Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Medium/technique is oil paint
  • Collection is Palais des Beaux-Arts de Lille
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1450
1542
1634
1726
1818
1910
1999
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
genre
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
0 related places within map
130 results, 1 - 50 shown , page 1 of 3
Balthasar van der Ast
Still life of fruit on a porcelain dish, shells, flowers and a lizard, 1623 gedateerd
Lille (France), Palais des Beaux-Arts de Lille, inv./cat.nr. P 1937
Stilleven van vruchten op een porseleinen schaal, schelpen, bloemen en een hagedis
Erasmus Quellinus (II)
Portraits of Pieter van der Aa (?-1638) with his sons (left wing), his wives Catharina Goris (?-1622) and Maria Versteghem (?-?) and daughters (right wing), 1630-1640
Lille (France), Palais des Beaux-Arts de Lille
Portretten van Pieter van der Aa (?-1638) met zijn zoons (linkerluik), zijn echtgenotes Catharina Goris (?-1622) en Maria Versteghem (?-?) en dochters (rechterluik)
Simon de Vos
Christ before Caiaphas, in the background the denial of Saint Peter, ca. 1650
Lille (France), Palais des Beaux-Arts de Lille, inv./cat.nr. P.1056
Christus voor Kajafas, op de achtergrond de verloochening van Petrus
Jan van Huijsum
Bloemstuk met zonnebloem en slaapbol in een tuinvaas op een voetstuk, 1706 gedateerd
Lille (France), Palais des Beaux-Arts de Lille, inv./cat.nr. 974
Bloemstuk met zonnebloem en slaapbol in een tuinvaas op een voetstuk
Victor Boucquet
Portrait of Philippe le Roy, Seigneur de Bruchem, Ravels, etc, Counselor and Deputy of the Counsel of Domains of the Spanish Netherlands (1596-1679)
Lille (France), Palais des Beaux-Arts de Lille, inv./cat.nr. P. 299
Portret van Philippe le Roy, Seigneur de Bruchem, Ravels, etc., raadsheer en gevolmachtigde in de Raad der Domeinen van de Zuidelijke Nederlanden (1596-1679)
Jan Frans van Dael
Roses and butterflies
Lille (France), Palais des Beaux-Arts de Lille, inv./cat.nr. P 1089
Rozen en vlinders
Pieter Brueghel (II) after Pieter Bruegel (I)
The census at Bethlehem
Lille (France), Palais des Beaux-Arts de Lille, inv./cat.nr. P 863
De volkstelling te Bethlehem
Pieter Aertsen
Marktvrouw, derde kwart 16de eeuw
Lille (France), Palais des Beaux-Arts de Lille, inv./cat.nr. P 262
Marktvrouw
Anthony van Dyck
Christ on the cross with Mary, John and Mary Magdalene, ca. 1630
Lille (France), Palais des Beaux-Arts de Lille, inv./cat.nr. P.89
Christus aan het kruis met Maria, Johannes en Maria Magdalena
Anthony van Dyck
Saint Francis of Assisi and the miracle of the host and the mule, ca. 1630
Lille (France), Palais des Beaux-Arts de Lille, inv./cat.nr. P. 87
De H. Franciscus van Assisi en het wonder van de hostie en de muilezel
Artus Wolffort
Saint Jerome in the desert
Lille (France), Palais des Beaux-Arts de Lille, inv./cat.nr. P 116
Heilige Hiëronymus in de woestijn
Jan Albertsz. Rotius
Portrait of a woman, 1658 or 1659, 1658 of 1659 gedateerd
Lille (France), Palais des Beaux-Arts de Lille, inv./cat.nr. P223
Portret van een vrouw, 1658 of 1659
Maarten van Heemskerck
Bullfight in an antique arena, 1552 gedateerd
Lille (France), Palais des Beaux-Arts de Lille, inv./cat.nr. P.819
Stierengevecht in een antieke arena
Jacob Jordaens (I)
Susanna harassed by the Elders (Daniel 13:1-63), ca. 1660
Lille (France), Palais des Beaux-Arts de Lille, inv./cat.nr. P 153
Suzanna door de ouderlingen belaagd  (Daniël 13:1-63)
Dieric Bouts
The Last Judgement: the blessed on their way to heaven; the fall of the damned, ca. 1468-1470
Lille (France), Palais des Beaux-Arts de Lille, inv./cat.nr. P 820
Het Laatste Oordeel: de uitverkorenen op weg naar de hemel (links), de val van de zondaren (rechts)
Pieter van Noort
Hunter, resting beside his catch, jaren 1660 - 1671
Lille (France), Palais des Beaux-Arts de Lille, inv./cat.nr. 305
Jager, rustend bij zijn buit
Louis-Léopold Boilly
Portrait of Jean-Louis Demarne, ca. 1800
Lille (France), Palais des Beaux-Arts de Lille, inv./cat.nr. P. 370
Portret van Jean-Louis Demarne
Théodore Chassériau
Arabian trader presenting a mare, 1853 gedateerd
Lille (France), Palais des Beaux-Arts de Lille
Arabische handelaar laat een merrie zien
Peter Paul Rubens
The martyrdom of Saint Catherine of Alexandria, 1615-1621
Lille (France), Palais des Beaux-Arts de Lille, inv./cat.nr. D 65-8
De onthoofding van de Heilige Catharina van Alexandrië
Peter Paul Rubens
The descent from the cross, ca. 1617
Lille (France), Palais des Beaux-Arts de Lille, inv./cat.nr. P. 74
De kruisafneming van Christus
Peter Paul Rubens
Saint Francis receiving the infant Christ, ca. 1617
Lille (France), Palais des Beaux-Arts de Lille, inv./cat.nr. 310
De Heilige Franciscus van Assisi ontvangt het Christuskind uit handen van Maria
Adriaen van de Venne
'Kromme lappen', ca. 1630-1635
Lille (France), Palais des Beaux-Arts de Lille, inv./cat.nr. P. 1465
'Kromme lappen'
Adriaen van de Venne
Altogether too stupid, ca. 1635-1645
Lille (France), Palais des Beaux-Arts de Lille, inv./cat.nr. P. 1466
'Al te bot'
Jacob Jordaens (I)
Isaac sitting in bed blesses Jacob who, disguised in Esau's clothes, brings food to his father (Genesis 27:27-29), ca. 1660
Lille (France), Palais des Beaux-Arts de Lille, inv./cat.nr. P 109
Jacob ontsteelt Esau met list en bedrog Isaaks vaderlijke zegen (Genesis 27:27-29)
Théodore Géricault
The race of the riderless horses in Rome (Barberi race), ca. 1817
Lille (France), Palais des Beaux-Arts de Lille, inv./cat.nr. 475
De ren van de onbereden paarden in Rome (Barberi ren)
Dirck Hals
Merry company smoking, drinking and playing backgammon in an interior, ca. 1630
Lille (France), Palais des Beaux-Arts de Lille, inv./cat.nr. P 242
Vrolijk gezelschap van rokende, drinkende en triktrakspelende mannen in een interieur
Joseph Bail
De linnenkamer in het ziekenhuis in Beaune
Lille (France), Palais des Beaux-Arts de Lille, inv./cat.nr. P1289
De linnenkamer in het ziekenhuis in Beaune
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (historische regio) 18de eeuws
Niche decorated with flowergarlands with a statuette of the Virgin and Christ child, 18de eeuws
Lille (France), Palais des Beaux-Arts de Lille, inv./cat.nr. P. 1540
Nis versierd met bloemguirlandes met een standbeeld van de Maagd Maria en het Christuskind
Willem Kalf
Still life with Roemer, bitter orange and lemon, ca. 1663
Lille (France), Palais des Beaux-Arts de Lille
Stilleven met roemer, oranjeappel en citroen
Gerard ter Borch (II)
Portrait of a man, ca. 1650
Lille (France), Palais des Beaux-Arts de Lille, inv./cat.nr. P1989
Portret van een man
Johannes Cornelisz. Verspronck
Portrait of a boy, 1634 gedateerd
Lille (France), Palais des Beaux-Arts de Lille
Portret van een jongen
Wybrand de Geest (I)
Portrait of Johan Albrecht des H.R. Rijksgraaf Schellaert van Obbendorf (1619-1695), 1659 gedateerd
Lille (France), Palais des Beaux-Arts de Lille
Portret van Johan Albrecht des H.R. Rijksgraaf Schellaert van Obbendorf (1619-1695)
attributed to Eugène Delacroix or attributed to Hippolyte Poterlet after Rembrandt
The angel Raphael leaving Tobit and his family, ca. 1850
Lille (France), Palais des Beaux-Arts de Lille, inv./cat.nr. 491
De engel Raphaël vertrekt van Tobias en zijn familie (Tobias 12:21-22)
Reyer Jacobsz. van Blommendael
Paris en Oenone kerven hun naam in een boom, ca. 1655
Lille (France), Palais des Beaux-Arts de Lille, inv./cat.nr. P 1988
Paris en Oenone kerven hun naam in een boom
Roelant Savery
Flowers in a roemer with a butterfly and a bumble bee, ca. 1612
Lille (France), Palais des Beaux-Arts de Lille, inv./cat.nr. 1036
Bloemen in een roemer met een vlinder en een hommel
Pieter Codde
Elegant company talking and drinking in an interior, jaren 1630
Lille (France), Palais des Beaux-Arts de Lille, inv./cat.nr. 173 (cat. 1893); 85 (cat. 1909); (cat. 1932, blz. 14); 12 (cat.1972)
Elegant pratend en drinkend gezelschap in een interieur
Peter Paul Rubens
Saint Magdalen in ecstasy, ca. 1636
Lille (France), Palais des Beaux-Arts de Lille, inv./cat.nr. P 64
De extase van de Heilige Maria Magdalena
Dirck van Delen David Teniers (II)
Paleis
Lille (France), Palais des Beaux-Arts de Lille, inv./cat.nr. P 93
Paleis
Jacob van Es
Still life with fruit and oysters, na 1620
Lille (France), Palais des Beaux-Arts de Lille, inv./cat.nr. P 964
Stilleven met vruchten en oesters
attributed to Abel Grimmer
Spring: sowing the flower beds, eerste kwart 17de eeuw
Lille (France), Palais des Beaux-Arts de Lille, inv./cat.nr. P 848
De Lente: het inzaaien van de bloembedden
Jan van Niwael
Portrait if three unknown children in a landscape, 1652 gedateerd
Lille (France), Palais des Beaux-Arts de Lille, inv./cat.nr. P 1074
Portret van drie onbekende kinderen in een landschap
Johann Liss (II)
Landscape with the finding of Mozes (Exodus 2, 5-6), in 1626 of 1627
Lille (France), Palais des Beaux-Arts de Lille, inv./cat.nr. P 22
Landschap met het vinden van Mozes (Exodus 2, 5-6)
Jeronimo Nipho
Portrait of Marie de Haen, wife of the artist, in an architectural setting, 1641 gedateerd
Lille (France), Palais des Beaux-Arts de Lille, inv./cat.nr. P 90
Portret van Marie de Haen, echtgenote van de kunstenaar, in een architecturale omlijsting
Anoniem Mechelen ca. 1500
The Crucifixion, The Raising of the Cross (interior left wing); The Lamentation (centre); The resurrection, Christ in Limbo (interior right wing), ca. 1500
Lille (France), Palais des Beaux-Arts de Lille, inv./cat.nr. SPBA 169n
De kruisiging, de kruisheffing (binnenzijde linkerluik); De bewening (middendeel); De opstanding, Christus in Limbo (binnenzijde rechterluik)
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1500 or Anoniem Brussel ca. 1500
Lamentation Altarpiece, ca. 1500
Lille (France), Palais des Beaux-Arts de Lille, inv./cat.nr. Inv.A.267
Beweningsretabel
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1500 or Anoniem Brussel ca. 1500
Saint Barbara with Patron (exterior left wing); Saint Helena (exterior right wing), ca. 1500
Lille (France), Palais des Beaux-Arts de Lille, inv./cat.nr. Inv.A.267
De HH. Barbara met opdrachtgever (buitenzijde linkerluik); De HH. Helena (buitenzijde rechterluik)
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1500 or Anoniem Brussel ca. 1500
Saint Veronica (interior left wing); The Lamentation (centre); Saint Cecilia (interior right wing), ca. 1500
Lille (France), Palais des Beaux-Arts de Lille, inv./cat.nr. Inv.A.267
De HH. Veronica (binnenzijde linkerluik); De bewening (middendeel); De HH. Cecelia (binnenzijde rechterluik)
Anoniem Antwerpen ca. 1515
Saint Catherine (interior left wing); The Annunciation (centre); Saint Barbara (interior right wing), ca. 1515
Lille (France), Palais des Beaux-Arts de Lille, inv./cat.nr. A 212
De HH. Catharina (binnenzijde linkerluik); De annunciatie (middendeel); De HH. Barbara (binnenzijde rechterluik)
after Adriaen van der Werff
Saint Mary Magdalene, na 1711
Lille (France), Palais des Beaux-Arts de Lille, inv./cat.nr. P.246
De heilige Maria Magdalena
attributed to Jan van den Hoecke after Peter Paul Rubens
The liberality of the king, 1634-1635
Lille (France), Palais des Beaux-Arts de Lille, inv./cat.nr. 677
De Vrijgevigheid des konings
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?