Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Keywords is king
  • Artists qualification is Straet, Jan van der
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1538
1550
1562
1574
1586
1598
1605
Created in
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
Technical examination type
Document type
Researcher
0 related places within map
35 results, 1 - 35 shown , page 1 of 1
Jan van der Straet
Panther caught and tamed by King Arsaces, ca. 1596
Minneapolis (Minnesota), Minneapolis Institute of Arts, inv./cat.nr. acc.nr. 69.54
Koning Arsaces vangt en temt een panter
Jan van der Straet
Ulysses and Aelos in the cave of the winds, jaren 1590
New York City, Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum, inv./cat.nr. 1901-39-146 verso
Odysseus en Aeolus in de grot der winden
Jan van der Straet
Theagenes taming a bull in Ethiopia, 1602 gedateerd
Private collection
Theagenes bedwingt een losgebroken offerstier in Ethiopië
Jan van der Straet
Theagenes taming a bull in Ethiopia, 1603 gedateerd
Whereabouts unknown
Theagenes bedwingt een losgebroken offerstier in Ethiopië
Jan van der Straet
Parable of the royal wedding-feast, jaren 1595
New York City, Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum, inv./cat.nr. 1901-39-2646 verso, links
Parabel van de onwaardige bruiloftsgast (Mattheus 22:1-14)
Jan van der Straet
The banquet of King Ahasuerus, jaren 1595
New York City, Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum, inv./cat.nr. 1901-39-2646 recto, rechts boven
Het gastmaal van koning Assuerus (Ester 1:1-9)
Jan van der Straet
Salome is given the head of John the Baptist by the executioner, 1595
New York City, Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum, inv./cat.nr. 1947-58-5/6 verso
Salome ontvangt van de beul het hoofd van Johannes de Doper op een schaal, tijdens het gastmaal van Herodes
Jan van der Straet
Salome bringing the head of St. John the Baptist to the banqueting table; at the right Salome is given the head by the executioner before the prison, 1595
Brussels, Koninklijke Bibliotheek van België, inv./cat.nr. S.IV 37882
Salome brengt het hoofd van Johannes de Doper op een schaal binnen tijdens het banket; rechts overhandigt de beul buiten voor de gevangenis het hoofd aan Salome
Jan van der Straet
The adoration of the kings, 1587 gedateerd
Private collection
De aanbidding van de koningen
Jan van der Straet
The adoration of the kings, ca. 1595
New York City, Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum, inv./cat.nr. 1901-39-2648 recto
De aanbidding van de koningen
Jan van der Straet
The wealth of King Solomon, 1564 gedateerd
Paris, Musée du Louvre, inv./cat.nr. 20.506
De rijkdom van koning Salomon
Jan van der Straet
Solomon’s Judgement: the two mothers come before Solomon and quarrel with each other (1 Kings 3:16-22), ca. 1595
New York City, Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum, inv./cat.nr. 1901-39-2665
Het oordeel van Salomo: de twee moeders komen voor Salomo en ruziën met elkaar  (1 Koningen 3:16-22)
Jan van der Straet
Joseph interpreting Pharaoh's dreams, ca. 1595
New York City, Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum, inv./cat.nr. 1901-39-2653 recto
Jozef verklaart de dromen van Farao
Jan van der Straet
Daniel's interpretation of the second dream of King Nebuchadnezzar regarding the enormous tree (Daniel 4:19), ca. 1595
New York City, Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum, inv./cat.nr. 1901-39-2668 verso, boven
Daniël verklaart de tweede droom van koning Nebukadnessar  over de grote boom (Daniël 4:19)
Jan van der Straet
Ulysses and Aelos in the cave of the winds, jaren 1590
Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen, inv./cat.nr. Stradanus 2
Odysseus en Aeolus in de grot der winden
Jan van der Straet
Philip II of Spain receiving the corona obsidionalis from the island Malta, 156[5] gedateerd
Paris, Musée du Louvre, inv./cat.nr. 20.512
Philips II van Spanje ontvangt de corona obsidionalis van het eiland Malta als dank voor de opheffing van de Turkse belegering, 1565
Jan van der Straet
Theagenes taming a bull in Ethiopia, kort voor/in 1602
New York City, Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum, inv./cat.nr. 1901-39-154 verso, rechts onder
Theagenes bedwingt een losgebroken offerstier in Ethiopië
Jan van der Straet
The crowning of Esther, jaren 1590
New York City, Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum, inv./cat.nr. 1901-39-171 verso
De kroning van Esther (Esther 2)
Jan van der Straet
The three kings, from Israel, Judah and Edom, consult Elisha, ca. 1589
Brussels, Koninklijke Bibliotheek van België, inv./cat.nr. S IV 37875
De profeet Elisa voorspelt de koningen van Israël, Juda en Edom, de overwinning op de Moabieten
Jan van der Straet
David playing his harp before Saul, ca. 1589
Brussels, Koninklijke Bibliotheek van België, inv./cat.nr. S IV 37871
David speelt harp voor Saul
Jan van der Straet
David dancing before the Ark, ca. 1589
Brussels, Koninklijke Bibliotheek van België, inv./cat.nr. S IV 37873
David dansend en musicerend voor de Ark des Verbonds
Jan van der Straet
The Ark of the Covenant is brought into the temple by king Solomon (2 Chronicles 5), ca. 1589
Brussels, Koninklijke Bibliotheek van België, inv./cat.nr. S IV 37874
Koning Salomo brengt de Ark des Verbonds over naar de tempel van Jeruzalem (2 kronieken 5)
Jan van der Straet
Asa assembles the people in Jerusalem; they offer sacrifices and take the oath that they will worship only God (2 Chronicles 15:14-15), ca. 1589
Private collection
Asa en het offer van het volk van Juda, zich verheugend over hun eed aan God (2 Kronieken 15:14-15)
Jan van der Straet
Salome dancing during the banquet of Herod, 1595
New York City, Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum, inv./cat.nr. 1901-39-2668 recto, boven
De dans van Salome
Jan van der Straet
Saul meets a group of prophets playing harps, drums, flutes and lyres, 158[9] gedateerd
Brussels, Koninklijke Bibliotheek van België, inv./cat.nr. S IV 37870
Koning Saul sluit zich aan bij een groep musicerende profeten
Jan van der Straet
The crowning of Esther, jaren 1590
Christie's (Paris) 2014-03-26, nr. 79
De kroning van Esther (Esther 2)
Jan van der Straet
The adoration of the kings, kort voor/in 1589
New York City, Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum, inv./cat.nr. 1901-39-116 recto, rechts onder
De aanbidding der koningen
Jan van der Straet
Theagenes taming a bull in Ethiopia, kort voor/in 1602
New York City, Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum, inv./cat.nr. 1901-39-154 recto, links boven
Theagenes overwint een losgebroken offerstier in Ethiopië
Jan van der Straet
Theagenes taming a bull in Ethiopia, kort voor/in 1602
New York City, Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum, inv./cat.nr. 1901-39-154 recto, links onder
Theagenes overwint een losgebroken offerstier in Ethiopië
Jan van der Straet
Six prophets and the Annunciation, ca. 1572
New York City, The Metropolitan Museum of Art, inv./cat.nr. acc. 1996.302 (Rogers Fund 1996)
Zes profeten en de verkondiging aan Maria
Jan van der Straet
Adoration of the Kings, ca. 1589
Windsor (England), Royal Collection - Windsor Castle, inv./cat.nr. RL 4704
Aanbidding der Koningen
Jan van der Straet
King Darius of Persia and the young woman of Paeonia, ca. 1595
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 23435; cat. Benesch 1928, p. 22, nr. 170, afb. op pl. 46
Koning Darius van Perzië en de jonge vrouw uit Paeonië
Jan van der Straet
Parable of the unworthy wedding guest (Matthew 22:1-14), jaren 1595
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 7951
Parabel van de onwaardige bruiloftsgast (Mattheüs 22:1-14)
Jan van der Straet
The guest meal of king Ahasuerus (Esther 1:1-6), jaren 1595
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 7950
Het gastmaal van koning Ahasveros (Ester 1:1-6)
Jan van der Straet
Giovanni de' Medici for François I of France
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 23440; cat. Benesch 1928, p. 21, nr. 168, afb. op pl. 45
Giovanni de' Medici voor Frans I van Frankrijk
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?