Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Keywords is Christ
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

selected filters
Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1270
1394
1518
1642
1766
1890
2011
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
0 related places within map
2284 results, 1 - 50 shown , page 1 of 46
Jacopo Palma (il Giovane)
The flagellation of Christ
Dorotheum (Vienna) 2010-04-21, nr. 16
De geseling van Christus
Samuel van Hoogstraten
Christ healing a man with a withered hand, vroeg jaren 1650
Haarlem, Teylers Museum, inv./cat.nr. P* 60
Christus geneest tijdens de Sabbat de man met de verdorde hand
Johannes Wierix
Rocky landscape with Christ and his disciples on the road to Emmaus
Moscow, Pushkin Museum, inv./cat.nr. 13316
Rotsachtig landschap met Christus en zijn discipelen op weg naar Emmaus
Abraham van Diepenbeeck
Vision of a monk
Frankfurt am Main, Graphische Sammlung im Städelschen Kunstinstitut, inv./cat.nr. 3710
Visioen van een monnik
after Anthony van Dyck
The mocking of Christ, 17de eeuw
Moscow, Pushkin Museum, inv./cat.nr. 4522
Bespotting van Christus
circle of Jan Erasmus Quellinus
Christ and the centurion, 17de eeuw
Moscow, Pushkin Museum, inv./cat.nr. 7087
Christus en de honderdman
Paul Troger
The triumph of Christ
Dorotheum (Vienna) 2010-10-13, nr. 542
Christus Triomfator
Monogrammist N.F. or follower of Frans Francken (II) or circle of Frans Francken (II)
Christ blessing the children (' Let the little children come to me)
Hampel Kunstauktionen (München) 2010-12-03 - 2010-12-04, nr. 391
Christus zegent de kinderen ('Laat de kinderen tot mij komen')
attributed to Lieven Mehus
Holy Family
im Kinsky (Vienna) 2011-03-29 - 2011-03-30, nr. 30
Heilige Familie
Peter Paul Rubens and studio of Peter Paul Rubens and Anthony van Dyck
Saint Gregory the great adoring the madonna, 1620 gedateerd
Antwerp, Jezuïetenkerk Antwerpen
Heilige Gregorius de grote
Peter Paul Rubens and studio of Peter Paul Rubens and Anthony van Dyck
The temptation of Christ in the desert (Matthew 4: 3-4), 1620 gedateerd
Antwerp, Jezuïetenkerk Antwerpen
Verzoeking van Christus in de woestijn (Evangelie volgens Matteüs 4: 3-4)
Peter Paul Rubens and studio of Peter Paul Rubens and Anthony van Dyck
The last supper (Matthew 26: 17-30), 1620 gedateerd
Antwerp, Jezuïetenkerk Antwerpen
Het laatste avondmaal (Evangelie volgens Mattheüs 26: 17-30)
Peter Paul Rubens and studio of Peter Paul Rubens and Anthony van Dyck
The raising of the cross (Matthew 27: 31-37), 1620 gedateerd
Antwerp, Jezuïetenkerk Antwerpen
De kruisoprichting (Evangelie volgens Matteüs 27: 31-37)
Peter Paul Rubens and studio of Peter Paul Rubens and Anthony van Dyck
The resurrection of Christ (Matthew 28: 1-10), 1620 gedateerd
Antwerp, Jezuïetenkerk Antwerpen
De opstanding van Christus ( Evangelie volgens Mattheüs 28: 1-10)
Peter Paul Rubens and studio of Peter Paul Rubens and Anthony van Dyck
The ascension of Christ (Luke 24: 50-53), 1620 gedateerd
Antwerp, Jezuïetenkerk Antwerpen
De hemelvaart van Christus (Evangelie volgens Lucas 24: 50-53)
Trophime Bigot
The Supper at Emmaus
Chantilly (Oise), Musée Condé, inv./cat.nr. 124
De maaltijd te Emmaus
Anoniem Nederlanden (historische regio) 2de helft 18de eeuw
De H. Antonius van Padua ziet het Christuskind in een visioen, 2de helft 18de eeuw
Utrecht, Museum Catharijneconvent, inv./cat.nr. RMCC s 185
De H. Antonius van Padua ziet het Christuskind in een visioen
after Bartholomeus Spranger
Christ as a gardener with Mary Magdalene (Noli me tangere), 17de eeuw
Moscow, Pushkin Museum, inv./cat.nr. 7056
Verschijning van Christus als tuinman aan Maria Magdalena (Noli me tangere)
attributed to Hans Mont
Christ appearing to his disciples on the road to Emmaus, tweede helft jaren 1570
Moscow, Pushkin Museum, inv./cat.nr. 4543
Christus ontmoet zijn discipelen op de weg naar Emmaus
studio of Ferdinand Langenberg
Hoofdaltaar met Scènes uit de passie (gebeeldhouwde binnenzijden eerste paar luiken en middendeel); De annunciatie, de geboorte van Jezus, de aanbidding van de Koningen en de kroning van Maria in de hemel (geschilderde binnenzijden tweede paar luiken en buitenzijden eerste paar luiken); de HH. Petrus, Martinus, Carolus Borromeus en Paulus (geschilderde buitenzijden tweede paar luiken); Matteus, Marcus, Christus Pantocrator, Lucas en Johannes (predella), 1898-1901
Venlo, St.-Martinuskerk (Venlo)
Hoofdaltaar met Scènes uit de passie (gebeeldhouwde binnenzijden eerste paar luiken en middendeel); De annunciatie, de geboorte van Jezus, de aanbidding van de Koningen en de kroning van Maria in de hemel (geschilderde binnenzijden tweede paar luiken en buitenzijden eerste paar luiken); de HH. Petrus, Martinus, Carolus Borromeus en Paulus (geschilderde buitenzijden tweede paar luiken); Matteus, Marcus, Christus Pantocrator, Lucas en Johannes (predella)
after Cornelis van Poelenburch
Christ Salvator Mundi
Amberes (Antwerp) 2011-12-05, nr. 353(10)
Christus als Salvator Mundi
Jan Steen
Christ blessing the children, vroege jaren 1650
Eberhart (Zürich) 1988-05-26 - 1988-05-28, nr. 325
Christus zegent de kinderen ('Laat de kinderen tot mij komen')
Johannes Wierix
Christ before Pontius Pilate, in a decorative border
Baltimore (Maryland), Walters Art Museum
Christus voor Pontius Pilatus, in een decoratieve omlijsting
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (historische regio) 16e eeuw or Anoniem Duitsland 16e eeuw
Christ as Man of Sorrows, 16e eeuw
Novi Sad, Gradski Muzej, inv./cat.nr. ZSU-79
Christus als Man van Smarten
Maarten van Heemskerck
Christ as the man of sorrows, tussen 1525-1530
Sotheby's (London (England)) 2017-12-06 - 2017-12-07, nr. 33
Christus als de Man van Smarten
John Greenwood after follower of Rembrandt
The twelve year old Jesus in the temple with the doctors, circa 1760s
Vienna, Graphische Sammlung Albertina
De twaalfjarige Jezus in de tempel met de schriftgeleerden
attributed to Gerbrand van den Eeckhout
The Tribute Money, ca. 1655
Private collection
De cijnspenning
Barent Fabritius
Christ and two disciples in Emmaus
Konstanz, Städtische Wessenberg-Galerie Konstanz, inv./cat.nr. 28/20
Christus en de twee leerlingen in Emmaus
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (historische regio) 17de eeuw
Panoramic harbour scene, 17de eeuw
Koller (Zürich) 2017-09-22, nr. 3045
Panoramisch havengezicht
Jan van Hemessen
Christ the Redeemer, ca. 1545
Alkmaar, art dealer Bijl-Van Urk Masterpaintings
Christus als Verlosser van de wereld
Petrus Clouwet after design of Abraham van Diepenbeeck
Double coronation of Saint Mary Magdalene, c. 1660
Rome, ecclesiastical institution Teresianum
Dubbele kroning van H. Maria Magdalena
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (historische regio) 17de eeuw
The Christ Child is kneeling before the Instruments of the Passion, 17de eeuw
Whereabouts unknown
Het Christuskind knielt voor de lijdenswerktuigen
Adriaen Bloemaert
Christ as judge with saints, ca. 1637
Salzburg, Paris-Lodron-Universität Salzburg
Christus als rechter omgeven door heiligen
Adriaen Bloemaert
The Vrigin Mary, in the background Christ in Gethsemane, ca. 1637
Salzburg, Paris-Lodron-Universität Salzburg
De Hl. Maagd Maria met in de achtergrond Chrstus in Gethsemane
Samuel van Hoogstraten
The crucifixion of Christ, ca. 1650
Artcurial (Paris) 2018-03-21, nr. 43
De kruisiging van Christus
Joos van Cleve
Christ as Salvator Mundi
Dulwich (London), Dulwich Picture Gallery, inv./cat.nr. DPG271
Christus als Salvator Mundi
follower of Rembrandt
Figure study of a young man as Christ, na 1650
Aachen, Suermondt-Ludwig-Museum, inv./cat.nr. NK 414
Figuurstudie van een jonge man als Christus
Peter Paul Rubens
Christ on the cross flanked by the two malefactors, tussen 1619-1620
London, National Gallery (London), inv./cat.nr. L1121
Christus aan het kruis tussen de twee moordenaars
Anoniem Nederlanden (historische regio) tussen 1615-1625
Christ on the cross, tussen 1615-1625
Aachen, Suermondt-Ludwig-Museum, inv./cat.nr. GK 150
Christus aan het kruis
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (historische regio) 17de eeuw
Christ on the cross, 17de eeuw
Aachen, Suermondt-Ludwig-Museum, inv./cat.nr. GK 752
Christus aan het kruis
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (historische regio) eerste helft 17de eeuw
The dead Christ, eerste helft 17de eeuw
Aachen, Suermondt-Ludwig-Museum, inv./cat.nr. GK 968
De dode Christus
Abraham Hogenberg after Augustin Braun
Angel holding the crown of thorns and other instruments of the flagellation
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. AHogenberg WB 3.13
Engel de doornenkroon en andere werktuigen van de geseling vasthoudend
Paulus Bor
The baptism of Christ, rond 1635
Aachen, Suermondt-Ludwig-Museum, inv./cat.nr. GK 1038
De doop van Christus
Louis de Caullery
The crucification of Christ, rond 1617
Aachen, Suermondt-Ludwig-Museum, inv./cat.nr. GK 760
De kruisiging van Christus
attributed to Jan van Orley (II)
The raising of Lazarus (John 11:1-44), 1701-1735
Brussels, St. Catharina (Brussel)
Opwekking van Lazarus (Johannes 11:1-44)
attributed to Jan van Orley (II)
Christ's sermon on the mount (Matthew 5-7), 1700-1735
Brussels, St. Catharina (Brussel)
De bergrede (Matteüs 5-7)
Franz de Hamilton
The resting Infant Jesus, jaren 1670
Kroměříž, Zámek Kroměříž
Het Christuskind rustend
Paul Juvenel (I)
Christ driving the money-changers from the temple with a whip, 1636 gedateerd
Sibiu (Roemenië), Muzeul National Brukenthal, inv./cat.nr. 632
Christus verjaagt de geldwisselaars met een zweep uit de tempel
Anton Stevens (II)
Saint Norbert introduces his follower Saint Hugo to the risen Christ
Strahov, monastery Strahovského Kláštera, inv./cat.nr. O 281
De H. Norbert stelt de Premonstratense H. Hugo voor aan de wederopgestane Christus
Michael Willmann
Christ carried by angels, ca. 1653-1655 of ca. 1668
Prague, Národní Galerie v Praze, inv./cat.nr. DO 4360
Christus gedragen door engelen
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?