Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Document type is capture (born digital)
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
890 
1076
1262
1448
1634
1820
2002
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
genre
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
0 related places within map
1038 results, 1 - 50 shown , page 1 of 21
circle of Rembrandt or attributed to Rembrandt
Bust of a youth, vroege jaren 1660
Detroit (Michigan), Detroit Institute of Arts, inv./cat.nr. 68.301
Borststuk van een jongen
studio of Rembrandt
Bust of a man in a gorget and a plumed beret, ca. 1635
Detroit (Michigan), Detroit Institute of Arts, inv./cat.nr. 72.201
Borststuk van een man met halsberg en gepluimde baret
attributed to Rembrandt or studio of Rembrandt
Christ, ca. 1648-1661
Detroit (Michigan), Detroit Institute of Arts, inv./cat.nr. 30.370
Christus
studio of Rembrandt
Bust of a bearded old man, midden jaren 1630
Detroit (Michigan), Detroit Institute of Arts, inv./cat.nr. 42.151
Borststuk van een oude man met baard
attributed to Govert Flinck or follower of Rembrandt
Bust of a young woman, 1634 gedateerd
Indianapolis (Indiana), Indianapolis Museum of Art, inv./cat.nr. 56.62
Borststuk van een jonge vrouw
Rembrandt
The slaughtered ox, 1655 gedateerd
Paris, Musée du Louvre, inv./cat.nr. MI 169
De geslachte os
studio of Rembrandt
Portrait of Rembrandt van Rijn, ca. 1660
Cambridge (Massachusetts), Fogg Museum, inv./cat.nr. 1977.6
Portret van Rembrandt van Rijn
studio of Rembrandt or circle of Rembrandt
Bust of an old woman, ca. 1628
New York City, The Leiden Collection, inv./cat.nr. JL-106
Borststuk van een oude vrouw
circle of Rembrandt
Bust of an old man wearing a red beret, 1650
Baltimore (Maryland), Baltimore Museum of Art, inv./cat.nr. 1951.108
Borststuk van een oude man met rode baret
Rembrandt and studio of Rembrandt or follower of Rembrandt
Old man with a stick, 1655 gedateerd
Stockholm, Nationalmuseum Stockholm, inv./cat.nr. NM 581
Oude man met een stok
Rembrandt or studio of Rembrandt
Reading monk, gedateerd 166[1?]
Helsinki, Sinebrychoff Art Museum Finnish National Gallery, inv./cat.nr. A II 1410
Lezende monnik
follower of Rembrandt or studio of Rembrandt
The Centurion Cornelius, ca. 1660
London, Wallace Collection, inv./cat.nr. P86
De centurion Cornelius
circle of Rembrandt
A scholar at his desk, ca. 1644
Cologne, Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud, inv./cat.nr. WRM 2527
Een geleerde voor zijn schrijtafel
studio of Rembrandt
Tobias healing his blind father, ca. 1636
Stuttgart, Staatsgalerie Stuttgart, inv./cat.nr. 2521
Tobias geneest zijn vader Tobit van blindheid
studio of Rembrandt or follower of Rembrandt
Young man in a pearl-trimmed cap, jaren 1650
Copenhagen, SMK - National Gallery of Denmark, inv./cat.nr. KMSsp467
Jonge man met een met parels afgewerkte baret
Susanna van Steenwijck
Painted chest, the so-called Lutheran chest or "Ketterskastje", 1664 gedateerd
Netherlands, private collection Erven E. Snethlage-van Foreest
Beschilderd kistje, het zgn. Luthers kastje of "Ketterskastje"
Johannes Vermeer
Woman with a Pearl Necklace, ca. 1662-1665
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 912B
Vrouw met een parelsnoer
studio of Rembrandt or follower of Rembrandt
The supper at Emmaus, 1660-1661
Paris, Musée du Louvre, inv./cat.nr. 1753
De maaltijd te Emmaus
follower of Rembrandt or studio of Rembrandt
Portrait of a young man, ca. 1658
Paris, Musée du Louvre, inv./cat.nr. 1749
Portret van een jonge man
studio of Rembrandt or follower of Rembrandt
Venus and Amor, jaren 1660
Paris, Musée du Louvre, inv./cat.nr. 1743
Venus en Amor
Meester van het Johannes-Altaar
Zacharias verlaat met stomheid geslagen de tempel. In de achtergrond: de verkondiging aan Zacharias (links) en de geboorte van Johannes de Doper (rechts); De vlucht van Elisabeth met haar zoon. In de achtergrond: de moord op Zacharias (links) en de kindermoord te Bethlehem (rechts) (oorspronkelijk elkaars keerzijden), ca. 1500-1510
Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen, inv./cat.nr. 2117, 2118
Zacharias verlaat met stomheid geslagen de tempel. In de achtergrond: de verkondiging aan Zacharias (links) en de geboorte van Johannes de Doper (rechts); De vlucht van Elisabeth met haar zoon. In de achtergrond: de moord op Zacharias (links) en de kindermoord te Bethlehem (rechts) (oorspronkelijk elkaars keerzijden)
Cornelis Engebrechtsz.
Triptych with: The healing of Naaman, Elisah refusing the gifts, Gehazi before Naaman and Saints Cosmas and Damian, jaren 1510 of 1520
Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv./cat.nr. 1007, 1009
Drieluik met de genezing van Naäman  (2 Koningen 5); Elisa weigert de geschenken (2 Koningen 5: 15-16)  en Gechazi voor Naäman en de HH. Cosmas en Damianus
Meester van het Heilig Bloed
The Tiburtine sibyl predicting the arrival of Christ to Emperor Augustus (recto left), Mary with child, together with Joachim and Anna, prophets and sibyls (middle), The vision of Saint John the Evangelist on the island of Patmos, with two donors (recto right); Ecce Homo (verso left), Mary with Saint John the Evangelist and Saint Francis (verso right), eerste kwart 16de eeuw
Brugge (Belgium), Sint-Jakobskerk (Brugge)
De Tiburtijnse sibille voorspelt de komst van Christus aan Keizer Augustus (binnenzijde links), Maria met kind, samen met Joachim en Anna, profeten en sibyllen (midden), Het visioen van Johannes de Evangelist op het eiland Patmos, met 2 stichters (binnenzijde rechts); Ecce Homo (buitenzijde links), Maria met Johannes de Evangelist en de H. Franciscus (buitenzijde rechts)
Pieter Pourbus
Abraham and Melchizedek (recto left), The Las Supper (middle), The prophet Elia and the angels (recto right); The mass of Saint Gregory the Great, attended by members of the Sacramentsbroederschap of the Sint-Salvatorskerk in Bruges (verso), 1559 gedateerd
Brugge (Belgium), Museum van de Sint-Salvatorshoofdkerk
Abraham en Melchisedek (binnenzijde links), Het Laatste Avondmaal (midden), De profeet Elia en de engel (binnenzijde rechts); De Gregoriusmis, bijgewoond door de leden van de Sacramentsbroederschap van de Sint-Salvatorskerk in Brugge (buitenzijde)
Michiel Claesz.
The adoration of the shepherds (recto left), The flight into Egypt (middle), The adoration of the Magi (recto right); The marriage of Mary and Joseph (verso); The four trades of the guild of carpenters (predella), ca. 1560-1570
Gouda, Museum Gouda, inv./cat.nr. 55.166 (middenpaneel); 55.235a-d (zijluiken); 55.106 (predella)
De aanbidding van de herders (binnenzijde links), De vlucht naar Egypte (midden), De aanbidding van de wijzen (binnenzijde rechts); Het huwelijk van Maria en Jozef (buitenzijde); De vier ambachten van het gilde der timmerlieden: de scheepstimmerman, de timmerman, de schrijnwerker en de stoelendraaier (predella)
Jheronimus Bosch and studio of Jheronimus Bosch
Celestial paradise (recto left), The last judgement (middle), Hell (recto right); The crowning with thorns (verso, in grisaille), einde 15de eeuw of begin 16de eeuw
Brugge (Belgium), Groeningemuseum, inv./cat.nr. 0.208
Het hemelse paradijs (binnenzijde links), Het laatste oordeel (midden), De hel (binnenzijde rechts); De doornenkroning (buitenzijden, in grisaille)
Jan Mostaert
The crowning with thorns (recto left), The descent from the cross (middle), Ecce Homo (recto right); The bearing of the cross with Saint Veronica (verso left), Portrait of Aelbrecht Adriaensz. van Adrichem (...-1555) with the Saints Catherine and Bavo (verso right), ca. 1515-1520
Brussels, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, inv./cat.nr. 3466
De doornenkroning (binnenzijde links), De kruisafneming (midden), Ecce Homo (binnenzijde rechts); De kruisdraging met de H. Veronica (buitenzijde links), Portret van Aelbrecht Adriaensz. van Adrichem (...-1555) met de HH. Catharina en Bavo (buitenzijde rechts)
Bernard van Orley
Three acts of Mercy (recto left), The Last Judgement and the seventh act of Mercy (middle), Three acts of Mercy (recto right); Saints Stephen and Mark (verso left), Saints Laurence and Elisabeth of Hungary (verso right), ca. 1518-1525
Antwerp, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, inv./cat.nr. 741, 743, 745
Drie werken van Barmhartigheid: het laven van dorstigen, het verzorgen van zieken, het herbergen van vreemdelingen (binnenzijde links), Het laatste oordeel en het zevende werk van barmhartigheid: het begraven van een dode (midden), Drie werken van Barmhartigheid: het kleden van de naakten; het bijstaan van stervenden, het bevrijden van gevangenen (binnenzijde rechts); De HH. Stefanus en Marcus (buitenzijde links), De HH. Laurentius en Elisabeth (buitenzijde rechts)
attributed to Meester van Alkmaar
Christ's dispute with the doctors in the temple (recto), Christ appearing to his mother (verso); The circumcision (recto), the resurrection (verso), ca. 1520-1535
Amsterdam, Rijksmuseum, inv./cat.nr. SK-A-1307/1308
Christus als twaalfjarige in de tempel (binnenzijde), Christus verschijnt aan Maria (buitenzijde); de besnijdenis (binnenzijde), de opstanding (buitenzijde)
circle of Meester van de Amsterdamse Dood van Maria
The last supper; The resurrection of Christ, ca. 1485-1500
Amsterdam, Amsterdam Museum, inv./cat.nr. SB 6366/6367
Het laatste avondmaal; De opstanding van Christus
Meester van Alkmaar
The meeting of Joachim and Anna at the Golden Gate; Joachim's ssacrifice refused by the priest
Haarlem, Frans Halsmuseum, inv./cat.nr. OS 75-313/314
De ontmoeting van Joachim en Anna bij de gouden poort; Het offer van Joachim wordt geweigerd door de priester
attributed to Meester van Alkmaar
The three wise men departing (recto left), The adoration of the kings (middle), The three wise men's entourage on the road (recto right); Saint Antony abbot (verso left), Saint Adrian (verso right), ca. 1500-1504
Amsterdam, Rijksmuseum, inv./cat.nr. SK-C-1364
Het vertrek van de drie koningen (binnenzijde links), De aanbidding van de koningen (midden), Het gevolg van de drie koningen (binnenzijde rechts); H. Antonius Abt (buitenzijde links), H. Adrianus (buitenzijde rechts)
studio of Pseudo-Jan Wellens de Cock or attributed to Pseudo-Jan Wellens de Cock
Wing of an altarpiece: the circumcision (front); grisaille of a sibyl (back), ca. 1515-1525
Amsterdam, Rijksmuseum, inv./cat.nr. SK-A-1725
De besnijdenis (binnenzijde) en een sibille (buitenzijde)
Cornelis Engebrechtsz.
Saints Cecilia and Mary Magdalene with a donatrix (recto left), The lamentation flanked by the other six Sorrows of Mary (middle), Saints James the Great and Martin of Tours with an Augustine monk (recto right); Saints Apollonia and Gertrude of Nivelles (verso left), Saints Agatha and Agnes (verso right), ca. 1508-1510
Leiden, Stedelijk Museum De Lakenhal, inv./cat.nr. S94
De HH. Cecilia en Maria Magdalena met stichtster (binnenzijde links), De bewening geflankeerd door de overige zes Smarten van Maria (midden), De HH. Jacobus de Meerdere en Martinus van Tours met een Augustijner monnik (binnenzijde rechts); De HH. Apollonia en Gertrudis van Nijvel (buitenzijde links), De HH. Agatha en Agnes (buitenzijde rechts)
Cornelis Engebrechtsz.
The sacrifice of Isaac (recto left), The crucifixion (middle); The adoration of the brazen serpent (recto right); The mocking of Christ (verso left), Christ in distress, sitting on the cold stone (verso right); The body of Adam flanked by Saint Martin of Tours, Saint Augustine and the donors (predella), ca. 1515-1517
Leiden, Stedelijk Museum De Lakenhal, inv./cat.nr. S93
Het offer van Isaak (binnenzijde links), De kruisiging (midden), De aanbidding van de koperen slang (binnenzijde rechts); De bespotting (buitenzijde links), Christus op de koude steen (buitenzijde rechts); Het lijk van Adam geflankeerd door de HH. Martinus van Tours en Augustinus, en de stichters (predella)
attributed to Aertgen Claesz. van Leyden
Saint James the Great with donor (recot left), the raising of Lazarus (middle), Saint Catherine with donatrix (recto right), ca. 1535
Amsterdam, Rijksmuseum, inv./cat.nr. SK-A-3480, SK-A-4751-A, SK-A-4751-B
De H. Jacobus de Meerdere met stichter (binnenzijde links), de opwekking van Lazarus (midden), de H. Catharina met stichtster (binnenzijde rechts)
Anonieme Antwerpse Maniërist
The meeting of Abraham and Melchizedek (recto left); The gathering of manna (recto right); The Synagogue (verso left, in grisaille); The Ecclesia (verso right, in grisaille), ca. 1500-1520
The Hague, Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis, inv./cat.nr. 944, 945
De ontmoeting van Abraham en Melchisedek (binnenzijde links); De inzameling van het manna (binnenzijde rechts); De Synagoge (buitenzijde links, in grisaille); De Ecclesia (buitenzijde rechts, in grisaille)
Meester van de Heilige Elisabeth-Panelen
Polyptych with the engagement of St. Elisabeth of Hongarije with Louis of Thüringen and wedding reception on the Wartburg (left panel), St. Elisabeth tends the sick in Marburg and the death of St. Elisabeth (right panel), the St. Elisabethsflood with Dordrecht in the background (exterior of left and right panel), ca. 1490-1495
Amsterdam, Rijksmuseum, inv./cat.nr. SK-A-3145, SK-A-3146, SK-A-3147-A en SK-A-3147-B
Veelluik met de verloving van de H. Elisabeth van Hongarije met Lodewijk van Thüringen en het huwelijksfeest op de Wartburg (linkerpaneel), de H. Elisabeth verzorgt de zieken in Marburg en de dood van de H. Elisabeth (rechterpaneel), de Sint Elisabethsvloed met in de achtergrond Dordrecht (buitenzijde linker- en rechterpaneel)
circle of Rembrandt
The man with the golden helmet, ca. 1650-1660
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 811 A
De man met de gouden helm
studio of Rembrandt and possibly Rembrandt
Susanna harassed by the Elders, ca. 1630-1640
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 813 B
Suzanna door de ouderlingen belaagd (Daniël 13:1-63)
follower of Rembrandt
Christ and the woman of Samaria, ca. 1658
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 811 B
Christus en de vrouw van Samaria
attributed to Rembrandt
Old man with a red cap, ca. 1650
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 828 I
Oude man met rode muts
circle of Rembrandt
Bust of a man, ca. 1657
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 2060
Borstuk van een man
after Joos van Cleve
Virgin and Child, tweede kwart 16de eeuw
Private collection
Maria met kind voor een landschap
Cornelis Cornelisz. Buys (II)
Jacob fleeing Laban with his family and all his possessions (Genesis 31:17-18), ca. 1535
Alkmaar, Stedelijk Museum Alkmaar
Jakob vlucht weg van Laban met al zijn have en goed (Genesis 31:17-18)
Carlo Crivelli
The Annunciation: Gabriel (left); Mary (right), 1482
Frankfurt am Main, Städel Museum, inv./cat.nr. 841, 841A
De Annunciatie: Gabriël (links); Maria (rechts)
Giovanni Battista Cima da Conegliano
Mary with child, 1500-1510
Frankfurt am Main, Städel Museum, inv./cat.nr. 852
Maria met kind
and studio of Giovanni Bellini
Mary with child, John the Baptist and saint Elisabeth, jaren 1470
Frankfurt am Main, Städel Museum, inv./cat.nr. 853
Maria met kind, Johannes de Doper en de heilige Elisabeth
Antonello da Saliba
Saint Sebastian at the whipping post, ca. 1480-1485
Frankfurt am Main, Städel Museum, inv./cat.nr. 855
De heilige Sebastiaan aan de geselpaal
Giovanni Francesco Caroto
Virgin and child, eerste kwart 16de eeuw
Frankfurt am Main, Städel Museum, inv./cat.nr. 857
Maria met kind
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?