Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Keywords is history (genre)
  • Location collection is Berlin
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1474
1545
1616
1687
1758
1829
1897
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
0 related places within map
68 results, 1 - 50 shown , page 1 of 2
tapestry workshop of Karel van Mander (II) after design of Karel van Mander (II)
The Satrap of Susa before Alexander the Great, 1617 gedateerd
Berlijn, Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen (BAVB), inv./cat.nr. no. 23941
De Satraap van Susa voor Alexander de Grote
Rembrandt and studio of Rembrandt
Tobit and Anna with the kid, 1645
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 805
Tobias en Anna met het geitje (Tobias 2:11-14)
Peter Paul Rubens
Roman warrior, ca. 1614-1616
Zurich/New York, art dealer David Koetser
Romeinse veldheer
Reinhold Begas
Emperor Wilhelm I centennial monument, 1895-1897
Berlin, City of Berlijn
Eeuwfeest-monument voor Keizer Wilhelm I
Reinhold Begas
Plaster model for the Emperor Wilhelm I centennial monument, 1895
Berlin, City of Berlijn
Gipsmodel voor het Eeuwfeest-monument voor Keizer Wilhelm I
Joachim von Sandrart (I)
The death of Seneca, 1635 gedateerd
Berlin, Bode-Museum, inv./cat.nr. 445
De dood van Seneca
Adam Wolski
Caricature on hat fashion, 1621 gedateerd
Berlin, Kupferstichkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin, inv./cat.nr. K. 6r
Karikatuur op de hoedenmode
Artus Wolffort
The Weeping Philosopher Heraclitus with the Globe
Dorotheum (Vienna (city)) 2008-04-16
De wenende filosoof Heraclitus met de wereldbol
Gerard Wigmana
Alexander the Great on his death-bed, 1730 gedateerd
Galerie Fischer (Luzern (city)) 2008-11-12 - 2008-11-17, nr. 1116
Het sterfbed van Alexander de Grote
Rembrandt
Head of Christ, 1645-1650
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 811 C
Christuskop
studio of Rembrandt and possibly Rembrandt
Susanna harassed by the Elders, ca. 1630-1640
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 813 B
Suzanna door de ouderlingen belaagd (Daniël 13:1-63)
follower of Rembrandt
The good Samaritan brings the wounded traveller to an inn (Luke 10:25-37), ca. 1648
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 812 B
De Barmhartige Samaritaan brengt de gewonde reiziger naar een herberg (Lucas 10:25-37)
attributed to Rembrandt or follower of Rembrandt
Christ at the column, ca. 1646
Keulen, Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud, inv./cat.nr. WRM 2528
Christus aan de geselpaal
Meester van het Heilig Bloed
Lucretia's suicide
Hampel Kunstauktionen (Munich) 2010-06-16, nr. 448
De zelfmoord van Lucretia
Jan van Scorel
Portrait of een man (binnenzijde rechts), Lucretia (buitenzijde rechts), tweede helft jaren 1520 of jaren 1530
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 644 B
Portret van een man (binnenzijde rechts), Lucretia (buitenzijde rechts)
Andreas Schlüter
Equestrian monument of the Great Elector, Friedrich Wilhelm, 1703
Berlin, City of Berlijn
Ruitermonument voor de Grote Keurvorst, Friedrich Wilhelm
Crispijn de Passe (II)
Baptism scene, baptism of an adult King, na 1637
Berlin, Kupferstichkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin, inv./cat.nr. Kdz 2829
Doopscène, doop van een volwassen koning
Gerbrand van den Eeckhout after Rembrandt
Susanna harassed by the Elders (Daniel 13:1-63), ca. 1635-1636
Berlin, Kupferstichkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin, inv./cat.nr. KdZ 5218
Suzanna door de ouderlingen belaagd (Daniël 13:1-63)
follower of Rembrandt and Joshua Reynolds
The vision of Daniel, ca. 1650-1652
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 828 F
Het visioen van Daniël (Daniël 8:17)
Rembrandt
Jacob wrestling with the angel, ca. 1659
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 828
Jakob worstelend met de engel (Genesis 32:23-32)
Rembrandt
Susanna and the elders, ca. 1635-1647; 1647 gedateerd
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 828 E
Suzanna door de ouderlingen belaagd (Daniël 13:1-63)
Rembrandt
Joseph accused by the wife of Potiphar, 1655 gedateerd
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 828 H
Jozef beschuldigd door de vrouw van Potiphar (Genesis 39:16-19)
studio of Rembrandt
Joseph accused by Potiphar's wife, 1655 gedateerd
Washington (D.C.), National Gallery of Art (Washington), inv./cat.nr. 1937.1.79
Potiphars vrouw klaagt Jozef aan bij haar man (Genesis 39:17-19)
Rembrandt
The abduction of Proserpina, ca. 1631
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 823
De ontvoering van Proserpina
Rembrandt
Minerva in her study, ca.1631
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 828 C
Minerva in haar studeervertrek
Rembrandt
The abduction of Europa, 1632 gedateerd
Los Angeles (California)/Malibu (California), J. Paul Getty Museum, inv./cat.nr. 95.PB.7
De roof van Europa
Rembrandt
Samson and Delilah (Judges 16:19), 1628 gedateerd
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 812 A
Simson en Delila (Richteren 16:19)
Nicolaes Knüpfer
The Continence of Scipio
Düsseldorf, Museum Kunstpalast, inv./cat.nr. M111
De grootmoedigheid van Scipio
Richard Earlom after Rembrandt
Susanna harassed by the Elders, 1769 gedateerd
Berlin, Kupferstichkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin, inv./cat.nr. 738-32, 739-32 (first state, from the collection of Sir Joshua Reynolds); 740-32 (second state)
Suzanna door de ouderlingen belaagd (Daniël 13:1-63)
attributed to Pseudo-Lombard
Lucretia's suicide, tweede helft 16de eeuw
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin)
De zelfmoord van Lucretia
Maerten de Vos
Volumnia entreats Coriolanus to spare Rome, tweede helft 16de eeuw
Christie's 1987-01-13, nr. 126
Volumnia smeekt Coriolanus Rome te sparen
possibly Abraham Storck after Jan Theunisz. Blankerhoff
Slag van Bossu op de Zuiderzee met Hoorn in het verschiet, na 1668
Christie's (London (England)) 1994-07-08, nr. 66
Slag van Bossu op de Zuiderzee met Hoorn in het verschiet
Rembrandt
Parable of the rich man, 1627 gedateerd
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 828 D
De rijkaard uit de gelijkenis van de rijke dwaas
Rembrandt
Moses breaking the Tables of the Law, 1659 gedateerd
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 811
Mozes vernietigt de Tafelen der Wet (Exodus 32: 19)
Rembrandt and studio of Rembrandt
The dream of Joseph, 1645
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 806
De droom van Jozef (Mattheüs 2:13)
Joachim Patinir
Saint John the Baptist (left wing), the Rest on the Flight into Egypt (central panel), Saint Cornelius (right wing), ca. 1515-1516
Private collection
De H. Johannes de Doper (links), de rust op de vlucht naar Egypte (midden), de H. Cornelius (rechts)
Herri met de Bles
Landschap met man met uiltje en vrouwelijk gedrocht
Amsterdam, art dealer D.A. Hoogendijk & Co.
Landschap met man met uiltje en vrouwelijk gedrocht
Nicolaes Knüpfer
'Paete non dolet': The deaths of Arria and Paetus, jaren 1620
Dorotheum (Vienna (city)) 2011-10-12, nr. 409
'Paete non dolet': Arria geeft haar man Paetus het voorbeeld door zelfmoord te plegen
Leonaert Bramer
Triomftocht van een vorst, ca. 1660-1670
Berlin, Kupferstichkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin, inv./cat.nr. KdZ 30271
Triomftocht van een vorst
after Robert Campin
De wraak van Tomyris, 16de eeuw
Berlin, Kaiser-Friedrich-Museum, inv./cat.nr. 537a
De wraak van Tomyris
Leonaert Bramer
Darius knielend voor Alexander (?), 1637 gedateerd
Berlin, Kupferstichkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin, inv./cat.nr. KdZ 30273
Darius knielend voor Alexander (?)
Leonaert Bramer
Vrouw omarmt een gewonde man, met toekijkende soldaten, jaren 1660
Berlin, Kupferstichkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin, inv./cat.nr. KdZ 30270
Vrouw omarmt een gewonde man, met toekijkende soldaten
Leonaert Bramer
Soldaten en andere figuren begroeten elkaar voor een tent, jaren 1660
Berlin, Kupferstichkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin, inv./cat.nr. KdZ 30272
Soldaten en andere figuren begroeten elkaar voor een tent
after Rembrandt
Joseph telling his dreams, 17de eeuw
Hugo Helbing (Frankfurt am Main) 1935-05-21 - 1935-05-24, nr. 51
Jozef, zijn dromen vertellende
Peter Paul Rubens
The Triumph of Alexander, ca. 1621-1622
Berlin, Kupferstichkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin, inv./cat.nr. KdZ.4249
De triomf van Alexander
studio of Rembrandt or circle of Rembrandt
Bathsheba receives Davids letter, ca. 1645
Utrecht (city), Museum Catharijneconvent, inv./cat.nr. RMCC s172
Bathseba ontvangt Davids brief
Jacob van der Ulft
Figures on a square with classical buildings (unidentified subject)
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. Z 4338; cat. Bock-Rosenberg 1930, p. 288
Figuren op een plein met klassieke gebouwen (ongeïdentificeerd onderwerp)
attributed to Adriaen van den Houte
The unfaithful queen (?)
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 5229; cat. Bock/Rosenberg 1930 p. 46
De ontrouwe koningin (?)
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (hist. regio) 18de eeuw
Five figures in Roman attire, 18de eeuw
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. Z 17791; niet in cat. Bock-Rosenberg 1930
Vijf figuren in romeins kostuum
Bartholomeus Spranger
Soldier pointing downwards
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. Z 7490; niet in cat. Bock-Rosenberg 1930
Naar beneden wijzende soldaat
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?