Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Researcher is Wolters, Margreet
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
890 
1076
1262
1448
1634
1820
2002
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
genre
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
0 related places within map
656 results, 1 - 50 shown , page 1 of 14
Susanna van Steenwijck
Painted chest, the so-called Lutheran chest or "Ketterskastje", 1664 gedateerd
Netherlands, private collection Erven E. Snethlage-van Foreest
Beschilderd kistje, het zgn. Luthers kastje of "Ketterskastje"
Meester van het Johannes-Altaar
Zacharias verlaat met stomheid geslagen de tempel. In de achtergrond: de verkondiging aan Zacharias (links) en de geboorte van Johannes de Doper (rechts); De vlucht van Elisabeth met haar zoon. In de achtergrond: de moord op Zacharias (links) en de kindermoord te Bethlehem (rechts) (oorspronkelijk elkaars keerzijden), ca. 1500-1510
Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen, inv./cat.nr. 2117, 2118
Zacharias verlaat met stomheid geslagen de tempel. In de achtergrond: de verkondiging aan Zacharias (links) en de geboorte van Johannes de Doper (rechts); De vlucht van Elisabeth met haar zoon. In de achtergrond: de moord op Zacharias (links) en de kindermoord te Bethlehem (rechts) (oorspronkelijk elkaars keerzijden)
Cornelis Engebrechtsz.
Triptych with: The healing of Naaman, Elisah refusing the gifts, Gehazi before Naaman and Saints Cosmas and Damian, jaren 1510 of 1520
Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv./cat.nr. 1007, 1009
Drieluik met de genezing van Naäman  (2 Koningen 5); Elisa weigert de geschenken (2 Koningen 5: 15-16)  en Gechazi voor Naäman en de HH. Cosmas en Damianus
Meester van het Heilig Bloed
The Tiburtine sibyl predicting the arrival of Christ to Emperor Augustus (recto left), Mary with child, together with Joachim and Anna, prophets and sibyls (middle), The vision of Saint John the Evangelist on the island of Patmos, with two donors (recto right); Ecce Homo (verso left), Mary with Saint John the Evangelist and Saint Francis (verso right), eerste kwart 16de eeuw
Brugge (Belgium), Sint-Jakobskerk (Brugge)
De Tiburtijnse sibille voorspelt de komst van Christus aan Keizer Augustus (binnenzijde links), Maria met kind, samen met Joachim en Anna, profeten en sibyllen (midden), Het visioen van Johannes de Evangelist op het eiland Patmos, met 2 stichters (binnenzijde rechts); Ecce Homo (buitenzijde links), Maria met Johannes de Evangelist en de H. Franciscus (buitenzijde rechts)
Pieter Pourbus
Abraham and Melchizedek (recto left), The Las Supper (middle), The prophet Elia and the angels (recto right); The mass of Saint Gregory the Great, attended by members of the Sacramentsbroederschap of the Sint-Salvatorskerk in Bruges (verso), 1559 gedateerd
Brugge (Belgium), Museum van de Sint-Salvatorshoofdkerk
Abraham en Melchisedek (binnenzijde links), Het Laatste Avondmaal (midden), De profeet Elia en de engel (binnenzijde rechts); De Gregoriusmis, bijgewoond door de leden van de Sacramentsbroederschap van de Sint-Salvatorskerk in Brugge (buitenzijde)
Michiel Claesz.
The adoration of the shepherds (recto left), The flight into Egypt (middle), The adoration of the Magi (recto right); The marriage of Mary and Joseph (verso); The four trades of the guild of carpenters (predella), ca. 1560-1570
Gouda, Museum Gouda, inv./cat.nr. 55.166 (middenpaneel); 55.235a-d (zijluiken); 55.106 (predella)
De aanbidding van de herders (binnenzijde links), De vlucht naar Egypte (midden), De aanbidding van de wijzen (binnenzijde rechts); Het huwelijk van Maria en Jozef (buitenzijde); De vier ambachten van het gilde der timmerlieden: de scheepstimmerman, de timmerman, de schrijnwerker en de stoelendraaier (predella)
Jheronimus Bosch and studio of Jheronimus Bosch
Celestial paradise (recto left), The last judgement (middle), Hell (recto right); The crowning with thorns (verso, in grisaille), einde 15de eeuw of begin 16de eeuw
Brugge (Belgium), Groeningemuseum, inv./cat.nr. 0.208
Het hemelse paradijs (binnenzijde links), Het laatste oordeel (midden), De hel (binnenzijde rechts); De doornenkroning (buitenzijden, in grisaille)
Jan Mostaert
The crowning with thorns (recto left), The descent from the cross (middle), Ecce Homo (recto right); The bearing of the cross with Saint Veronica (verso left), Portrait of Aelbrecht Adriaensz. van Adrichem (...-1555) with the Saints Catherine and Bavo (verso right), ca. 1515-1520
Brussels, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, inv./cat.nr. 3466
De doornenkroning (binnenzijde links), De kruisafneming (midden), Ecce Homo (binnenzijde rechts); De kruisdraging met de H. Veronica (buitenzijde links), Portret van Aelbrecht Adriaensz. van Adrichem (...-1555) met de HH. Catharina en Bavo (buitenzijde rechts)
Bernard van Orley
Three acts of Mercy (recto left), The Last Judgement and the seventh act of Mercy (middle), Three acts of Mercy (recto right); Saints Stephen and Mark (verso left), Saints Laurence and Elisabeth of Hungary (verso right), ca. 1518-1525
Antwerp, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, inv./cat.nr. 741, 743, 745
Drie werken van Barmhartigheid: het laven van dorstigen, het verzorgen van zieken, het herbergen van vreemdelingen (binnenzijde links), Het laatste oordeel en het zevende werk van barmhartigheid: het begraven van een dode (midden), Drie werken van Barmhartigheid: het kleden van de naakten; het bijstaan van stervenden, het bevrijden van gevangenen (binnenzijde rechts); De HH. Stefanus en Marcus (buitenzijde links), De HH. Laurentius en Elisabeth (buitenzijde rechts)
attributed to Meester van Alkmaar
Christ's dispute with the doctors in the temple (recto), Christ appearing to his mother (verso); The circumcision (recto), the resurrection (verso), ca. 1520-1535
Amsterdam, Rijksmuseum, inv./cat.nr. SK-A-1307/1308
Christus als twaalfjarige in de tempel (binnenzijde), Christus verschijnt aan Maria (buitenzijde); de besnijdenis (binnenzijde), de opstanding (buitenzijde)
circle of Meester van de Amsterdamse Dood van Maria
The last supper; The resurrection of Christ, ca. 1485-1500
Amsterdam, Amsterdam Museum, inv./cat.nr. SB 6366/6367
Het laatste avondmaal; De opstanding van Christus
Meester van Alkmaar
The meeting of Joachim and Anna at the Golden Gate; Joachim's ssacrifice refused by the priest
Haarlem, Frans Halsmuseum, inv./cat.nr. OS 75-313/314
De ontmoeting van Joachim en Anna bij de gouden poort; Het offer van Joachim wordt geweigerd door de priester
attributed to Meester van Alkmaar
The three wise men departing (recto left), The adoration of the kings (middle), The three wise men's entourage on the road (recto right); Saint Antony abbot (verso left), Saint Adrian (verso right), ca. 1500-1504
Amsterdam, Rijksmuseum, inv./cat.nr. SK-C-1364
Het vertrek van de drie koningen (binnenzijde links), De aanbidding van de koningen (midden), Het gevolg van de drie koningen (binnenzijde rechts); H. Antonius Abt (buitenzijde links), H. Adrianus (buitenzijde rechts)
studio of Pseudo-Jan Wellens de Cock or attributed to Pseudo-Jan Wellens de Cock
Wing of an altarpiece: the circumcision (front); grisaille of a sibyl (back), ca. 1515-1525
Amsterdam, Rijksmuseum, inv./cat.nr. SK-A-1725
De besnijdenis (binnenzijde) en een sibille (buitenzijde)
Cornelis Engebrechtsz.
Saints Cecilia and Mary Magdalene with a donatrix (recto left), The lamentation flanked by the other six Sorrows of Mary (middle), Saints James the Great and Martin of Tours with an Augustine monk (recto right); Saints Apollonia and Gertrude of Nivelles (verso left), Saints Agatha and Agnes (verso right), ca. 1508-1510
Leiden, Stedelijk Museum De Lakenhal, inv./cat.nr. S94
De HH. Cecilia en Maria Magdalena met stichtster (binnenzijde links), De bewening geflankeerd door de overige zes Smarten van Maria (midden), De HH. Jacobus de Meerdere en Martinus van Tours met een Augustijner monnik (binnenzijde rechts); De HH. Apollonia en Gertrudis van Nijvel (buitenzijde links), De HH. Agatha en Agnes (buitenzijde rechts)
Cornelis Engebrechtsz.
The sacrifice of Isaac (recto left), The crucifixion (middle); The adoration of the brazen serpent (recto right); The mocking of Christ (verso left), Christ in distress, sitting on the cold stone (verso right); The body of Adam flanked by Saint Martin of Tours, Saint Augustine and the donors (predella), ca. 1515-1517
Leiden, Stedelijk Museum De Lakenhal, inv./cat.nr. S93
Het offer van Isaak (binnenzijde links), De kruisiging (midden), De aanbidding van de koperen slang (binnenzijde rechts); De bespotting (buitenzijde links), Christus op de koude steen (buitenzijde rechts); Het lijk van Adam geflankeerd door de HH. Martinus van Tours en Augustinus, en de stichters (predella)
attributed to Aertgen Claesz. van Leyden
Saint James the Great with donor (recot left), the raising of Lazarus (middle), Saint Catherine with donatrix (recto right), ca. 1535
Amsterdam, Rijksmuseum, inv./cat.nr. SK-A-3480, SK-A-4751-A, SK-A-4751-B
De H. Jacobus de Meerdere met stichter (binnenzijde links), de opwekking van Lazarus (midden), de H. Catharina met stichtster (binnenzijde rechts)
Anonieme Antwerpse Maniërist
The meeting of Abraham and Melchizedek (recto left); The gathering of manna (recto right); The Synagogue (verso left, in grisaille); The Ecclesia (verso right, in grisaille), ca. 1500-1520
The Hague, Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis, inv./cat.nr. 944, 945
De ontmoeting van Abraham en Melchisedek (binnenzijde links); De inzameling van het manna (binnenzijde rechts); De Synagoge (buitenzijde links, in grisaille); De Ecclesia (buitenzijde rechts, in grisaille)
Meester van de Heilige Elisabeth-Panelen
Polyptych with the engagement of St. Elisabeth of Hongarije with Louis of Thüringen and wedding reception on the Wartburg (left panel), St. Elisabeth tends the sick in Marburg and the death of St. Elisabeth (right panel), the St. Elisabethsflood with Dordrecht in the background (exterior of left and right panel), ca. 1490-1495
Amsterdam, Rijksmuseum, inv./cat.nr. SK-A-3145, SK-A-3146, SK-A-3147-A en SK-A-3147-B
Veelluik met de verloving van de H. Elisabeth van Hongarije met Lodewijk van Thüringen en het huwelijksfeest op de Wartburg (linkerpaneel), de H. Elisabeth verzorgt de zieken in Marburg en de dood van de H. Elisabeth (rechterpaneel), de Sint Elisabethsvloed met in de achtergrond Dordrecht (buitenzijde linker- en rechterpaneel)
after Joos van Cleve
Virgin and Child, tweede kwart 16de eeuw
Private collection
Maria met kind voor een landschap
Cornelis Cornelisz. Buys (II)
Jacob fleeing Laban with his family and all his possessions (Genesis 31:17-18), ca. 1535
Alkmaar, Stedelijk Museum Alkmaar
Jakob vlucht weg van Laban met al zijn have en goed (Genesis 31:17-18)
Anoniem Rusland eerste helft 17e eeuw
Mother of God Vladimirskaja, eerste helft 17e eeuw
Utrecht, Museum Catharijneconvent, inv./cat.nr. RMCC s320
Moeder Gods Vladimirskaja
Anoniem Nederland ca. 1500-1510 or Anoniem Duitsland ca. 1500-1510
Forked cross with figures left in reserve, ca. 1500-1510
Utrecht, Museum Catharijneconvent, inv./cat.nr. BMH t9590a
Gaffelkruis met uitgespaarde figuren
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1520-1530 circle of Jacob Cornelisz
Shield from a cope with a scene from the story of David and Abigail, ca. 1520-1530
Utrecht, Museum Catharijneconvent, inv./cat.nr. ABM t2291
Koorkapschild met een scène uit het verhaal over David en Abigaïl
Anoniem Engeland ca. 1490-1500
Fragment of an orphreys with reserve for Saint Peter, ca. 1490-1500
Utrecht, Museum Catharijneconvent, inv./cat.nr. ABM t2157f
Aurifriesfragment met uitsparing voor Petrus
attributed to Gustave Courbet
Head of a girl
Gouda, Museum Gouda, inv./cat.nr. 55366
Meisjeskopje
Anoniem Rusland 1690-1710
Anastasis, 1690-1710
Utrecht, Museum Catharijneconvent, inv./cat.nr. RMCC s223
Anastasis
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1560-1570
Christ and the woman taken in adultery, ca. 1560-1570
Private collection
Christus en de overspelige vrouw
Esaias van de Velde
Allegory on the religious discord, ca. 1625
Utrecht, Museum Catharijneconvent, inv./cat.nr. StCC s48
Allegorie op de religieuze verdeeldheid
Anoniem Rusland ca. 1800
Christ enthroned, ca. 1800
Utrecht, Museum Catharijneconvent, inv./cat.nr. RMCC s225
Tronende Christus
Jan van Ravesteyn
Portrait of Jacob van Brouchoven, husband of Emerentia Banningh, 1626 gedateerd
Leiden, Museum De Lakenhal, inv./cat.nr. S 366
Portret van  Jacob van Brouchoven, echtgenoot van Emerentia Banningh
Jan van Ravesteyn
Portrait of Emerentia Banningh, wife of Jacob van Brouchoven, 1626 gedateerd
Leiden, Museum De Lakenhal, inv./cat.nr. S 367
Portret van Emerentia Banningh, echtgenote van Jacob van Brouchoven
Jan van Ravesteyn
Portrait of Helena de Pottere, wife of Cornelis Booth, 1610-1625
Amersfoort/Rijswijk, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, inv./cat.nr. C327
Portret van Helena de Pottere, echtgenote van Cornelis Booth
circle of Pieter Coecke van Aelst (I)
The Queen of Sheba visiting King Solomon (interior left wing), the Crucifixion (centre panel), the Finding of the True Cross (interior right wing); Emperors Heraclius and Constantine (exterior wing), Saints James the Greater and James the Less (exterior wing), 1534 gedateerd
Veurne, Sint-Niklaaskerk (Veurne)
Het bezoek van de Koninging van Sheba (binnenzijde linkerluik), de Kruisiging (middenpaneel), de vinding van het ware kruis (binnenzijde rechterluik); Keizers Heraclius en Constantijn (buitenzijde luik), HH. Jacobus Maior en Jacobus Minor (buitenzijde luik)
Gerard David and Pieter Pourbus
Portraits of Anselm de Boodt and his sons (interior left), teh Transfiguration (centre) Johanna Voet and her daughters (interior right); Saint Anselm (exterior left), John the Evangelist (exterior right), ca. 1500-1573
Brugge (Belgium), Onze-Lieve-Vrouwekerk (Brugge)
De portretten van Anselmus de Boodt met zijn zonen (binnenzijde links), de Transfiguratie (middenpaneel), Johanna Voet met haar dochters (binnenzijde rechts); de H. Anselmus (buitenzijde links); Johannes de Evangelist (buitenzijde rechts)
Zacharias Webber (II)
Portrait of Hans Hartwijk (1630-1692), Anna Schut (1635-1709) and two children, 1681 gedateerd
Private collection
Portret van Hans Hartwijk (1630-1692), Anna Schut (1635-1709) en twee kinderen
attributed to Maurice Utrillo
Place du Tertre in Parijs
Private collection
Place du Tertre in Parijs
Jan van der Elburcht
Het martelaarschap van de H. Jacobus de Mindere, jaren 1550 of 1560
Saint-Ghislain (Belgium), Couvent des Soeurs de la Charité (Saint-Ghislain)
Het martelaarschap van de H. Jacobus de Mindere
attributed to Joachim Beuckelaer
The Adoration of the Shepherds, ca. 1565
Private collection
De aanbidding van de herders
studio of Joos van Cleve
St. Jerome in his study, ca. 1534
Private collection
De H. Hieronymus in zijn studeervertrek
Meester van de Utrechtse Stenen Vrouwenkop possibly Anoniem Utrecht 1520-1530
Leka altarpiece, 1520-1530
Leka (Nord-Trøndelag), Leka kirke
De H. Olaf (buitenzijde linkerluik), de H. Michaël (buitenzijde rechterluik); de H. Sunniva (binnenzijde linkerluik), de H. Olaf, Maria met Kind, de H. Michaël (gebeeldhouwd middendeel), de H. Margaretha (binnenzijde rechterluik)
attributed to Pseudo-Jan Wellens de Cock
Saint Christopher carrying the Christ child, ca. 1520-1525
Private collection
De H. Christoforus met het Christuskind
attributed to Lambert Suavius
Aeneas rescues his father Anchises from the burning Troy, ca. 1550
Christie's (New York City) 2008-04-15, nr. 249
De brand van Troje
Michiel van Mierevelt
Portrait of Frederik Hendrik van Oranje-Nassau (1584-1647), 1620-1624
Delft, Stedelijk Museum Het Prinsenhof, inv./cat.nr. PDS 68c
Portret van Frederik Hendrik van Oranje-Nassau (1584-1647)
Meester van de Kruisdraging te Douai possibly Meester J. Kock
Christ carrying the Cross, ca. 1530-1540
Douai, Musée de la Chartreuse de Douai, inv./cat.nr. 2815
De kruisdraging
Hendrik Feltman
Stadsplattegrond van Nijmegen
Nijmegen, Museum Het Valkhof
Stadsplattegrond van Nijmegen
Anoniem 1470-1480
Gregoriusmis, 1470-1480
Nijmegen, Museum Het Valkhof, inv./cat.nr. 1045-1992.09.5
Gregoriusmis
Anoniem ca. 1550
Mansportret, ca. 1550
Private collection
Mansportret
Anoniem ca. 1550
Vrouwenportret, ca. 1550
Private collection
Vrouwenportret
Ludger tom Ring (II)
The fire of Troy, 1551 gedateerd
Münster, LWL - Museum für Kunst und Kultur, inv./cat.nr. 2029 LM
De brand  van Troje
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?