Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Keywords is history (genre)
  • Signature sort is number
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1400
1485
1570
1655
1740
1825
1905
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
0 related places within map
75 results, 1 - 50 shown , page 1 of 2
Leonaert Bramer
Unknown historical subject, jaren 1655-1665
Moskou, Pushkin Museum, inv./cat.nr. 17656
Ongeïdentificeerde historische voorstelling
Jurriaan Andriessen
Design for a chimney decoration, ca. 1770
Amsterdam, Rijksprentenkabinet, inv./cat.nr. 00:1015 (albumblad 81)
Ontwerp voor een schoorsteenstuk
Johann Nepomuk Muxel after Hendrik van Limborch
Artemisia, queen of Caria, drinks from a cup the ashes of her husband Mausolus mixed in liquid, voor 1851
The Hague, RKD – Nederlands Institute for Art History (Collection Old Netherlandish Art), inv./cat.nr. BD/0676 - ONS/Original Prints (by inventor)
Artemisia II, koningin van Caria
Rembrandt and studio of Rembrandt
Tobit and Anna with the kid, 1645
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 805
Tobias en Anna met het geitje (Tobias 2:11-14)
Jan van der Straet
Battle-array with King, elephants, cavalry and infantry, jaren 1590
New York City, Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum, inv./cat.nr. 1901-39-365 recto onder
Schematisch overzicht van een slagorde met olifanten, cavalerie en infanterie rond een koning
Anoniem Duitsland ca. 1650
History scene with mass executions, ca. 1650
Moskou, Pushkin Museum, inv./cat.nr. 7489
Historische scène met massa executies
Anoniem Duitsland ca. 1650
History scene with soldiers attacking people at a banquet, ca. 1650
Moskou, Pushkin Museum, inv./cat.nr. 7490
Historische scène met een overval op gasten aan een banket
Anoniem België midden 19de eeuw
Seated Man at a Table, midden 19de eeuw
Moskou, Pushkin Museum, inv./cat.nr. 20724
Man zittend aan tafel
Anoniem Noordelijke Nederlanden (hist. regio) 17de eeuw after Hendrick Goltzius
The Roman hero Marcus Calphurnius Flama, 17de eeuw
The Hague, RKD – Nederlands Institute for Art History (Collection Old Netherlandish Art), inv./cat.nr. RKD (BD/0277 - ONT/Originele tekeningen)
De Romeinse held Marcus Calphurnius Flama
Anonymous Painters of the Florentine School
The massacre of the innocents
Elsa Kozlowski (Paris) 2009-06-23, nr. 5
De slachting van de onschuldigen
follower of Rembrandt and Joshua Reynolds
The vision of Daniel, ca. 1650-1652
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 828 F
Het visioen van Daniël (Daniël 8:17)
Rembrandt
Jacob wrestling with the angel, ca. 1659
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 828
Jakob worstelend met de engel (Genesis 32:23-32)
Rembrandt
Joseph accused by the wife of Potiphar, 1655 gedateerd
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 828 H
Jozef beschuldigd door de vrouw van Potiphar (Genesis 39:16-19)
Rembrandt
Minerva in her study, ca.1631
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 828 C
Minerva in haar studeervertrek
Leonaert Bramer
Alexander de Grote bezoekt Diogenes, ca. 1655-1665
Amsterdam, Rijksprentenkabinet, inv./cat.nr. BIBL 1896:4064, fol. 12; cat. Schapelhouman en Schatborn 1998, nr.61, fol. 12
Alexander de Grote bezoekt Diogenes
Rembrandt
David playing the harp for Saul, 1629/1630
Frankfurt am Main, Städel Museum, inv./cat.nr. 498
David speelt harp voor koning Saul
Rembrandt
Samson and Delilah (Judges 16:19), 1628 gedateerd
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 812 A
Simson en Delila (Richteren 16:19)
Jacob de Wet (I)
Diogenes zoekt een eerlijk mens (Diogenes Laertius 6.41), ca. 1636-1671
Haarlem, Archiefdienst voor Kennemerland, inv./cat.nr. Kennemer Atlas 53-999002 K; fol. 54 recto
Diogenes zoekt een eerlijk mens (Diogenes Laertius 6.41)
Gerard van Honthorst
Uffe, son of King Vermund, defeats two Saxons on an island in the Eider, na 1637
Copenhagen, SMK - The Royal Collection of Graphic Art, inv./cat.nr. Tu 121-12
Uffe, zoon van Koning Vermund, verslaat twee Saksen op een eilandje in de Eider
Gerard van Honthorst
The election of a king in a clearing in the woods, na 1637
Copenhagen, SMK - The Royal Collection of Graphic Art, inv./cat.nr. Tu 121-13
De verkiezing van een koning op een open plek in het bos
Gerard van Honthorst
King Ingild Vendemod kills the murderers of his father at a banquet, na 1637
Copenhagen, SMK - The Royal Collection of Graphic Art, inv./cat.nr. Tu 121-15
Koning Ingild Vendemod doodt de moordenaars van zijn vader bij een banket
Gerard van Honthorst
King Jarmeric orders the torture of the imprisoned Wends, na 1637
Copenhagen, SMK - The Royal Collection of Graphic Art, inv./cat.nr. Tu 121-16
Koning Jarmeric laat gevangengenomen Wenden martelen
Gerard van Honthorst
The mourning of Rolf Krake's death, na 1637
Copenhagen, SMK - The Royal Collection of Graphic Art, inv./cat.nr. Tu 121-18
Weeklacht over de dood van Rolf Krake
Crispijn de Passe (II)
Emperor Louis the Pious receives Harold Klak in 826
Copenhagen, SMK - The Royal Collection of Graphic Art, inv./cat.nr. Tu 121-19
Keizer Lodewijk de Vrome ontvangt Harold Klak in 826
Gerard van Honthorst
Harold Klak and his family are baptized in Mainz, na 1637
Copenhagen, SMK - The Royal Collection of Graphic Art, inv./cat.nr. Tu 121-20
Harold Klak en zijn familie worden gedoopt in Mainz
Crispijn de Passe (II)
The Danes make peace with King Burhedus of Mercia in Nottingham
Copenhagen, SMK - The Royal Collection of Graphic Art, inv./cat.nr. Tu 121-21
De Denen sluiten vrede met Koning Burhedus van Mercia te Nottingham
Crispijn de Passe (II)
King Athelstane of England sends a sword to King Harold the Blond of Norway
Copenhagen, SMK - The Royal Collection of Graphic Art, inv./cat.nr. Tu 121-22
Koning Athelstane van Engeland stuurt een zwaard naar koning Harold de Blonde van Noorwegen
Crispijn de Passe (II)
Pagan procession leading German gods and humans for sacrifice out of a town
Copenhagen, SMK - The Royal Collection of Graphic Art, inv./cat.nr. Tu 121-1
Heidense processie waarin beelden van Germaanse goden en te offeren mensen uit een stad worden geleid
Crispijn de Passe (II)
Human and animal sacrifices for pagan gods
Copenhagen, SMK - The Royal Collection of Graphic Art, inv./cat.nr. Tu 121-2
Het offeren van mensen en dieren voor heidense godenbeelden
Crispijn de Passe (II)
Divination by priestesses using human entrails, 1639 gedateerd
Copenhagen, SMK - The Royal Collection of Graphic Art, inv./cat.nr. Tu 121-3
Priesteressen doen voorspellingen aan de hand van ingewanden van geofferde mensen
Crispijn de Passe (II)
A King sacrificing an animal in front of a statue of Thor, 1639 gedateerd
Copenhagen, SMK - The Royal Collection of Graphic Art, inv./cat.nr. Tu 121-4
Een koning offert een dier voor het beeld van Thor
Crispijn de Passe (II)
The Cimbrians defeating the Romans
Copenhagen, SMK - The Royal Collection of Graphic Art, inv./cat.nr. Tu 121-5
De Cimbren verslaan de Romeinen
Crispijn de Passe (II)
The Cimbrians plundering fallen Romans during the siege of a bridge, 1639 gedateerd
Copenhagen, SMK - The Royal Collection of Graphic Art, inv./cat.nr. Tu 121-6
De Cimbren plunderen gevallen Romeinen tijdens een gevecht bij een brug
Crispijn de Passe (II)
Cimbrian Cavalry crossing the river Adige, 1639 gedateerd
Copenhagen, SMK - The Royal Collection of Graphic Art, inv./cat.nr. Tu 121-7
Cimbrische ruiters steken de rivier de Adige over
Crispijn de Passe (II)
Roman prisoners of war are set free after swearing an oath on a copper ox
Copenhagen, SMK - The Royal Collection of Graphic Art, inv./cat.nr. Tu 121-8
Romeinse krijgsgevangenen worden vrijgelaten na een eed te hebben gezworen op een koperen os
Crispijn de Passe (II)
The Roman Legatus Scaurus is executed by Bolus, leader of the Cimbrians, 1639 gedateerd
Copenhagen, SMK - The Royal Collection of Graphic Art, inv./cat.nr. Tu 121-9
De Romeinse legaat Scaurus wordt geëxecuteerd door Bolus de leider van de Cimbren
Crispijn de Passe (II)
Emperor Augustus receives a copper kettle from Cimbrian ambassadors
Copenhagen, SMK - The Royal Collection of Graphic Art, inv./cat.nr. Tu 121-10
Keizer Augustus ontvangt van Cimbrische gezanten een koperen ketel
Crispijn de Passe (II)
King Frederick I of Denmark inspects the fortifications of Copenhagen in 1523
Copenhagen, SMK - The Royal Collection of Graphic Art, inv./cat.nr. Tu 121-39
Koning Frederik I van Denenmarken inspecteert de fortificaties van Kopenhagen in 1523
Crispijn de Passe (II)
The double Royal betrothals and weddings in 1502
Copenhagen, SMK - The Royal Collection of Graphic Art, inv./cat.nr. Tu 121-41
De koninklijke dubbelverlovingen of -huwelijken van 1502
Crispijn de Passe (II)
Cavalry battle near Maastricht
Copenhagen, SMK - The Royal Collection of Graphic Art, inv./cat.nr. Tu 121-42
Veldslag met ruiters voor Maastricht
Crispijn de Passe (II)
The conquest of Liège in 1577
Copenhagen, SMK - The Royal Collection of Graphic Art, inv./cat.nr. Tu 121-43
De verovering van Luik in 1577
Abraham Bloemaert
The ordeal by fire of Bishop Poppo, ca. 1637-1639
Copenhagen, SMK - The Royal Collection of Graphic Art, inv./cat.nr. TU 121-24
De vuurproef van Bischop Poppo
Jan van Bijlert
Rolf Krake's endurance put to the test, na 1637
Copenhagen, SMK - The Royal Collection of Graphic Art, inv./cat.nr. Tu 121-17
Rolf Krake's uithoudingsvermogen op de proef gesteld
Palamedes Palamedesz. (I)
The battle of Åstorp (Axtornia) in 1565, na 1637
Copenhagen, SMK - The Royal Collection of Graphic Art, inv./cat.nr. Tu 121-40
De slag bij Åstorp (Axtornia) in 1565
Nicolaes Knüpfer
Zerubbabel wins the contest and asks Darius permission to rebuild the temple of Jerusalem (I Esdras 4; 15-41), na 1644
Sint-Petersburg (Russia), Hermitage, inv./cat.nr. 6980
Sorobabel voor Darius: hij vraagt vergunning de tempel van Jerusalem te mogen herbouwen  (I Esdras 4; 15-41)
attributed to Rembrandt or follower of Rembrandt
The parting of David and Jonathan, 1642 gedateerd
Sint-Petersburg (Russia), Hermitage, inv./cat.nr. ГЭ-713
Het afscheid van David en Jonathan (1 Samuel 20: 41-42)
Rembrandt
Moses breaking the Tables of the Law, 1659 gedateerd
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 811
Mozes vernietigt de Tafelen der Wet (Exodus 32: 19)
Rembrandt and studio of Rembrandt
The dream of Joseph, 1645
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 806
De droom van Jozef (Mattheüs 2:13)
attributed to Crispijn de Passe (II)
Duke Rollo is granted Normandy in 911; in the background Paris
Copenhagen, SMK - The Royal Collection of Graphic Art, inv./cat.nr. Tu 121-23
Hertog Rollo wordt beleend met Normandië in 911; op de achtergrond Parijs
attributed to Crispijn de Passe (I)
The Danish fighter Tymme Sjaellandsfar encourages the retreating army in Engeland in 1017, 1637
Copenhagen, SMK - The Royal Collection of Graphic Art, inv./cat.nr. Tu 121-25
De Deense strijder Tymme Sjaellandsfar moedigt het zich terugtrekkende leger aan in Engeland in 1017
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?