Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Technical examination type is not specified
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1270
1382
1494
1606
1718
1830
1941
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
0 related places within map
356 results, 1 - 50 shown , page 1 of 8
Rembrandt or studio of Rembrandt
Old man in an interior with winding staircase, 1632 gedateerd
Paris, Musée du Louvre, inv./cat.nr. 1740
Oude man in een interieur met wenteltrap
studio of Rembrandt possibly Carel Fabritius
Girl with a broom and a bucket next to a well, 1646-1651
Washington (D.C.), National Gallery of Art (Washington), inv./cat.nr. 1937.1.74
Meisje met een bezem en een emmer bij een waterput
follower of Rembrandt and follower of Jan Lievens
A man reading in a lofty room, vroege jaren 1630
London, National Gallery (London), inv./cat.nr. NG3214
Lezende man in een interieur
Anoniem Italië 15de eeuw
Madonna, 15de eeuw
Maastricht, Bonnefantenmuseum, inv./cat.nr. 3445
Maria met kind
follower of Rembrandt
Woman plucking a fowl, eerste helft jaren 1650
Washington (D.C.), National Gallery of Art (Washington), inv./cat.nr. 1956.1.1
Vrouw die een haan plukt
Esaias van de Velde
Elegant company at a banquet in a garden, 1619 gedateerd
Haarlem, Frans Halsmuseum, inv./cat.nr. OS 76-415
Elegant gezelschap aan een maaltijd in een tuin
follower of Rembrandt or studio of Rembrandt
Peter receives the three servants of the centurion Cornelius, ca. 1660
London, Wallace Collection, inv./cat.nr. P86
Petrus ontvangt de dienaren van de centurion Cornelius
Rembrandt
Christ resurrected, 1661 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 6471
De herrezen Christus
follower of Rembrandt
Old man with beard, ca. 1633-1638
Paris, Musée du Louvre, inv./cat.nr. INV 1748
Oude man met baard
Rembrandt
The slaughtered ox, 1655 gedateerd
Paris, Musée du Louvre, inv./cat.nr. MI 169
De geslachte os
studio of Rembrandt or attributed to Rembrandt
Saint Bartholomew, ca. 1633
Worcester (Massachusetts), Worcester Art Museum (Massachusetts), inv./cat.nr. 1958.35
Sint Bartholomeüs
Rembrandt
The mill, ca. 1645-1648
Washington (D.C.), National Gallery of Art (Washington), inv./cat.nr. 1942.9.62
De molen
follower of Rembrandt
Study of an old man, waarschijnlijk late 17de eeuw
Washington (D.C.), National Gallery of Art (Washington), inv./cat.nr. 1942.9.63 (659)
Studiekop van een oude man
studio of Rembrandt
Bust of an Aged Woman, ca. 1655-1660
Washington (D.C.), National Gallery of Art (Washington), inv./cat.nr. 1942.9.64
Borststuk van een oude vrouw
studio of Rembrandt or follower of Rembrandt
Head of an old man, ca. 1661 or later
Washington (D.C.), National Gallery of Art (Washington), inv./cat.nr. 1942.9.58
Kop van een oude man
studio of Rembrandt possibly Willem Drost
Half length figure of a bearded man traditionally known as The Philosopher, ca. 1653
Washington (D.C.), National Gallery of Art (Washington), inv./cat.nr. 1942.9.66 (662)
Halffiguur van een man met een baard, bekend als 'De filosoof'
attributed to Rembrandt
Bust of a young Jew, na 1657
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 828 M
Borststuk van een jonge jood
Rembrandt
Head of Christ, 1645-1650
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 811 C
Christuskop
studio of Rembrandt and possibly Rembrandt
Susanna harassed by the Elders, ca. 1630-1640
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 813 B
Suzanna door de ouderlingen belaagd (Daniël 13:1-63)
Jacob Gerritsz. van Bemmel
Southern landscape with a shepherd resting and some animals
Private collection
Zuidelijk landschap met rustende herder en enkele dieren
studio of Rembrandt possibly Govert Flinck
A boy in fanciful costume, ca. 1633
London, Wallace Collection
Jongen in fantasiedracht
attributed to Rembrandt or studio of Rembrandt
The Good Samaritan brings the wounded traveller to an inn (Luke 10:25-37), 1630 gedateerd
London, Wallace Collection, inv./cat.nr. P203
De barmhartige Samaritaan brengt de gewonde reiziger naar een herberg (Lucas 10:25-37)
attributed to Bartholomaeus Bruyn (II)
Portrait of a woman, ca. 1565-1570
Saint Louis (Missouri), Saint Louis Art Museum, inv./cat.nr. 9:1915
Portret van een vrouw
attributed to Bartholomaeus Bruyn (II)
Portrait of a man, ca. 1565-1570
Saint Louis (Missouri), Saint Louis Art Museum, inv./cat.nr. 8:1915
Portret van een man
Pieter Saenredam
The old town hall at Dam Square in Amsterdam, 1657 gedateerd
Amsterdam, Rijksmuseum, inv./cat.nr. SK-C-1409
Het oude stadhuis aan de Dam te Amsterdam
manner of Jan van Scorel or attributed to Jan Swart van Groningen
The Queen of Sheba comes before Solomon with a large following bringing numerous gifts (1 Kings 10:1-2 ; 2 Chronicles 9:1-2), tweede kwart 16de eeuw
Amsterdam, Rijksmuseum, inv./cat.nr. SK-A-669
De koningin van Seba komt voor Salomo met een talrijk gevolg en brengt vele geschenken  (1 Koningen 10:1-2;2 Kronieken 9:1-2)
Pieter Aertsen
De keukenmeid, 1559
Brussels, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, inv./cat.nr. 3744
De keukenmeid
attributed to Ambrosius Benson
Drieluik met de H. Jacobus de Meerdere in de slag bij Clavijo (middenpaneel); de HH. Franciscus van Assisi en Antonius van Padua (binnenzijde linkerluik); de H. Bavo? (binnenzijde rechterluik); de annunciatie (buitenzijde luiken), jaren 1520 of 1530
Antwerp, Museum Mayer van den Bergh, inv./cat.nr. 1083
Drieluik met de H. Jacobus de Meerdere in de slag bij Clavijo (middenpaneel); de HH. Franciscus van Assisi en Antonius van Padua (binnenzijde linkerluik); de H. Bavo? (binnenzijde rechterluik); de annunciatie (buitenzijde luiken)
Joachim Beuckelaer
The well-stocked kitchen, 1566 gedateerd
Amsterdam, Rijksmuseum, inv./cat.nr. SK-A-1451
De welvoorziene keuken met Christus bij Martha en Maria
Joachim Beuckelaer
Allegorie van de onvoorzichtigheid, 1563
Antwerp, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, inv./cat.nr. 858
Allegorie van de onvoorzichtigheid
Joachim Beuckelaer
Groentemarkt, 1567
Antwerp, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, inv./cat.nr. 5045
Groentemarkt
Joachim Beuckelaer
De vlucht naar Egypte
Antwerp, Museum Rockoxhuis, inv./cat.nr. 77.51
De vlucht naar Egypte
Joachim Beuckelaer
Markttafereel, 1567 gedateerd
Antwerp, Museum Rockoxhuis
Markttafereel
Joachim Beuckelaer
Jaarmarktdag met vlucht naar Egypte, 1563
Brussels, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, inv./cat.nr. 3888
Jaarmarktdag met vlucht naar Egypte
Joachim Beuckelaer
Christus in het huis van Martha en Maria, 1565
Brussels, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, inv./cat.nr. 3934
Christus in het huis van Martha en Maria
Jan van Coninxloo (II)
Drieluik met Johannes de Doper en de Farizeeën (middenpaneel); de prediking van Johannes de Doper (binnenzijde linkerluik); Johannes doopt Christus in de Jordaan (binnenzijde rechterluik); Johannes de Doper (buitenzijde linkerluik); Berbel van der Noot en de H. Barbara (buitenzijde rechterluik), 1557
Amsterdam, Rijksmuseum, inv./cat.nr. SK-A-2587
Drieluik met Johannes de Doper en de Farizeeën (middenpaneel); de prediking van Johannes de Doper (binnenzijde linkerluik); Johannes doopt Christus in de Jordaan (binnenzijde rechterluik); Johannes de Doper (buitenzijde linkerluik); Berbel van der Noot en de H. Barbara (buitenzijde rechterluik)
Jan van der Elburcht
De wonderbare visvangst, jaren 1550 of 1560
Antwerp, Onze-Lieve-Vrouwekathedraal (Antwerpen)
De wonderbare visvangst
Meester van de Aanbidding te Antwerpen
De H. Familie
Delft, Stedelijk Museum Het Prinsenhof
De H. Familie
Cornelis Engebrechtsz.
Mocking of Christ (interior left wing), the Crucifixion (centre panel), the Resurrection (interior rigth wing), jaren 1510 of 1520
Utrecht, Museum Catharijneconvent, inv./cat.nr. ABM s 106
De bespotting van Christus (binnenzijde linkerluik), de kruisiging (middenpaneel), de opstanding (binnenzijde rechterluik)
Jan van Goyen
Winter, 1625 gedateerd
Amsterdam, Rijksmuseum, inv./cat.nr. SK-A-3946
Winter
Esaias van de Velde
The cattle ferry, 1622
Amsterdam, Rijksmuseum, inv./cat.nr. SK-A-1293
Het ponteveer
Jan van Goyen
Riverbank edge with a stone bridge on the right
Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen, inv./cat.nr. 1252
Oeverrand met rechts een stenen brug
Jan van Goyen
Little winter, 1622
Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen, inv./cat.nr. 1246
Wintertje
Jan van Goyen
Prospect over a flat landscape, 1642 gedateerd
Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen, inv./cat.nr. 2496
Vergezicht over een vlak landschap
Matthias Grünewald (1455-1528)
De H. Sebastiaan (links), de kruisiging met Johannes de Doper (midden; luiken in gesloten toestand), de H. Antonius Abt (rechts); De annunciatie (binnenzijde eerste linkerluik), musicerende engelen en Maria met kind (buitenzijde tweede paar luiken), de verrijzenis (binnenzijde eerste rechterluik); De HH. Paulus de Heremiet en Antonius Abt (binnenzijde tweede linkerluik), de HH. Augustinus, Antonius Abt en Hieronymus (gebeeldhouwd middendeel), de verzoeking van de H. Antonius (binnenzijde tweede rechterluik); De bewening (geschilderd deel van de predella), Christus en de twaalf apostelen (gebeeldhouwd deel van de predella), jaren 1510
Colmar, Musée d'Unterlinden, inv./cat.nr. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 (cat. 1925)
De H. Sebastiaan (links), de kruisiging met Johannes de Doper (midden; luiken in gesloten toestand), de H. Antonius Abt (rechts); De annunciatie (binnenzijde eerste linkerluik), musicerende engelen en Maria met kind (buitenzijde tweede paar luiken), de verrijzenis (binnenzijde eerste rechterluik); De HH. Paulus de Heremiet en Antonius Abt (binnenzijde tweede linkerluik), de HH. Augustinus, Antonius Abt en Hieronymus (gebeeldhouwd middendeel), de verzoeking van de H. Antonius (binnenzijde tweede rechterluik); De bewening (geschilderd deel van de predella), Christus en de twaalf apostelen (gebeeldhouwd deel van de predella)
Maarten van Heemskerck
Concert of Apollo and the Muses on Mount Helicon, 1565
Norfolk (Virginia), Chrysler Museum of Art, inv./cat.nr. 71.479
Apollo en de muzen musiceren op de berg Helicon
Albrecht Dürer
The Holy Family, 1509 gedateerd
Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen, inv./cat.nr. 2447
De Heilige Familie
follower of Rembrandt or attributed to Rembrandt
Christ with a staff, ca. 1661
New York City, The Metropolitan Museum of Art, inv./cat.nr. 49.7.37
Christus met een staf
Giovanni da Rimini (1292)
The Cruxifixion, ca. 1310
Christie's (London (England)) 2007-07-05, nr. 7
De kruisiging
Anoniem Nederland 1400-1419 Anoniem 1400-1419
Crucifix, 1400-1419
Utrecht, Museum Catharijneconvent, inv./cat.nr. StCC b00005
Crucifix
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?