Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Physical connection is part of a book
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1470
1555
1640
1725
1810
1895
1980
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
Technical examination type
0 related places within map
1575 results, 1 - 50 getoond , pagina 1 van 32
attributed to Herman Breckerveld
Titelblad voor het gildeboek van het schippersgilde te Arnhem, 1662 gedateerd
Arnhem, Gemeentearchief Arnhem, inv./cat.nr. Gedeponeerde Archieven 1259, frontispice
Titelblad voor het gildeboek van het schippersgilde te Arnhem
Herman Breckerveld
Nis met stenen omlijsting, versierd met timmermansattributen, 1643 gedateerd
Arnhem, Gemeentearchief Arnhem, inv./cat.nr. Gedeponeerde Archieven 1884, frontispice
Nis met stenen omlijsting, versierd met timmermansattributen
Herman Breckerveld
Jozef en het kind Jezus in de timmerwerkplaats, 1644 gedateerd
Arnhem, Gemeentearchief Arnhem, inv./cat.nr. Gedeponeerde Archieven 1884, fol. 1
Jozef en het kind Jezus in de timmerwerkplaats
Meester van Maria van Bourgondië
The annunciation to the shepherds
Los Angeles/Malibu, The J. Paul Getty Museum, inv./cat.nr. Ms.60; 95.MI. 53
De verkondiging aan de herders (Lucas 2:8-14)
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1580-1599
Christus spreekt tot de Farizeeën (Mattheüs 22:34-46), ca. 1580-1599
Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, inv./cat.nr. Cod. 1822, fol. 122
Christus spreekt tot de Farizeeën (Mattheüs 22:34-46)
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1580-1599
Christus geneest een lamme te Kapernaüm (Marcus 2:1-12), ca. 1580-1599
Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, inv./cat.nr. Cod. 1822, fol. 126
Christus geneest een lamme te Kapernaüm (Marcus 2:1-12)
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1580-1599
De parabel van het koninklijk bruiloftsmaal (Mattheüs 22:1-14), ca. 1580-1599
Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, inv./cat.nr. Cod. 1822, fol.. 127
De parabel van het koninklijk bruiloftsmaal (Mattheüs 22:1-14)
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1580-1599
Figuurstudies, ca. 1580-1599
Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, inv./cat.nr. Cod. 1822, fol. 128
Figuurstudies
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1580-1599
Figuurstudies, ca. 1580-1599
Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, inv./cat.nr. Cod. 1822, fol. 129
Figuurstudies
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1580-1599
Figuurstudies, ca. 1580-1599
Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, inv./cat.nr. Cod. 1822, fol. 131
Figuurstudies
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1580-1599
Jezus spreekt tot zijn hemelse Vader (Mattheüs 11:25-30), ca. 1580-1599
Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, inv./cat.nr. Cod. 1822, fol. 141
Jezus spreekt tot zijn hemelse Vader (Mattheüs 11:25-30)
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1580-1599
Christus neemt afscheid van zijn leerlingen (Johannes 14:1-13), ca. 1580-1599
Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, inv./cat.nr. Cod. 1822, fol. 144
Christus neemt afscheid van zijn leerlingen (Johannes 14:1-13)
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1580-1599
Christus onderwijst Nicodemus (Johannes 3:1-21), ca. 1580-1599
Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, inv./cat.nr. Cod. 1822, fol.. 146
Christus onderwijst Nicodemus (Johannes 3:1-21)
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1580-1599
Christus gebiedt zijn discipelen elkaar lief te hebben (Johannes 15:12-17), ca. 1580-1599
Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, inv./cat.nr. Cod. 1822, fol. 148
Christus gebiedt zijn discipelen elkaar lief te hebben (Johannes 15:12-17)
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1580-1599
The assumption of the Virgin Mary, ca. 1580-1599
Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, inv./cat.nr. Cod. 1822, fol. 161
De tenhemelopneming van Maria
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1580-1599
Christus kiest de twaalf apostelen (Lucas 6:12-16), ca. 1580-1599
Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, inv./cat.nr. Cod. 1822, fol. 162
Christus kiest de twaalf apostelen (Lucas 6:12-16)
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1580-1599
De geboorte van Maria, ca. 1580-1599
Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, inv./cat.nr. Cod. 1822, fol. 164
De geboorte van Maria
Jacob Marrel
Two tulips (BrandenBúrgher and Spinne Koop) and a butterfly, 1637 gedateerd
Amsterdam, Rijksprentenkabinet, inv./cat.nr. RP-T-1950-266, fol. 2
Twee tulpen (BrandenBúrgher en Spinne Koop) en een vlinder
Jacob Marrel
Two tulips (Amaral úr[?]flora and Generalissimo Dacosta), a butterfly and a caterpillar, waarschijnlijk 1637
Amsterdam, Rijksprentenkabinet, inv./cat.nr. RP-T-1950-266, fol. 11
Twee tulpen (Amaral úr[?]flora en Generalissimo Dacosta), een vlinder en een rups
Jacob Marrel
Two tulips (Morgenstern and Aúgúste) and two morello cherries, ca. 1637
Amsterdam, Rijksprentenkabinet, inv./cat.nr. RP-T-1950-266, fol. 29 verso
Twee tulpen (Morgenstern en Aúgúste) en twee morellen
Jacob Marrel
Two tulips (Perlla and Linda van Búrch) with a damsel- and a butterfly, waarschijnlijk 1637
Amsterdam, Rijksprentenkabinet, inv./cat.nr. RP-T-1950-266, fol.1 verso
Twee tulpen (Perlla en Linda van Búrch) met een waterjuffer en een vlinder
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1580-1599
De bruiloft te Kana (Johannes 2:1-11), ca. 1580-1599
Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, inv./cat.nr. Cod. 1822, nr. ?
De bruiloft te Kana (Johannes 2:1-11)
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1580-1599
Christus predikt te Kapernaüm (Marcus 1:21), ca. 1580-1599
Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, inv./cat.nr. Cod. 1822, fol. 17
Christus predikt te Kapernaüm (Marcus 1:21)
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1580-1599
Johannes de Doper wijst op Christus als het Lam Gods (Johannes 1:35-37), ca. 1580-1599
Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, inv./cat.nr. Cod. 1822, fol. 18
Johannes de Doper wijst op Christus als het Lam Gods (Johannes 1:35-37)
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1580-1599
De parabel van de onrechtvaardige rentmeester (Lucas 16:1-9), ca. 1580-1599
Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, inv./cat.nr. Cod. 1822, fol. 113 rechts
De parabel van de onrechtvaardige rentmeester (Lucas 16:1-9)
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1580-1599
Christus weent over Jeruzalem (Lucas 19:41-47), ca. 1580-1599
Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, inv./cat.nr. Cod. 1822, fol. 115 links
Christus weent over Jeruzalem (Lucas 19:41-47)
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1580-1599
De parabel van de Farizeeër en de tollenaar (Lucas 18:10-14), ca. 1580-1599
Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, inv./cat.nr. Cod. 1822, fol. 115 rechts
De parabel van de Farizeeër en de tollenaar (Lucas 18:10-14)
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1580-1599
Christus geneest een doofstomme (Effatha) (Marcus 7:32-35), ca. 1580-1599
Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, inv./cat.nr. Cod. 1822, fol. 116
Christus geneest een doofstomme (Effatha) (Marcus 7:32-35)
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1580-1599
The Good Samaritan tending the wounds of the traveller (Luke 10:25-37), ca. 1580-1599
Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, inv./cat.nr. Cod. 1822, fol. 117
De  barmhartige Samaritaan verzorgt de gewonde reiziger  (Lucas 10:25-37)
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1580-1599
Christus geneest de melaatsen, van wie slechts één hem bedankt (Lucas 17:11-19), ca. 1580-1599
Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, inv./cat.nr. Cod. 1822, fol. 118
Christus geneest de melaatsen, van wie slechts één hem bedankt (Lucas 17:11-19)
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1580-1599
Christus leert zijn volgelingen :'Wees niet bezorgd voor de dag van morgen' (Mattheüs 6:24-33), ca. 1580-1599
Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, inv./cat.nr. Cod. 1822, fol. 119
Christus leert zijn volgelingen :'Wees niet bezorgd voor de dag van morgen' (Mattheüs 6:24-33)
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1580-1599
Opwekking van de jonge man uit Naïn (Lucas 7:11-17), ca. 1580-1599
Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, inv./cat.nr. Cod. 1822, fol. 120
Opwekking van de jonge man uit Naïn (Lucas 7:11-17)
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1580-1599
Christus geneest tijdens de Sabbat een waterzuchtige (Lucas 14:1-11), ca. 1580-1599
Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, inv./cat.nr. Cod. 1822, nr. 121
Christus geneest tijdens de Sabbat een waterzuchtige (Lucas 14:1-11)
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1580-1599
De prediking van Johannes de Doper (Lucas 3:1-15), ca. 1580-1599
Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, inv./cat.nr. Cod. 1822, fol. 5
De prediking van Johannes de Doper (Lucas 3:1-15)
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1580-1599
The annunciation to the shepherds, ca. 1580-1599
Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, inv./cat.nr. Cod. 1822, fol. 7
De verkondiging aan de herders (Lucas 2:8-14)
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1580-1599
De geboorte van Christus (Lucas 2:1-7), ca. 1580-1599
Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, inv./cat.nr. Cod. 1822, fol. 8
De geboorte van Christus (Lucas 2:1-7)
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1580-1599
Johannes de Evangelist op Patmos (Johannes 1:1-14), ca. 1580-1599
Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, inv./cat.nr. Cod. 1822, fol. 9
Johannes de Evangelist op Patmos (Johannes 1:1-14)
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1580-1599
Strafrede tegen de Farizeeën (Mattheüs 23:34-39), ca. 1580-1599
Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, inv./cat.nr. Cod. 1822, fol. 10
Strafrede tegen de Farizeeën (Mattheüs 23:34-39)
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1580-1599
Jezus vraagt Petrus hem te volgen (Johannes 21:19-24), ca. 1580-1599
Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, inv./cat.nr. Cod. 1822, fol. 11
Jezus vraagt Petrus hem te volgen (Johannes 21:19-24)
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1580-1599
De vlucht naar Egypte (Mattheüs 2:13-15), ca. 1580-1599
Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, inv./cat.nr. Cod. 1822, fol. 12
De vlucht naar Egypte (Mattheüs 2:13-15)
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1580-1599
De besnijdenis (Lucas 2:21), ca. 1580-1599
Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, inv./cat.nr. Cod. 1822, fol. 15
De besnijdenis (Lucas 2:21)
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1580-1599
Adoration of the Magi, ca. 1580-1599
Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, inv./cat.nr. Cod. 1822, fol. 16
De aanbidding der koningen (Mattheüs 2:1-12)
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1580-1599
De priesterdienst van Zacharias (Lucas 1:8-25), ca. 1580-1599
Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, inv./cat.nr. Cod. 1822, nr. ?
De priesterdienst van Zacharias (Lucas 1:8-25)
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1580-1599
Christus voorspelt zijn terugkeer op aarde (Lucas 21:25-33), ca. 1580-1599
Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, inv./cat.nr. Cod. 1822, fol. 1
Christus voorspelt zijn terugkeer op aarde (Lucas 21:25-33)
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1580-1599
Johannes de Doper in de gevangenis laat zijn leerlingen vragen wie Jezus is (Mattheüs 11:2-10), ca. 1580-1599
Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, inv./cat.nr. Cod. 1822, fol. 2
Johannes de Doper in de gevangenis laat zijn leerlingen vragen wie Jezus is (Mattheüs 11:2-10)
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1580-1599
De getuigenis van Johannes de Doper (Johannes 1:19-28), ca. 1580-1599
Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, inv./cat.nr. Cod. 1822, fol. 3
De getuigenis van Johannes de Doper (Johannes 1:19-28)
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1580-1599
Christus geneest een melaatse (Mattheüs 8:1-13), ca. 1580-1599
Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, inv./cat.nr. Cod. 1822, fol. 20
Christus geneest een melaatse (Mattheüs 8:1-13)
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1580-1599
Slapende Christus tijdens de storm op het meer van Galilea (Mattheüs 8:23-25), ca. 1580-1599
Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, inv./cat.nr. Cod. 1822, fol. 21
Slapende Christus tijdens de storm op het meer van Galilea (Mattheüs 8:23-25)
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1580-1599
De parabel van het onkruid tussen de tarwe (Mattheüs 13:24-30), ca. 1580-1599
Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, inv./cat.nr. Cod. 1822, fol. 22
De parabel van het onkruid tussen de tarwe (Mattheüs 13:24-30)
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1580-1599
De parabel van het mosterdzaadje (Mattheüs 13:31-35), ca. 1580-1599
Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, inv./cat.nr. Cod. 1822, fol. 23
De parabel van het mosterdzaadje (Mattheüs 13:31-35)
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?