Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Location collection is Paris
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
-200
170 
540 
910 
1280
1650
2017
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
genre
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
0 related places within map
8503 results, 1 - 50 shown , page 1 of 171
Maarten van Heemskerck
Christ as the man of sorrows, tussen 1525-1530
Sotheby's (London (England)) 2017-12-06 - 2017-12-07, nr. 33
Christus als de Man van Smarten
Pieter de Neyn
River landscape with fishermen, jaren 1630
Dorotheum (Vienna) 2018-04-24, nr. 322
Rivierlandschap met vissers
Frans Snijders
Still life with fruit and birds, c. 1615-1620
Paris, art dealer J. Gismondi
Stilleven met fruit en vogels
Jacob van der Ulft
Cartouche and twee putti showing an empty coat of arms, ca. 1675
Paris, Fondation Custodia - Collection Frits Lugt, inv./cat.nr. 6481, fol. 4
Cartouche waarboven twee putti een blanco wapenschild ophouden
Johannes Nutges
Head of a man
Paris, Fondation Custodia - Collection Frits Lugt, inv./cat.nr. 4616, Album Nutges, fol. 36
Kop van een man
Johannes Nutges
Ruins of castle Ruwiel near Breukelen
Paris, Fondation Custodia - Collection Frits Lugt, inv./cat.nr. 4616, Album Nutges, fol. 76
Ruïne van kasteel Ruwiel bij Breukelen
Jan de Molder
Altarpiece of the Eucharist, 1514
Paris, Musée National du Moyen Âge - Thermes et hôtel de Cluny, inv./cat.nr. Cl. 240
Euraristieretabel
Arnt van Zwolle and circle of Meester van het Altaar van Bartholomeus or Anoniem Nijmegen ca. 1483
The Lamentation Altarpiece, ca. 1483
Paris, Musée National du Moyen Âge - Thermes et hôtel de Cluny, inv./cat.nr. CL. 3269
Beweningsretabel
Johannes Nutges
View of Oostzaan, Klein Gerestein and Spanbroek
Paris, Fondation Custodia - Collection Frits Lugt, inv./cat.nr. 4616, Album Nutges, fol. 99
Gezicht op Oostzaan, Klein Gerestein en Spanbroek
circle of Meester van het Altaar van Bartholomeus or Anoniem Nijmegen ca. 1483
The Adoration of the Christ-child by Mary and Joseph (top) and The Adoration of the Magi (bottom), ca. 1483
Paris, Musée National du Moyen Âge - Thermes et hôtel de Cluny, inv./cat.nr. CL. 3269
De aanbidding van het Christus-kind door Maria en Jozef (boven) en de aanbidding der Wijzem (onder
Arnt van Zwolle and circle of Meester van het Altaar van Bartholomeus or Anoniem Nijmegen ca. 1483
The Agony in the Garden, The Arrest of Christ, The Flagellation (interior left wing); The Lamentation (centre); The Mocking of Christ, The Carrying of the Cross, The Crucifixion (interior right wing), ca. 1483
Paris, Musée National du Moyen Âge - Thermes et hôtel de Cluny, inv./cat.nr. CL. 3269
Christus in Gethsemane, de gevangenneming van Christus, de geseling van Christus (binnenzijde linkerluik); De bewening (middendeel); De bespotting van Christus, de kruisdraging, de kruisiging (binnenzijde rechterluik)
Anoniem Antwerpen eerste kwart 16de eeuw
Passion Altarpiece, eerste kwart 16de eeuw
Paris, Musée National du Moyen Âge - Thermes et hôtel de Cluny
Passieretabel
Anoniem Frankrijk eerste kwart 16de eeuw
Passion Altarpiece, eerste kwart 16de eeuw
Paris, Musée National du Moyen Âge - Thermes et hôtel de Cluny, inv./cat.nr. Cl. 20635
Passieretabel
manner of/after David Teniers (II)
Peasants playing dice outside an inn, skittle players beyond, tweede helft jaren 1640
Koller (Zürich) 2018-03-20, nr. 6506
Dobbelende boeren bij een herberg, kegelaars in de achtergrond
Claes Moeyaert
Rape of Proserpina
Koller (Zürich) 2020-06-19, nr. 3022
Roof van Proserpina
Jan van Huchtenburg
The Battle of Zenta, 11 September 1697: Prince Eugene of Savoy beats the Ottoman army at while crossing the river Tisa, 1712 gedateerd
Turijn, Galleria Sabauda, inv./cat.nr. 886
De slag bij Zenta, 11 september 1697: prins Eugenius van Savoie verslaat de Osmaanse troepen, terwijl deze de rivier de Tisa oversteken
Jan van Huchtenburg
The Battle of Chiari 1 spetember 1703: Prince Eugene of Savoy beats the French army, that occupied Turin, under marshal Villeroy at the river Oglio near Chiari, na 1710
Turijn, Galleria Sabauda, inv./cat.nr. 887
De slag bij Chiari : prins Eugenius van Savoie verslaat het Franse bezettingsleger van Turijn onder maarschalk Villeroy bij de rivier de Oglio nabij Chiari
Jan van Huchtenburg
The Battle of Luzzara, 15 August 1702: Prince Eugen of Savoy fighting the French army under marshal Louis, duc de Vendôme, at the river Po, near Luzzara, na 1710
Turijn, Galleria Sabauda, inv./cat.nr. 889
De slag bij Luzzara, 15 augustus 1702: prins Eugenius van Savoye in gevecht met het Franse leger onder maarschalk Louis Joseph, duc de Vendôme bij de rivier Po nabij Luzzara
Jan van Huchtenburg
The (second) Battle of Höchstädt near Blenheim near the Danube, 30 August 1704: decisive victory of Eugen of Savoy and the Duke of Marlborough over the French and Bavarian armies under Elector Max Emanuel and marshal Tallard, na 1710
Turijn, Galleria Sabauda, inv./cat.nr. 890
De (tweede) slag bij  Höchstädt nabij Blenheim nabij de Donau, 13 Augustus 1704: overwinning van Eugenius van Savoie en de hertog van Marlborough over de Frans-Beierse troepen onder keurvorst Max Emanuel en maarschalk Tallard
Jan van Huchtenburg
The Battle of Cassano d'Adda, 16 August 1705 between Eugene of Savoy and Philippe Vendôme, na 1710
Turijn, Galleria Sabauda, inv./cat.nr. 896
De slag bij Cassano d'Adda, 16 augustus 1705 tussen Eugenius van Savoie en Philippe Vendôme
Jan van Huchtenburg
The Siege and Relief of Turin, 7 September 1706: Eugene of Savoy chases the French troops under Louis de la Feuillade and the reliefforce under Philippe, duc d'Orléans away from Turin, 1712 gedateerd
Turijn, Galleria Sabauda, inv./cat.nr. 891
Het beleg en ontzet van Turijn, 7 September 1706 : Eugenius van Savoie verjaagt de  belegerende Franse troepen onder Louis de la Feuillade en de hulptroepen onder Philippe, hertog van Orléans van Turijn
Jan van Huchtenburg
The Battle of Oudenarde, 11 July 1708: the British, Dutch and Austrian troops under Eugene of Savoy and the duke of Marlborough beat the French under Louis Joseph, Duke of Vendôme and Louis, Duke of Burgundy, oldest grandson and (at that moment) heir-apparent of Louis XIV, na 1710
Turijn, Galleria Sabauda, inv./cat.nr. 892
De slag bij Oudenaarde, 11 juli 1708: de troepen van Engeland, de Republiek en het Heilige Roomse Rijk onder leiding van de hertog van Marlborough en Eugenius van Savoie verslaan de Fransen onder Louis Joseph, duc de Vendôme en Louis, duc de Bourgogne, oudste kleinzoon en op dat moment) kroonprins van Louis XIV
Jan van Huchtenburg
The Battle of Malplaquet, 11 September 1709: a Pyrrhic victory of the Habsburg, English, Dutch and Prussian troops under the Duke of Marlborough, Eugene of Savoy and Johan Willem Friso of Orange over the French under Maréchal de Boufflers, na 1710
Turijn, Galleria Sabauda, inv./cat.nr. 894
De slag bij Malplaquet, 11 september 1709: een Pyrrhus-overwinning van de Habsburgese, Engelse, Hollandse en Pruisische troepen onder de hertog van Marlborough, Eugenius van Savoie en Johan Willem Friso van Oranje op de Fransen onder Maréchal de Boufflers
Jan van Huchtenburg
The Battle of Peterwardein/Petrovaradin, 5 August 1716: decisive victory of the Imperial troops under Eune of Savoy over the Ottoman troops under Grand Vizier Damat Ali, 1716 gedateerd
Turijn, Galleria Sabauda, inv./cat.nr. 897, cat. 612
De slag bij Peterwardein/Petrovaradin, 5 augustus 1716: verpletterende overwinning van Oostenrijks-keizerlijke troepen onder Eugenius van Savoie over de numeriek sterkere Ottomaanse troepen onder Groot-vizier Damat Ali
Jan van Huchtenburg
The Battle of Belgrado, 16 August 1717: Eugene of Savoy's greatest victory over the Turkish-Ottoman troops under Grand Vizier Chalil Pasha, na 1710
Turijn, Galleria Sabauda, inv./cat.nr. 898
De slag bij Belgrado, 16 augustus 1717: Eugenius van Savoie verslaat het Turkse leger onder Grootvizier Chalil Pasja voor Belgrado
Willem Buytewech (I)
Drunk in a frame with herrings, sausages, eggs and a foxtail, ca. 1614-1617
Paris/Maartensdijk/The Hague, private collection Frits Lugt, inv./cat.nr. I 1235
Zot met haringen, worsten, eieren en een vossestaart in een omlijsting
Willem Buytewech (I)
Drunk with a red cap, sausages and herrings, ca. 1614-1617
Paris/Maartensdijk/The Hague, private collection Frits Lugt, inv./cat.nr. I 1776
Zot met rode muts, worsten en haringen
Willem Buytewech (I)
Man and a woman, ca. 1614-1616
Paris/Maartensdijk/The Hague, private collection Frits Lugt, inv./cat.nr. I 3476
Man en een vrouw
Anoniem Antwerpen ca. 1520
Black painted wings (exterior wings), ca. 1520
Utrecht, Centraal Museum, inv./cat.nr. 18327
Zwart geschilderde luiken (buitenzijde luiken)
studio of Salomon de Bray after Salomon de Bray
The banishing of Hagar and Ihsmael, na 1656
Artcurial (Paris) 2018-03-21, nr. 41
De wegzending van Hagar en Ismaël
Philips Wouwerman
A battle at a river, 1650-1655
Turijn, Galleria Sabauda, inv./cat.nr. 51
Ruitergevecht bij een rivier
Pieter Lodewijk Francisco Kluyver
View of Haarlem
Paris, Galerie Talabardon & Gautier
Gezicht op Haarlem
John Constable
View of Hampstead Heath. Child’s Hill, Harrow in the distance, 1824 gedateerd
Enschede, Rijksmuseum Twenthe
Gezicht op View of Hampstead Heath. Met Child’s Hill, Harrow in achtergrond
Jan Miel
The Martyrdom of Saint Agatha, 1649 gedateerd
Paris/New York, art dealer Haboldt & Co.
Het martelaarschap van de H. Agatha
Max Slevogt
Self-Portrait in the garden at Godramstein, 1910 gedateerd
Paris/New York, art dealer Haboldt & Co.
Zelfportret in de tuin in Godramstein
William Faithorne (I) after Dirk Stoop
Portrait of Catherine of Braganza (1638-1705), 1662
London (England), British Museum, inv./cat.nr. P,5.38
Portret van Catherina van Braganza (1638-1705)
Johan Pietersz. Schoeff
Landscape with two large oaks, a shepherd and cows, late jaren 1640
Private collection
Landschap met twee grote eiken, een herder en koeien
Franz Werner von Tamm
Domestic poultry and rabbit, ca. 1706
Vienna, Österreichische Galerie Belvedere, inv./cat.nr. 4148
Parklandschap met pluimvee en konijn
Johann Kupezky
Self-portrait of Johann Kupezky with his wife and son, ca. 1719
Budapest, Szépmüvészeti Múzeum, inv./cat.nr. 3922
Zelfportret van Johann Kupezky met vrouw en zoontje
Jan Steen
Moses tramples the crown of pharaoh, ca. 1670
The Hague, Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis, inv./cat.nr. 1167
Mozes vertrapt de kroon van farao
Willem Buytewech (I)
Conventual church
Paris, Fondation Custodia - Collection Frits Lugt, inv./cat.nr. 2239
Kloosterkerk
Willem Buytewech (I)
Female farmer from Rijnland
Paris, private collection Gabriel Huquier sr.
Boerin uit Rijnland
Willem Buytewech (I)
Standing man with sword, ca. 1620-1622
Paris, Fondation Custodia - Collection Frits Lugt, inv./cat.nr. I 6015(1)
Staande man met degen
Willem Buytewech (I)
Standing man with dog, ca. 1617-1616
Paris, Musée du Louvre, inv./cat.nr. 7512 bis.
Staande man met hond
Willem Buytewech (I)
Standing man to the right, ca. 1615-1616
Paris, Fondation Custodia - Collection Frits Lugt, inv./cat.nr. 3080
Staande man naar rechts
Willem Buytewech (I)
Man with two dogs, ca. 1616-1617
Paris, Musée du Louvre, inv./cat.nr. 7512
Man met twee honden
Willem Buytewech (I)
Lottery in The Hague, ca. 1617-1620
Paris, Fondation Custodia - Collection Frits Lugt, inv./cat.nr. 2893
Loterij in Den Haag
Willem Buytewech (I)
Sleeping woman
Paris, Fondation Custodia - Collection Frits Lugt, inv./cat.nr. 5837
Slapende vrouw
Willem Buytewech (I)
Interior with dancing couples and musicians, na 1620
Paris, Fondation Custodia - Collection Frits Lugt, inv./cat.nr. 4103
Interieur met dansende paren en muzikanten
Willem Buytewech (I)
Shoemakers workplace, ca. 1620-1624
Paris, Fondation Custodia - Collection Frits Lugt
Schoenmakerswerkplaats
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?