedateerd
Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, inv./cat.nr. 2705
Elegant rokend, drinkend en musicerend gezelschap in een interieur
Rudolf Schulte im Hofe
Portrait of Max J. Friedländer (1867-1958), 1907 gedateerd
Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, inv./cat.nr. 2252
Portret van Max J. Friedländer (1867-1958)
Willem Kalf
Still life with roemer, knife, lemon and oranges, ca. 1663-1664
Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, inv./cat.nr. 2585
Stilleven met roemer, mes, citroen en sinaasappels
Abraham Mignon
Still life of peaches, apricots, grapes and other fruit in a niche, eerste helft jaren 1670
Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, inv./cat.nr. 374
Stilleven van perziken, abrikozen, druiven en andere vruchten in een nis
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?