Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Keywords is king
  • Support/medium is panel (oak)
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1425
1468
1511
1554
1597
1640
1678
Support/medium
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
0 related places within map
50 results, 1 - 50 shown , page 1 of 1
Marten van Achten
The adoration of the Kings (Matthew 2:1-12), 1590-1591
Schleswig, Kulturstiftung des Landes Schleswig-Holstein - Schloss Gottorf
De aanbidding der Koningen (Matthëus 2:1-12)
Nicolaes Knüpfer
Solomon's idolatry (1 Kings 11:7-8), 1635-1649
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. 193
De afgoderij van Salomo (1 Koningen 11:7-8)
studio of Joos de Momper (II)
Nimrod and the building of theTower of Babel (Genesis 11:3-5), 1610-1615
Copenhagen, The Royal Danish Collection - Rosenborg Castle, inv./cat.nr. on the west wall, no. 11
Nimrod en de bouw van de toren van Babel (Genesis 11:3-5)
manner of/after Leonaert Bramer
Solomon's idolatry (1 Kings 11:7-8)
Baron, Ribeyre, Farrando Mathias (Paris) 2014-04-11, nr. 34
De afgoderij van Salomo (1 Koningen 11:7-8)
Frans Francken (II)
The defeat of Sennacherib ( 2 Kings 32: 20-21; Isaiah 37:36-37)
Claude Aguttes (Neuilly-sur-Seine) 2015-05-28, nr. 22
De nederlaag van Sanherib (2 Koningen 32: 20-21; Jesaja 37:36-37 )
Wolfgang Heimbach
Belshazar's feast (Daniel 5)
Nagel Auktionen (Stuttgart) 2009-03-26 - 2009-03-27, nr. 1756
Het feestmaal van koning Belsassar  (Daniel 5)
Pieter Coecke van Aelst (I)
De H. Jozef (links), twee koningen in aanbidding voor het Christuskind (midden), Balthasar (rechts), ca. 1530
Sotheby's (London (England)) 2003-07-10, nr. 6
De H. Jozef (links), twee koningen in aanbidding voor het Christuskind (midden), Balthasar (rechts)
Goswin van der Weyden
Legende van het leven van de H. Dymphna: de H. Dymphna hoort van haar vader zijn intentie om haar uit te huwelijken, 1503-1505
Antwerp, The Phoebus Foundation
Legende van het leven van de H. Dymphna: de H. Dymphna hoort van haar vader zijn intentie om haar uit te huwelijken
Goswin van der Weyden
Legende van het leven van de H. Dymphna: de koning verneemt dat zijn dochter Dymphna is gevonden (op de buitenzijde: de HH. Dymphna en Lucia (in grisaille)), 1503-1505
Antwerp, The Phoebus Foundation
Legende van het leven van de H. Dymphna: de koning verneemt dat zijn dochter Dymphna is gevonden (op de buitenzijde: de HH. Dymphna en Lucia (in grisaille))
Peter Paul Rubens
The Rape of the Sabines, ca. 1636-1637
London (England), National Gallery (London), inv./cat.nr. NG38
De Sabijnse maagdenroof
Rembrandt
David playing the harp for Saul, 1629/1630
Frankfurt am Main, Städel Museum, inv./cat.nr. 498
David speelt harp voor koning Saul
Rembrandt
David with Goliath's head before Saul (1 Samuel 17:57-58), 1627 gedateerd
Basel (Switzerland), Kunstmuseum Basel, inv./cat.nr. G 1958.37
David met het hoofd van Goliat  voor Saul (1 Samuel 17:57-58)
Adriaen Isenbrant free after Gerard David
The Adoration of the Magi
Sotheby's (London (England)) 2015-07-08 - 2015-07-09, nr. 34
De aanbidding van de Wijzen
Dirck van Delen
Courtyard of a palace with the Queen oSheba before Salomo (1Kings 10:1-3), 1642 gedateerd
Sotheby's (New York City) 2011-01-27, nr. 168
Binnenplaats van een paleis met de koningin van Seba voor Salomo (1 Koningen 10:1-13)
after Rembrandt
David as harpist at Saul's court (1 Samuel 16:14-23), 1630-1640
Sotheby's (Amsterdam (city)) 2004-11-02, nr. 33
David speelt harp voor koning Saul (1 Samuël 16:23 of 1 Samuël 18:10 of 1 Samuël 19:9)
Hendrick Pot
King Solomon is persuaded by his wives into idolatry
Liberec, Regional Art Gallery in Liberec, inv./cat.nr. O - 1661
Koning Salomo wordt door zijn vrouwen overgehaald  tot afgoderij
after Andrea del Sarto
Salome brings the head of John the Baptist, voor 1626/37
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 70
Salome brengt het hoofd van Johannes de Doper
studio of Bernard van Orley
The Adoration of the Magi, tweede kwart 15de eeuw
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. WAF 745
De aanbidding der Koningen
attributed to Meester van 1518 and Pieter Coecke van Aelst (I)
De aanbidding van de Wijzen, ca. 1520-1530
Utrecht (city), Museum Catharijneconvent, inv./cat.nr. ABM s 56
De aanbidding van de Wijzen
possibly Meester van 1518 and Pieter Coecke van Aelst (I) attributed to Meester van de Utrechtse Aanbidding
King Balthasar, ca. 1520-1530
Aachen, Suermondt-Ludwig-Museum, inv./cat.nr. GK 314
De Morenkoning Balthasar
possibly Meester van 1518 and Pieter Coecke van Aelst (I) attributed to Meester van de Utrechtse Aanbidding
St. Joseph, ca. 1520-1530
Aachen, Suermondt-Ludwig-Museum, inv./cat.nr. GK 314
De H. Jozef
possibly Meester van 1518 and Pieter Coecke van Aelst (I) attributed to Meester van de Utrechtse Aanbidding
The adoration of the kings (Melchior and Caspar), ca. 1520-1530
Aachen, Suermondt-Ludwig-Museum, inv./cat.nr. GK 314
De aanbidding der wijzen (Melchior en Caspar)
possibly Meester van 1518 and Pieter Coecke van Aelst (I) attributed to Meester van de Utrechtse Aanbidding
The adoration of the kings, ca. 1520
Aachen, Suermondt-Ludwig-Museum, inv./cat.nr. GK 314
De aanbidding van de Wijzen
Bartholomeus Breenbergh
As Elijah prays, God sends fire which burns up not only his sacrifice but also the altar itself; the people fall prostrate(1 Kings 18:36-40), 1637 gedateerd
Lyon, Musée des Beaux-Arts de Lyon, inv./cat.nr. 1989-30
Op Elia's voorbede doet God niet alleen zijn offerstier op de berg Karmel ontbranden doch ook het gehele altaar  (1 Koningen 18:36-40)
Rembrandt
Daniel and Cyrus before the idol Bel, 1633 gedateerd
Los Angeles (California)/Malibu (California), J. Paul Getty Museum, inv./cat.nr. 95.PB.15
Daniël weigert het afgodsbeeld van Baäl te aanbidden en spreekt met koning Cyrus over de macht van de god (Daniël 14:1-22)
Pieter de Grebber
Belshazzar's great feast, during which he and his courtiers desecrate the golden and silver vessels that were taken from the temple in Jerusalem, a hand appears writing on the wall (Daniel 5:5), 1625 gedateerd
Kassel (Hessen), Museum Schloss Wilhelmshöhe, inv./cat.nr. GK 221
Tijdens de maaltijd van Belsassar, waarop het tempelgerei ontheiligd wordt, verschijnt een hand, die schrijft op de muur  (Daniel 5:5)
Abraham Janssens (I)
Adoration of the Magi (Matt. 2: 11-12), 1605 gedateerd
Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, inv./cat.nr. 2844
De aanbidding van de Wijzen (Mattheüs 2: 11-12)
Rembrandt
History Painting, 1626 gedateerd
Leiden, Museum De Lakenhal, inv./cat.nr. B 564
Historiestuk
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (hist. regio) eerste helft 17de eeuw
De heilige Lodewijk van Frankrijk, eerste helft 17de eeuw
Marc-Arthur Kohn (Paris) 1999-03-11, nr. 11
De heilige Lodewijk van Frankrijk
Meester van het Altaar van Heisterbach and Stefan Lochner
The adoration of the kings, ca. 1440
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. WAF 592
De aanbidding der koningen
after Jheronimus Bosch
Adoration of the Magi, ca. 1540
Berlin, Staatliche Museen zu Berlin, inv./cat.nr. 1223
Aanbidding der wijzen
Anoniem Oostenrijk ca. 1490
The adoration of the Magi, ca. 1490
Prague, Národní Galerie v Praze, inv./cat.nr. O 10554
De aanbidding der koningen
Pieter Lastman
David giving the letter to Uriah (2 Samuel 11:14), 1611 gedateerd
Detroit (Michigan), Detroit Institute of Arts, inv./cat.nr. 60.63
David geeft Uria de brief (2 Samuel 11:14)
Meester van Sardoal and studio of Meester van Sardoal
Adoration of the Magi, ca. 1501-1525
Lissabon, Museu Nacional de Arte Antiga (Lissabon), inv./cat.nr. 26 Pint
Aanbidding der koningen
Anoniem Portugal ca. 1505-1530
Hell, ca. 1505-1530
Lissabon, Museu Nacional de Arte Antiga (Lissabon), inv./cat.nr. 432 Pint
Hel
Meester van de Utrechtse Aanbidding
Adoration of the magi (centre), ca. 1520-1530
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 1357
Aanbidding der wijzen (midden)
Meester van de Utrechtse Aanbidding
King Balthazar, ca. 1530-1540
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 1359
Koning Balthasar
Cornelis van Cleve
Adoration triptych: King Balthasar (interior left), Adoration of Christ with King Melchior (middle), King Caspar (interior right); Christ the Redeemer (exterior left), Virgin with child (exterior right), ca. 1520/30
Aanbiddingsdrieluik: Koning Balthasar (binnenzijde links), Aanbidding van het kind met Koning Melchior (midden), Koning Caspar (binnenzijde rechts); Christus als verlosser (buitenzijde links), Maria met kind (buitenzijde rechts)
Cornelis Jonson van Ceulen (I) and Hendrik van Steenwijck (II)
Portrait of Charles I of England (1600-1649) in an imaginary palace, 1637 gedateerd
Dresden, Staatliche Kunstsammlungen Dresden - Gemäldegalerie Alte Meister, inv./cat.nr. 1187
Portret van Charles I van Engeland (1600-1649) in een fictief paleis
Peter Paul Rubens
Multiple Bozzetto for Seven of the Canvases of Banqueting Hall, tussen maart 1625 en mei 1633
London (England), Tate Britain, inv./cat.nr. T12919
Overkoepelende bozzetto voor zeven van de schilderingen voor Banqueting Hall
Peter Paul Rubens
The Wise Rule of King James I, ca. 1629-1633
Vienna, Akademie der bildenden Künste Wien, inv./cat.nr. 628
Het wijze bewind van koning Jacobus I
Peter Paul Rubens
King James I, Minerva, Mars, and probably a Fury, ca. 1629-1633
Brussels, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, inv./cat.nr. 392
Koning Jacobus I, Minerva, Mars en waarschijnlijk een furie
Peter Paul Rubens
King James I and the Guard, ca. 1632-1633
Birmingham (Great Britain), Birmingham Museums and Art Gallery, inv./cat.nr. P2'84
Koning Jacobus I en de wachter
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (hist. regio) 1505 gedateerd
Portrait of King Henry VII (1457-1509), 1505 gedateerd
London (England), National Portrait Gallery, inv./cat.nr. NPG 416
Portret van Henry VII van Engeland (1457-1509)
Willem de Poorter
Samson and Delilah, ca. 1632-1633
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 820A
Samson en Delila
Anoniem Nederland ca. 1520
Adoration of the kings, ca. 1520
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 1241
Aanbidding der koningen
Adriaen van de Venne
Charles I and Henrietta Maria of England with allegorical figures, na 1625
Stockholm, Nationalmuseum Stockholm, inv./cat.nr. 2034
Karel I en Henriette Maria van Engeland met  allegorische figuren
Rombout van Troyen
Eliezer and Rebecca, 1643 gedateerd
Stockholm, Nationalmuseum Stockholm, inv./cat.nr. NM 1615
Eliezer en Rebecca
Jean Bellegambe (I)
The departure of S. Ursula, ca. 1520-1530
Bremen, Museum im Roselius-Haus, inv./cat.nr. B 327
Het vertrek van H. Ursula
follower of Hugo van der Goes
Adoration of the Magi before the stable on the hill, na 1485
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 546
Aanbidding der Koningen voor de stal op de heuvel
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?