Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Keywords is king
  • Location collection is Paris
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1435
1494
1553
1612
1671
1730
1789
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
0 related places within map
81 results, 1 - 50 shown , page 1 of 2
Gaspard Marsy and Balthazard Marsy
Mausoleum of John II Casimir, king of Poland (1609-1672), ca. 1672-1674
Paris, Église Saint-Germain-des-Prés
Mausoleum van Jan II Casimir , koning van Polen (1609-1672)
Jan van der Straet
The wealth of King Solomon, 1564 gedateerd
Paris, Musée du Louvre, inv./cat.nr. 20.506
De rijkdom van koning Salomon
Peter Paul Rubens
King Henry IV of France at the battle of Ivry (14 March 1590), 1630 te dateren
Bayonne (France), Musée Bonnat
Koning Hendrik IV van Frankrijk tijdens de slag van Ivry (14 maart 1590)
Jan van der Straet
Philip II of Spain receiving the corona obsidionalis from the island Malta, 156[5] gedateerd
Paris, Musée du Louvre, inv./cat.nr. 20.512
Philips II van Spanje ontvangt de corona obsidionalis van het eiland Malta als dank voor de opheffing van de Turkse belegering, 1565
tapestry workshop of Albert Auwercx after design of Louis Cousin and after design by Jan van Kessel (I)
Guglielmo Raimondo Moncada Count of Augusta speaks to the King of Aragon and gives a guarantee for the Queen under his protection
Paris, Chambre de Commerce et d'Industrie (Hôtel Potocki)
Guglielmo Raimondo Moncada graaf van Augusta spreekt met de koning van Aragon en stelt zich garant voor de door hem in bescherming genomen konigin
tapestry workshop of Albert Auwercx after design of Willem van Herp (I) and after design by Jan van Kessel (I)
Guglielmo Raimondo Moncada Duke of Augusta is made Baron of Cerbellio and San Vincenzo in Catalonia by King Martino
Paris, Chambre de Commerce et d'Industrie (Hôtel Potocki)
Guglielmo Raimondo Moncada graaf van Augusta wordt door koning Martino verheven tot baron van Cerbellio en San Vincenzo in Catalonië
tapestry workshop of Albert Auwercx after design of Willem van Herp (I) and after design by Jan van Kessel (I)
Guglielmo Raimondo Moncada Count of Augusta provides King Martino with funds for his expedition to Sicily
Paris, Chambre de Commerce et d'Industrie (Hôtel Potocki)
Guglielmo Raimondo Moncada graaf van Augusta voorziet koning Martino van geld voor zijn expeditie naar Sicilië
Jan Victors
Haman begging Queen Esther for his life, while King Ahasuerus orders his execution (Esther 7:7), 1642 gedateerd
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. GG 253
Haman smeekt Ester om genade, Ahasverus beveelt zijn executie (Ester 7:7)
Jan Victors
Samuel anointing David in the presence of his father Jesse and his brothers (1 Samuel 16:13), 1653 gedateerd
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. GG 255
Samuel zalft david tot koning in het bijzijn van zijn vader Jesse en zijn broers  (1 Samuël 16:13)
Jacques Jordaens
The Feast of Epiphany
Paris, Musée du Louvre, inv./cat.nr. 1406
De Koning drinkt
Frans Francken (II)
Salomo receiving the Queen of Sheba (1 Kings 10:2-3), 1628-1642
Paris, Galerie d'Art Saint-Honoré
Salomo ontvangt de koningin van Seba (1 Koningen 10:2-3)
Leonaert Bramer
King David praying
Paul Cassirer (Berlin) 1926-12-07, nr. 11
Koning David in gebed
Jacques Jordaens
The hommage of caliph Harun al-Rashid to Charlemagne, ca. 1660
Paris, Musée du Louvre, inv./cat.nr. 20.031
Hommage van Kalief Harim-al-Rashid aan Karel de Grote
Peter Paul Rubens
King David playing the harp, c. 1613
Paris, Musée du Louvre, inv./cat.nr. 20.221
Koning David speelt de harp
Jan Gossart
Portrait of King Christian II of Denmark (1481-1559), ca. 1526
Paris, Fondation Custodia - Collection Frits Lugt, inv./cat.nr. 5141
Portret van koning Christiaan II van Denemarken (1481-1559)
François Hubert after Frans Pourbus (II)
Portrait of Henri IV de Bourbon (1553-1610), 1789 gedateerd
Paris, Institut national d’histoire de l'art
Portret van Henri IV de Bourbon (1553-1610)
attributed to Jan van den Hoecke free after Adriaen Lommelin free after Peter Paul Rubens
De ontmoeting van David en Abigaïl, die hem mondkost voor zijn leger brengt (1 Samuel 25:23), na 1630
Private collection
De ontmoeting van David en Abigaïl, die hem mondkost voor zijn leger brengt (1 Samuel 25:23)
Nicolaas Hogenberg
Solomon’s Judgement: the two mothers come before Solomon and quarrel with each other (1 Kings 3:16-22)
Paris, Fondation Custodia - Collection Frits Lugt, inv./cat.nr. 8976
Het oordeel van Salomo: de twee moeders komen voor Salomo en ruziën met elkaar  (1 Koningen 3:16-22)
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (hist. regio) ca. 1500
Joab's messenger reports Uriah's death to David, ca. 1500
Paris, Fondation Custodia - Collection Frits Lugt, inv./cat.nr. 4023
De boodschapper van Joab meldt koning David de dood van Uria
Anoniem Antwerpen (stad) 1530-1535
The banquet of king Ahasuerus for all his nobles and servants (Esther 1:1-6), 1530-1535
Paris, Fondation Custodia - Collection Frits Lugt, inv./cat.nr. 5470
Het banket van koning Ahasveros voor al zijn vorsten en dienaren  (Ester 1:1-6)
Mathurin Bonnecamp
Allegory on Good Government by a just King
Christie's (London (England)) 2008-10-29, nr. 27
Allegorie op het goede bestuur van een rechtvaardige koning
Peter Paul Rubens
The death of Maxentius on the Milvian bridge (312 A.C.), 1622 gedocumenteerd
London (England), Wallace Collection
De dood van Maxentius op de Milvische brug (312 n.Chr)
Peter Paul Rubens
The Birth of Louis XIII at Fontainebleau on September 27, 1601
Paris, Musée du Louvre, inv./cat.nr. 1776
De geboorte van Lodewijk XIII te Fontainebleau, 27 september 1601
Peter Paul Rubens
Minerva presents the portrait of Maria de' Medici to King Henry IV of France, 1622-1625
Paris, Musée du Louvre
Minerva toont koning Hendrik IV van Frankrijk het portret van Maria de' Medici spinnen
Peter Paul Rubens
The meeting off Maria de' Medici and Henry IV in Lyon, 9 november 1600, 1622-1625
Paris, Musée du Louvre, inv./cat.nr. 2087 (cat. 1922)
De eerste ontmoeting van Maria de' Medici en Hendrik IV te Lyon, 9 november 1600
Peter Paul Rubens
Henry IV entrust Maria de' Medici with the recency over France, 20 March 1620, 1622-1625
Paris, Musée du Louvre, inv./cat.nr. 2087 (cat. 1922)
Hendrik IV draagt het regentschap over Frankrijk over aan Maria de' Medici, 16 maart 1620
Peter Paul Rubens
The coronation of Maria de' Medici at Saint-Denis, 13 March 1610, 1622-1625
Paris, Musée du Louvre, inv./cat.nr. 2087 (cat. 1922)
De kroning van Maria de' Medici te Saint Denis, 13 maart 1610
Peter Paul Rubens
The death and apothesis of Henry IV and the proclamation of the regency of Maria de' Medici, 14 March 1610, 1622-1625
Paris, Musée du Louvre, inv./cat.nr. 2087 (cat. 1922)
De dood en apotheose van Hendrik IV en het overdragen van het regentschap aan Maria de' Medici, 14 maart 1610
Peter Paul Rubens
The coming of age of Louis XIII, 1622-1625
Paris, Musée du Louvre, inv./cat.nr. 2087 (cat. 1922)
De meerderjarigheidvan Lodewijk XIII
Anoniem Brugge ca. 1510
Salome with the head of Saint John the Baptist before King Herod, ca. 1510
Marie-Françoise Robert (Paris) 2010-10-08, nr. 2
Salomé met het hoofd van Johannes de Doper voor koning Herodes
Peter Paul Rubens
Tree of Jesse, ca. 1613
Paris, Musée du Louvre, inv./cat.nr. 20216, Recto
Boom van Jesse
Bernard van Orley
Een koning laat Christenen martelen, ca. 1530
Paris, Musée du Louvre, inv./cat.nr. 20.764
Een koning laat Christenen martelen
Peter Paul Rubens
The Rape of the Sabines, ca. 1636-1637
London (England), National Gallery (London), inv./cat.nr. NG38
De Sabijnse maagdenroof
Jan de Beer
Keizer Heraclius onthoofdt koning Chosroë II van Perzië. In de achtergrond: keizer Heraclius verslaat de zoon van koning Chosroë, ca. 1520-1530
Paris, Musée du Louvre, inv./cat.nr. R.F. 2009-6
Keizer Heraclius onthoofdt koning Chosroë II van Perzië. In de achtergrond: keizer Heraclius verslaat de zoon van koning Chosroë
Jacob de Wit after Peter Paul Rubens
Ahassuerus holds out his golden sceptre to Esther (Esther 5:2), 1711-1751
Paris/New York, art dealer Haboldt & Co.
Ahasveros reikt Ester zijn gouden scepter toe (Ester 5:2)
Frans Francken (II)
During Belshazzar's banquet a hand appears and writes on the wall, 1609 gedateerd
Paris/New York, art dealer Haboldt & Co.
Belsassars feest (Daniël 5)
Leonaert Bramer
Joseph interpreting Pharaoh's dreams (Genesis 41:25-32)
Ottawa (Canada), National Gallery of Canada
Jozef verklaart farao's dromen (Genesis 41:25-32)
Paul Vredeman de Vries and Adriaen van Nieulandt
An architectural Capriccio with Solomon giving verdict; he commands a soldier to divide the living child in two; the true mother objects to Solomon's verdict (1 Kings 3:25-27), ca. 1609
Paris, Musée des Arts Décoratifs (Parijs), inv./cat.nr. 8516 B
Paleisarchitectuur met Het oordeel van Salomo: Salomo beveelt een soldaat het levende kind in tweeën te snijden ; De ware moeder smeekt het levende kind zeker niet te doden (1 Koningen 3:25-27)
Paul Vredeman de Vries and Adriaen van Nieulandt
The Queen of Sheba comes before Solomon with a large following bringing numerous gifts (1 Kings 10:1-2 ; 2 Chronicles 9:1-2), ca. 1609
Paris, Musée des Arts Décoratifs (Parijs), inv./cat.nr. 8516 A
De koningin van Seba komt voor Salomo met een talrijk gevolg en brengt vele geschenken  (1 Koningen 10:1-2;2 Kronieken 9:1-2)
Cornelis Floris (II)
Ontwerp voor het grafmonument van Christiaan III van Denemarken, 1573-02-15 gedateerd
Paris, Bibliothèque nationale de France, inv./cat.nr. Acq. 6490:10.4.1903
Ontwerp voor het grafmonument van Christiaan III van Denemarken
attributed to Justus van Egmont
Group portrait of Louis XIV de Bourbon, king of France (1638-1715) and his family members, 1663-1664
Paris, Galerie Virginie Pitchal
Groepsportret van Lodewijk XIV de Bourbon, koning van Frankrijk (1638-1715) en zijn familieleden
Anthony van Dyck
'The King's Hunt', Portrait of King Charles I of England (1600-1649) with two squires and his horse, ca.1636
Paris, Musée du Louvre, inv./cat.nr. 1236
'Karel I op jacht', portret van koning Karel I van Engeland (1600-1649) met twee pages en zijn paard
Bernard van Orley
Overgave van koning Frans I aan het leger van Karel V tijdens de slag bij Pavia, op 24 februari 1525, ca. 1525-1527
Paris, Musée du Louvre, inv./cat.nr. 20.166; cat. F. Lugt 1968, nr. 197, afb.
Overgave van koning Frans I aan het leger van Karel V tijdens de slag bij Pavia, op 24 februari 1525
Master of the Legend of Saint Barbara
Abner's messengers before David, offering him service as army commander (2 Samuel 3:12) with two donor portraits, ca. 1480
New York City, The Metropolitan Museum of Art, inv./cat.nr. 32.100.56
De boodschapper van Abner voor koning David (2 Samuel 3:12) en twee stichtersportretten
Master of the Legend of Saint Barbara
The Queen of Sheba comes before Solomon with a large following bringing numerous gifts (1 Kings 10:1-2 ; 2 Chronicles 9:1-2) and two donor portraits, ca. 1480
New York City, The Metropolitan Museum of Art, inv./cat.nr. 32.100.56
De koningin van Seba komt voor Salomo met een talrijk gevolg en brengt vele geschenken  (1 Koningen 10:1-2;2 Kronieken 9:1-2) en twee stichtersportretten
Willem van Mieris
Joseph interpreting Pharaoh's dreams (Genesis 39:12), 1694 gedateerd
Paris/New York, art dealer Haboldt & Co.
Jozef verklaart de dromen van Farao (Genesis 39:12)
Cornelis Floris (II)
Design for the grave of Christian III of Denmark, 1573-02-16 gedateerd
Paris, Bibliothèque nationale de France, inv./cat.nr. Acq. 6490:10.4.1903
Ontwerp voor het graf Christiaan III van Denemarken
Salomon de Bray
Adoration of the Magi
Paris, Musée du Louvre, inv./cat.nr. R.F. 2001-6
De aanbidding der koningen
Thomas de Keyser
David gives Solomon treasures for the building of the temple (1 Chronicles 29:1-9), 1660 gedateerd
Paris, Fondation Custodia - Collection Frits Lugt, inv./cat.nr. 6781
De oversten der families geven David hun kostbaarheden om een tempel voor God te bouwen (1 Kronieken 29:1-9)
Joos van Winghe
De laster van Apelles
Paris, Bibliothèque nationale de France, inv./cat.nr. 194
De laster van  Apelles
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?