Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Iconclass code is 11C
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1450
1509
1568
1627
1686
1745
1799
Created in
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
genre
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
0 related places within map
33 results, 1 - 33 shown , page 1 of 1
Anoniem Brussel ca. 1460-1470
Passion Altarpiece, ca. 1460-1470
Helsinki, National Museum of Finland, inv./cat.nr. KM 1785
Passieretabel
Anoniem Brussel ca. 1460-1470
Two Church Fathers (interior left wing); Madonna in Mandorla (interior left upper wing); The Flagellation, The Carrying of the Cross, The Crucifixion, The Descent from the Corss, The Lamentation (centre); Two Church Fathers (interior right wing); God the Father (interior right upper wing), ca. 1460-1470
Helsinki, National Museum of Finland, inv./cat.nr. KM 1785
Twee kerkvaders (binnenzijde linkerluik); Maria in Mandorla (binnenzijde linker bovenluik); De geseling, de kruisdraging, de kruisiging, de kruisafneming, de bewening (middendeel); Twee kerkvaders (binnenzijde rechterluik); God de Vader (binnenzijde rechter bovenluik)
Meester van de Geboorte van Castello
God the Father with angels, ca. 1460-1462
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 646
God de Vader met engelen
Anoniem Brussel 1490-1500 and studio of Meester van Sint Goedele or studio of Master of the Legend of Saint Barbara
The Agony in the Garden, The Arrest (interior left wing); God the Father (interior left upper wing); The Mocking of Christ, The Crucifixion, The Resurrection (centre); Christ and the Virgin (interior right upper wing); Christ Appearing to the Disciples, Pentecost (interior right wing), 1490-1500
Strängnäs (Zweden), Kathedraal (Strängnäs)
Christus in Gethsemane, de gevangenneming (binnenzijde linkerluik); God de Vader (binnenzijde linker bovenluik); De bespotting van Christus, de kruisiging, de opstanding (middendeel); Christus en Maria (binnenzijde rechter bovenluik); Christus' verschijning aan de discipelen, Pinksteren (binnenzijde rechterluik)
Anoniem Brussel ca. 1480-1485 and Meester van Sint Goedele
The Agony in the Garden, Christ before Pilate (interior left wing); God the Father (interior left upper wing); The Flagellation, The Carrying of the Cross, The Crucifixion, The Descent from the Cross, The Entombment (centre); The Resurrection, Christ Appearing to the Apostles (interior right wing); The Adoration of the Magi (interior right upper wing), ca. 1480-1485
Barnard Castle, The Bowes Museum, inv./cat.nr. W123.1018.1023
Gethsemane, Christus voor Pilatus (binnenzijde linkerluik); God de Vader (binnenzijde linker bovenluik); De geseling, de kruisdraging, de kruisiging, de kruisafneming, de graflegging (middendeel); De opstanding, Christus' verschijning aan de apostelen (binnenzijde rechterluik); De aanbidding der Wijzen (binnenzijde rechter bovenluik)
Anoniem Brussel ca. 1480-1485 and Meester van Sint Goedele
Passion altarpiece, ca. 1480-1485
Barnard Castle, The Bowes Museum, inv./cat.nr. W123.1018.1023
Bowes Passieretabel
Anoniem Brussel 1490-1500 and studio of Meester van Sint Goedele or studio of Master of the Legend of Saint Barbara
Passion altarpiece, 1490-1500
Strängnäs (Zweden), Kathedraal (Strängnäs)
Passieretabel
Anoniem Brussel ca. 1470-1490 or Meester van het Retabel van Rouen
Virgin altarpiece, ca. 1470-1490
Rouen, Musée Départemental des Antiquités, inv./cat.nr. 687 (A)
Mariaretabel
Anoniem Brussel ca. 1470-1490 or Meester van het Retabel van Rouen
The Marriage of Mary and Joseph, The Annunciation (interior left wings); The Nativity, The Adoration of the Magi, The Presentation (centre); The Flight to Egypt, Christ's Dispute with the Doctors in the Temple (interior right wings); God the Father (interior right upper wing); The Coronation of the Virgin (interior left upper wing), ca. 1470-1490
Rouen, Musée Départemental des Antiquités, inv./cat.nr. 687 (A)
Het huwelijk van Maria en Jozef, de annunciatie (binnenzijde linkerluiken); De geboorte, de aanbidding der Wijzen, de presentatie (middendeel); De vlucht naar Egypte, Christus' dispuut met de geleerden in de tempel (binnenzijde rechterluiken); God de Vader (binnenzijde rechter bovenluik); De kroning van Maria (binnenzijde linker bovenluik)
Anoniem Brussel ca. 1480
Passion Altarpiece, ca. 1480
Staßfurt (Salzland), Hospitalkapelle (Staßfurt)
Passieretabel
Anoniem Brussel ca. 1480
The Arrest, Christ before Pilate (interior left wing); The Flagellation, The Carrying of the Cross, The Crucifixion, The Deposition, The Resurrection (centre); Christ Appearing to the Holy Women, Pentecost (interior right wing); God the Father (interior left upper wing); Christ and the Virgin (interior right upper wing), ca. 1480
Staßfurt (Salzland), Hospitalkapelle (Staßfurt)
De gevangenneming van Christus, Christus voor Pilatus (binnenzijde linkerluik); De geseling, de kruisdraging, de kruisiging, de kruisafneming, de opstanding (midden); Christus verschijnt aan de heilige vrouwen, de uitstorting van de Heilige Geest (binnenzijde rechterluik); God de Vader (binnenzijde linker bovenluik); Christus en Maria (binnenzijde rechter bovenluik)
Jan van Hemessen and Meester van Paulus en Barnabas
Portrait of Adriaen Rockox with his sons and Saint Adrian (recto left); The Last Judgement (middle); Portrait of Catharina van Overhoff with her daughters and Saint Catherine (recto right); God the Father, Christ bearing the cross, Saint Peter and Saint Paul (verso left); Mary and Saint Margaret (verso right), ca. 1536-1537
Antwerp, Sint-Jacobskerk (Antwerpen)
Portret van Adriaen Rockox met zijn zonen en de H. Adrianus (binnenzijde links); Het laatste oordeel (midden); Portret van Catharina van Overhoff met haar dochters en de H. Catharina (binnenzijde rechts); God de Vader, Christus met het kruis, de HH. Petrus en Paulus (buitenzijde links); Maria en de H. Margaretha (buitenzijde rechts)
Jan Claudius de Cock
Allegory
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. Z 1339
Allegorie op de verlossing van de wereld
Ambrosius Francken (I) and Ambrosius Francken (II)
The Pietà with Old Testament scenes and Evangelists in the corners, ca. 1620
Leo Spik (Berlin) 2012-06-14 - 2012-06-16, nr. 200
De Pietà omringd door scènes uit het Oude Testament, in de vier hoeken de Evangelisten
Gaspar de Crayer
Design for a architectural decoration with God the Father
Frankfurt am Main, Graphische Sammlung im Städelschen Kunstinstitut, inv./cat.nr. 13805
God de Vader in een architectonische omlijsting
Peter Paul Rubens
God the Father, na 1610
Galerie Saint-Luc 1881-04-11 - 1881-04-13, nr. 21
God de Vader
after Peter Paul Rubens
God the Father, na 1610
[s.n.] (Oudenaarde) 1821-09-05, nr. 153
God de Vader
after Peter Paul Rubens
God the Father, na 1610
Vienna, Graphische Sammlung Albertina
God de Vader
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (historische regio) eerste helft 16de eeuw
De heilige Anna-te-Drieën, eerste helft 16de eeuw
Dorotheum 1933-05-06, nr. 17
De heilige Anna-te-Drieën
circle of Pieter Coecke van Aelst (I)
The Annunciation, tweede kwart 16de eeuw
Whereabouts unknown
De annunciatie
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (historische regio) eerste helft 16de eeuw
The Lamb of God surrounded with biblical scenes, eerste helft 16de eeuw
Maastricht, Bonnefantenmuseum, inv./cat.nr. 705
Medaillon met het Lam Gods omringd door voorstellingen (met de klok mee) van God de Vader, de schepping van de hemel en de aarde, de schepping van Eva, de verdrijving uit het paradijs, de geboorte van Christus, de Zondeval, de schepping van dieren en planten, engelen
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (historische regio) eerste helft 16de eeuw
The Annunciation, eerste helft 16de eeuw
Whereabouts unknown
De annunciatie
attributed to Lieven Mehus
Holy family with God the Father
Florence, Galleria degli Uffizi, inv./cat.nr. 3097 S
Heilige Familie met God de Vader
Peter Paul Rubens after Michelangelo
God the Father, c. 1601-1608
Liverpool (England), Walker Art Gallery
God de Vader
manner of/circle of Rogier van der Weyden
Maria met kind verschijnt aan Jeanne van Frankrijk, hertogin van Bourgondië, tweede helft 15de eeuw
Chantilly (Oise), Musée Condé, inv./cat.nr. 107
Maria met kind verschijnt aan Jeanne van Frankrijk, hertogin van Bourgondië
Jan van Hemessen and Meester van Paulus en Barnabas
God the Father, Christ bearing the cross, Saint Peter and Saint Paul (left); Mary and Saint Margaret (right), ca. 1536-1537
Antwerp, Sint-Jacobskerk (Antwerpen)
God de Vader, Christus met het kruis, de HH. Petrus en Paulus (links); Maria en de H. Margaretha (rechts)
follower of Quinten Massijs (I)
De kruisiging, eerste helft 16de eeuw
Galerie Fischer (Luzern) 2008-11-12 - 2008-11-17, nr. 1011
De kruisiging
Frans Francken (II) and possibly Ambrosius Francken (II)
The mocking of Christ surrounded with other biblical stories, 1620-1625
Utrecht, Museum Catharijneconvent, inv./cat.nr. StCC 57
Bespotting van Christus, met rondom in grisaille: de Kruisiging, de Opstanding, God de Vader, de Mensheid na de zondeval,; in de hoeken de vier evangelisten
Justus van Gent
The Crucifixion flanked by Old Testament scenes, jaren 1460
Ghent, Sint-Baafskathedraal (Gent)
God de Vader (boven) Mozes slaat water uit de rotsen (midden) Madonna en heiligen (onder) (linkerluik); De kruisiging (middendeel); Mozes richt de koperen slang op (rechterluik)
Jan Mostaert
The crucifixion, eerste helft 16de eeuw
Philadelphia (Pennsylvania), Philadelphia Museum of Art - John G. Johnson Collection, inv./cat.nr. cat. 411
De kruisiging
possibly after Anoniem Brussel einde 15de eeuw
Altarpiece of the Virgin, einde 15de eeuw
Wernigerode (Harz), St.-Sylvestri-Kirche (Wernigerode)
Mariaretabel
possibly after Anoniem Brussel einde 15de eeuw
The Meeting of Saint Anne and Joachim, The Dedication of Mary (interior left wing); The Marriage of Mary and Joseph, The Annunciation, The Circumcision, The Adoration of the Magi (centre); The Flight into Egypt, The Presentation in the Temple (interior right wing); God the Father (interior left upper wing); Mary with the Holy Spirit (interior right upper wing), einde 15de eeuw
Wernigerode (Harz), St.-Sylvestri-Kirche (Wernigerode)
De ontmoeting van de HH. Anna en Joachim, de tempelgang van Maria (binnenzijde linkerluik); Het huwelijk van Maria en Jozef, de annunciatie, de geboorte, de besnijdenis, de aanbidding der Wijzen (middendeel); De vlucht naar Egypte, de presentatie in de tempel (binnenzijde rechterluik); God de Vader (binnenzijde linker bovenluik); Maria met de Heilige Geest (binnenzijde rechter bovenluik)
Guercino
God the Father with a winged angel supporting the globe
Dorotheum (Vienna) 2011-10-12, nr. 470
God de Vader met een gevleugelde engel die de aarde vasthoudt
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?