Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Collection is SMK - National Gallery of Denmark
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1448
1526
1604
1682
1760
1838
1914
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
genre
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
0 related places within map
775 results, 1 - 50 shown , page 1 of 16
Willem van Aelst
Still life with fish, bread, onions, silver pitcher and glassware on a draped table, 1657 gedateerd
Copenhagen, SMK - National Gallery of Denmark, inv./cat.nr. 379
Stilleven met sierglas- en vaatwerk, brood, vis en uien op een tafel met donker kleed
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1655
Vanitasstilleven met boeken, globe en schedel, ca. 1655
Copenhagen, SMK - National Gallery of Denmark
Vanitasstilleven met boeken, globe en schedel
Cornelis Norbertus Gijsbrechts
Trompe l'oeil of a letter rack with proclamation by Frederik III, 1672 gedateerd
Copenhagen, SMK - National Gallery of Denmark, inv./cat.nr. KMS1901
Trompe l'oeil van brievenbord met proclamatie van de Deense koning Frederik III
Cornelis Norbertus Gijsbrechts
Trompe l'oeil of a letter rack with a music book, 1668 gedateerd
Copenhagen, SMK - National Gallery of Denmark, inv./cat.nr. KMS3059
Trompe l'oeil van een brievenbord met een muziekboek
Cornelis Norbertus Gijsbrechts
Trompe l'oeil of a letter rack with a barber-surgeon's instruments, waarschijnlijk 1668
Copenhagen, SMK - National Gallery of Denmark, inv./cat.nr. KMS3060
Trompe l'oeil van een brievenbord met de instrumenten van een barbier-chirurgijn
Cornelis Norbertus Gijsbrechts
Trompe l'oeil of a letter rack with Christian V's proclamation, 1671 gedateerd
Christiansborg (Copenhagen), Teatermuseet
Trompe l'oeil van een brievenbord met de proclamatie van koning Christiaan V van Denemarken
Cornelis Norbertus Gijsbrechts
Trompe l'oeil of an open cabinet of curiosities with a Hercules groep, 1670 gedateerd
Copenhagen, SMK - National Gallery of Denmark, inv./cat.nr. KMS3075
Trompe-l'oeil van een geopende rariteitenkast met een Hercules-groep
Cornelis Norbertus Gijsbrechts
Trompe-l'oeil of the back of a painting, 1668-1672
Copenhagen, SMK - National Gallery of Denmark, inv./cat.nr. 253 (cat. 1946)
Trompe-l'oeil van de achterkant van een schilderij
Cornelis Norbertus Gijsbrechts
Trompe l'oeil of a cabinet of curiosities with an ivory tankard, 1670 gedateerd
Copenhagen, SMK - National Gallery of Denmark, inv./cat.nr. KMS3076
Trompe l'oeil van een rariteitenkast met een ivoren drinkkan
Cornelis Norbertus Gijsbrechts
Trompe l'oeil of a window with attached letters and writing implements, 1670 gedateerd
Copenhagen, SMK - National Gallery of Denmark, inv./cat.nr. 3076
Trompe l'oeil van glas-in-lood venster waaraan brieven en schrijfgerei zijn bevestigd
Cornelis Lelienbergh
Still-life with poultry, fruit, vegetables and a lobster, vermoedelijk tweede helft jaren 1650
Copenhagen, SMK - National Gallery of Denmark, inv./cat.nr. KMSsp271
Stilleven met  gevogelte, vruchten en groente en een kreeft
Cornelis Norbertus Gijsbrechts
Trompe l'oeil, still life of two dead partridges hanging on a wall, ca. 1670-1672
Christiansborg (Copenhagen), Teatermuseet
Trompe l'oeil met een stilleven van twee dode patrijzen op een wand
Cornelis Norbertus Gijsbrechts
Trompe l'oeil with dead duck and hunting implements, ca. 1670-1672
Christiansborg (Copenhagen), Teatermuseet
Trompe l'oeil met dode eend en jachtgerei
Cornelis Norbertus Gijsbrechts
Trompe l'oeil with hunting knife and hunting horn, equipment for riding to hounds, 1671 gedateerd
Copenhagen, SMK - National Gallery of Denmark, inv./cat.nr. KMS3065
Trompe l'oeil met attributen voor de jacht met honden
Cornelis Norbertus Gijsbrechts
Trompe l'oeil with falconer's bag and other equipment for falconry, waarschijnlijk 1671
Christiansborg (Copenhagen), Teatermuseet
Trompe l'oeil met weitas en andere attributen voor de valkenjacht
Cornelis Norbertus Gijsbrechts
Trompe l'oeil with riding whip and letter bag, waarschijnlijk 1671
Christiansborg (Copenhagen), Teatermuseet
Trompe l'oeil met zweep en weitas
Cornelis Norbertus Gijsbrechts
Trompe l'oeil with studio wall and vanitas still life, 1668 gedateerd
Copenhagen, SMK - National Gallery of Denmark, inv./cat.nr. KMsst537
Trompe l'oeil van een atelierwand met een vanitasstilleven
Cornelis Norbertus Gijsbrechts
Trompe l'oeil of a cut out easel with a fruit piece, ca. 1670
Copenhagen, SMK - National Gallery of Denmark, inv./cat.nr. KMS5 en KMS995
Trompe l'oeil van een uitgezaagde schildersezel met vruchtenstilleven
Cornelis Norbertus Gijsbrechts
Trompe l'oeil with Violin, music book and recorder, ca. 1672
Copenhagen, SMK - National Gallery of Denmark, inv./cat.nr. KMS1908
Trompe l'oeil met viool, muziekboek en blokfluit
Cornelis Norbertus Gijsbrechts
Trompe l'oeil with musical instruments, 1672 gedateerd
Copenhagen, SMK - National Gallery of Denmark, inv./cat.nr. KMS3073
Trompe l'oeil van harp, fluiten, violen en tokkelinstrumenten
Frans van Cuyck de Myerhop possibly after Isaac van Duynen
Visstilleven met ton
Copenhagen, SMK - National Gallery of Denmark, inv./cat.nr. 156 (cat. 1958)
Visstilleven met ton
Cornelis Norbertus Gijsbrechts
Trompe l'oeil with breakfast piece and goblets, 1672 gedateerd
Copenhagen, SMK - National Gallery of Denmark, inv./cat.nr. KMSsp811
Tromp-l'oeil met ontbijtje en bokalen
Cornelis Norbertus Gijsbrechts
Trompe l'oeil with paintings, painter's tools and a flower-patterned table-cover in the artist's studio, 1670-1671
Copenhagen, SMK - National Gallery of Denmark, inv./cat.nr. KMSsp812
Trompe-l'oeil met schilderijen, schildersattributen en gebloemd tafellaken in het atelier van de kunstenaar
Cornelis Norbertus Gijsbrechts
Trompe l'oeil with trumpet, celestial globe and proclamation by Frederik III, 1670 gedateerd
Copenhagen, SMK - National Gallery of Denmark, inv./cat.nr. KMSst461
Trompe-l'oeil met een trompet, hemelglobe en een proclamatie van Frederik III
after Peter Paul Rubens
De heilige familie, na 1628
Copenhagen, SMK - National Gallery of Denmark
De heilige familie
Jan van Kessel (I) after Frans Snijders
Market scene with fruit and vegetables, and an amorous couple
Copenhagen, SMK - National Gallery of Denmark, inv./cat.nr. KMSsp299
Uitstalling van vruchten en groente met een amoureus paar
Alexander Coosemans
Cartouche with fruit around a glass of wine
Copenhagen, SMK - National Gallery of Denmark, inv./cat.nr. KMSsp298
Bloemenkrans rond een nis waarin een roemer staat
Abraham van Beijeren
Fish still-life with lobster, crab and salmon, 1650-1670
Copenhagen, SMK - National Gallery of Denmark, inv./cat.nr. KMS321
Visstilleven met kreeft, krab, rog, schol en moten zalm
Andries Bosman
Cartouche with the bust of Jesus surrounded by festoons, 1659 gedateerd
Copenhagen, SMK - National Gallery of Denmark
Cartouche met Christus omringd door een krans van bloemen
Jan Mostaert
Portrait of a man, the Tiburtine sibyl predicting the arrival of Christ to emperor Augustus, eerste helft 16de eeuw
Copenhagen, SMK - National Gallery of Denmark, inv./cat.nr. 482 (cat. 1951)
Portret van een man, in de achtergrond de Tiburtijnse Sibille die de komst van Christus aan Keizer Augustus voorspelt
Maerten Boelema de Stomme
Stilleven met zoutvat en kruik, vaat- en glaswerk, etenswaren en mes op een donker kleed met wit servet, 1642 gedateerd
Copenhagen, SMK - National Gallery of Denmark, inv./cat.nr. SMKsp395
Stilleven met zoutvat en kruik, vaat- en glaswerk, etenswaren en mes op een donker kleed met wit servet
Jan Mostaert
Portrait of Jacoba van Beieren (1401-1436), gravin van Holland en Zeeland, eerste helft 16de eeuw
Copenhagen, SMK - National Gallery of Denmark, inv./cat.nr. 483 (cat. 1951)
Portret van Jacoba van Beieren (1401-1436), gravin van Holland en Zeeland
Arent de Gelder
Ahasuerus gives his signet-ring to Mordechai (Esther 8:1-2), ca. 1683/5
Copenhagen, SMK - National Gallery of Denmark, inv./cat.nr. 1526
Ahasveros geeft zijn zegelring aan Mordekai (Ester 8:1-2)
Arent de Gelder
After recognizing Benjamin, Joseph retires and weeps in private (Genesis 43:30), 1685 gedateerd
Copenhagen, SMK - National Gallery of Denmark, inv./cat.nr. 230
Na benjamin herkend te hebben, trekt  Jozef zich terug en weent (Genesis 43:30)
studio of Rembrandt or follower of Rembrandt
Half length figure of an old woman, na 1655
Copenhagen, SMK - National Gallery of Denmark, inv./cat.nr. KMS3885
Halffiguur van een oude vrouw
Gerard de Lairesse
Hera en Semele
Copenhagen, SMK - National Gallery of Denmark, inv./cat.nr. 377a
Hera en Semele
Gerard de Lairesse
Marriage of Alexander and Roxana, 1664 gedateerd
Copenhagen, SMK - National Gallery of Denmark, inv./cat.nr. KMSsp306
Het huwelijk van Alexander en Roxane
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
Allegory of the brevity of life, 1617 gedateerd
Copenhagen, SMK - National Gallery of Denmark, inv./cat.nr. 341
Allegorie op de kortstondigheid des levens
Herri met de Bles
The Flight into Egypt
Copenhagen, SMK - National Gallery of Denmark, inv./cat.nr. KMS1965
De vlucht naar Egypte
Pieter Claesz.
Stilleven met oesters, brood, zilveren zoutvat en twee bokalen waarvan één is omgevallen en gebroken
Copenhagen, SMK - National Gallery of Denmark, inv./cat.nr. 3015; 118 (cat. 1946 en 1951)
Stilleven met oesters, brood, zilveren zoutvat en twee bokalen waarvan één is omgevallen en gebroken
Gerard de Lairesse
As king Jeroboam points to the prophet and orders his seizure, his hand withers and the altar falls apart (1 Kings 13:5-6)
Copenhagen, SMK - National Gallery of Denmark, inv./cat.nr. 377 (cat. 1951)
De Man Gods uit Juda profeteert tegen Jerobeams altaar te Bethel. Wanneer de koning naar hem wijst, verstijft zijn hand en valt het altaar in stukken (1 Koningen 13:5-6)
Gerard Houckgeest
Interior of the St.-Gertudis church in Bergen op Zoom, 1655 gedateerd
Copenhagen, SMK - National Gallery of Denmark, inv./cat.nr. KMSsp425
Interieur van de St.-Gertrudiskerk te Bergen op Zoom
Joris van Son
Flowers and fruits around a niche, 166[.] gedateerd
Copenhagen, SMK - National Gallery of Denmark, inv./cat.nr. KMSsp290
Krans van bloemen en vruchten rond een nis.
Joris van Son
Flowers and fruits around a niche, 1665 gedateerd
Copenhagen, SMK - National Gallery of Denmark, inv./cat.nr. KMSsp289
Krans van bloemen en vruchten rond een nis
Jacob Jordaens (I)
Susanna harassed by the Elders (Daniel 13:1-63), 1653
Copenhagen, SMK - National Gallery of Denmark, inv./cat.nr. Sp.235
Suzanna door de ouderlingen belaagd  (Daniël 13:1-63)
Jacob Jordaens (I)
Christus zegent de kinderen: 'Laat de kinderkens tot mij komen' (Mk.10:13-16; Mt.19:13-15; Lk.18:15-17), 1655, ca.
Copenhagen, SMK - National Gallery of Denmark, inv./cat.nr. Sp.234
Christus zegent de kinderen: 'Laat de kinderkens tot mij komen' (Mk.10:13-16; Mt.19:13-15; Lk.18:15-17)
Jacob Jordaens (I)
The apotheosis of Aeneas (Ovid, Met.XIV, 581-608)), ca. 1617
Copenhagen, SMK - National Gallery of Denmark, inv./cat.nr. KMS1310a
De apotheose van Aeneas (Ovidius, Met.XIV, 581-608): Venus zalft Aeneas lippen met nectar en ambrosijn
Jan Boeckhorst
De aanbidding der herders, jaren 1650
Copenhagen, SMK - National Gallery of Denmark, inv./cat.nr. Sp. 259
De aanbidding der herders
Jacob van Loo
Diana en haar nimfen, 1654 gedateerd
Copenhagen, SMK - National Gallery of Denmark, inv./cat.nr. 1876; 397 (cat. 1951)
Diana en haar nimfen
Abraham van der Eyk
Lady with her servant in a window, 1709 gedateerd
Copenhagen, SMK - National Gallery of Denmark, inv./cat.nr. KMSsp683
Dame met haar dienstmaagd in een venster
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?