Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Collection is Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin)
  • Keywords is New Testament and Apocrypha
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1335
1413
1491
1569
1647
1725
1800
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
genre
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
0 related places within map
128 results, 1 - 50 shown , page 1 of 3
Geertgen tot Sint Jans
De H. Johannes de Doper in de wildernis, ca. 1485-1490
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 1631
De H. Johannes de Doper in de wildernis
Jheronimus Bosch
Saint John on Patmos, 1489 of later
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 1647A
Johannes de Evangelist op Patmos
Albrecht Bouts
The Annunciation, ca. 1480
Stockholm, Nationalmuseum Stockholm
De annunciatie
Anthony van Dyck
The Holy Family during the Rest on the Flight to Egypt with dancing Angels, ca. 1630
Aachen, Suermondt-Ludwig-Museum, inv./cat.nr. GK 129
De H. Familie tijdens de rust op de vlucht naar Egypte met dansende engeltjes
attributed to Hugo van der Goes
De treurende heilige vrouwen en H. Johannes, ca. 1480
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 1622
De treurende heilige vrouwen en H. Johannes
Gerard van Honthorst
Liberation of St. Peter, ca. 1618
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 431
De bevrijding van Petrus uit de gevangenis (Handelingen 12:7)
Leonaert Bramer
The beheading of John the Baptist, ca. 1616-1627
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 1778
De onthoofding van Johannes de Doper
Dieric Bouts
Christus in het huis van Simon de Farizeër met een stichtersportret, ca. 1445-1450
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 533a
Christus in het huis van Simon de Farizeër met een stichtersportret
follower of Dieric Bouts
De kruisiging met Maria en Johannes de Evangelist en de HH. Adolphus en Ambrosius, tweede helft 15de eeuw
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 550
De kruisiging met Maria en Johannes de Evangelist en de HH. Adolphus en Ambrosius
Jan Provoost
Adoration of the Magi, ca. 1505
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin)
De aanbidding van de koningen
Matthias Stom
Christ in the garden of olives at Gethsemane, c. 1630-1632
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 2/69
Christus in de hof der olijven te Getsemane
Petrus Christus (I) free after Jan van Eyck
The Last Judgement, 1452 gedateerd
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 529B
Het Laatste Oordeel
Petrus Christus (I)
The Annunciation, 1452 gedateerd
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 529A
De annunciatie
Petrus Christus (I)
The adoration of the Christ Child; in the background the annunciation to the shepherds, 1452 gedateerd
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 529A
De aanbidding van het Christuskind; in de achtergrond de verkondiging aan de herders
follower of Robert Campin or studio of Rogier van der Weyden
Kruisiging met treurende Madonna, H. Johannes de evangelist en de drie Maria's, ca. 1450
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 538A
Kruisiging met treurende Madonna, H. Johannes de evangelist en de drie Maria's
after Robert Campin or follower of Robert Campin
Adoration of the Magi, eind 15de eeuw
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 538
De aanbidding van de koningen
Quinten Massijs (I)
Treurende Maria Magdalena (fragment), ca. 1526
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 574C
Treurende Maria Magdalena (fragment)
follower of Dieric Bouts
The Annunciation: Mary, tweede helft 15de eeuw
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 550
De annunciatie: Maria
studio of Dieric Bouts
The crucifixion, ca. 1465
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 533B
De kruisiging
free after Dieric Bouts
Zie het Lam Gods (Johannes I, 29-3)7, tweede helft 15de eeuw
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 533C
Zie het Lam Gods (Johannes I, 29-3)7
Dieric Bouts
De geboorte: Maria in aanbidding, ca. 1470
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 545B
De geboorte: Maria in aanbidding
Joos van Cleve
De H. Catharina (links); De aanbidding van de Wijzen (midden); De H. Barbara (rechts), ca. 1520
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 578
De H. Catharina (links); De aanbidding van de Wijzen (midden); De H. Barbara (rechts)
Rembrandt
Parable of the rich man, 1627 gedateerd
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 828 D
De rijkaard uit de gelijkenis van de rijke dwaas
Bernard van Orley
De kruisiging, ca. 1516
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin)
De kruisiging
Pseudo-Blesius Anonieme Antwerpse Maniërist
De onthoofding van Johannes de Doper, ca. 1520
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 630 C
De onthoofding van Johannes de Doper
Juan de Flandes
De verschijning van Christus aan Maria, ca. 1500
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin)
De verschijning van Christus aan Maria
Gerard van Groeningen
the seven angels with trumpets annoucing the plagues (Revelation 8)
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. Z 2714; cat. Bock/Rosenberg 1930, p. 44 als: Lambert van Noort?
Bazuinende engelen die de zeven plagen aankondigen (Openbaringen 8)
Gerard van Groeningen
A pregnant woman, clothed with the sun and standing on the moon, is threatened by a dragon with seven heads (Revelation 12)
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. Z 2718; cat. Bock/Rosenberg 1930, p. 44 als: Lambert van Noort?
De zwangere vrouw, met de zon en de maan bekleed, en de zevenkoppige draak (Openbaringen 12)
after Rembrandt
Christ and the scribes
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 4239
Christus en de schriftgeleerden
Cornelis van Poelenburch
Christ and the apostles at Emmaus
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. Z 2247; cat. Bock-Rosenberg 1930, p. 212
De Emmaüsgangers
Dirck Barendsz.
Christ is taken down from the cross
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. Z 24860; niet in cat. Bock-Rosenberg 1930
Kruisafneming
Hendrick Goudt
Resurrection of Christ
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. Z 12491
De Opstanding
Denys Calvaert
Christ appearing before Mary Magdalene; in the background the empty grave and Golgotha with the tree crosses
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. Z 26351; niet in cat. Bock-Rosenberg 1930
Christus verschijnt aan Maria Magdalena; in de achtergrond het lege graf en Golgotha met de drie kruisen
Jacob Jordaens (I)
The holy Family returning to the Holy Land, 1616, ca.
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 2/57
De terugkeer van de H. Familie uit Egypte
Cornelis Engebrechtsz.
The calling of Matthew, eerste helft 16de eeuw
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 609
De roeping van Matteüs
studio of Cornelis Engebrechtsz.
De doornenkroning met stichtster (non uit het klooster Mariënpoel bij Leiden) en de HH. Augustinus, Agnes en Cecilia, eerste helft 16de eeuw
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 1212
De doornenkroning met stichtster (non uit het klooster Mariënpoel bij Leiden)  en de HH. Augustinus, Agnes en Cecilia
follower of Meester van de Kruisafneming van Figdor
De geboorte, laatste kwart 15de eeuw
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 1716
De geboorte
Meester van de Kruisafneming van Figdor
De kruisafneming, laatste kwart 15de eeuw
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin)
De kruisafneming
Albert van Ouwater
The raising of Lazarus, derde kwart 15de eeuw
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 532 A
De opwekking van Lazarus
Meester van de Virgo Inter Virgines
De aanbidding van de Wijzen
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 1672
De aanbidding van de Wijzen
Cornelis Engebrechtsz.
De wonderbare spijziging, eerste helft 16de eeuw
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin)
De wonderbare spijziging
Rembrandt
John the Baptist preaching, 1634/1635
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 828 K
De prediking van Johannes de Doper
Gerard David
The crucifixion, ca. 1510-1515
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 573
De kruisiging
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1475
De H. Petrus met Pieter van de Woestyne (links), de gekruisigde Christus tussen een engel en een duivel en een knielende monnik (midden), de H. Margaretha met Margaretha de Gruuthuuse (rechts), ca. 1475
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 1658
De H. Petrus met Pieter van de Woestyne (links), de gekruisigde Christus tussen een engel en een duivel en een knielende monnik (midden), de H. Margaretha met Margaretha de Gruuthuuse (rechts)
Meester van 1499
The Annunciation, laatste kwart 15de eeuw
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin)
De annunciatie
Monogrammist van Brunswijk
Christus in gesprek met een vrouw, ca. 1530-1535
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 59.4
Christus in gesprek met een vrouw
Rembrandt and studio of Rembrandt
The dream of Joseph, 1645
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 806
De droom van Jozef (Mattheüs 2:13)
Jan Gossart
Christus in Gethsemane, ca. 1509-1510
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 551 A
Christus in Gethsemane
Joachim Wtewael
Kitchen interior with the parable of the great supper (Luke 14:12-24), 1605 gedateerd
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 2002
Interieur van een keuken met de gelijkenis van het grote gastmaal (Lukas 14:12-24)
Jacques Daret
The adoration of the magi, 1433-1435
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin)
De aanbidding van de Wijzen
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?