Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Location collection is Potsdam
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1400
1500
1600
1700
1800
1900
1999
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
0 related places within map
217 results, 1 - 50 getoond , pagina 1 van 5
Hendrick Goltzius
Emperor Vitellius
Berlin (Grunewald), Jagdschloss Grunewald
Keizer Vitellius
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
Allegory of temperance, 1623 gedateerd
Potsdam (Germany), Bildergalerie am Schloss Sanssouci, inv./cat.nr. GK I 2658
Allegorie op de matigheid
Adriaen van der Werff
While Samson sleeps in Delilah’s lap, she beckons his enemies to come hither and cut off his hair (Judges 16:19), 1693 gedateerd
Potsdam (Germany), Bildergalerie am Schloss Sanssouci, inv./cat.nr. 7698 (cat. 1980)
Terwijl Simson slaapt in Delila’s schoot, wenkt zij de Filistijnen naderbij om zijn haar af te knippen (Richteren 16:19)
Gerard de Lairesse
The Golden Age (Ovidius, Metamorphoses I, 89-150)), c. 1667-1670
Potsdam (Germany), Bildergalerie am Schloss Sanssouci, inv./cat.nr. GK I 5188
Het gouden tijdperk (Ovidius, Metamorphosen I, 89-150)
Adriaen van der Werff
The two holy families, 1709 gedateerd
Potsdam (Germany), Bildergalerie am Schloss Sanssouci, inv./cat.nr. GK I 10002
De beide heilige families
Gerard de Lairesse
Thetis dipping Achilles in the Sryx, c. 1665
Potsdam (Germany), Bildergalerie am Schloss Sanssouci, inv./cat.nr. 9997
Thetis doopt Achilles in het water van de rivier de Styx
after Anthony van Dyck
Portrait of an unknown man with a sculpture of a head of Silenus in his hand, na 1622
Potsdam (Germany), Bildergalerie am Schloss Sanssouci, inv./cat.nr. GK I 17727
Portret van een onbekende man met een gebeeldhouwd Silenus-kopje in de hand
after Anthony van Dyck
Portrait of Henricus Liberti (1600-1669), organ player of Antwerp cathedral, 1626-1699
Potsdam (Germany), Bildergalerie am Schloss Sanssouci, inv./cat.nr. 40
Portret van Henricus Liberti (1600-1669), organist van de kathedraal te Antwerpen
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
The prodigal son (Luke 15:11-13), 1618 gedateerd
Potsdam (Germany), Bildergalerie am Schloss Sanssouci, inv./cat.nr. GK I 10022
De Verloren Zoon bij de courtisanes (Lucas 15:11-13)
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
Diana discovers Callisto's pregnancy (Ovid, Met. 2:442-453), 1623 gedateerd
Potsdam (Germany), Bildergalerie am Schloss Sanssouci, inv./cat.nr. GK I 2232
Diana ontdekt de zwangerschap van Callisto (Ovidius, Metamorfoses 2:442-453)
attributed to Joachim Patinir or attributed to Cornelis Massijs
Landschap met herberg aan een water, eerste helft 16de eeuw
Potsdam (Germany), private collection Von Scheven
Landschap met herberg aan een water
Augustinus Terwesten (I)
Study of male nude, 1699 gedateerd
Berlin/Potsdam, Stiftung Preussische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, inv./cat.nr. SPSG - Plansammlung ZK-5214
Studie van mannelijk naakt
Peter Paul Rubens
The Holy Family with Saint John the Baptist as a child with the basket, ca. 1617
Potsdam (Germany), Bildergalerie am Schloss Sanssouci, inv./cat.nr. GK I 7589
De Heilige familie met Johannes de Doper als kind met de rieten mand
Michiel Maddersteeg
Pleasure yachts of King Friedrich I of Prussia in front of Köpenick castle near Berlin, c. 1698-1708
Potsdam (Germany), Neues Palais
Plezierjachten van King Friedrich I van Pruisen voor slot Köpenick bij Berlijn
Jacob Jordaens (I)
The angel restrains Abraham from sacrificing Isaac (Genesis 22:1-13), ca. 1625-1630
Milan, Pinacoteca di Brera, inv./cat.nr. 699
De engel weerhoudt Abraham om Isaak te offeren (Genesis 22:1-13)
Arent de Gelder
Esther's toilet (Esther 5:1), about 1684 (Moltke) ; mittleren 80.Jahre (Sumowski)
Potsdam (Germany), Bildergalerie am Schloss Sanssouci, inv./cat.nr. GK I, 5255
Het toilet van Ester (Ester 5:1)
Anthony van Dyck
Pentecost: the Holy Ghost descends upon Mary and the apostles, ca. 1617-1620
Potsdam (Germany), Bildergalerie am Schloss Sanssouci, inv./cat.nr. GK I.10623
Het Pinksterwonder: de uitstorting van de H. Geest
Anthony van Dyck
Christus Salvator Mundi, 1617-1621
Potsdam (Germany), Bildergalerie am Schloss Sanssouci, inv./cat.nr. GK.I.7757
Christus Salvator Mundi
Anthony van Dyck
Mary as Mater Dei, 1617-1621
Potsdam (Germany), Bildergalerie am Schloss Sanssouci, inv./cat.nr. GK.I.7765
Maria als Mater Dei
Anthony van Dyck
Adoration of the Christ-child by the shepherds, ca. 1618
Potsdam (Germany), Bildergalerie am Schloss Sanssouci, inv./cat.nr. G.K.I.5233
De aanbidding der herders
Anthony van Dyck
Christ blessing the bread and fish brought by a boy (Mathew 14:13-21, 15:32-39; Mark 6:32-44, 8:1-10; Luke 9:10-17; John 6:1-14), ca. 1617-1620
Potsdam (Germany), Bildergalerie am Schloss Sanssouci, inv./cat.nr. GK.I.5232
De wonderbare broodvermenigvuldiging (Matteus 14:13-21, 15:32-39; Marcus 6:32-44, 8:1-10; Lucas 9:10-17; Johannes 6:1-14)
Frederik Willem I van Pruisen possibly after Govert Flinck
Bathsheba alone with David's letter (2 Samuël 11:3), 1737 gedateerd
Potsdam (Germany), Potsdamer Stadtschloss, inv./cat.nr. GK I 4267
Batseba leest de brief van koning David (2 Samuël 11:3)
after Peter Paul Rubens
Sine Cerere et Baccho friget Venus, 17de eeuws
Potsdam (Germany), Bildergalerie am Schloss Sanssouci, inv./cat.nr. 106
Sine Cerere et Baccho friget Venus
Gerard van Honthorst
Meleager and Atalanta, 1632 gedateerd
Potsdam (Germany), Bildergalerie am Schloss Sanssouci, inv./cat.nr. GK I 2357
Meleager en Atalanta
Anthony van Dyck
Christ is mocked by soldiers, ca. 1618
Berlin, Kaiser-Friedrich-Museum, inv./cat.nr. 770
De bespotting van Christus
Anna Rosina von Lisiewska
Portrait of Wilhelmina van Pruisen (1751-1820), 1767
Potsdam (Germany), Neues Palais, inv./cat.nr. GK I 5384
Portret van Wilhelmina van Pruisen (1751-1820)
Gerard van Honthorst
Portrait of Maria van Oranje- Nassau (1642-1688), 1646 gedateerd
Berlin/Potsdam, Stiftung Preussische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, inv./cat.nr. GK I 2566
Portret van Maria van Oranje- Nassau (1642-1688)
Michael Willmann
Allegorical portrait of Friedrich Wilhelm, Elector of Brandenburg (1620-1688), 1682 gedateerd
Berlin (Grunewald), Jagdschloss Grunewald
Allegorisch portret van Friedrich Wilhelm keurvorst van Brandenburg (1620-1688) als beschermer van de kunsten
Anthony van Dyck
Saints John the Baptist and John the Evangelist, announcing the Coming of Christ, 1618-1619
Berlin, Kaiser-Friedrich-Museum
De HH. Johannes de Doper en Johannes de Evangelist, de verkondigers van Christus komst
tapestry workshop of Gerard Peemans after design of Justus van Egmont
The death of Aurelianus, ca. 1665-1725
Berlin/Potsdam, Stiftung Preussische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg
De dood van Aurelianus
Wilhelm Wach
Princess Louise of Prussia
Potsdam (Germany), Bildergalerie am Schloss Sanssouci
Prinses Louise van Pruisen
Guido Reni
Cleopatra with the snake, ca. 1625-1626
Potsdam (Germany), Bildergalerie am Schloss Sanssouci, inv./cat.nr. I 5054, nr. 78
Cleopatra met de slang
manner of Johannes Mijtens
Portrait of Louise Henriette van Oranje-Nassau (1627-1667), ca. 1665
Berlin/Potsdam, Stiftung Preussische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg
Portret van Louise Henriette van Oranje-Nassau (1627-1667)
Lucas Cranach (II)
The Baptism of Christ, 1556 gedateerd
Berlin/Potsdam, Stiftung Preussische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg
De doop van Christus
Anthony van Dyck
Saints John the Baptist and John the Evangelist, 1618
Berlin, Kaiser-Friedrich-Museum
De HH. Johannes de Doper en Johannes de Evangelist
after Gerard ter Borch (II)
Woman writing a letter, jaren 1670
Potsdam (Germany), Bildergalerie am Schloss Sanssouci
Briefschrijfster
after Govert Flinck
Venus and Cupid, na 1648
Potsdam (Germany), Bildergalerie am Schloss Sanssouci, inv./cat.nr. 110 (2158)
Venus en Amor
Otto Marseus van Schrieck
Still life with opium poppy, thistle, butterflies, snakes and a lizard, ca. 1670
Berlin/Potsdam, Stiftung Preussische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, inv./cat.nr. GK I 2814
Stilleven met slaapbol, distel, vlinders, slangen en een hagedis
Daniël Seghers Erasmus Quellinus (II)
Sculpted cartouche adorned with flowergarlands with a representation of the Virgin and Christ-child, ca. 1650-1655
Dresden, Staatliche Kunstsammlungen Dresden - Gemäldegalerie Alte Meister, inv./cat.nr. 1205
Gebeeldhouwde cartouche versierd met bloemguirlandes rondom een voorstelling van de Maagd Maria met het Christus-kind
Daniël Seghers Erasmus Quellinus (II)
Sculpted cartouche adorned with flowers with a representation of the Virgin and Christ Child, ca. 1650-1655
Dresden, Staatliche Kunstsammlungen Dresden - Gemäldegalerie Alte Meister, inv./cat.nr. 1206
Gebeeldhouwde cartouche versierd met bloemen rondom een voorstelling van de Maagd Maria met het Christus-kind
Gerard Wigmana
Susanna harassed by the Elders (Daniel 13:1-63), 1731 gedateerd
Potsdam (Germany), Bildergalerie am Schloss Sanssouci, inv./cat.nr. 5551
Suzanna door de ouderlingen belaagd (Daniël 13:1-63)
Peter Paul Rubens
Saint Cecilia playing the virginal, ca. 1639
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 781
De Heilige Cecilia bespeelt het virginaal
studio of Peter Paul Rubens
The Justice of Cambyses, na 1626
Potsdam (Germany), Bildergalerie am Schloss Sanssouci, inv./cat.nr. GK I.1586
Het oordeel van Cambyses
Otto Marseus van Schrieck
Still life with garden orache, mushrooms, snakes and butterflies, eerste helft jaren 1670
Berlin/Potsdam, Stiftung Preussische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, inv./cat.nr. GK I 10051
Stilleven met tuinmelde, paddestoelen, slangen en vlinders
Willem Cornelisz. Duyster
Young woman sitting and young man standing in an interior with musical intruments, ca. 1630
Berlin (Grunewald), Jagdschloss Grunewald, inv./cat.nr. 5196
Zittende jonge vrouw en staande jonge man met muziekinstrumenten in een interieur
circle of Rembrandt
Bust of a man, ca. 1657
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 2060
Borstuk van een man
Daniël Seghers Erasmus Quellinus (II)
Sculpted cartouche adorned with flowers surrounding a bust of the Virgin Mary, ca. 1650-1655
Stockholm, Nationalmuseum Stockholm, inv./cat.nr. NM 1393
Gebeeldhouwde cartouche versierd met bloemen rondom een buste van de Maagd Maria
Daniël Seghers and Erasmus Quellinus (II)
Cartouche addorned with flowergarlands surrounding a depiction of the Holy Family with the infant Saint John the Baptist, ca. 1647
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 978
Cartouche met bloemguirlandes rondom een voorstelling van de Heilige Familie met Johannes de Doper
Peter Paul Rubens
Mary enthroned adored by saints, 1627-1628
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 780
Tronende Maria met Heiligen
Theodor Boeijermans
The continence of Scipio, 1673 gedateerd
Rheinsberg, Schloss Rheinsberg, inv./cat.nr. GK 17586
De grootmoedigheid van Scipio
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?