Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Keywords is Old Testament and Apocrypha
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1300
1418
1536
1654
1772
1890
2008
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
0 related places within map
5824 results, 1 - 50 shown , page 1 of 117
Jan Pynas
The Discovery of the remains of Queen Jezebel )2 Kings 9±35', ca. 1602
Haarlem, Teylers Museum, inv./cat.nr. KT 1985:123
De ontdekking van de stoffelijke resten van Izebel (2 Koningen 9:35)
Willem van Mieris
Susanna harassed by the Elders, 1731 gedateerd
Perpignan, Musée Hyacinthe Rigaud, inv./cat.nr. D 57-6-1
Suzanna belaagd door de ouderlingen
Nicolas Bertin
Joseph and the wife of Potiphar, ca. 1715-1719
Christie's (Monte Carlo (Monaco)) 1994-06-19, nr. 46
Jozef en de vrouw van Potifar
studio of Rembrandt
Tobias healing his blind father, ca. 1636
Stuttgart, Staatsgalerie Stuttgart, inv./cat.nr. 2521
Tobias geneest zijn vader Tobit van blindheid
attributed to Matthijs Naiveu
Scene from the Old Testament, na ca. 1700
Galerie Fischer (Luzern (city)) 2010-11-24 - 2010-11-26, nr. 1040
Oudtestamentische voorstelling
Anthony van Dyck
Samson taken by the Philistines (Judges 16:19-21), ca. 1630
Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv./cat.nr. 512
De gevangeneming van Simson (Richteren 16:19-21)
Paul de Vos
The animals go to Noah' s Ark
Paris, Musée du Louvre, inv./cat.nr. 1845
De dieren gaan naar de Ark van Noach
Herman Kruyder
Paradise I, ca. 1913
Haarlem, Frans Halsmuseum, inv./cat.nr. msch 59-5
Paradijs I
Simone de Myle
The ark of Noah on Mount Ararat, 1570 gedateerd
Sotheby's (Paris) 2011-06-23, nr. 30
De ark van Noach op de berg Ararat
tapestry workshop of Hendrik de Puttere and Jan Cordijs after design of Jacques Jordaens
Judith shows Holofernes' head to the people (Judith 19), tweede helft van de 17de eeuw
Hans W. Lange 1937-12-06 - 1937-12-07, nr. 411
Judith toont het hoofd van Holofernes aan het volk (Judith 19)
tapestry workshop of Hendrik de Puttere and Jan Cordijs after design of Jacques Jordaens
The queen of Sheba and Salomon, ca. 1660-1670
Hans W. Lange 1937-12-06 - 1937-12-07, nr. 410
De koningin van Sheba en Salomo
tapestry workshop of Anoniem Brussel 1660-1699 after design of Jacques Jordaens
The queen of Sheba before Solomon, testing him with questions (1 Kings 10:1-10; 2 Chronicles 9:1-9), 1660-1699
Tarragona (Spain), Museo Diocesano (Tarragona)
De koningin van Seba stelt Salomo op de proef met raadsels (1 koningen 10:1-10; Kronieken 9:1-9)
tapestry workshop of Jan Cordijs after design of Jacques Jordaens
Series of tapestries with Famous Women of Antiquity, tweede helft 17de eeuw
Whereabouts unknown
Reeks wandtapijten met Beroemde Vrouwen uit de Oudheid
tapestry workshop of Jan Cordijs and Hans Foppens after design of Jacques Jordaens
Esther swoons in front of Ahassuerus (Esther Apocryphia 15:7), ca. 1660
Whereabouts unknown
Ester bezwijmt voor  Ahasveros (Ester Apocrief 15:7)
tapestry workshop of Hendrik de Puttere after design of Jacques Jordaens
The Queen of Sheba comes before Solomon with a large following bringing numerous gifts (1 Kings 10:1-2 ; 2 Chronicles 9:1-2), ca. 1660-1670
G. Sangiorgi (Lausanne) 1896-08-31 - 1896-09-16, nr. 1259
De koningin van Seba komt voor Salomo met een talrijk gevolg en brengt vele geschenken  (1 Koningen 10:1-2;2 Kronieken 9:1-2)
Jacopo Bassano and Francesco Bassano (II)
Jacob on the way to Canaan with his family, his flocks, camels and all his possessions
Sotheby's (New York City) 2011-06-09, nr. 18
Jacob en de zijnen met al hun have en goed vluchten voor Laban naar Kanaan (Genesis 31:17-18)
tapestry workshop of Jan Cordijs and Hans Foppens after design of Jacques Jordaens
Judith shows Holofernes' head to the people (Judith 19), ca. 1660-1670
Versailles 1958-03-20, nr. 103
Judith toont het hoofd van Holofernes aan het volk (Judith 19)
tapestry workshop of Jan Cordijs and Hans Foppens after design of Jacques Jordaens
The meeting of David and Abigail, who kneels before him and brings him supplies for his men (1 Samuel 25:23), ca. 1660-1670
Eug. & Fils Van Herck (Antwerp (city)) 1922-05-15 - 1922-05-31, nr. 691
De ontmoeting van David en Abigaïl, die hem mondkost voor zijn leger brengt (1 Samuel 25:23)
tapestry workshop of Anoniem Brussel tweede helft 17de eeuw after design of Jacques Jordaens
Set of tapestries with Famous Women from Antiquity, tweede helft 17de eeuw
Various collections
Reeks wandtapijten met Beroemde Vrouwen uit de Oudheid
tapestry workshop of Anoniem Brussel tweede helft van de 17de eeuw after design of Jacques Jordaens
Judith shows Holofernes' head to the people (Judith 19), tweede helft van de 17de eeuw
Tarragona (Spain), Museo Diocesano (Tarragona)
Judith toont het hoofd van Holofernes aan het volk (Judith 19)
Wincenty de Lesseur after Rembrandt
The blinding of Samson, 1795 gedateerd
Warsaw, Muzeum Narodowe w Warszawie, inv./cat.nr. Min. 566
De blindmaking van Simson (Richteren 16:21)
Isaak van den Blocke
King Jehoshaphat installing judges (2 Chronicles 19:5-6), 1604-1609
Gdańsk, Muzeum Historycznege Miasta Gdańska (Ratusz)
Koning Josafat bij de aanstelling van rechters (2 Kronieken 19:5-6)
Isaak van den Blocke
Solomon's prayer for wisdom (1 Kings 3:4-15), 1604-1609
Gdańsk, Muzeum Historycznege Miasta Gdańska (Ratusz)
Het gebed van koning Salomo (1 Koningen 3:4-15)
Izaak van Oosten and Willem van Herp (I)
Landscape with God and the creation of the animals (Genesis 1:20-23)
Sotheby's (New York City) 2011-01-27, nr. 264
Landschap met God die de dieren schept (Genesis 1:20-23)
Jacob de Wet (I)
King Nebuchadnezzar has a golden statue made and erected outside Babylon in the plain of Dura; Shadrach, Mesach and Abed-nego are examined: they prove to be unharmed by the fire, whereupon King Nebuchadnezzar decrees that no one may criticize them (Daniel 3:1-2 & 19-23)
Bonhams (London (England)) 2012-10-24, nr. 104
Nebukadnessar laat een groot beeld buiten Babylon op de vlakte van Dura maken; De drie jongelingen, Sadrak, Mesak en Abadnego, die hij in een oven liet verbranden, komen daar zonder verwondingen uit  (Daniel 3:1-2 & 19-23)
Govert Flinck
The sacrifice of Manoah and the departure of the angel (Judges 13:19-20), ca. 1635
Sotheby's (New York City) 1989-06-01, nr. 45
Het offer van Manoach en het vertrek van de engel (Richteren 13:19-20)
Francis van Bossuit
Adam and Eve with the apple, ca. 1680-1692
Munich, Bayerisches Nationalmuseum, inv./cat.nr. 69/42
Adam en Eva met de appel
Caspar (I) van der Hoecke
The Queen of Sheba comes before Solomon with a large following bringing numerous gifts (1 Kings 10:1-2 ; 2 Chronicles 9:1-2)
Dorotheum (Vienna (city)) 2010-04-21, nr. 26
De koningin van Seba komt voor Salomo met een talrijk gevolg en brengt vele geschenken  (1 Koningen 10:1-2;2 Kronieken 9:1-2)
is/was called Ferdinand Bol
Hagar and Ismael in the wilderness, jaren 1640
Moskou, Pushkin Museum, inv./cat.nr. 4716
Hagar en Ismael in de woestijn (Genesis 21:15-19)
Jan Claudius de Cock
Cain slaying Abel
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. Z 1350
Caïn doodt Abel
Matthijs Pool after Barend Graat after Francis van Bossuit
Adam and Eve eating the forbidden fruit
The Hague, RKD – Netherlands Institute for Art History
Adam en Eva eten van de verboden vrucht (pl. IX)
Matthijs Pool after Barend Graat after Francis van Bossuit
David sees Bathsheba bathing (2 Samuel 11:1-2)
The Hague, RKD – Netherlands Institute for Art History
David bespiedt Batseba bij haar toilet (2 Samuel 11:1-2)
Matthijs Pool after Barend Graat after Francis van Bossuit
Susanna harassed by the Elders
The Hague, RKD – Netherlands Institute for Art History
Suzanna belaagd door de ouderlingen (pl. XI)
Matthijs Pool after Barend Graat after Francis van Bossuit
Lot and his two daughters
The Hague, RKD – Netherlands Institute for Art History
Lot met zijn twee dochters  (pl. XII)
Matthijs Pool after Barend Graat after Francis van Bossuit
The massacre of the innocents
The Hague, RKD – Netherlands Institute for Art History
De moord op de onschuldige kinderen (pl. XIII)
Constantijn à Renesse and Rembrandt
Benjamin departs to Egypt with his brothers, ca. 1649-1652
Haarlem, Teylers Museum, inv./cat.nr. O* 45
Benjamin vertrekt met zijn broers naar Egypte
Jan van Scorel
The meeting of Abraham and Melchizedek
Amsterdam, Stichting P. en N. de Boer, inv./cat.nr. 328
De ontmoeting van Abraham en Melchisedek
Jan Philipsz. van Bouckhorst
The Fall of Man: Eve offers the fruit to Adam (Genesis 3:6)
Moskou, Pushkin Museum, inv./cat.nr. 7474
De Zondeval: Eva biedt Adam het fruit aan  (Genesis 3:6)
Hans Baldung Grien
Adam and Eve with the apple, 1511 gedateerd
Paris, Fondation Custodia - Collection Frits Lugt
Adam en Eva met de appel
Anoniem Haarlem (stad) ca. 1600 or Anoniem Duitsland ca. 1600
Adam and Eve with the apple, ca. 1600
New York City/Norfolk (Connecticut), art dealer Mia N. Weiner
Adam en Eva met de appel
Jan Adam Kruseman after Cornelis Kruseman
Boaz and Ruth (Ruth 1-2)
J. Ritsema (Haarlem (city)) 1862-05-14 - 1862-05-15
Boaz en Ruth
Jacob Pynas
Hagar and an angel in the wilderness, jaren 1620
Amsterdam, Stichting P. en N. de Boer
Hagar en een engel in de woestijn
Jan van der Straet
Leaf from a Sketchbook with three biblical and christian scenes, ca. 1595
New York City, Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum, inv./cat.nr. 1901-39-2668 verso
Schetsboekblad met drie voorstellingen
studio of Frans Francken (II)
Solomon's idolatry (1 Kings 11:7-8)
Van Ham Kunstauktionen (Keulen) 2015-11-13, nr. 560
De afgoderij van Salomo (1 Koningen 11:7-8)
Pauwels Casteels
The meeting of David and Abigail, who kneels before him and brings him supplies for his men (1 Samuel 25:23)
Christie's (London (England)) 2010-07-07, nr. 132A
De ontmoeting van David en Abigaïl, die hem mondkost voor zijn leger brengt (1 Samuel 25:23)
Jan Massijs
Judith with the Head of Holofernes (Judith 8-16), 1543 gedateerd
Boston (Massachusetts), Museum of Fine Arts Boston, inv./cat.nr. 12.1048
Judith met het hoofd van Holofernes (Judith 8-16)
attributed to Marten van Valckenborch (I) or attributed to Tobias Verhaecht
The construction of the Tower of Babel (Genesis 11:3-5), tweede helft 16de eeuw
Havana (Cuba), Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, inv./cat.nr. 90-3340
De bouw van deToren van Babel (Genesis 11:3-5)
Jacob Grimmer or circle of Jacob Grimmer or school of Marten van Valckenborch (I)
The construction of the Tower of Babel (Genesis 11:3-5), tweede helft 16de eeuw
Havana (Cuba), Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, inv./cat.nr. 90-3341
De bouw van de toren van Babel (Genesis 11:3-5)
Michiel Coxie (I)
God cursing Cain after the murder of Abel (Genesis 4:9-15)
Madrid (Spain), Museo Nacional del Prado, inv./cat.nr. 1518
God vervloekt Kaïn na de moord op Abel (Genesis 4:9-15)
Hendrick Goltzius
Abel lamented by his family, 1613 gedateerd
Christie's 1866-04-04 - 1866-04-06
Abel door zijn familie beweend
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?