Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Keywords is crown
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

selected filters
Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1100
1252
1404
1556
1708
1860
2009
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
0 related places within map
1396 results, 1 - 50 shown , page 1 of 28
Jan van der Straet
The apocalyptical woman, ca. 1590
New York City, Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum, inv./cat.nr. 1901-39-562 recto rechtsboven
De Apocalyptische Vrouw
Charles Beaubrun Henri Beaubrun
Portrait of Maria Theresa of Spain, Queen of France, with a model of Notre-Dame
Dorotheum (Vienna (city)) 2011-04-13, nr. 503
Portret van Maria Theresa van Spanje, Koningin van Frankrijk, met een model van de Notre Dame
Mari ten Kate
The inauguration of Queen Wilhelmina (1880-1962), 6 September 1898, 1899 gedateerd
The Hague, Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau
De inhuldiging van koningin Wilhelmina (1880-1962), 6 september 1898
Alexander Roslin
King Gustav III of Sweden(1746-1792), 1777 gedateerd
Mariefred, Gripsholm Slott, inv./cat.nr. Grh 660
Koning Gustav III van Zweden (1746-1792)
Isaak van den Blocke
Solomon's prayer for wisdom (1 Kings 3:4-15), 1604-1609
Gdańsk, Muzeum Historycznege Miasta Gdańska (Ratusz)
Het gebed van koning Salomo (1 Koningen 3:4-15)
attributed to Daniël Wuchters (II) and Anoniem Rusland ca. 1660-1667
Portrait of the Patriarch Nikon (1605-1681) amongst the clergy, ca. 1660-1667
Istra, Nieuw-Jeruzalem Klooster, inv./cat.nr. inv KП 9850, Ж 98
Portret van de patriarch Nikon (1605-1681) temidden van de clerus
Willem Hondius after Adolf Boy
Coronation portrait of King John II Casimir Vasa (1609-1672), 1649 gedateerd
Warsaw, Biblioteka Narodowa, inv./cat.nr. G.219/Sz.1
Kroningsportret van koning Jan II Casimir van Polen (1609-1672)
Vincent Laurensz. van der Vinne (I)
Vanitas still life with a skull, a crown and musical instruments
Sotheby's (Amsterdam (city)) 2011-05-10, nr. 61
Vanitasstilleven met een schedel, een kroon en muziekinstrumenten
Caspar (I) van der Hoecke
The Queen of Sheba comes before Solomon with a large following bringing numerous gifts (1 Kings 10:1-2 ; 2 Chronicles 9:1-2)
Dorotheum (Vienna (city)) 2010-04-21, nr. 26
De koningin van Seba komt voor Salomo met een talrijk gevolg en brengt vele geschenken  (1 Koningen 10:1-2;2 Kronieken 9:1-2)
Frans Pourbus (II)
Portrait of Isabella Clara Eugenia (1566-1633), archduchess of Austria, eerste helft jaren 1590
Dorotheum (Vienna (city)) 2010-04-21, nr. 30
Portret van Isabella Clara Eugenia (1566-1633), aartshertogin van Oostenrijk
Frans Francken (II)
Mankind’s eternal dilemma, the choice between virtue and vice, 1633 gedateerd
London, art dealer Johnny Van Haeften (London)
Het eeuwige dilemma van de mensheid, de keuze tussen deugd en ondeugd
follower of Hendrick van Vliet
Interior of a church, possibly the Nieuwe Kerk in Delft, tweede helft van de 17de eeuw
Sotheby's (London (England)) 2003-10-30, nr. 62
Interieur van een kerk, mogelijk de Nieuwe Kerk in Delft
Theodoor Galle after Otto van Veen
Portrait of Justus Lipsius (1547-1606), 1607 of kort daarvoor
The Hague, RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (Collectie Iconografisch Bureau)
Portret van Justus Lipsius (1547-1606)
Jacobus Buys
Illustration for 'Real wealth' in the Small poems for children by H. van Alphen, ca. 1778-1779
The Hague, Letterkundig Museum
Illustratie voor 'De waare rijkdom' in de Kleine gedichten voor kinderen door H. van Alphen
Jan van Scorel
The meeting of Abraham and Melchizedek
Amsterdam, Stichting P. en N. de Boer, inv./cat.nr. 328
De ontmoeting van Abraham en Melchisedek
after Pieter Soutman
Portrait of King Sigismund III Vasa of Poland (1566-1632) in coronation robe, ca. 1642
Munich, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, inv./cat.nr. 984
Portret van koning Sigismund III Wasa van Polen (1566-1632) in kroningsgewaad
after Quinten Massijs (I)
Virgin at prayer, eerste helft 16de eeuw
Sotheby's (Amsterdam (city)) 2008-11-11, nr. 60
Biddende Maria
Bernardo Daddi
Madonna and Child with Saints Helen and Peter and Saints Catherine and Paul
Minneapolis (Minnesota), Minneapolis Institute of Arts, inv./cat.nr. 34.20
Maria met kind en heiligen
Jeremias Falck after Justus van Egmont
Queen Marie Louise Gonzaga de Nevers as Proserpina, ca. 1647
Warsaw, Muzeum Narodowe w Warszawie
Portret van Marie Louise Gonzaga, koningin van Polen (1611-1667)
Anoniem ca. 1485
Saints Margaret and Catherine with a Donatrix, ca. 1485
Houston (Texas), Museum of Fine Arts Houston, inv./cat.nr. 34.125
De HH. Margaretha en Catharina met een vrouwelijke schenker
Paul Adolphe Rajon after Anthony van Dyck
Portrait of Henrietta Maria de Borubon, Queen of England (1609-1669), na 1636
C. P.: Pillet Exp.: Petit (Paris) 1872-03-06 - 1872-03-09, nr. 119
Portret van Henriëtta Maria de Bourbon, koningin van Engeland (1609-1669)
Gaspard Marsy and Balthazard Marsy
Mausoleum of John II Casimir, king of Poland (1609-1672), ca. 1672-1674
Paris, Église Saint-Germain-des-Prés
Mausoleum van Jan II Casimir , koning van Polen (1609-1672)
Jeremias Falck
Queen Marie Louise Gonzaga de Nevers 9 (1611-1667), wifo of two reigning kings, as Proserpina, 1647
Warsaw, Muzeum Narodowe w Warszawie
Portret van Maria Ludovica Gonzaga (1611-1667), vrouw van twee heersende koningen, als Proserpina
Jürgen Ovens
Portrait of duke Friedrich III of Schleswig-Holstein-Gottorp, 1651-1657
Amsterdam, Rijksprentenkabinet, inv./cat.nr. RP-P-1906-2363
Portret van hertog Friedrich III van Sleeswijk-Holstein-Gottorp
Jürgen Ovens
The Swedish king Karl X Gustav and queen Hedwig Eleonore of Schleswig-Holstein-Gottorf leave Sankt Nicolai church in Stockholm after the coronation on 26 October 1654, ca. 1655-1657
Drottningholm, Drottningholm Slott, inv./cat.nr. NMDrh 532
De Zweedse koning Karl X Gustav en koningin Hedwig Eleonore van Schleswig-Holstein-Gottorf verlaten na de kroning op 26 oktober 1654 de Sankt Nicolai kerk te Stockholm
Jan Caspar Philips after Monogrammist J.O.N. published by Hermannus Besseling
Portret of Maria Theresia van Habsburg (1717-1780), 1743 gedateerd
The Hague, RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (Collectie Iconografisch Bureau)
Portret van Maria Theresia van Habsburg (1717-1780)
Antoon Sallaert
TheLegend of the Church of the Virgin in Alsemberg: Saint Elisabeth orders the construction of the Church in Alsemberg at thespecifications of the Virgin, 1645-1649
Alsemberg (Beersel), Onze-Lieve-Vrouw Kerk van Alsemberg
De legende van de O.L.V Kerk te Alsemberg: De H. Elisabeth geeft opdracht om de kerk te Alsemberg te bouwen in opdracht van de H. Maagd
Antoon Sallaert
TheLegend of the Church of the Virgin in Alsemberg: the flaxen ripened in one night, 1645-1649
Alsemberg (Beersel), Onze-Lieve-Vrouw Kerk van Alsemberg
De legende van de O.L.V Kerk te Alsemberg: Het vlas van de zusters is in een nacht gerijpt op het veld
Antoon Sallaert
TheLegend of the Church of the Virgin in Alsemberg: the Virgin rebukes duke John III of Brabant, 1645-1649
Alsemberg (Beersel), Onze-Lieve-Vrouw Kerk van Alsemberg
De legende van de O.L.V Kerk te Alsemberg: de H. Maagd vermaant hertog Jan III van Brabant
Antoon Sallaert
TheLegend of the Church of the Virgin in Alsemberg: Angels bring the drawings of the church on the orders of the Virgin to Saint Elisabeth of Hungary, 1645-1649
Alsemberg (Beersel), Onze-Lieve-Vrouw Kerk van Alsemberg
De legende van de O.L.V Kerk te Alsemberg: engelen brengen op verzoek van  de H. Maagd de ontwerptekeningen van de kerk naar de H. Elisabeth van Hongarije
Antoon Sallaert
TheLegend of the Church of the Virgin in Alsemberg: the meeting between Saint Elisabeth of Hungary and duchess Maria of Brabant, 1645-1649
Alsemberg (Beersel), Onze-Lieve-Vrouw Kerk van Alsemberg
De legende van de O.L.V Kerk te Alsemberg:  De H. Elisabeth van Hongarije ontmoet hertogin Maria van Brabant
Willem van Leusden
Portrait of Queen Wilhelmina (1880-1962), 1938 gedateerd
Utrecht (city), Centraal Museum, inv./cat.nr. 20714
Portret van koningin Wilhelmina (1880-1962)
Jan van der Straet
Coat of arms of the Medici's, jaren 1595
New York City, Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum, inv./cat.nr. 1901-39-138 verso onder
Bekroond wapenschild met de Medici Palle, geflankeerd door twee figuren
Cornelis Jonson van Ceulen (I)
Portrait of Frances Howard, duchess of Richmond and Lennox (1578-1639), 1635 gedateerd
Robinson & Fisher 1938-01-20, nr. 155
Portret van Frances Howard, hertogin van Richmond en Lennox (1578-1639)
Anoniem ca. 1673 published by Johannes Tangena (17de eeuw)
Portrait of Willem III van Oranje-Nasseu (1650-1702), ca. 1673
The Hague, RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (Collectie Iconografisch Bureau)
Portret van Willem III van Oranje-Nasseu (1650-1702)
Peter Paul Rubens and studio of Peter Paul Rubens
The Union of the Crowns of England and Scotland, ca. 1633-1634
Whitehall, Westminster (London), Banqueting House
De vereniging van de kronen van Schotland en Engeland
Maarten van Heemskerck
Godfrey of Bouillon, Charlemagne and King Arthur on horseback, 1567 gedateerd
Amsterdam, Stichting P. en N. de Boer, inv./cat.nr. 320
Godfried van Bouillon, Karel de Grote en Koning Arthur te paard
Daniel Vertangen
Sleeping Venus with a satyr in an Italianate landscape
Sotheby's (Milaan) 2010-11-16, nr. 62
Slapende Venus met een sater in een italianiserend landschap
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (hist. regio) ca. 1510-1520
Portrait of an unknown donor with his patron saint James the Great, ca. 1510-1520
Sotheby's (New York City) 2011-06-09, nr. 58
Portret van een onbekende donor met zijn patroon H. Jacobus de Meerdere
Thomas Heeremans
A townscape with villagers and a Whitsun bride congregating outside an inn, 1679 te dateren
Sotheby's (London (England)) 2008-07-10, nr. 217
Landschap met een Pinksterbruid voor een herberg
Jacques Jordaens
The king drinks or the 'night of the three kings', ca. 1645 te dateren
Jeruzalem (Israel), The Israel Museum
De koning drinkt of Driekoningen-avond
Johann Nepomuk Muxel after Hendrik van Limborch
Artemisia, queen of Caria, drinks from a cup the ashes of her husband Mausolus mixed in liquid, voor 1851
The Hague, RKD – Nederlands Institute for Art History (Collection Old Netherlandish Art), inv./cat.nr. BD/0676 - ONS/Original Prints (by inventor)
Artemisia II, koningin van Caria
Sipke Huismans
Vrolijkheid na staatsiefoto in paleis, 1967
Whereabouts unknown
Vrolijkheid na staatsiefoto in paleis
after Peter Lely possibly circle of Willem Wissing
Portrait of Willem III van Oranje-Nassau (1650-1702), na 1689
Bonhams (Edinburgh) 2012-11-07, nr. 85
Portret van Willem III van Oranje-Nassau (1650-1702)
after Gottfried Kneller
Portrait of Willem III van Oranje Nassau (1650-1702), 1690 of later
Bonhams (Edinburgh) 2012-11-07, nr. 184
Portret van Willem III van Oranje Nassau (1650-1702)
Jan van der Straet
Triumph of Cybele/Ops, ca. 1557
Florence, Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, inv./cat.nr. 7795
De triomf van de godin Cybele/Ops
Jan van der Straet
Triumph of Cybele/Ops, ca. 1557
Florence, Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, inv./cat.nr. 634 F
De triomf van de godin Cybele/Ops
Pieter Danckerts
Portrait of Ladislaus IV, king of Poland (1595-1648), ca. 1640
Warsaw, Zamek Królewski w Warszawie
Portret van Wladislaus IV, koning van Polen (1595-1648)
attributed to Pieter Danckerts
Portrait of Queen Marie Louise Gonzaga de Nevers (1611-1667), ca. 1650
Wilanów (Warschau), Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Portret van koningin Marie Louise Gonzaga (1611-1667)
Pieter Danckerts
Portrait of King Ladislaus IV Vasa (1595-1648), vermoedelijk 1640
Munich, Alte Pinakothek
Portret van Wladislaus IV, koning van Polen (1595-1648)
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?