Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Keywords is king
  • Medium/technique is pen in brown ink
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1400
1480
1560
1640
1720
1800
1878
Object category
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
Technical examination type
Document type
Researcher
0 related places within map
202 results, 1 - 50 shown , page 1 of 5
Jan van der Straet
Panther caught and tamed by King Arsaces, ca. 1596
Minneapolis (Minnesota), Minneapolis Institute of Arts, inv./cat.nr. acc.nr. 69.54
Koning Arsaces vangt en temt een panter
Jan van der Straet
Ulysses and Aelos in the cave of the winds, jaren 1590
New York City, Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum, inv./cat.nr. 1901-39-146 verso
Odysseus en Aeolus in de grot der winden
Jan van der Straet
Theagenes taming a bull in Ethiopia, 1602 gedateerd
Private collection
Theagenes bedwingt een losgebroken offerstier in Ethiopië
Jan van der Straet
Theagenes taming a bull in Ethiopia, 1603 gedateerd
Whereabouts unknown
Theagenes bedwingt een losgebroken offerstier in Ethiopië
David Vinckboons (I)
King Henry IV welcoming an elegant company, the city hall of Atrecht beyond, ca. 1608-1609
Amsterdam, Stichting P. en N. de Boer, inv./cat.nr. 575
Koning Henri IV ontvangt een voornaam gezelschap, het stadhuis van Atrecht op de achtergrond
Jan van der Straet
Parable of the royal wedding-feast, jaren 1595
New York City, Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum, inv./cat.nr. 1901-39-2646 verso, links
Parabel van de onwaardige bruiloftsgast (Mattheus 22:1-14)
Jan van der Straet
The banquet of King Ahasuerus, jaren 1595
New York City, Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum, inv./cat.nr. 1901-39-2646 recto, rechts boven
Het gastmaal van koning Assuerus (Ester 1:1-9)
Meester van de Liechtensteinse Aanbidding
The adoration of the kings, tweede helft 16e eeuw
Amsterdam, Stichting P. en N. de Boer
De aanbidding van de koningen
Jacques Jordaens
Caliph Harun Al-Rashid paying homage to Charlemagne
Amsterdam, Stichting P. en N. de Boer, inv./cat.nr. 405
Kalief Haroen Al-Rashid betuigt zijn eer aan Karel de Grote
Maarten van Heemskerck
Godfrey of Bouillon, Charlemagne and King Arthur on horseback, 1567 gedateerd
Amsterdam, Stichting P. en N. de Boer, inv./cat.nr. 320
Godfried van Bouillon, Karel de Grote en Koning Arthur te paard
Jan van der Straet
Salome is given the head of John the Baptist by the executioner, 1595
New York City, Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum, inv./cat.nr. 1947-58-5/6 verso
Salome ontvangt van de beul het hoofd van Johannes de Doper op een schaal, tijdens het gastmaal van Herodes
Jan van der Straet
Salome bringing the head of St. John the Baptist to the banqueting table; at the right Salome is given the head by the executioner before the prison, 1595
Brussels, Koninklijke Bibliotheek van België, inv./cat.nr. S.IV 37882
Salome brengt het hoofd van Johannes de Doper op een schaal binnen tijdens het banket; rechts overhandigt de beul buiten voor de gevangenis het hoofd aan Salome
Jan van der Straet
The adoration of the kings, ca. 1595
New York City, Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum, inv./cat.nr. 1901-39-2648 recto
De aanbidding van de koningen
Jan van der Straet
The wealth of King Solomon, 1564 gedateerd
Paris, Musée du Louvre, inv./cat.nr. 20.506
De rijkdom van koning Salomon
Jan van der Straet
Solomon’s Judgement: the two mothers come before Solomon and quarrel with each other (1 Kings 3:16-22), ca. 1595
New York City, Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum, inv./cat.nr. 1901-39-2665
Het oordeel van Salomo: de twee moeders komen voor Salomo en ruziën met elkaar  (1 Koningen 3:16-22)
Jan van der Straet
Joseph interpreting Pharaoh's dreams, ca. 1595
New York City, Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum, inv./cat.nr. 1901-39-2653 recto
Jozef verklaart de dromen van Farao
Jan van der Straet
Daniel's interpretation of the second dream of King Nebuchadnezzar regarding the enormous tree (Daniel 4:19), ca. 1595
New York City, Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum, inv./cat.nr. 1901-39-2668 verso, boven
Daniël verklaart de tweede droom van koning Nebukadnessar  over de grote boom (Daniël 4:19)
attributed to Maerten de Vos
Abraham gives sheep, oxen and lambs to Abimelech; in the background: the Philistines fill Abraham's wells
Dorotheum (Vienna (city)) 2012-05-02, nr. 96
Abraham geeft schapen, ossen en lammeren aan Abimelech; in de achtergrond: de Filstijnen vullen Abrahams putten
Samuel van Hoogstraten
The anointment of David, 1649-1650
Haarlem, Teylers Museum, inv./cat.nr. Q 58a
De profeet Samuel zalft de jonge David tot koning (1 Samuel 16:1-13)
Samuel van Hoogstraten
Ester bezwijmt voor Ahasveros (Ester Apocrief 15:7), 1648-1652
Haarlem, Teylers Museum, inv./cat.nr. Q 58b
Ester bezwijmt voor  Ahasveros (Ester Apocrief 15:7)
Jan van der Straet
Ulysses and Aelos in the cave of the winds, jaren 1590
Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen, inv./cat.nr. Stradanus 2
Odysseus en Aeolus in de grot der winden
Jan van der Straet
Philip II of Spain receiving the corona obsidionalis from the island Malta, 156[5] gedateerd
Paris, Musée du Louvre, inv./cat.nr. 20.512
Philips II van Spanje ontvangt de corona obsidionalis van het eiland Malta als dank voor de opheffing van de Turkse belegering, 1565
Jan van der Straet
Theagenes taming a bull in Ethiopia, kort voor/in 1602
New York City, Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum, inv./cat.nr. 1901-39-154 verso, rechts onder
Theagenes bedwingt een losgebroken offerstier in Ethiopië
Jan van der Straet
The crowning of Esther, jaren 1590
New York City, Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum, inv./cat.nr. 1901-39-171 verso
De kroning van Esther (Esther 2)
after Maerten de Vos
Davis feigns madness before King Achish and flees (1 Samuel 21:10-13), eind 16de eeuw
Moskou, Pushkin Museum, inv./cat.nr. 19344
David veinst waanzin voor koning Achis en vlucht (1 Samuel 21:10-13)
Elias van Nijmegen
Solomon and the Queen of Sheba (I Kings 10: 1-13)
Bassenge (Berlin) 2013-11-28 - 2013-12-04, nr. 6296
Koning Salomo ontvangt de koningin van Sheba (Koningen I 10: 1-13)
Jan van der Straet
The three kings, from Israel, Judah and Edom, consult Elisha, ca. 1589
Brussels, Koninklijke Bibliotheek van België, inv./cat.nr. S IV 37875
De profeet Elisa voorspelt de koningen van Israël, Juda en Edom, de overwinning op de Moabieten
Jan van der Straet
David playing his harp before Saul, ca. 1589
Brussels, Koninklijke Bibliotheek van België, inv./cat.nr. S IV 37871
David speelt harp voor Saul
Jan van der Straet
David dancing before the Ark, ca. 1589
Brussels, Koninklijke Bibliotheek van België, inv./cat.nr. S IV 37873
David dansend en musicerend voor de Ark des Verbonds
Jan van der Straet
The Ark of the Covenant is brought into the temple by king Solomon (2 Chronicles 5), ca. 1589
Brussels, Koninklijke Bibliotheek van België, inv./cat.nr. S IV 37874
Koning Salomo brengt de Ark des Verbonds over naar de tempel van Jeruzalem (2 kronieken 5)
Jan van der Straet
Asa assembles the people in Jerusalem; they offer sacrifices and take the oath that they will worship only God (2 Chronicles 15:14-15), ca. 1589
Private collection
Asa en het offer van het volk van Juda, zich verheugend over hun eed aan God (2 Kronieken 15:14-15)
Maerten de Vos
Adoration of the Magi, ca. 1590-1595
Cleveland (Ohio), The Cleveland Museum of Art, inv./cat.nr. 2019.232
Aanbidding der Koningen (Mattheüs 2:1-12)
Jan van der Straet
Salome dancing during the banquet of Herod, 1595
New York City, Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum, inv./cat.nr. 1901-39-2668 recto, boven
De dans van Salome
Ambrosius Francken (I)
De macht van de Koning (3 Esdras 3-4), ca. 1573-1598
Brugge, Groeningemuseum
De macht van de Koning (3 Esdras 3-4)
attributed to Pieter Coecke van Aelst (I)
Ahassuerus holds out his golden sceptre to Esther (Esther 5:2), ca. 1545-1550
Warsaw, Muzeum Narodowe w Warszawie, inv./cat.nr. Rys.Ob.d.715 MNW
Ahasveros reikt Ester zijn gouden scepter toe (Ester 5:2)
Jan van der Straet
Saul meets a group of prophets playing harps, drums, flutes and lyres, 158[9] gedateerd
Brussels, Koninklijke Bibliotheek van België, inv./cat.nr. S IV 37870
Koning Saul sluit zich aan bij een groep musicerende profeten
Abraham Bloemaert
Adoration of the Magi, ca. 1622-1624
Leiden, Universitaire bibliotheken Leiden - Bijzondere collecties, inv./cat.nr. AW 1606
Aanbidding van de Koningen
Jan van der Straet
The crowning of Esther, jaren 1590
Christie's (Paris) 2014-03-26, nr. 79
De kroning van Esther (Esther 2)
Jan Gossart
Portrait of King Christian II of Denmark (1481-1559), ca. 1526
Paris, Fondation Custodia - Collection Frits Lugt, inv./cat.nr. 5141
Portret van koning Christiaan II van Denemarken (1481-1559)
Anoniem na 1614 after Peter Paul Rubens
The defeat of Sennacherib ( 2 Kings 19: 35-36; Isaiah 37:36-37), na 1614
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 15.104
De nederlaag van Sanherib (2 Koningen 19: 35-36; Jesaja 37:36-37 )
Peter Paul Rubens
Bathsheba receiving David's Letter ( 2 Samuel 11: 1-27), c. 1614
Berlin, Kupferstichkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin, inv./cat.nr. 5397
Batseba ontvangt koning David's brief (2 Samuel 11: 1-27)
Jan van der Straet
The adoration of the kings, kort voor/in 1589
New York City, Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum, inv./cat.nr. 1901-39-116 recto, rechts onder
De aanbidding der koningen
Abraham van Diepenbeeck
Frontispiece with figures from the Old and New Testament and Concordia, Pietas and Caritas
Weimar (Thüringen), Stiftung Weimarer Klassik und Kunstsammlungen, inv./cat.nr. KK 4888
Titelpagina met figuren uit het Oude en Nieuwe testament en Concordia, Pietas en Caritas
Hendrik de Clerck
Adoration of the kings
Private collection, inv./cat.nr. TD041
Aanbidding der koningen
Bernard Picart
The son of an Inca king gets a haircut, 1723 gedateerd
Christie's (Paris) 2009-06-23, nr. 55
Het zoontje van de Inca koning wordt de haren afgeknipt
Nicolaas Hogenberg
Solomon’s Judgement: the two mothers come before Solomon and quarrel with each other (1 Kings 3:16-22)
Paris, Fondation Custodia - Collection Frits Lugt, inv./cat.nr. 8976
Het oordeel van Salomo: de twee moeders komen voor Salomo en ruziën met elkaar  (1 Koningen 3:16-22)
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (hist. regio) ca. 1500
Joab's messenger reports Uriah's death to David, ca. 1500
Paris, Fondation Custodia - Collection Frits Lugt, inv./cat.nr. 4023
De boodschapper van Joab meldt koning David de dood van Uria
Anoniem Antwerpen (stad) 1530-1535
The banquet of king Ahasuerus for all his nobles and servants (Esther 1:1-6), 1530-1535
Paris, Fondation Custodia - Collection Frits Lugt, inv./cat.nr. 5470
Het banket van koning Ahasveros voor al zijn vorsten en dienaren  (Ester 1:1-6)
Johannes Wierix
The adoration of the magi
Weimar (Thüringen), Stiftung Weimarer Klassik und Kunstsammlungen, inv./cat.nr. KK 4614
De aanbidding van de drie koningen
Maerten de Vos
The capture of King Zedekiah by the Chaldeans (2 Kings 25:5-6), ca. 1585
Frankfurt am Main, Graphische Sammlung im Städelschen Kunstinstitut, inv./cat.nr. 4389
De gevangeneming van koning Zedekia van Juda door de Chaldeeen (2 Koningen 25:5-6)
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?