Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Location collection is Leipzig
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1400
1489
1578
1667
1756
1845
1931
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
genre
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
0 related places within map
646 results, 1 - 50 shown , page 1 of 13
Frans van Mieris (I)
Self portrait
New York City, The Leiden Collection
Zelfportret
Lambert Doomer
Castle square at Cleves with the Mirrortower on the right, ca. 1663
Private collection
Burchtplein in Kleef met rechts de Spiegeltoren
studio of Rembrandt
Portrait of Rembrandt van Rijn, ca. 1645/1648
Leipzig, Museum der bildenden Künste Leipzig, inv./cat.nr. 347
Portret van Rembrandt van Rijn
circle of Rembrandt
Rembrandt as a young Man, ca. 1630-1635
New York City, The Metropolitan Museum of Art, inv./cat.nr. 53.18
Rembrandt als een jonge man
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) 18de eeuw? after Allaert van Everdingen
Castle ruins or ruinous fortified city with fishermen, 18de eeuw?
Private collection
Kasteelruïne of vervallen versterkte stad met vissers
Balthasar Permoser
Crucifixion with Lust, the Devil and Death, ca. 1685
Leipzig, Grassi Museum für Angewandte Kunst, inv./cat.nr. 54/31
Crucifix met de Wellust, de Duivel en de Dood
studio of Rembrandt
Bust of an Old Woman, ca. 1655-1660
Washington (D.C.), National Gallery of Art (Washington), inv./cat.nr. 1942.9.64
Borststuk van een oude vrouw
Philips Koninck
Riverlandscape with a village on the top of a hill, Hochelten?, eerste helft jaren 1650
Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen, inv./cat.nr. R 132
Riviergezicht met een dorp op een heuvel in de achergrond, Hoog-Elten?
Lucas Cranach (I)
The dying man, ca. 1518
Leipzig, Museum der bildenden Künste Leipzig, inv./cat.nr. DE_MdbKL_40
De stervende man
Caspar Netscher
Portrait of an unknown woman, with a servant, 1675 gedateerd
Leipzig, Museum der bildenden Künste Leipzig, inv./cat.nr. 873
Portret van een onbekende vrouw, met een bediende
Jacob Cornelisz
Mary surrounded by angels, saints and figures from the Old Testament (recto left), Holy Trinity surrounded by angels, saints and figures from the Old Testament (middle), Saint John the Baptist surrounded by angels and saints (recto right), 1523 gedateerd
Kassel (Hessen), Museum Schloss Wilhelmshöhe, inv./cat.nr. GK 30
Maria omgeven door engelen, heiligen en figuren uit het Oude Testament (binnenzijde links), De H. Drieëenheid omgeven door engelen, heiligen en figuren uit het Oude Testament (midden), Johannes de Doper omgeven door engelen en heiligen (binnenzijde rechts)
Lucas Cranach (I)
Reclining water nymph, na 1537
Leipzig, Museum der bildenden Künste Leipzig, inv./cat.nr. 757
Liggende waternimf
attributed to Gerard Horenbout
Portrait of Lievin van Pottelsberghe and his sons (left); Portrait of Livina van Steelant and a son and a daughter (right), na 1524 (?)
Ghent, Museum voor Schone Kunsten Gent, inv./cat.nr. 1932-A, 1937-A
Portret van Lievin van Pottelsberghe en zijn zonen (links); Portret van Livina van Steelant en een zoon en dochter (rechts)
Jacob van Ruisdael
Dune Landscape in Evening Light with a Man Driving an Ass, 1647 gedateerd
Leipzig, Museum der bildenden Künste Leipzig, inv./cat.nr. 1055
Duinlandschap met wandelaar en ezel op een zandweg
Dirck Hals
Elegant company playing music and drinking in an interior, ca. 1630
Leipzig, Museum der bildenden Künste Leipzig, inv./cat.nr. 1015
Elegant musicerend en drinkend gezelschap in een interieur
after Alexis Grimou
Boy holding a large soap bubble, na ca. 1720
Cologne, art dealer L.N. Malmedé
Bellenblazende jongen
Jacob Duck
Elegant company playing cards in an interior, ca. 1635
Leipzig, Museum der bildenden Künste Leipzig, inv./cat.nr. 1004
Elegant kaartspelend gezelschap in een interieur
follower of Rembrandt
The good Samaritan brings the wounded traveller to an inn (Luke 10:25-37), ca. 1648
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 812 B
De Barmhartige Samaritaan brengt de gewonde reiziger naar een herberg (Lucas 10:25-37)
manner of/circle of Anthonie Palamedesz. or possibly Jan Olis
Elegant company in conversation in an interior, 1634 gedateerd
van Marle & Bignell (The Hague) 1943-07-26, nr. 46
Elegant converserend gezelschap in een interieur
Jacob Toorenvliet
Elegant company playing cards by candlelight in an interior, 1666 gedateerd
Sotheby's (London (England)) 2008-12-04, nr. 149
Elegant kaartend gezelschap bij kaarslicht in een interieur
Claes Moeyaert
Allegory of Spring, 1624 gedateerd
Nuremberg, Germanisches Nationalmuseum, inv./cat.nr. GM389
Allegorie op de Lente
Salomon de Bray
The angel leaving Manoah and his wife (Judges 13:20), 1657 gedateerd
Hamburg/Dresden, private collection H.G. Winckler
De engel verlaat  Manoach en zijn vrouw (Richteren 13:20)
Hendrick Pot
Man holding a wineglass
Christie's (Amsterdam) 2015-06-23 - 2015-06-24, nr. 25
Man met een wijnglas
Pieter Jansz. Quast
Elegant company playing music and kissing in an interior, ca. 1640
Leipzig, Museum der bildenden Künste Leipzig, inv./cat.nr. 621
Elegant musicerend en minnekozend gezelschap in een interieur
Salomon de Bray
Sarah brings Hagar to Abraham (Genesis 16:3), 1650 gedateerd
Private collection
Sara brengt Hagar naar Abraham (Genesis 16:3)
Johannes Thopas
Portrait of a man holding a pen, 1654 (gedateerd)
Private collection
Portret van een man met een pen in de hand
Pieter de Grebber
David receives Saul's armour to fight against Goliath (1 Samuel 17:38), 1630 gedateerd
Leipzig, private collection Dr.jur. Hermann Halberstam
Saul laat David de wapenen aanreiken om Goliat te verslaan (1 Samuel 17:38)
Nicolaes van Haeften
Woman with vegetables, 1714 gedateerd
Frankfurt am Main, Städel Museum, inv./cat.nr. 1235
Vrouw met groenten
Hendrick Bloemaert
Merry Drinker, 1634 gedateerd
Leipzig, Museum der bildenden Künste Leipzig, inv./cat.nr. 1626
Vrolijke drinker
attributed to Reyer Claesz. genaamd Suycker
River landscape with figures resting, a tavern beyond
art dealer
Rivierlandschap met rustende figuren, een herberg verderop
Hendrick van Balen (I)
Landscape with the cleaning of the children of Israel, ca. 1615
Leipzig, Museum der bildenden Künste Leipzig, inv./cat.nr. 1629
Landschap met het wassen van de kinderen van Israël
Cornelis Bega
Peasants in front of the inn, ca. 1654
Leipzig, Museum der bildenden Künste Leipzig, inv./cat.nr. 635
Boeren voor de herberg
Job Berckheyde
Interior with a pigment dealer
Leipzig, Museum der bildenden Künste Leipzig, inv./cat.nr. 988
Interieur met een pigment handelaar
follower of Maerten Boelema de Stomme
Still life with nautilus cup, tweede helft 17e eeuw
Leipzig, Museum der bildenden Künste Leipzig, inv./cat.nr. 500
Stilleven met nautilusbeker
Jan Breughel (II)
Village with canal, jaren 1620/30
Leipzig, Museum der bildenden Künste Leipzig, inv./cat.nr. 309
Dorp met gracht
Jan van Goyen
River landscape with a ruin and a mill, 1644 gedateerd
Leipzig, Museum der bildenden Künste Leipzig, inv./cat.nr. 1011
Rivierlandschap met een ruïne en een molen
Klaes Molenaer
Peasants surrounding a street musician before an inn, 1651 gedateerd
Koller (Zürich) 2014-03-24 - 2014-03-29, nr. 3058
Boeren rondom een rommelpotspeler voor een herberg
Abraham van Dijck
Old prophetess, ca. 1655-1660
Leipzig, Museum der bildenden Künste Leipzig, inv./cat.nr. inv.no. 1593
Oude profetes
Quiringh van Brekelenkam
Fish seller and a servant in an interior with a young woman picking fish, 1666 gedateerd
Leipzig, Museum der bildenden Künste Leipzig, inv./cat.nr. 992
Visverkoopster en een knecht in een interieur met een jonge vrouw die vis uitkiest
Pieter de Hooch
Musical company in a hall, ca. 1662-1664
Leipzig, Museum der bildenden Künste Leipzig, inv./cat.nr. 1031
Musicerend gezelschap in een grote zaal
Jacob Ochtervelt
Backgammon players and woman playing the lute in an interior, 1671 gedateerd
Leipzig, Museum der bildenden Künste Leipzig, inv./cat.nr. 1560
Trik-trakspelers en vrouw met luit in een interieur
Jacob Ochtervelt
Fainted woman, ca. 1667-1668
Leipzig, Museum der bildenden Künste Leipzig, inv./cat.nr. 1559
Flauwgevallen vrouw
follower of Jan Steen
Doctor's visit, na 1653
Leipzig, Museum der bildenden Künste Leipzig, inv./cat.nr. 815
Doktersbezoek
Marten van Valckenborch (I)
Mountain landscape
Leipzig, Museum der bildenden Künste Leipzig, inv./cat.nr. 1240
Berglandschap
Adriaen van de Velde
Italianate landscape with a shepherd lying on a sarcophagus and a shepherdess suckling a child, 1667 gedateerd
Leipzig, Museum der bildenden Künste Leipzig, inv./cat.nr. 818
Italianiserend landschap met een herder, liggend op een sarcofaag en een herderin die een kind de borst geeft
after Jan van Bijlert
Interior with the prodigal son with the prostitutes, na 1640
Leipzig, Museum der bildenden Künste Leipzig, inv./cat.nr. 995
Interieur met de verloren zoon bij de hoeren
Aelbert Cuyp
View of Dordrecht, 1647 gedateerd
Leipzig, Museum der bildenden Künste Leipzig, inv./cat.nr. 1001
Aanzicht van Dordrecht
after Willem Cornelisz. Duyster
Guardroom, na 1634
Leipzig, Museum der bildenden Künste Leipzig, inv./cat.nr. 1005
Kortegaard
Allaert van Everdingen
Northern landscape, tweede helft jaren 1650
Leipzig, Museum der bildenden Künste Leipzig, inv./cat.nr. 1006
Noordelijk landschap
studio of Geertgen tot Sint Jans
Scene from the legend of St. Dominic, ca. 1550
Leipzig, Museum der bildenden Künste Leipzig, inv./cat.nr. 912
Scène uit de legende van de heilige Dominicus
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?