Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Current/rejected is Rubens, Peter Paul (huidig)
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1455
1549
1643
1737
1831
1925
2018
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
0 related places within map
7745 results, 1 - 50 shown , page 1 of 155
attributed to Peter Paul Rubens
Landscape with Tobias and the angel Raphael travelling (Tobit 6:1), 1600-1608
Sotheby's (London (England)) 2007-07-04, nr. 14 recto
Landschap met Tobias en de engel Raphaël op reis (Tobit 6:1)
attributed to Peter Paul Rubens
Standing figure of Minerva, 1600-1608
Sotheby's (London (England)) 2007-07-04, nr. 14 verso
Minerva
Rudolf Ipold after Peter Paul Rubens
The Virgin donates Saint ildefons with his cassock, with left archduke Albrecht and to the right Infanta Isabella Clara Eugenia as patrons, 1900 gedateerd
Dorotheum (Vienna) 2003-03-27, nr. 399
De H. Maagd schenkt de H. Ildefonso zijn kazuifel (middendeel), met links aartshertog Albrecht en rechts de Infanta Isabella Clara Eugenia als donors
Peter Paul Rubens after Francesco Salviati
Couple embracing, tweede helft jaren 1610
Budapest, Szépmüvészeti Múzeum, inv./cat.nr. 1658
Omarmend naakt paar
Peter Paul Rubens
HH. Gregorius, Maurus en Papianus, ca. 1608
Chantilly (Oise), Musée Condé, inv./cat.nr. 914
HH. Gregorius, Maurus en Papianus
after Peter Paul Rubens attributed to Theodoor van Thulden
Alexander and Roxana, na 1617
Sotheby's (London (England)) 2015-07-08 - 2015-07-09, nr. 183
Alexander en Roxana
Jean Honoré Fragonard after Peter Paul Rubens
Education of Mary, voor 1793
Paris, Musée du Louvre
De opvoeding van Maria
circle of Peter Paul Rubens
Portrait of an unknown man, ca. 1625
Christie's (London (England)) 2007-04-27, nr. 8
Portret van een onbekende man
manner of/after Peter Paul Rubens
The Battle of the Amazons, ca. 1630
Christie's (London (England)) 2007-04-27, nr. 9
De amazonenslag
Peter Paul Rubens
Hercules's dog discovers tyrian purple, 1636-1637
Bayonne (France), Musée Bonnat, inv./cat.nr. 1068
Hercules en de ontdekking van het geheim van de purperslak
Jan Breughel (II) and circle of Peter Paul Rubens
Christus in het huis van Maria en Martha (Lucas 10:38-42) met een stilleven van gevogelte, vruchten en siervaatwerk, ca. 1630
Sotheby's (London (England)) 2003-07-10, nr. 113
Christus in het huis van Maria en Martha (Lucas 10:38-42) met een stilleven van gevogelte, vruchten en siervaatwerk
Jan Boeckhorst after Peter Paul Rubens
The Fall of the Damned, 1633-1653
Aachen, Suermondt-Ludwig-Museum, inv./cat.nr. GK 438
De val der verdoemden
Peter Paul Rubens
Saint Sebastian, 1608-1610
Rome, Galleria Nazionale d'Arte Antica - Palazzo Corsini, inv./cat.nr. 388
De Heilige Sebastiaan
Peter Paul Rubens
Satyr and nymph with fruitbasket, 1616-1617
Sotheby's (New York City) 2017-06-08, nr. 24
Sater en nimf met vruchtenmand
school of Peter Paul Rubens
Angel with hour glass, 1630-1640
Dorotheum (Vienna) 2003-06-11, nr. 117
Engeltje met zandloper
Peter Paul Rubens
The Adoration of the Magi, 1618-1619
Lyon, Musée des Beaux-Arts de Lyon, inv./cat.nr. A 118
De aanbidding der koningen
studio of Peter Paul Rubens
Portrait of Archduke Albrecht of Austria (1559-1621), ca. 1620
Whereabouts unknown
Portret van aartshertog Albrecht van Oostenrijk (1559-1621)
circle of Peter Paul Rubens
Portrait of de Hertogin van Ferrara, ca. 1630
Sotheby's (New York City) 2005-01-28, nr. 572
Portret van de Hertogin van Ferrara
studio of Peter Paul Rubens
De terugkeer van Diana van de jacht
Sotheby's (New York City) 2005-01-28, nr. 581
De terugkeer van Diana van de jacht
studio of Peter Paul Rubens
Portrait of Philip IV, King of Spain (1605-1665), 1628-1640
Aachen, Suermondt-Ludwig-Museum, inv./cat.nr. GK 444
Portret van Philips IV, koning van Spanje (1605-1665)
after Peter Paul Rubens
The Death of Seneca, 17de eeuw
Sotheby's (London (England)) 2005-04-21, nr. EN95
De dood van Seneca
after studio of Peter Paul Rubens
Christus in het huis van Simon, derde kwart 17de eeuw
Amsterdam, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Christus in het huis van Simon
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (historische regio) na 1616 after Peter Paul Rubens
The assumption of the Virgin Mary, na 1616
Sotheby's (London (England)) 2002-10-31, nr. 35
De tenhemelopneming van Maria
after Peter Paul Rubens
The conversion of Saint PAul on the way to Damascus, 17de eeuw
Whereabouts unknown
De bekering van Paulus op weg naar Damascus
possibly studio of Peter Paul Rubens
The Justice of Cambyses, na 1626
Private collection
Het oordeel van Cambyses
Remoldus Eynhoudt after Peter Paul Rubens
The Justice of Cambyses
Haarlem, Teylers Museum, inv./cat.nr. KG 17577
Het oordeel van Cambyses
studio of Peter Paul Rubens
Venus trekt een doorn uit haar voet
Christie's (London (England)) 2004-12-10, nr. 388
Venus trekt een doorn uit haar voet
attributed to Theodoor van Thulden after Peter Paul Rubens
The voyage of the prince from Barcelona to Genoa, na 1635
Christie's (London (England)) 2004-12-10, nr. 389
Neptunus kalmeert de oceaan tijdens de reis van de kardinaal-infant Ferdinand van Barcelona naar Genua
after Peter Paul Rubens
Man on horseback, 17de eeuw
Lempertz (Keulen) 2005-05-21, nr. 729
Ruiter op een steigerend paard
Balthasar Beschey after Peter Paul Rubens
The adoration of the shepherds
Dorotheum (Vienna) 2004-12-10, nr. 111
De aanbidding van de herders
Peter Paul Rubens
Studiekop 'en profil' van een man met een baard, ca. 1615-1617
Private collection
Studiekop 'en profil' van een man met een baard
Peter Paul Rubens
Ontwerp voor hoofdaltaar van de Jezuïetenkerk te Antwerpen, ca. 1626
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 8247
Ontwerp voor hoofdaltaar van de Jezuïetenkerk te Antwerpen
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (historische regio) 1592-1699 after Peter Paul Rubens
Christ hands over the keys to Saint Peter, 1592-1699
Hamburg, Hamburger Kunsthalle, inv./cat.nr. 22443
Christus overhandigt de sleutels aan Petrus
Peter Paul Rubens after Cornelis Cort
Callisto held by two nymphs
Hamburg, Hamburger Kunsthalle, inv./cat.nr. 22783
Callisto door twee nimfen vastgehouden
Peter Paul Rubens and Osias Beert (I)
Pausias and Glycera, ca. 1615
Sarasota (Florida), The John and Mable Ringling Museum of Art, inv./cat.nr. SN 219
Pausias en Glycera
Hans Witdoeck after Peter Paul Rubens
The Supper at Emmaus, na 1635
Florence, Galleria degli Uffizi, inv./cat.nr. 2373 F
De maaltijd te Emmaüs: de discipelen herkennen Christus wanneer hij het brood breekt (Lucas 24:30-31)
after Lucas Vorsterman (I) after Peter Paul Rubens
Fall of the rebel angels
Florence, Galleria degli Uffizi, inv./cat.nr. 8442 S; cat. Kloek 1975 nr. 534
Val der verdoemde engelen (2 Petrus 2:4)
after Paulus Pontius (I) after Peter Paul Rubens
Christ appears to Saint Roch and the plague-stricken
Florence, Galleria degli Uffizi, inv./cat.nr. 8441 S = 1036 E recto
Christus verschijnt aan de Heilige Rochus en de pestlijders
after Pieter Soutman after Peter Paul Rubens
The fall of the damned
Florence, Galleria degli Uffizi, inv./cat.nr. 8443 S
De val der verdoemden
circle of Peter Paul Rubens
Cardinal Francesco Borgia (1510-1572), third Superior General of the Society of Jesus
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. Z 26484; niet in cat. Bock-Rosenberg 1930
Kardinaal Francesco Borgia (1510-1572), derde Generaal der Jesuiten
Johann Justin Preissler after Peter Paul Rubens
Moses goes to the top of a hill with Aaron and Hur and raises his arms to make the Israelites victorious (Exodus17:9-13), 1735 te dateren
Haarlem, Teylers Museum
Mozes biddend op de berg, ondersteund door Aäron en Ur (Exodus 17:9-13)
Johann Justin Preissler after Peter Paul Rubens
Saint Athanasius, 1735 gedateerd
Haarlem, Teylers Museum
Heilige Athanasius
Johann Justin Preissler after Peter Paul Rubens
St. Anne and the Virgin, 1735 gedateerd
Haarlem, Teylers Museum
Heilige Anna en de Maagd
Peter Paul Rubens
The fall of the rebel angels (Book of Revelation 12: 7-9), 1620 gedateerd
Brussels, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, inv./cat.nr. 7444
De val van de opstandige engelen (Openbaring 12: 7-9)
Peter Paul Rubens
Geboorte van Christus, 1620
Vienna, Akademie der bildenden Künste Wien, inv./cat.nr. 638
Geboorte van Christus
Peter Paul Rubens
The Queen of Sheba comes before Solomon with a large following bringing numerous gifts (1 Kings 10:1-2 ; 2 Chronicles 9:1-2), 1620 gedateerd
London, Courtauld Gallery, inv./cat.nr. P.1978.PG.369
De koningin van Seba komt voor Salomo met een talrijk gevolg en brengt vele geschenken  (1 Koningen 10:1-2;2 Kronieken 9:1-2)
Peter Paul Rubens
David beheads Goliath with a sword (1 Samuel 17:51) 71H1443, 1620 gedateerd
London, Courtauld Gallery, inv./cat.nr. P.1978.PG.366
David onthoofdt Goliat met een zwaard  (1 Samuël 17:51)
Willem Panneels after Peter Paul Rubens
David beheads Goliath with a sword (1 Samuel 17:51) 71H1443, 1630
Haarlem, Teylers Museum
David onthoofdt Goliat met een zwaard  (1 Samuël 17:51)
Peter Paul Rubens
The temptation of Christ in the desert (Matthew 4: 3-4), 1620 gedateerd
London, Courtauld Gallery, inv./cat.nr. P.1978.PG.370
Verzoeking van Christus in de woestijn (Evangelie volgens Matteüs 4: 3-4)
Peter Paul Rubens
The meeting of Abram [Abraham] and Melchizedek, the high priest and king of Salem, who brings bread and wine (Genesis 14:18-24), 1620 gedateerd
Paris, Musée du Louvre
De ontmoeting van Abram [Abraham] en Melchisedek, de hogepriester-koning van Salem  (Genesis 14:18-24)
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?