Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Iconclass code is 11B3232
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1250
1364
1478
1592
1706
1820
1929
Created in
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
genre
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
0 related places within map
36 results, 1 - 36 shown , page 1 of 1
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) 16de eeuw, na 1515 after Albrecht Dürer
De Genadestoel, 16de eeuw, na 1515
Private collection
De Genadestoel
circle of Chrispijn van den Broeck
A man tortured by demons, with above God the Father holding the body of Christ
Christie's (Amsterdam) 1998-11-09, nr. 4 recto
Door demonen gefolterde man, met daarboven God de vader en het lichaam van de gestorven Christus
Meester van de Virgo Inter Virgines
The Holy Trinity with the Virgin and Saint John, female saints and a donor
Zagreb, Strossmayerova Galerija, inv./cat.nr. SG-71
De H. Drieëenheid met Maria, Johannes de Evangelist, heilige vrouwen en de stichtster
Jan Gossart and studio of Jan Gossart
De Genadestoel, ca. 1520-1530
Sotheby's (New York City) 2001-01-25, nr. 42
De Genadestoel
Jan van Bijlert
The Holy Trinity honored by bishops Willibrord and Boniface of Utrecht
Huissen (Lingewaard), Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming
De H. Drieëenheid vereerd door de HH. Willebrordus en Bonifatius, de eerste twee bisschoppen van Utrecht
Peter Paul Rubens
God the Father standing or seated, holding the body of Christ, 'Pitié-du-Notre-Seigneur', 'Not Gottes', ca. 1620
Antwerp, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
De H. Drieënheid met de instrumenten van de Passie: de Nood Gods, ook wel de Genadesoel genaamd
Pierre Andrieu after Peter Paul Rubens
God the Father standing or seated, holding the body of Christ, 'Pitié-du-Notre-Seigneur', 'Not Gottes'
Millon (Paris) 2013-12-17, nr. 251
De H. Drieënheid met de instrumenten van de Passie: de Nood Gods, ook wel de Genadesoel genaamd
follower of Artus Wolffort
The Holy Trinity
Hampel Kunstauktionen (München) 2013-12-12 - 2013-12-13, nr. 608
De Heilige Drieëenheid
studio of Artus Wolffort
The Holy Trinity
Ghent, Museum voor Schone Kunsten Gent, inv./cat.nr. S 65
De Heilige Drieëenheid
circle of Artus Wolffort
The Holy Trinity
Christie's (New York City) 1999-01-29, nr. 145
De Heilige Drieëenheid
studio of Artus Wolffort
The Holy Trinity
Watermaal-Bosvoorde, Sint-Clemenskerk (Watermaal-Bosvoorde)
De Heilige Drieëenheid
Artus Wolffort
The Holy Trinity, ca. 1620
Pocking, art dealer Peter Mühlbauer
De Heilige Drieëenheid
Schelte Adamsz. Bolswert after Peter Paul Rubens
God the Father standing or seated, holding the body of Christ, 'Pitié-du-Notre-Seigneur', 'Not Gottes'
Amsterdam, Rijksprentenkabinet
De H. Drieënheid met de instrumenten van de Passie: de Nood Gods, ook wel de Genadesoel genaamd
studio of Artus Wolffort
The Holy Trinity
Drouot 1907-02-07, nr. 8
De Heilige Drieëenheid
studio of Bernard van Orley
Bishop Joris van Egmond (1505-1559) near his patron saint, kneeling before the Trinity, in a niche, 1541 ca.
Amsterdam, Rijksprentenkabinet
Bisschop Joris van Egmond (1505-1559) naast zijn beschermheilige knielend voor de Drie-eenheid, in een nis
circle of Jacob de Backer
God the Father seated, holding the body of Christ, 'Pitié-du-Notre-Seigneur', 'Not Gottes'
Stockholms Stads Auktionsverk (Stockholm) 1999-11-23 - 1999-11-24, nr. 1467
Drieëenheid en engelen met de instrumenten van de Passie
attributed to Jan Gossart
De Genadestoel, 1515-1520
Private collection
De Genadestoel
after Jan Gossart
De Genadestoel, na 1515
Private collection
De Genadestoel
after Jan Gossart
De Genadestoel, na 1515
Oldenburg (Niedersachsen), art dealer or private collection K.L. Klingenberg
De Genadestoel
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (historische regio) 15de eeuw
De Genadestoel, 15de eeuw
Madrid (Spain), Museo Arqueológico Nacional
De Genadestoel
Jan van der Straet
The holy Trinity, with a portrait of the donor, 15[9]4 gedateerd
Rocca San Casciano, Chiesa di Santa Maria delle Lacrime
De heilige Drie-eenheid, met een portret van de opdrachtgever
attributed to Meester van de Legende van de Heilige Catharina
De Heilige Drieëenheid met twee engelen, Maria, Johannes de Evangelist en een weeklagende vrouw (Maria Magdalena?), laatste kwart 15de eeuw
art dealer or private collection
De Heilige Drieëenheid met twee engelen, Maria, Johannes de Evangelist en een weeklagende vrouw (Maria Magdalena?)
attributed to Marcellus Coffermans
Nood Gods, derde kwart 16de eeuw
Madrid (Spain), art dealer or private collection Cubello
Nood Gods
Artus Wolffort
De H. Drieëenheid
Brugge (Belgium), Groeningemuseum, inv./cat.nr. 0.374
De H. Drieëenheid
Pieter Coecke van Aelst (I)
De H. Drieëenheid (midden), een engel met het kruis (links) en een engel met de geselpaal (rechts), 1540 gedateerd
Maastricht, Bonnefantenmuseum, inv./cat.nr. 3116
De H. Drieëenheid (midden), een engel met het kruis (links) en een engel met de geselpaal (rechts)
attributed to Michiel Coxie (I)
The Trinity with angels with the Arma Christi
Millon & Associés (Paris) 1997-06-27, nr. 160
De H. Drieëenheid en engelen met passiewerktuigen
Jan Cornelisz. Vermeyen
De genadestoel, ca. 1538-1539
Madrid (Spain), Museo Nacional del Prado, inv./cat.nr. 3210
De genadestoel
Anoniem Nederland 19de eeuw
De heilige Drieëenheid, 19de eeuw
Maastricht, Bonnefantenmuseum, inv./cat.nr. 647
De heilige Drieëenheid
Jean Bellegambe (I)
De H. Drieëenheid, Maria en de H. Johannes de Doper (midden), apostelen (links) en heiligen (rechts) (Retabel van Anchin), ca. 1509-1513
Douai, Musée de la Chartreuse de Douai
De H. Drieëenheid, Maria en de H. Johannes de Doper (midden), apostelen (links) en heiligen (rechts) (Retabel van Anchin)
after Rogier van der Weyden possibly Meester van het Heilig Bloed
The Trinity with angels with the Arma Christi, eerste kwart 16de eeuw
Brussels, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, inv./cat.nr. 360
De H. Drieëenheid omringd door engelen met de passiewerktuigen
Anoniem Brussel ca. 1490-1500
Domestic altarpiece with Virgin and Child, the Gnadenstuhl and Saint Catherine, ca. 1490-1500
Luik, Musée d'Art Religieux et d'Art Mosan, inv./cat.nr. 98-100
Huisretabel met Maria met Kind, de Genadetroon en de H. Catherina
Anoniem Brussel ca. 1490-1500
Virgin and Child, the Gnadenstuhl and Saint Catherine, ca. 1490-1500
Luik, Musée d'Art Religieux et d'Art Mosan, inv./cat.nr. 98-100
Maria met Kind, de Genadetroon en de H. Catherina
Everhard van der Doort
Adoration of the Trinity with the Virgin and St John the Baptist as intercessors, with below Sts Carlo Borromeo, Filippo Neri, Francis and an unidentified Saint, 1616 gedateerd
Pavia, in Mede Lomellina Santa Trinità (Pavia)
Aanbidding van de heilige drieëenheid met de Maagd en Johannes de Doper als bemiddelaars, met daaronder de Heiligen Carlo Borromeo, Filippo Neri, Franciscus en een onbekende heilige
Anoniem Westfalen na 1250
Virgin on Mercyseat (in the middle), apostles (at the left and right side), na 1250
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 1216 B
Maria op Genadetroon (midden), apostelen (links en rechts)
Vrancke van der Stockt
Holy Trinity, ca. 1490
Madrid (Spain), Museo Arqueológico Nacional
De H. Drieëenheid
Emile Renders
Sketches after the following paintings or details from them: Anonymous, South Netherlandish artist (restored by Jef Van der Veken), Christ as the Man of Sorrows and a benedictine monk (New York, The Metropolitan Museum of Art, inv.nr. 1974.392 [previously Bruges, collection Emile Renders]); Follower of the Master of Flémalle (Robert Campin), Man of Sorrows with angels (Ghent, Museum of Fine Arts, inv.nr. 1904-A); After the Master of Flémalle (Robert Campin), Mass of Saint Gregory (New York, private collection [previously Hamburg, collection Eduard F. Weber]); After the Master of Flémalle (Robert Campin), Holy Trinity with angels (Louvain, M – Museum Leuven, inv.nr. 8); Master of Flémalle (Robert Campin), Holy Trinity (Frankfurt am Main, Städelsches Kunstinstitut, inv.nr. 39B); Master Francke, Man of Sorrows with angels (Leipzig, Museum der bildenden Künste, inv.nr. 243), jaren 1920
The Hague, RKD – Netherlands Institute for Art History
Schetsen naar de volgende schilderijen of details daaruit: Anoniem, Zuidelijke Nederlanden (gerestaureerd door Jef Van der Veken), Christus als Man van Smarten en een benedictijnse monnik (New York, The Metropolitan Museum of Art, inv.nr. 1974.392 [voorheen Brugge, collectie Emile Renders]); Navolger van de Meester van Flémalle (Robert Campin), Man van Smarten met engelen (Gent, Museum voor Schone Kunsten, inv.nr. 1904-A); Naar de Meester van Flémalle (Robert Campin), Mis van de H. Gregorius (New York, particuliere collectie [voorheen Hamburg, collectie Eduard F. Weber]); Naar de Meester van Flémalle (Robert Campin), H. Drieëenheid met engelen (Leuven, M – Museum Leuven, inv.nr. 8); Meester van Flémalle (Robert Campin), H. Drieëenheid (Frankfurt am Main, Städelsches Kunstinstitut, inv.nr. 39B); Meester Francke, Man van Smarten met engelen (Leipzig, Museum der bildenden Künste, inv.nr. 243)
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?