Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Keywords is history (genre)
  • Document type is negative
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1468
1507
1546
1585
1624
1663
1699
Object category
Created in
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
0 related places within map
31 results, 1 - 31 shown , page 1 of 1
follower of Rembrandt or attributed to Rembrandt
Bust of Christ, ca. 1656
Cambridge (Massachusetts), Fogg Museum, inv./cat.nr. 1964.172
Christus
Rembrandt
Christ resurrected, 1661 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 6471
De herrezen Christus
Jan van Scorel
Portrait of een man (binnenzijde rechts), Lucretia (buitenzijde rechts), tweede helft jaren 1520 of jaren 1530
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 644 B
Portret van een man (binnenzijde rechts), Lucretia (buitenzijde rechts)
attributed to Justus van Gent
Conquest of Jerusalem by Titus (predella), jaren 1490 of 1500
Gent, Museum voor Schone Kunsten Gent, inv./cat.nr. 1958-AE
De verovering van Jeruzalem door Titus (predella)
Giorgione
The three philosophers, jaren 1500
Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv./cat.nr. 111
De drie filosofen
and studio of Bernard van Orley
Roman warrior with kneeling menial, 1525-1530
Leipzig, Museum der bildenden Künste Leipzig, inv./cat.nr. 1639
Romeinse krijger met knielende knecht
Ludger tom Ring (II)
The fire of Troy, 1551 gedateerd
Münster (Germany), LWL - Museum für Kunst und Kultur, inv./cat.nr. 2029 LM
De brand  van Troje
follower of Rembrandt and Joshua Reynolds
The vision of Daniel, ca. 1650-1652
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 828 F
Het visioen van Daniël (Daniël 8:17)
Rembrandt
Joseph accused by the wife of Potiphar, 1655 gedateerd
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 828 H
Jozef beschuldigd door de vrouw van Potiphar (Genesis 39:16-19)
Rembrandt
The Holy Family, ca. 1634
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 1318
De Heilige Familie
Rembrandt
A woman bathing in a stream, 1654 gedateerd
London (England), National Gallery (London), inv./cat.nr. NG54
Badende vrouw
Rembrandt
The raising of Lazarus, ca. 1630
Los Angeles (California), Los Angeles County Museum of Art, inv./cat.nr. M. 72.67.2
De opwekking van Lazarus
follower of Rembrandt and after Rembrandt
The raising of Lazarus, 1630/1635
Chicago (Illinois), The Art Institute of Chicago, inv./cat.nr. 1970.1010
De opwekking van Lazarus
Rembrandt
Jacob blessing Manasseh and Ephraim, 1656 gedateerd
Kassel (Hessen), Gemäldegalerie Alte Meister (Museumslandschaft Hessen Kassel), inv./cat.nr. GK 249
Jacob zegent Ephraïm en Manasse (Genesis 48: 14-20)
Rembrandt
The angel Raphael leaving Tobit and his family, 1637 gedateerd
Paris, Musée du Louvre, inv./cat.nr. 1736
De engel Raphaël vertrekt van Tobias en zijn familie
studio of Rembrandt and Rembrandt or studio of Rembrandt free after Rembrandt
The sacrifice of Abraham (Genesis 22:10-12), 1636 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 438
Het offer van Abraham (Genesis 22:10-12)
Rembrandt
The rape of Ganymede, 1635 gedateerd
Dresden, Staatliche Kunstsammlungen Dresden - Gemäldegalerie Alte Meister, inv./cat.nr. 1558
De roof van Ganymedes (Ovidius, Metamorfen X, 153ff)
Rembrandt or studio of Rembrandt
The toilet of Bathsheba, 1643 gedateerd
New York City, The Metropolitan Museum of Art, inv./cat.nr. 14.40.651
Batseba aan haar toilet
studio of Rembrandt and possibly Rembrandt
Haman begs Esther for his life, ca. 1635 en bijna geheel overschilderd in de jaren 1660
Boekarest, Muzeul National de Arta al României, inv./cat.nr. 8.187/221
Haman smeekt Ester om genade (Ester 7:7-9)
Dieric Bouts and studio of Dieric Bouts
Justice of Emperor Otto III: The Beheading of the Innocent, 1468-1482
Brussels, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, inv./cat.nr. 1447
Gerechtigheid van keizer Otto III: de onthoofding van de onschuldige
Dieric Bouts
Justice of Emperor Otto III: The Trial by Fire, 1468-1473
Brussels, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, inv./cat.nr. 1448
Gerechtigheid van keizer Otto III: de vuurproef
Rembrandt
Portrait of a couple as Isaac and Rebecca, 1662-1666
Amsterdam, Rijksmuseum, inv./cat.nr. SK-C-216
Portret van een echtpaar als Isaak en Rebecca, bekend als 'Het Joodse Bruidje'
follower of Rembrandt or attributed to Carel Fabritius
The beheading of John the Baptist, eerste helft jaren 1640
Amsterdam, Rijksmuseum, inv./cat.nr. SK-A-91
De onthoofding van Johannes de Doper (Mattheus 14:10-11)
studio of Rembrandt
The holy family at night, ca. 1645
Amsterdam, Rijksmuseum, inv./cat.nr. SK-A-4119
De heilige familie bij avond
Cornelis Engebrechtsz.
Keizer Constantijn en de H. Helena, eerste kwart 16de eeuw
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 1458
Keizer Constantijn en de H. Helena
Rembrandt
Joseph telling his dreams to his parents and his brothers, ca. 1633
Amsterdam, Rijksmuseum, inv./cat.nr. SK-A-3477
Jozef vertelt zijn dromen aan zijn ouders en zijn broers
Rembrandt
Saul and David, ca. 1651-1654 en ca. 1655-1658
The Hague, Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis, inv./cat.nr. 621
Saul en David (1 Samuel 18:9-11)
Rembrandt
Jeremiah lamenting the destruction of Jerusalem, 1630 gedateerd
Amsterdam, Rijksmuseum, inv./cat.nr. SK-A-3276
Jeremia treurend over de verwoesting van Jeruzalem (Jeremia 37)
Rembrandt
Tobit and Anna with the Kid, 1626 gedateerd
Amsterdam, Rijksmuseum, inv./cat.nr. SK-A-4717 (formerly SK-C-1448)
Tobias beschuldigt Anna van het stelen van het bokje (Tobias 3: 1-6)
Rembrandt
The denial of Saint Peter, 1660 gedateerd
Amsterdam, Rijksmuseum, inv./cat.nr. SK-A-3137
De verloochening van Petrus (Mattheus 26:69-75)
follower of Rembrandt
The finding of Moses by the daughter of the pharaoh and her women, jaren 1630 of 1640
Philadelphia (Pennsylvania), Philadelphia Museum of Art, inv./cat.nr. 474
De dochter van farao en haar vrouwen vinden Mozes (Exodus 2:6)
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?