Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Collection is Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin)
  • Researcher is Klein, Peter
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1248
1340
1432
1524
1616
1708
1800
Medium/technique
Created in
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
genre
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
0 related places within map
241 results, 1 - 50 shown , page 1 of 5
Balthasar van der Ast
Flowers, shells and insects, jaren 1630
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 934B
Tak kweebloesem, moerasvergeet-mij-nietje, schelpen en insekten op een tafel
Geertgen tot Sint Jans
De H. Johannes de Doper in de wildernis, ca. 1485-1490
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 1631
De H. Johannes de Doper in de wildernis
attributed to Bernhard Strigel
Portrait of Maximiliaan I van Habsburg (1459-1519)
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin)
Portret van Maximiliaan I van Habsburg (1459-1519)
attributed to Joos van Craesbeeck
Heuvellandschap met zittende man
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 1919
Heuvellandschap met zittende man
possibly Adriaen Brouwer
Heuvellandschap met fluitspelende schaapherder
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 853H
Heuvellandschap met fluitspelende schaapherder
Petrus Christus (I)
Portrait of a woman, ca. 1470
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 532 (cat. 1996)
Portret van een vrouw
Michiel Sittow
Maria met kind en een puttertje, ca. 1514-1518
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin)
Maria met kind en een puttertje
Jheronimus Bosch
Saint John on Patmos, 1489 of later
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 1647A
Johannes de Evangelist op Patmos
follower of Jheronimus Bosch
The temptation of Saint Antony, eerste kwart 16de eeuw
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 1647
Landschap met de verzoeking van de H. Antonius
Hugo van der Goes
The adoration of the Magi with donor, eerste helft jaren 1470
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 1718
De Aanbidding der Koningen met stichter
Hans Memling
Virgin and Child with angel, ca. 1485-1490
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 529D
Maria met kind en engel
Hans Memling
Tronende Madonna met kind, ca. 1480-1490
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 529
Tronende Madonna met kind
Hans Memling
Portrait of een bejaard echtpaar (man), ca. 1470-1472
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 529c
Portret van een bejaard echtpaar (man)
Peter Paul Rubens
Fortune, 1636-1637
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 798c
Fortuna
Dieric Bouts
Christus in het huis van Simon de Farizeër met een stichtersportret, ca. 1445-1450
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 533a
Christus in het huis van Simon de Farizeër met een stichtersportret
Robert Campin or studio of Robert Campin or Jacques Daret
Maria met kind gezeten voor een zodenbank, ca. 1420-1425
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 1835
Maria met kind gezeten voor een zodenbank
Meester van de Antwerpse Triptiek van Maria
Maria met kind en de aartsengel Michaël met stichter, laatste kwart 15de eeuw
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 1631 A
Maria met kind en de aartsengel Michaël met stichter
Geertgen tot Sint Jans
Maria met kind, laatste kwart 15de eeuw
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 1853
Maria met kind
Petrus Christus (I) free after Jan van Eyck
The Last Judgement, 1452 gedateerd
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 529B
Het Laatste Oordeel
follower of Robert Campin or studio of Rogier van der Weyden
Kruisiging met treurende Madonna, H. Johannes de evangelist en de drie Maria's, ca. 1450
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 538A
Kruisiging met treurende Madonna, H. Johannes de evangelist en de drie Maria's
after Robert Campin or follower of Robert Campin
Adoration of the Magi, eind 15de eeuw
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 538
De aanbidding van de koningen
follower of Dieric Bouts
De HH. Agatha en Geertruidis, tweede helft 15de eeuw
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 550
De HH. Agatha en Geertruidis
studio of Dieric Bouts
The crucifixion, ca. 1465
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 533B
De kruisiging
free after Dieric Bouts
Zie het Lam Gods (Johannes I, 29-3)7, tweede helft 15de eeuw
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 533C
Zie het Lam Gods (Johannes I, 29-3)7
Dieric Bouts
De geboorte: Maria in aanbidding, ca. 1470
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 545B
De geboorte: Maria in aanbidding
Hans Holbein (II)
Portrait of a man, possibly Rolof de Vos (....-....), 1541 gedateerd
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin)
Portret van een man mogelijk Rolof de Vos (....-....)
Rembrandt
Parable of the rich man, 1627 gedateerd
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 828 D
De rijkaard uit de gelijkenis van de rijke dwaas
Jan van Eyck
Portrait of Baudouin de Lannoy (1388-1474), 1431-1441
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 525 G
Portret van Baudouin de Lannoy (1388-1474)
Peter Paul Rubens
Landscape with milkmaids, cows and duck hunter, ca.1630
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 2013
Bebost landschap met melkmeisjes, koeien en een eendenjager
Jacob van Ruisdael
Bebost landschap met kasteelruïne aan een landweg
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 884 B
Bebost landschap met kasteelruïne aan een landweg
studio of Rembrandt
Figure of a woman with a beret, 1643 gedateerd
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 812
Halffiguur van een vrouw met baret
Lucas van Leyden
Mary with child and angels, ca. 1520
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 584B
Maria met kind en engelen
studio of Lucas van Leyden
Saint Jerome in the wilderness, ca. 1520
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 584A
De H. Hieronymus in de wildernis
Jacob Cornelisz
Episodes from the life of Saint Hubert of Lüttich, eerste kwart 16de eeuw
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 604
Episoden uit het leven van de H. Hubertus van Lüttich
Rembrandt
Self portrait with a velvet beret, 1634 gedateerd
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 810
Zelfportret met fluwelen baret
Peter Paul Rubens
Portrait of a woman, traditionnally identified as Isabella Brant, ca. 1620-1622
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 762A
Portret van een vrouw, traditioneel geïdentificeerd als Isabella Brandt
Cornelis Engebrechtsz.
The calling of Matthew, eerste helft 16de eeuw
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 609
De roeping van Matteüs
Jan Mostaert
Portrait of a man, jaren 1510 of 1520
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 591
Portret van een man
studio of Cornelis Engebrechtsz.
De doornenkroning met stichtster (non uit het klooster Mariënpoel bij Leiden) en de HH. Augustinus, Agnes en Cecilia, eerste helft 16de eeuw
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 1212
De doornenkroning met stichtster (non uit het klooster Mariënpoel bij Leiden)  en de HH. Augustinus, Agnes en Cecilia
Lucas van Leyden
The chessplayers, ca. 1508
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 574A
De schaakspelers
Albert van Ouwater
The raising of Lazarus, derde kwart 15de eeuw
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 532 A
De opwekking van Lazarus
Rembrandt
The abduction of Proserpina, ca. 1631
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 823
De ontvoering van Proserpina
Rembrandt
Minerva in her study, ca.1631
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 828 C
Minerva in haar studeervertrek
Rembrandt
Susanna and the elders, ca. 1635-1647; 1647 gedateerd
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 828 E
Suzanna door de ouderlingen belaagd (Daniël 13:1-63)
Rembrandt
John the Baptist preaching, 1634/1635
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 828 K
De prediking van Johannes de Doper
Gerard David
The crucifixion, ca. 1510-1515
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 573
De kruisiging
Jan Gossart
Portrait of a woman, 1515-1530
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 1202
Portret van een vrouw
Willem Cornelisz. Duyster
Interieur met dansende Vastenavondgangers
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 1735
Interieur met dansende Vastenavondgangers
Peter Paul Rubens
Perseus frees Andromeda, 1619-1621
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 785
Perseus bevrijdt Andromeda
Rembrandt
Samson and Delilah (Judges 16:19), 1628 gedateerd
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 812 A
Simson en Delila (Richteren 16:19)
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?