Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Researcher is Faries, Molly
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
-464
-53 
358 
769 
1180
1591
1999
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
genre
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
0 related places within map
1220 results, 1 - 50 shown , page 1 of 25
Peter Paul Rubens
The mystic marriage of St. Catharine of Alexandria, 1633 gedocumenteerd
Toledo (Ohio), Toledo Museum of Art
Het mystieke huwelijk van de H. Catharina van Alexandrië
Jacob Cornelisz
Mary surrounded by angels, saints and figures from the Old Testament (recto left), Holy Trinity surrounded by angels, saints and figures from the Old Testament (middle), Saint John the Baptist surrounded by angels and saints (recto right), 1523 gedateerd
Kassel (Hessen), Museum Schloss Wilhelmshöhe, inv./cat.nr. GK 30
Maria omgeven door engelen, heiligen en figuren uit het Oude Testament (binnenzijde links), De H. Drieëenheid omgeven door engelen, heiligen en figuren uit het Oude Testament (midden), Johannes de Doper omgeven door engelen en heiligen (binnenzijde rechts)
Meester van de Inzameling van het Manna
Triptych with the gathering of manna, the Crucifixion and Saint Barbara, ca. 1460-1470
Douai, Musée de la Chartreuse de Douai
De inzameling van het manna (binnenzijde links), de kruisiging (midden); De H. Barbara (fragment buitenzijde links; in grisaille)
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) 1486-1491 (gedateerd)
Portrettenreeks met portretten van: De heraut, Dirk I en Dirk II, Arnulf en Dirk III, Godfried van Lotharingen en Dirk V, Ada, Willem I en Floris IV, Willem II en Floris V, Jan I en Jan II, Willem III en Willem IV, Margaretha, Willem V en Albrecht van Beieren, Willem VI en Jacoba van Beieren, Philip the Good en Charles the Bold, Maria van Bourgondië en Maximiliaan van Habsburg, Diedrik IV en Florens I, Florens III en Diederik VII, Gheertruud en Robrecht, Florens II en Diederik VI, de Dood, 1486-1491 (gedateerd)
Haarlem, Stadhuis Haarlem
Portrettenreeks met portretten van: De heraut, Dirk I en Dirk II, Arnulf en Dirk III, Godfried van Lotharingen en Dirk V, Ada, Willem I en Floris IV, Willem II en Floris V, Jan I en Jan II, Willem III en Willem IV, Margaretha, Willem V en Albrecht van Beieren, Willem VI en Jacoba van Beieren, Philip the Good en Charles the Bold, Maria van Bourgondië en Maximiliaan van Habsburg, Diedrik IV en Florens I, Florens III en Diederik VII, Gheertruud en Robrecht, Florens II en Diederik VI, de Dood
Cornelis Engebrechtsz.
Triptych with: The healing of Naaman, Elisah refusing the gifts, Gehazi before Naaman and Saints Cosmas and Damian, jaren 1510 of 1520
Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv./cat.nr. 1007, 1009
Drieluik met de genezing van Naäman  (2 Koningen 5); Elisa weigert de geschenken (2 Koningen 5: 15-16)  en Gechazi voor Naäman en de HH. Cosmas en Damianus
attributed to Gerard Horenbout
Portrait of Lievin van Pottelsberghe and his sons (left); Portrait of Livina van Steelant and a son and a daughter (right), na 1524 (?)
Ghent, Museum voor Schone Kunsten Gent, inv./cat.nr. 1932-A, 1937-A
Portret van Lievin van Pottelsberghe en zijn zonen (links); Portret van Livina van Steelant en een zoon en dochter (rechts)
Anoniem Haarlem 16de eeuw
Portretten van de Commandeurs van de orde van St. Jan te Haarlem, 16de eeuw
Haarlem, Frans Halsmuseum, inv./cat.nr. OSI-175a, OSI-175b, OSI-175c, OSI-175d, OSI-175e, OSI-175f
Portretten van de Commandeurs van de orde van St. Jan te Haarlem
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1480
Drieluik met de geboorte (middenpaneel); Presentatie in de tempel (binnenzijde linkerluik); De aanbidding van de wijzen (binnenzijde rechterluik); Transfiguratie (buitenzijde linkerluik); Gregoriusmis (buitenzijde rechterluik), ca. 1480
Ghent, Museum voor Schone Kunsten Gent, inv./cat.nr. 1903-I
Drieluik met de geboorte (middenpaneel); Presentatie in de tempel (binnenzijde linkerluik); De aanbidding van de wijzen (binnenzijde rechterluik); Transfiguratie (buitenzijde linkerluik); Gregoriusmis (buitenzijde rechterluik)
Jan Mostaert
The crowning with thorns (recto left), The descent from the cross (middle), Ecce Homo (recto right); The bearing of the cross with Saint Veronica (verso left), Portrait of Aelbrecht Adriaensz. van Adrichem (...-1555) with the Saints Catherine and Bavo (verso right), ca. 1515-1520
Brussels, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, inv./cat.nr. 3466
De doornenkroning (binnenzijde links), De kruisafneming (midden), Ecce Homo (binnenzijde rechts); De kruisdraging met de H. Veronica (buitenzijde links), Portret van Aelbrecht Adriaensz. van Adrichem (...-1555) met de HH. Catharina en Bavo (buitenzijde rechts)
Jan Provoost
De H. Emerantia (binnenzijde), de H. Clara (buitenzijde; in grisaille), ca. 1520
Paris, Musée du Louvre, inv./cat.nr. R.F. 1472
De H. Emerantia (binnenzijde), de H. Clara (buitenzijde; in grisaille)
Jan Provoost
The Annunciation with Saints Peter and Elisabeth of Hungary, eerste kwart 16de eeuw
Genoa, Galleria di Palazzo Bianco, inv./cat.nr. P.B. 116, 117, 118
De Annunciatie; de H. Petrus en de H. Elisabeth van Hongarije
Meester van Alkmaar
The meeting of Joachim and Anna at the Golden Gate; Joachim's ssacrifice refused by the priest
Haarlem, Frans Halsmuseum, inv./cat.nr. OS 75-313/314
De ontmoeting van Joachim en Anna bij de gouden poort; Het offer van Joachim wordt geweigerd door de priester
Jean Bellegambe (I)
Jean Poitiers and his family (recto left); Pope Sixtus IV announcing the dogma of the Immaculate Conception (recto right); Saint Anna distributing alms (verso left); The sacrifice of Joachim (verso right), 1526 gedateerd
Douai, Musée de la Chartreuse de Douai, inv./cat.nr. 137 (cat. 1937)
Jean Poitiers en zijn familie (binnenzijde links); Paus Sixtus IV kondigt het dogma van de Immaculata Conceptio af (binnenzijde rechts); De H. Anna deelt aalmoezen uit (buitenzijde links); Het offer van Joachim (buitenzijde rechts)
Jan van Scorel
Portrait of een man (binnenzijde rechts), Lucretia (buitenzijde rechts), tweede helft jaren 1520 of jaren 1530
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 644 B
Portret van een man (binnenzijde rechts), Lucretia (buitenzijde rechts)
Pieter Coecke van Aelst (I) and attributed to Dirck Jacobsz.
Portrait of a donor (recto left), the Holy Family resting on the flight into Egypt (middle), portrait of a donatrix (recto right), ca. 1535
Utrecht, Museum Catharijneconvent, inv./cat.nr. ABM s67
Portret van een stichter (binnenzijde links), de H. Familie tijdens de rust op de vlucht naar Egypte (midden), portret van een stichtster (binnenzijde rechts)
Jacob Cornelisz
De Mis van Gregorius (buitenzijde eerste paar luiken); De HH. Jozef en Willibrord of Nicolaas? (binnenzijde eerste linkerluik), keizer Hendrik II en de H. Elisabeth van Thüringen (buitenzijde tweede linkerluik), de HH. Martinus van Tours? en Dorothea (buitenzijde tweede rechterluik), de HH. Catharina en Ursula (binnenzijde eerste rechterluik); De HH. Ambrosius, Gregorius en Augustinus (binnenzijde tweede linkerluik), De H. Hiëronymus en het stichterspaar en hun kinderen (middenpaneel), de HH. Bartholomeüs, Andreas en Thomas (binnenzijde tweede rechterluik), 1511 gedateerd
Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv./cat.nr. 867
De Mis van Gregorius (buitenzijde eerste paar luiken); De HH. Jozef en Willibrord of Nicolaas? (binnenzijde eerste linkerluik), keizer Hendrik II en de H. Elisabeth van Thüringen (buitenzijde tweede linkerluik), de HH. Martinus van Tours? en Dorothea (buitenzijde tweede rechterluik), de HH. Catharina en Ursula (binnenzijde eerste rechterluik); De HH. Ambrosius, Gregorius en Augustinus (binnenzijde tweede linkerluik), De H. Hiëronymus en het stichterspaar en hun kinderen (middenpaneel), de HH. Bartholomeüs, Andreas en Thomas (binnenzijde tweede rechterluik)
Geertgen tot Sint Jans
The lamentation of Christ (recto); The burning of the bones of John the Baptist at the order of Julian the Apostate (verso), 1484 of later
Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv./cat.nr. 991, 993
De bewening van Christus (voorzijde); Julianus Apostata laat het gebeente van Johannes de Doper verbranden (achterzijde)
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) 1555 (gedateerd)
Portrait of Wolter van Byler; Portrait a man, probably Berend van Duven, 1555 (gedateerd)
Utrecht, Museum Catharijneconvent, inv./cat.nr. BMH s671a, BMH s671b
Portret van Wolter van Byler; Portret van een man, waarschijnlijk Berend van Duven
studio of Joos van Cleve
Christ and John the Baptist as children, C. 1525-1530
Weimar (Thüringen), Schlossmuseum Weimar, inv./cat.nr. G 77
Christus en Johannes de Doper als kinderen
Joos van Cleve
Saints George and Nicasius with Georg and Nicasius Hackeney (interior left wing), the death of the Virgin (centre panel), Saints Catherine and Gudula with Christina Hackeney (née Hardenrath) and Sibilla Hackeney (née van Merle) (interior of right wing); Saint Anne with the Virgin and Child, and Saint Christopher (exterior left wing), Saints Sebastian and Roch (exterior right wing), 1515
Cologne, Wallraf-Richartz-Museum, inv./cat.nr. 430
De HH. Joris en Nicasius met Georg en Nicasius Hackeney (binnenzijde linkerluik),  het sterfbed van Maria (middenpaneel), de HH. Catharina en Goedele met Christina Hackeney (née Hardenrath) en Sibilla Hackeney (née van Merle) (binnenzijde rechterluik); H. Anna met Maria en Kind en de H. Christoffel (buitenzijde linkerluik), HH. Sebastiaan en Rochus (buitenzijde rechterluik)
after Joos van Cleve
The infants Christ and John the Baptist embracing, na ca. 163-1640
Palermo, Galleria interdisciplinare Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis, inv./cat.nr. 1102
Christus en Johannes de Doper als kinderen
Anoniem Antwerpen ca. 1530-1540
Mary Magdalene (interior left), the Descent from the Cross (centre panel), Joseph of Arimathea (interior right), ca. 1530-1540
Palermo, Galleria interdisciplinare Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis, inv./cat.nr. 73
Maria Magdalena (binnenzijde linkerluik), de Kruisafneming (middenpaneel), Jozef van Arimathea (binnenzijde rechterluik)
after Jan van Scorel
Saint Mary Magdalene, na ca. 1530
Palermo, Galleria interdisciplinare Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis, inv./cat.nr. 80
De H. Maria Magdalena
attributed to Pieter Coecke van Aelst (I)
Holy Family in a landscape, 1526-1550
Diest (Belgium), St. Sulpitius en Dionysius
H. Familie in een landschap
Meester van Moulins
Tryptich of the duke and duchess of Bourbon, ca. 1492-1493
Paris, Musée du Louvre, inv./cat.nr. INV 9071
Triptiek van de hertog en hertogin van Bourbons
manner of/after Rogier van der Weyden
Portrait of a young man, 15de of 16de eeuw (?)
Indianapolis (Indiana), Indianapolis Museum of Art, inv./cat.nr. C10085
Portret van een jonge man
Regis François Gignoux
Winter landscape, 1853 gedateerd
Kansas City (Missouri), The Nelson-Atkins Museum of Art, inv./cat.nr. 33-104
Winterlandschap
Pieter Coecke van Aelst (I) and after Meester van 1518
De annunciatie (links), de aanbidding van de Wijzen (midden), de rust op de vlucht naar Egypte (rechts)
Genoa, Galleria di Palazzo Bianco, inv./cat.nr. P.B. 177
De annunciatie (links), de aanbidding van de Wijzen (midden), de rust op de vlucht naar Egypte (rechts)
Meester van de Kruisdraging te Douai possibly Meester J. Kock
Christ carrying the Cross, ca. 1530-1540
Douai, Musée de la Chartreuse de Douai, inv./cat.nr. 2815
De kruisdraging
Bernardo Zenale
Madonna and saints, ca. 1490
Lawrence (Kansas), Spencer Museum of Art (The University of Kansas), inv./cat.nr. 1960.0049
Maria en heiligen
Anoniem ca. 1512
The Virgin and child enthroned with Saints Michael, Catherine of Alexandria, Cecilia, and Jerome, ca. 1512
Houston (Texas), Museum of Fine Arts Houston, inv./cat.nr. 78.1
Tronende Maria en kind met de HH. Michael, Catharina van Alexandrië, Cecilia en Hiëronymus
Andrew Wyeth
Battleground, 1981 gedateerd
Kansas City (Missouri), The Nelson-Atkins Museum of Art, inv./cat.nr. F81-19
Slagveld
Paolo Schiavo
The crucifixion, ca. 1430-1440
Athens (Georgia), Georgia Museum of Art, inv./cat.nr. 61.1887
De kruisiging
circle of Cosimo Rosselli circle of Giovanni Battista Biagio di Antonio
Portrait of a young man with a pink, circa 1475-1485
Houston (Texas), Museum of Fine Arts Houston, inv./cat.nr. 55.88
Portret van een jongeman met anjer
Giovanni di Paolo di Grazia
Saint John the Baptist, ca. 1435-1440
Houston (Texas), Museum of Fine Arts Houston, inv./cat.nr. 53.2
H. Johannes de Doper
Antonio Vivarini
Madonna and child, ca. 1440
Houston (Texas), Museum of Fine Arts Houston, inv./cat.nr. 44.575
Maria en kind
Michele Tosini
Saint Mary Magdalene, jaren 1560
Houston (Texas), Museum of Fine Arts Houston, inv./cat.nr. 61.67
H. Maria Magdalena
Benjamin West
Venus comforting Cupid, ca. 1796
Kansas City (Missouri), The Nelson-Atkins Museum of Art, inv./cat.nr. 33-12/1
Cupido en Venus
William Merrit Chase
Still life - Striped Bass, ca. 1907
Kansas City (Missouri), The Nelson-Atkins Museum of Art, inv./cat.nr. 33-1601
Stilleven
Ralph Earl
Portrait of general Gabriel Christie, 1784-1785
Kansas City (Missouri), The Nelson-Atkins Museum of Art, inv./cat.nr. 33-169
Portret van generaal Gabriel Christie
Jacob C. Ward
Natural bridge in Virginia, voor of in 1835
Kansas City (Missouri), The Nelson-Atkins Museum of Art, inv./cat.nr. 33-4/3
Natuurlijke brug te Virginia
Calvin Balis
Portrait of George and Emma Eastman, 1850 (gedateerd)
Kansas City (Missouri), The Nelson-Atkins Museum of Art, inv./cat.nr. 33-43
Portret van George en Emma Eastman
Samuel Lovett Waldo
Portrait of Mr. Hutchins, ca. 1835
Kansas City (Missouri), The Nelson-Atkins Museum of Art, inv./cat.nr. 34-301/1
Portret van Mr. Hutchins
William Merrit Chase
Portrait of William Rockhill Nelson, 1907 (gedateerd)
Kansas City (Missouri), The Nelson-Atkins Museum of Art, inv./cat.nr. 34-316
Portret van William Rockhill Nelson
George Inness (1825-1894)
Old farm, Montclair, 1893 (gedateerd)
Kansas City (Missouri), The Nelson-Atkins Museum of Art, inv./cat.nr. 39-21
Oude boerderij, Montclair
George Inness (1825-1894)
Brush burning, 1884 (gedateerd)
Kansas City (Missouri), The Nelson-Atkins Museum of Art, inv./cat.nr. 42-47
De struikbranders
Benjamin West
Portrait of Raphael West and Benjamin West Jr., sons of the artist, ca. 1796
Kansas City (Missouri), The Nelson-Atkins Museum of Art, inv./cat.nr. 44-41/1
Portret van Raphael West en Benjamin West Jr., zoons van de kunstenaar
William Keith
Sunset glow, 1896 (gedateerd)
Kansas City (Missouri), The Nelson-Atkins Museum of Art, inv./cat.nr. 45-22
De gloed van de ondergaande zon op de berg Tamalpais
Edward Hopper
Light battery at Gettysburg, 1940 gedateerd
Kansas City (Missouri), The Nelson-Atkins Museum of Art, inv./cat.nr. 47-95
Batterij bij Gettysburg
William Louis Sonntag
Evening in the mountains
Kansas City (Missouri), The Nelson-Atkins Museum of Art, inv./cat.nr. 49-78
Avond in de bergen
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?