Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Keywords is history (genre)
  • Technical examination type is infrared reflectography
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1468
1502
1536
1570
1604
1638
1670
Object category
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
0 related places within map
62 results, 1 - 50 shown , page 1 of 2
Rembrandt and studio of Rembrandt
Tobit and Anna with the kid, 1645
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 805
Tobias en Anna met het geitje (Tobias 2:11-14)
Jan van der Elburcht
Het martelaarschap van de H. Jacobus de Mindere, jaren 1550 of 1560
Saint-Ghislain (Henegouwen), Couvent des Soeurs de la Charité (Saint-Ghislain)
Het martelaarschap van de H. Jacobus de Mindere
follower of Giorgione
The herdsman Faustulus discovers Romulus and Remus, na 1521
Frankfurt am Main, Städel Museum, inv./cat.nr. 1930
De herder Faustulus vindt Romulus en Remus
Rembrandt or studio of Rembrandt
Old man in an interior with winding staircase, 1632 gedateerd
Paris, Musée du Louvre, inv./cat.nr. 1740
Oude man in een interieur met wenteltrap
Rembrandt
Head of Christ, 1645-1650
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 811 C
Christuskop
studio of Rembrandt and possibly Rembrandt
Susanna harassed by the Elders, ca. 1630-1640
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 813 B
Suzanna door de ouderlingen belaagd (Daniël 13:1-63)
Jan van Scorel
Portrait of een man (binnenzijde rechts), Lucretia (buitenzijde rechts), tweede helft jaren 1520 of jaren 1530
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 644 B
Portret van een man (binnenzijde rechts), Lucretia (buitenzijde rechts)
attributed to Lambert Suavius
Aeneas rescues his father Anchises from the burning Troy, ca. 1550
Christie's (New York City) 2008-04-15, nr. 249
De brand van Troje
attributed to Justus van Gent
Conquest of Jerusalem by Titus (predella), jaren 1490 of 1500
Gent, Museum voor Schone Kunsten Gent, inv./cat.nr. 1958-AE
De verovering van Jeruzalem door Titus (predella)
Giorgione
The three philosophers, jaren 1500
Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv./cat.nr. 111
De drie filosofen
and studio of Bernard van Orley
Roman warrior with kneeling menial, 1525-1530
Leipzig, Museum der bildenden Künste Leipzig, inv./cat.nr. 1639
Romeinse krijger met knielende knecht
Ludger tom Ring (II)
The fire of Troy, 1551 gedateerd
Münster (Germany), LWL - Museum für Kunst und Kultur, inv./cat.nr. 2029 LM
De brand  van Troje
follower of Rembrandt and Joshua Reynolds
The vision of Daniel, ca. 1650-1652
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 828 F
Het visioen van Daniël (Daniël 8:17)
Rembrandt
Bathsheba with letter of King David, 1654 gedateerd
Paris, Musée du Louvre, inv./cat.nr. M.I. 975
Batseba met de brief van Koning David
Rembrandt
Jacob wrestling with the angel, ca. 1659
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 828
Jakob worstelend met de engel (Genesis 32:23-32)
Rembrandt
Susanna and the elders, ca. 1635-1647; 1647 gedateerd
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 828 E
Suzanna door de ouderlingen belaagd (Daniël 13:1-63)
Rembrandt
Joseph accused by the wife of Potiphar, 1655 gedateerd
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 828 H
Jozef beschuldigd door de vrouw van Potiphar (Genesis 39:16-19)
Rembrandt and studio of Rembrandt
The Apostle Paul, ca. 1657
Washington (D.C.), National Gallery of Art (Washington), inv./cat.nr. 1942.9.59
De apostel Paulus
Rembrandt
The abduction of Proserpina, ca. 1631
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 823
De ontvoering van Proserpina
Rembrandt
Minerva in her study, ca.1631
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 828 C
Minerva in haar studeervertrek
Rembrandt
The Holy Family, ca. 1634
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 1318
De Heilige Familie
Rembrandt
The raising of Lazarus, ca. 1630
Los Angeles (California), Los Angeles County Museum of Art, inv./cat.nr. M. 72.67.2
De opwekking van Lazarus
Rembrandt
The supper at Emmaus, ca. 1629
Paris, Musée Jacquemart-André, inv./cat.nr. 409
De maaltijd te Emmaus
Rembrandt
David playing the harp for Saul, 1629/1630
Frankfurt am Main, Städel Museum, inv./cat.nr. 498
David speelt harp voor koning Saul
Rembrandt
Samson and Delilah (Judges 16:19), 1628 gedateerd
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 812 A
Simson en Delila (Richteren 16:19)
Rembrandt
Jacob blessing Manasseh and Ephraim, 1656 gedateerd
Kassel (Hessen), Gemäldegalerie Alte Meister (Museumslandschaft Hessen Kassel), inv./cat.nr. GK 249
Jacob zegent Ephraïm en Manasse (Genesis 48: 14-20)
studio of Rembrandt or possibly Ferdinand Bol or possibly Rembrandt and studio of Rembrandt or attributed to Rembrandt
The holy family with Saint Anne, ca. 1640
Paris, Musée du Louvre, inv./cat.nr. 1742
De heilige Familie met Heilige Anna
attributed to Rembrandt or follower of Rembrandt
Evangelist writing, vroege jaren 1660
Boston (Massachusetts), Museum of Fine Arts Boston, inv./cat.nr. 39.581
Schrijvende evangelist
Rembrandt
Parable of the rich man, 1627 gedateerd
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 828 D
De rijkaard uit de gelijkenis van de rijke dwaas
Rembrandt
The angel Raphael leaving Tobit and his family, 1637 gedateerd
Paris, Musée du Louvre, inv./cat.nr. 1736
De engel Raphaël vertrekt van Tobias en zijn familie
studio of Rembrandt and Rembrandt or studio of Rembrandt free after Rembrandt
The sacrifice of Abraham (Genesis 22:10-12), 1636 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 438
Het offer van Abraham (Genesis 22:10-12)
Rembrandt
The rape of Ganymede, 1635 gedateerd
Dresden, Staatliche Kunstsammlungen Dresden - Gemäldegalerie Alte Meister, inv./cat.nr. 1558
De roof van Ganymedes (Ovidius, Metamorfen X, 153ff)
Rembrandt
Moses breaking the Tables of the Law, 1659 gedateerd
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 811
Mozes vernietigt de Tafelen der Wet (Exodus 32: 19)
Rembrandt or follower of Rembrandt or possibly Barent Fabritius
Tobit and Anna awaiting the return of their son, 1659
Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen, inv./cat.nr. VdV 65
Tobit en Anna wachten op de terugkeer van hun zoon
Rembrandt and studio of Rembrandt
The dream of Joseph, 1645
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 806
De droom van Jozef (Mattheüs 2:13)
Joos van Cleve
Lucretia, ca. 1518-1520
Zürich, Kunsthaus Zürich, inv./cat.nr. R.6 (Ruzicka-Stiftung)
Lucretia
Dieric Bouts and studio of Dieric Bouts
Justice of Emperor Otto III: The Beheading of the Innocent, 1468-1482
Brussels, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, inv./cat.nr. 1447
Gerechtigheid van keizer Otto III: de onthoofding van de onschuldige
Dieric Bouts
Justice of Emperor Otto III: The Trial by Fire, 1468-1473
Brussels, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, inv./cat.nr. 1448
Gerechtigheid van keizer Otto III: de vuurproef
Rembrandt
Portrait of a couple as Isaac and Rebecca, 1662-1666
Amsterdam, Rijksmuseum, inv./cat.nr. SK-C-216
Portret van een echtpaar als Isaak en Rebecca, bekend als 'Het Joodse Bruidje'
follower of Rembrandt or attributed to Carel Fabritius
The beheading of John the Baptist, eerste helft jaren 1640
Amsterdam, Rijksmuseum, inv./cat.nr. SK-A-91
De onthoofding van Johannes de Doper (Mattheus 14:10-11)
circle of Rembrandt
Minerva, ca. 1630
The Hague, Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis, inv./cat.nr. 626
Minerva
studio of Rembrandt or circle of Rembrandt
Bathsheba receives Davids letter, ca. 1645
Utrecht (city), Museum Catharijneconvent, inv./cat.nr. RMCC s172
Bathseba ontvangt Davids brief
Rembrandt
Daniel and Cyrus before the idol Bel, 1633 gedateerd
Los Angeles (California)/Malibu (California), J. Paul Getty Museum, inv./cat.nr. 95.PB.15
Daniël weigert het afgodsbeeld van Baäl te aanbidden en spreekt met koning Cyrus over de macht van de god (Daniël 14:1-22)
Rembrandt
The baptism of the Eunuch, 1626 gedateerd
Utrecht (city), Museum Catharijneconvent, inv./cat.nr. ABM s380
De doop van de kamerling
circle of Rembrandt or attributed to Rembrandt
Bust of Christ, ca. 1648
The Hague, Museum Bredius, inv./cat.nr. 94.1946
Christus
studio of Rembrandt
The holy family at night, ca. 1645
Amsterdam, Rijksmuseum, inv./cat.nr. SK-A-4119
De heilige familie bij avond
Rembrandt
An old woman reading probably the profetess Hanna, 1631 gedateerd
Amsterdam, Rijksmuseum, inv./cat.nr. SK-A-3066
Een lezende oude vrouw, waarschijnlijk de profetes Hannah
Rembrandt
Andromeda, ca. 1630
The Hague, Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis, inv./cat.nr. 707
Andromeda
Rembrandt
History Painting, 1626 gedateerd
Leiden, Museum De Lakenhal, inv./cat.nr. B 564
Historiestuk
circle of Jan van Scorel or attributed to Jan van Scorel
De stervende Cleopatra, eerste helft 16de eeuw
Amsterdam, Rijksmuseum, inv./cat.nr. SK-A-2843
De stervende Cleopatra
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?