Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Keywords is king
  • Location collection is New York City
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1445
1515
1585
1655
1725
1795
1861
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
0 related places within map
61 results, 1 - 50 shown , page 1 of 2
Jan van der Straet
Ulysses and Aelos in the cave of the winds, jaren 1590
New York City, Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum, inv./cat.nr. 1901-39-146 verso
Odysseus en Aeolus in de grot der winden
Jan van der Straet
Parable of the royal wedding-feast, jaren 1595
New York City, Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum, inv./cat.nr. 1901-39-2646 verso, links
Parabel van de onwaardige bruiloftsgast (Mattheus 22:1-14)
Jan van der Straet
The banquet of King Ahasuerus, jaren 1595
New York City, Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum, inv./cat.nr. 1901-39-2646 recto, rechts boven
Het gastmaal van koning Assuerus (Ester 1:1-9)
Jan van der Straet
Salome is given the head of John the Baptist by the executioner, 1595
New York City, Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum, inv./cat.nr. 1947-58-5/6 verso
Salome ontvangt van de beul het hoofd van Johannes de Doper op een schaal, tijdens het gastmaal van Herodes
Jan van der Straet
The adoration of the kings, ca. 1595
New York City, Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum, inv./cat.nr. 1901-39-2648 recto
De aanbidding van de koningen
Jan van der Straet
Solomon’s Judgement: the two mothers come before Solomon and quarrel with each other (1 Kings 3:16-22), ca. 1595
New York City, Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum, inv./cat.nr. 1901-39-2665
Het oordeel van Salomo: de twee moeders komen voor Salomo en ruziën met elkaar  (1 Koningen 3:16-22)
Jan van der Straet
Joseph interpreting Pharaoh's dreams, ca. 1595
New York City, Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum, inv./cat.nr. 1901-39-2653 recto
Jozef verklaart de dromen van Farao
Jan van der Straet
Daniel's interpretation of the second dream of King Nebuchadnezzar regarding the enormous tree (Daniel 4:19), ca. 1595
New York City, Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum, inv./cat.nr. 1901-39-2668 verso, boven
Daniël verklaart de tweede droom van koning Nebukadnessar  over de grote boom (Daniël 4:19)
Jan van der Straet
Theagenes taming a bull in Ethiopia, kort voor/in 1602
New York City, Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum, inv./cat.nr. 1901-39-154 verso, rechts onder
Theagenes bedwingt een losgebroken offerstier in Ethiopië
Jan van der Straet
The crowning of Esther, jaren 1590
New York City, Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum, inv./cat.nr. 1901-39-171 verso
De kroning van Esther (Esther 2)
Jan van der Straet
Salome dancing during the banquet of Herod, 1595
New York City, Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum, inv./cat.nr. 1901-39-2668 recto, boven
De dans van Salome
Jacob Binck after Jan Gossart
Portrait of King Christian II of Denemark (1481-1559), 1529 gedateerd
New York City, The Metropolitan Museum of Art, inv./cat.nr. 41.1.73
Portret van koning Christiaan II van Denemarken (1481-1559)
Claude Vignon
Ahsverus extends his scepter to Esther (Esther 5:2)
Greenville (South Carolina), Bob Jones University
Ahasveros strekt zijn scepter uit naar Esther (Ester 5:2)
Jan van der Straet
The adoration of the kings, kort voor/in 1589
New York City, Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum, inv./cat.nr. 1901-39-116 recto, rechts onder
De aanbidding der koningen
Henri Leys
The education of Charles V, 1861 gedateerd
Parke-Bernet Galleries 1979-10-12, nr. 158
Karel V wordt onderwezen
Giovanni Andrea Donducci
Triumph of David
Sotheby's (New York City) 2010-01-28, nr. 183
Triomf van David
Govert Flinck
Solomon prays for wisdom (1 Kings 3: 4-15), 1658/1659
Greenville (South Carolina), Bob Jones University Museum & Gallery
Salomon bidt om wijsheid (1 Koningen 3: 4-15)
Valentin Lefèbvre
David selects three days of pestilence (2 Samuel 24:14-15; 1 Chronicles 21)
New York City, The Metropolitan Museum of Art, inv./cat.nr. 1983.127
De berouwvolle Koning David kiest uit drie plagen de pest (2 Samuel. 24:14-15 ; 1 Kronieken 21)
Anoniem Antwerpen (stad) ca. 1520
Adoration of the magi, ca. 1520
New York City, The Metropolitan Museum of Art (The Cloisters), inv./cat.nr. 21.132.2
Aanbidding der wijzen
Jan van der Straet
Theagenes taming a bull in Ethiopia, kort voor/in 1602
New York City, Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum, inv./cat.nr. 1901-39-154 recto, links boven
Theagenes overwint een losgebroken offerstier in Ethiopië
Jan van der Straet
Theagenes taming a bull in Ethiopia, kort voor/in 1602
New York City, Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum, inv./cat.nr. 1901-39-154 recto, links onder
Theagenes overwint een losgebroken offerstier in Ethiopië
Peter Paul Rubens
The adoration of the magi, ca. 1613
New York City, Pierpont Morgan Library, inv./cat.nr. I, 230
De aanbidding der wijzen
Anoniem Nederlanden (hist. regio) 17de eeuw
The adoration of the magi, 17de eeuw
New York City, The Metropolitan Museum of Art, inv./cat.nr. 1975.1.122
De aanbidding der wijzen
Anoniem Duitsland ca. 1470-1490
The adoration of the magi, ca. 1470-1490
New York City, The Metropolitan Museum of Art, inv./cat.nr. 1975.1.134
De aanbidding der wijzen
after Hugo van der Goes
The adoration of the magi, eind 15de eeuw
New York City, The Metropolitan Museum of Art (The Cloisters), inv./cat.nr. 71.100
De aanbidding der koningen
Victor Wolfvoet (II)
The Justice of Cambyses, vermoedelijk 18de eeuw
New York City, The Metropolitan Museum of Art (The Cloisters), inv./cat.nr. 00.16
Het oordeel van Cambyses
Anoniem Noordelijke Nederlanden (hist. regio)
The adoration of the magi with portrait of Claes Hendricksz. Basgen (1488-1563) and Neel Claesdr. Basgen (1528-1594)
Sotheby's 1995-01-12, nr. 12
De aanbidding der wijzen met portret van Claes Hendricksz. Basgen (1488-1563) en Neel Claesdr. Basgen (1528-1594)
Jan Lievens
Esther accuses Haman during her meal with Assuerus (Esther 7:1-17), ca. 1625
Raleigh (North Carolina), North Carolina Museum of Art, inv./cat.nr. 52.9.55
Ester beschuldigt Haman tijdens het gastmaal met Ahasveros (Ester 7:6-7)
Peter Paul Rubens
The meeting of the two Ferdinands at Nördlingen, 1634-1635
Los Angeles (California)/Malibu (California), J. Paul Getty Museum, inv./cat.nr. 87.PB.15
De ontmoeting tussen koning Ferdinand van Hongarije en kardinaal-infant Ferdinand van Spanje te Nördlingen
Leonaert Bramer
Joseph interpreting Pharaoh's dreams (Genesis 41:25-32)
Ottawa (Canada), National Gallery of Canada
Jozef verklaart farao's dromen (Genesis 41:25-32)
Jan van Hemessen
The parable if the unmerciful servant (Matthew 18:23-35), ca. 1556
Ann Arbor (Michigan), University of Michigan Museum of Art, inv./cat.nr. 1959/1.108
De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht (Mattheus 18:23-25)
Willem de Poorter
Croesus showing Solon his richess
New York City, Daphne Alazraki Fine Art
Croesus toont Solon zijn rijkdom
Master of the Legend of Saint Barbara
Abner's messengers before David, offering him service as army commander (2 Samuel 3:12) with two donor portraits, ca. 1480
New York City, The Metropolitan Museum of Art, inv./cat.nr. 32.100.56
De boodschapper van Abner voor koning David (2 Samuel 3:12) en twee stichtersportretten
Master of the Legend of Saint Barbara
The Queen of Sheba comes before Solomon with a large following bringing numerous gifts (1 Kings 10:1-2 ; 2 Chronicles 9:1-2) and two donor portraits, ca. 1480
New York City, The Metropolitan Museum of Art, inv./cat.nr. 32.100.56
De koningin van Seba komt voor Salomo met een talrijk gevolg en brengt vele geschenken  (1 Koningen 10:1-2;2 Kronieken 9:1-2) en twee stichtersportretten
follower of Quinten Massijs (I) or possibly Anoniem Portugal 16de eeuw
De Gregoriusmis in aanwezigheid van heiligen, 16de eeuw
New York City/Paris/London/Tokyo, art dealer Wildenstein & Co.
De Gregoriusmis in aanwezigheid van heiligen
attributed to Jan Boeckhorst
Alexander the Great crowns the Baktrian princess Roxana
Sotheby's (London (England)) 2014-12-03 - 2014-12-04, nr. 186
Alexander de Grote kroont de Baktrische prinses Roxane
Rembrandt
David with Goliath's head before Saul (1 Samuel 17:57-58), 1627 gedateerd
Basel (Switzerland), Kunstmuseum Basel, inv./cat.nr. G 1958.37
David met het hoofd van Goliat  voor Saul (1 Samuel 17:57-58)
Adriaen Isenbrant free after Gerard David
The Adoration of the Magi
Sotheby's (London (England)) 2015-07-08 - 2015-07-09, nr. 34
De aanbidding van de Wijzen
Meester van de Legende van de Heilige Lucia
Adoration of the Magi
San Diego (California), Timken Museum of Art
De aanbidding van de koningen
Karel van Mander (I)
The adoration of the magi (Matt. 2:1-12), ca. 1590-1600
New York City/London, art dealer Jack Kilgore & Co.
De aanbidding van de Wijzen (Mattheüs 2:1-12)
Jan de Braij
Adoration of the Magi, 1658-1659 gedateerd
Sotheby's (New York City) 2007-01-25, nr. 104
De aanbidding van de koningen
possibly studio of Peter Paul Rubens
The Justice of Cambyses, na 1626
Private collection
Het oordeel van Cambyses
Dirck van Delen
Courtyard of a palace with the Queen oSheba before Salomo (1Kings 10:1-3), 1642 gedateerd
Sotheby's (New York City) 2011-01-27, nr. 168
Binnenplaats van een paleis met de koningin van Seba voor Salomo (1 Koningen 10:1-13)
Jan van der Straet
Six prophets and the Annunciation, ca. 1572
New York City, The Metropolitan Museum of Art, inv./cat.nr. acc. 1996.302 (Rogers Fund 1996)
Zes profeten en de verkondiging aan Maria
after Peter Paul Rubens
The Fortitude of Scaevola, na 1622
Private collection
De vastberadenheid van Scaevola
Pieter Lastman
David gives Uriah the letter for Joab (2 Samuel 11:14), 1619 gedateerd
New York City, The Leiden Collection, inv./cat.nr. PL-100
David geeft Uria de brief voor Joab (2 Samuel 11:14)
Jan Steen
The sacrifice of Iphigenia, 1671 gedateerd
New York City, The Leiden Collection, inv./cat.nr. JS-112
Het offer van Iphigenia
Wouter Crabeth (II)
Adoration of the kings, 1631 gedateerd
Gouda, Museum Gouda, inv./cat.nr. 10949
De aanbidding der wijzen
circle of Jacob Cornelisz
De aanbidding der wijzen met twee donors
Sotheby's (New York City) 1995-01-12, nr. 12
De aanbidding der wijzen met twee donors
Jacques Jordaens
Twelfth Night, the Feast of Epiphany, 1640, ca.
Brussels, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, inv./cat.nr. 3545
De koning drinkt of Driekoningen-avond
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?