Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Location collection is The Hague
  • Technical examination type is sample analysis
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1300
1406
1512
1618
1724
1830
1933
Created in
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
0 related places within map
70 results, 1 - 50 getoond , pagina 1 van 2
Carlo Crivelli and studio of Carlo Crivelli
St Ambrose, 1485-1490
Maastricht, Bonnefantenmuseum, inv./cat.nr. 3407
H.Ambrosius
Pasqualino da Venezia
Madonna and child, 1490-1495
Maastricht, Bonnefantenmuseum
Madonna met kind
Giovanni di Niccolò Mansueti
The appearance of Saint Jerome to Saint Augustine (left); the miraculous discovery of flour in the monastery of Saint Benedict (right), ca. 1505
Maastricht, Bonnefantenmuseum, inv./cat.nr. 3409
De verschijning van de Heilige Hiëronymus aan de Heilige Augustinus (links); de wonderbare ontdekking van meel in het klooster van de Heilige Benedictus (rechts)
Sano di Pietro
Madonna and child with Sts Francis of Assisi and Bernardino of Siena, ca. 1460
Maastricht, Bonnefantenmuseum, inv./cat.nr. 3412
Maria met kind en HH. Franciscus van Assisi en Bernardus van Siena
Alvise Vivarini
Madonna and child, ca. 1500
Maastricht, Bonnefantenmuseum, inv./cat.nr. 3415
Madonna met kind
Rembrandt
Minerva in her study, ca.1631
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 828 C
Minerva in haar studeervertrek
attributed to Hieronymus Francken (II)
Stilleven met aardewerk, haring en pannekoeken; rechts een doorkijk naar een paar in een landschap met galg en molen
Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen, inv./cat.nr. 2288
Stilleven met aardewerk, haring en pannekoeken; rechts een doorkijk naar een paar in een landschap met galg en molen
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) 1560 gedateerd
Portrait of a man from the Meerman family, 1560 gedateerd
The Hague, Museum Meermanno-Westreenianum, inv./cat.nr. 11/17
Portret van een man uit het geslacht Meerman
attributed to Jacob Cornelisz. van Oostsanen
De geboorte, eerste kwart 16de eeuw
Utrecht, Centraal Museum, inv./cat.nr. 10229
De geboorte
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1460-1470
De H. Catharina wordt weggevoerd, ca. 1460-1470
Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen, inv./cat.nr. 2468
De H. Catharina wordt weggevoerd
Balthasar van der Ast
Stilleven van schelpen, kersen en rode aalbessen op een gedekte tafel, met daarboven, in de lucht, een vlinder en een vlieg
Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen, inv./cat.nr. 2173
Stilleven van schelpen, kersen en rode aalbessen op een gedekte tafel, met daarboven, in de lucht, een vlinder en een vlieg
Abraham Bloemaert
De boerin, 1632 gedateerd
Utrecht, Centraal Museum, inv./cat.nr. 11222
De boerin
circle of Rembrandt
Minerva, ca. 1630
The Hague, Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis, inv./cat.nr. 626
Minerva
Pieter Aertsen
Christ in the house of Martha and Mary, 1555-1560
Utrecht, Museum Catharijneconvent, inv./cat.nr. RMCC s1
Christus in het huis van Martha en Maria
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1530
The meeting of David and Abigail, who kneels before him (1 Samuel 25:23), ca. 1530
Utrecht, Museum Catharijneconvent, inv./cat.nr. RMCC s 133
De ontmoeting van David en Abigaïl, die hem mondkost voor zijn leger brengt (1 Samuel 25:23)
studio of Jan van Scorel
The Lamentation with members of the Van Egmont family, 1535-1540
Utrecht, Centraal Museum, inv./cat.nr. 11208
De bewening met leden van de familie Van Egmond
Abraham Bloemaert
Farm landscape with Tobias and the angel, 1610-1620
Utrecht, Centraal Museum, inv./cat.nr. 21031
Tobias en de engel in een landschap met boerenhoeve, duiventil en geitenherder
attributed to Rembrandt
Halffigure of a man with grey curly hair, 1650 gedateerd
The Hague, Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis, inv./cat.nr. 560
Halffiguur van een man met grijs krullend haar
Rembrandt
Portrait of a man probably Ephraïm Bueno, ca. 1647
Amsterdam, Rijksmuseum, inv./cat.nr. SK-A-3982
Portret van een man, waarschijnlijk Ephraïm Bueno (1599-1665)
Rembrandt
Joseph telling his dreams to his parents and his brothers, ca. 1633
Amsterdam, Rijksmuseum, inv./cat.nr. SK-A-3477
Jozef vertelt zijn dromen aan zijn ouders en zijn broers
follower of Giovanni Bellini
Mary with child, tweede helft 16de eeuw
Maastricht, Bonnefantenmuseum, inv./cat.nr. 1797
Maria met kind
Girolamo Mocetto
Allegory of the Immaculate Conception, eerste kwart 16de eeuw
Maastricht, Bonnefantenmuseum, inv./cat.nr. 03401
Allegorie van de onbevlekte ontvangenis
studio of Francesco Squarcione
Madonna and child, ca. 1440
Maastricht, Bonnefantenmuseum, inv./cat.nr. 03404
Maria met kind
studio of Domenico Ghirlandaio
Madonna with child, ca. 1490
Maastricht, Bonnefantenmuseum, inv./cat.nr. 3427
Maria met kind voor een berglandschap
Giovanni da Rimini (1439)
The Cruxifixion, ca. 1310
Christie's (London (England)) 2007-07-05, nr. 7
De kruisiging
circle of Rembrandt or attributed to Rembrandt
A man holding a manuscript, ca. 1658
New York City, The Metropolitan Museum of Art, inv./cat.nr. 14.40.624
Man met een manuscript in de hand
studio of Il Sassetta
Mary with child, the saints Catherine of Alexandria and possibly Lucia with God the Father (center), saint Ansanus with the angel of the Annunciation (left) and saint Laurentius with Mary of the Annunciation (right), jaren 1420-1430
The Hague, Museum Meermanno-Westreenianum, inv./cat.nr. 808
Maria met kind, de heiligen Catharina van Alexandrië en mogelijk Lucia met God de Vader (midden), de heilige Ansanus met de engel van de Annunciatie (links) en de heilige Laurentius met Maria van de Annunciatie (rechts)
Sano di Pietro
Mary with child, the saints Jerome and Francis of Assisi and four angels
Private collection
Maria met kind, de heiligen Hiëronymus en Fransiscus van Assisi en vier engelen
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1525
Saints Laurence and Sebastian with Jacobus and Vincentius Pauw and Petrus Sasz. (left); The last supper (middle); Saints George and John the Evangelist with Digna Sasz. (right), ca. 1525
Utrecht, Centraal Museum, inv./cat.nr. 10246
De HH. Laurentius en Sebastiaan met Jacobus en Vincentius Pauw en Petrus Sasz (linkerluik), het Laatste Avondmaal (midden), de HH. Joris en Johannes de Evangelist met Digna Sasz (rechts)
circle of Carlo Crivelli
St Veronica's cloth, derde kwart 15de eeuw
Amsterdam, Rijksmuseum, inv./cat.nr. A 3994
De zweetdoek van de H. Veronica
Marcello Fogolino
Madonna and child with saints, jaren 1510
Amsterdam, Rijksmuseum, inv./cat.nr. C 1129
Maria met kind en heiligen
Girolamo dai Libri
Woman standing at the water's edge, jaren 1510 of 1520
Amsterdam, Rijksmuseum, inv./cat.nr. A 3967
Vrouw staande aan de waterkant
Jacobello del Fiore
The martyrdom of St Lawrence, with two Dominican nuns, jaren 1430
Amsterdam, Rijksmuseum, inv./cat.nr. SK-A-4001
Het martelaarschap van de H. Laurentius, met twee Dominicanessen
Carlo Crivelli
Mary Magdalene, ca. 1487
Amsterdam, Rijksmuseum, inv./cat.nr. A 3989
Maria Magdalena
attributed to Bartolommeo Vivarini
St Cosmas (or St Damian), ca. 1475
Gouda, Museum Gouda, inv./cat.nr. 39
H. Cosmas (of Damianus)
Anonieme Antwerpse Maniërist
The meeting of Abraham and Melchizedek (recto left); The gathering of manna (recto right); The Synagogue (verso left, in grisaille); The Ecclesia (verso right, in grisaille), ca. 1500-1520
The Hague, Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis, inv./cat.nr. 944, 945
De ontmoeting van Abraham en Melchisedek (binnenzijde links); De inzameling van het manna (binnenzijde rechts); De Synagoge (buitenzijde links, in grisaille); De Ecclesia (buitenzijde rechts, in grisaille)
Anoniem Italië 15de eeuw
Madonna, 15de eeuw
Maastricht, Bonnefantenmuseum, inv./cat.nr. 3445
Maria met kind
Anoniem Siena ca. 1450 and attributed to Lorenzo di Pietro Vecchietta
The payment of the night watchmen (berrovieri) of Siena in the Camera del Comune, ca. 1450
Amsterdam, Rijksmuseum, inv./cat.nr. A 3998
Het uitbetalen van de gemeentesalarissen aan de nachtwakers in de 'Camera del Comune'  te Siena
Odilon Redon
Stilleven met paprika en citroen, ca. 1901
The Hague, Gemeentemuseum Den Haag, inv./cat.nr. SCH-1977-0082
Stilleven met paprika en citroen
Francesco di Vannuccio
Mary with child and the saints Andrew and Laurentius, jaren 1380
The Hague, Museum Meermanno-Westreenianum, inv./cat.nr. 806/60
Maria met kind en de heiligen Andreas en Laurentius
studio of Domenico Ghirlandaio
Man of Sorrows, ca. 1475
Maastricht, Bonnefantenmuseum, inv./cat.nr. 3442
Christus als Man van Smarten
Rembrandt
Andromeda, ca. 1630
The Hague, Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis, inv./cat.nr. 707
Andromeda
Rembrandt
Tronie of a man with a feathered beret, tussen 1634 en 1640
The Hague, Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis, inv./cat.nr. 149
'Tronie' van een man met een gevederde baret
possibly Rembrandt and studio of Rembrandt or studio of Rembrandt or circle of Rembrandt or attributed to Rembrandt
Tronie of an old man, ca. 1630
The Hague, Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis, inv./cat.nr. 565
'Tronie' van een oude man
Abraham Bloemaert
De eierkoopman, 1632 gedateerd
Utrecht, Centraal Museum, inv./cat.nr. 11223
De eierkoopman
Abraham Bloemaert or Hendrick Bloemaert
The baptism of the Eunuch, 1620-1624
Utrecht, Centraal Museum
De doop van de kamerling (Hand. 8:38)
Willem van Aelst
Flower still life with a watch, 1663 gedateerd
The Hague, Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis, inv./cat.nr. 2
Bloemstilleven met horloge
studio of Petrus Christus (I)
Maria met kind, waarschijnlijk in of na 1444
Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen, inv./cat.nr. 3316
Maria met kind
attributed to Meester van de Aanbidding te Lille
De aanbidding van de herders (links), de aanbidding van de Wijzen (midden), de rust op de vlucht naar Egypte (rechts), ca. 1520
Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen, inv./cat.nr. 1959
De aanbidding van de herders (links), de aanbidding van de Wijzen (midden), de rust op de vlucht naar Egypte (rechts)
Herri met de Bles
Kustlandschap met de H. Christoforus, ca. 1535-1545
Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen, inv./cat.nr. 2437
Kustlandschap met de H. Christoforus
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?