Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Shape/dimensions is rectangle (portrait) with rounded upper side
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1275
1396
1517
1638
1759
1880
1998
Shape/dimensions
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
genre
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
0 related places within map
2220 results, 1 - 50 shown , page 1 of 45
Peter Paul Rubens
The fall of the damned during the Last Judgement, ca. 1619
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. AP 611
De val der verdoemden tijdens het  Laatste Oordeel
Peter Paul Rubens
The assumption of the Virgin Mary, ca. 1614
Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv./cat.nr. 312
De tenhemelopneming van Maria
Peter Paul Rubens
The assumption of the Virgin Mary, 1611 dated
Great Britain, The Royal Collection
De tenhemelopneming van Maria
Peter Paul Rubens
The Last Judgement, 1615-1616
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. AP 890
Het  Laatste Oordeel
Anoniem Brugge laatste kwart 15de eeuw
Maria met kind en een engel, laatste kwart 15de eeuw
Sotheby's (Eindhoven) 2006-12-04 - 2006-12-05, nr. 460
Maria met kind en een engel
Frans van Mieris (I)
A boy blowing bubbles, 1663 gedateerd
The Hague, Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis, inv./cat.nr. 106
Een bellenblazende jongen
Anonieme Antwerpse Maniërist
Adoration of the kings, ca. 1525
Koller (Zürich) 2011-03-28 - 2011-04-02, nr. 3004
De aanbidding van de Wijzen
Artus Quellinus (I)
Solomon gives verdict; he commands a soldier to divide the living child in two; the true mother objects to Solomon's verdict (1 Kings 3:25-27)
Amsterdam, Koninklijk Paleis (Paleis op de Dam)
Het oordeel van Salomo: Salomo beveelt een soldaat het levende kind in tweeën te snijden ; De ware moeder smeekt het levende kind zeker niet te doden (1 Koningen 3:25-27)
Pieter Coecke van Aelst (I)
St.Luke painting the Madonna, ca. 1517-1550
Nîmes, Musée des Beaux-Arts de Nîmes
De H. Lucas schildert de Madonna
Pieter Pietersz. (I)
Tweezijdig schilderij met het martelaarschap van de HH. Petrus en Paulus en Christus loopt over het water, 1569 gedateerd
Gouda, Museum Gouda, inv./cat.nr. 55.284a, 55.284b
Tweezijdig schilderij met het martelaarschap van de HH. Petrus en Paulus en Christus loopt over het water
Cornelis Engebrechtsz.
Triptych with: The healing of Naaman, Elisah refusing the gifts, Gehazi before Naaman and Saints Cosmas and Damian, jaren 1510 of 1520
Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv./cat.nr. 1007, 1009
Drieluik met de genezing van Naäman  (2 Koningen 5); Elisa weigert de geschenken (2 Koningen 5: 15-16)  en Gechazi voor Naäman en de HH. Cosmas en Damianus
Jheronimus Bosch and studio of Jheronimus Bosch
Celestial paradise (recto left), The last judgement (middle), Hell (recto right); The crowning with thorns (verso, in grisaille), einde 15de eeuw of begin 16de eeuw
Brugge (Belgium), Groeningemuseum, inv./cat.nr. 0.208
Het hemelse paradijs (binnenzijde links), Het laatste oordeel (midden), De hel (binnenzijde rechts); De doornenkroning (buitenzijden, in grisaille)
Jan Mostaert
The crowning with thorns (recto left), The descent from the cross (middle), Ecce Homo (recto right); The bearing of the cross with Saint Veronica (verso left), Portrait of Aelbrecht Adriaensz. van Adrichem (...-1555) with the Saints Catherine and Bavo (verso right), ca. 1515-1520
Brussels, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, inv./cat.nr. 3466
De doornenkroning (binnenzijde links), De kruisafneming (midden), Ecce Homo (binnenzijde rechts); De kruisdraging met de H. Veronica (buitenzijde links), Portret van Aelbrecht Adriaensz. van Adrichem (...-1555) met de HH. Catharina en Bavo (buitenzijde rechts)
attributed to Meester van Alkmaar
The three wise men departing (recto left), The adoration of the kings (middle), The three wise men's entourage on the road (recto right); Saint Antony abbot (verso left), Saint Adrian (verso right), ca. 1500-1504
Amsterdam, Rijksmuseum, inv./cat.nr. SK-C-1364
Het vertrek van de drie koningen (binnenzijde links), De aanbidding van de koningen (midden), Het gevolg van de drie koningen (binnenzijde rechts); H. Antonius Abt (buitenzijde links), H. Adrianus (buitenzijde rechts)
Jan van Scorel
Portrait of een man (binnenzijde rechts), Lucretia (buitenzijde rechts), tweede helft jaren 1520 of jaren 1530
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 644 B
Portret van een man (binnenzijde rechts), Lucretia (buitenzijde rechts)
studio of Jheronimus Bosch and after Jheronimus Bosch
The temptations of Saint Antony Abbot (when opened); The arrest of Christ (exterior left wing), The bearing of the cross (exterior right wing), ca. 1525
Brussels, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, inv./cat.nr. 3032
De bekoring van de H. Antonius (in geopende toestand); De gevangenneming van Christus (buitenzijde linkerluik), De kruisdraging (buitenzijde rechterluik)
Pieter Coecke van Aelst (I) and attributed to Dirck Jacobsz.
Portrait of a donor (recto left), the Holy Family resting on the flight into Egypt (middle), portrait of a donatrix (recto right), ca. 1535
Utrecht, Museum Catharijneconvent, inv./cat.nr. ABM s67
Portret van een stichter (binnenzijde links), de H. Familie tijdens de rust op de vlucht naar Egypte (midden), portret van een stichtster (binnenzijde rechts)
Jacob Cornelisz
De Mis van Gregorius (buitenzijde eerste paar luiken); De HH. Jozef en Willibrord of Nicolaas? (binnenzijde eerste linkerluik), keizer Hendrik II en de H. Elisabeth van Thüringen (buitenzijde tweede linkerluik), de HH. Martinus van Tours? en Dorothea (buitenzijde tweede rechterluik), de HH. Catharina en Ursula (binnenzijde eerste rechterluik); De HH. Ambrosius, Gregorius en Augustinus (binnenzijde tweede linkerluik), De H. Hiëronymus en het stichterspaar en hun kinderen (middenpaneel), de HH. Bartholomeüs, Andreas en Thomas (binnenzijde tweede rechterluik), 1511 gedateerd
Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv./cat.nr. 867
De Mis van Gregorius (buitenzijde eerste paar luiken); De HH. Jozef en Willibrord of Nicolaas? (binnenzijde eerste linkerluik), keizer Hendrik II en de H. Elisabeth van Thüringen (buitenzijde tweede linkerluik), de HH. Martinus van Tours? en Dorothea (buitenzijde tweede rechterluik), de HH. Catharina en Ursula (binnenzijde eerste rechterluik); De HH. Ambrosius, Gregorius en Augustinus (binnenzijde tweede linkerluik), De H. Hiëronymus en het stichterspaar en hun kinderen (middenpaneel), de HH. Bartholomeüs, Andreas en Thomas (binnenzijde tweede rechterluik)
Cornelis Engebrechtsz.
Saints Cecilia and Mary Magdalene with a donatrix (recto left), The lamentation flanked by the other six Sorrows of Mary (middle), Saints James the Great and Martin of Tours with an Augustine monk (recto right); Saints Apollonia and Gertrude of Nivelles (verso left), Saints Agatha and Agnes (verso right), ca. 1508-1510
Leiden, Stedelijk Museum De Lakenhal, inv./cat.nr. S94
De HH. Cecilia en Maria Magdalena met stichtster (binnenzijde links), De bewening geflankeerd door de overige zes Smarten van Maria (midden), De HH. Jacobus de Meerdere en Martinus van Tours met een Augustijner monnik (binnenzijde rechts); De HH. Apollonia en Gertrudis van Nijvel (buitenzijde links), De HH. Agatha en Agnes (buitenzijde rechts)
Cornelis Engebrechtsz.
The sacrifice of Isaac (recto left), The crucifixion (middle); The adoration of the brazen serpent (recto right); The mocking of Christ (verso left), Christ in distress, sitting on the cold stone (verso right); The body of Adam flanked by Saint Martin of Tours, Saint Augustine and the donors (predella), ca. 1515-1517
Leiden, Stedelijk Museum De Lakenhal, inv./cat.nr. S93
Het offer van Isaak (binnenzijde links), De kruisiging (midden), De aanbidding van de koperen slang (binnenzijde rechts); De bespotting (buitenzijde links), Christus op de koude steen (buitenzijde rechts); Het lijk van Adam geflankeerd door de HH. Martinus van Tours en Augustinus, en de stichters (predella)
attributed to Goswin van der Weyden
The annunciation (recto left); The marriage of Mary and Joseph (middle); The presentation in the temple (recto right); Saint John the Baptist with donor Jan Colibrant and his sons (verso left); Saint James the Great with donatrix Josina Mengiaert and her daughter (verso right), 1516 gedateerd
Lier, Sint-Gummaruskerk (Lier)
De annunciatie (binnenzijde links); De verloving van Maria en Jozef (midden); De opdracht in de tempel (binnenzijde rechts); Johannes de Doper met stichter Jan Colibrant en zijn zoons (buitenzijde links); De H. Jacobus de Meerdere met stichtster Josina Mengiaert en haar dochter (buitenzijde rechts)
Vittore Crivelli
Saint Anthony of Padua; Saint Bernardino of Siena, 1481
Kasteel Huis Bergh, Stichting Huis Bergh, inv./cat.nr. 0008, 0009
De heilige Antonius van Padua; de heilige Bernardinus van Siena
circle of Pieter Coecke van Aelst (I)
Triptych with the adoration of the shepherds (left); the adoration of the kings (middle); the circumcision (right)
Dorotheum (Vienna) 2009-03-31, nr. 43
Drieluik met de aanbidding der herders (links); de aanbidding der koningen (midden); de besnijdenis (rechts)
school of Pieter Coecke van Aelst (I)
The adoration of the kings, ca. tweede en derde kwart 16de eeuw
Dorotheum (Vienna) 2009-03-31, nr. 246
De aanbidding van de koningen
follower of Hans Memling or Brugse Meester van de Heilige Ildefonsus
De H. Johannes de Evangelist met stichter (links), de H. Johannes de Doper, laatste kwart 15de eeuw
Chicago (Illinois), The Art Institute of Chicago, inv./cat.nr. 33.1048
De H. Johannes de Evangelist met stichter (links), de H. Johannes de Doper
Ignatius van Logteren
Venus and Adonis, 1730 gedateerd
Amsterdam, Rijksmuseum, inv./cat.nr. BK-14577
Venus en Adonis
Willem van Mieris
Flora, 1683 gedateerd
New York City, Pierpont Morgan Library, inv./cat.nr. D. 17.15
Flora
circle of Jan van der Straet
Kneeling female saint and executioner, ca. 1600
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 175a verso
Knielende martelares en beul
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1500
Virgin and child, ca. 1500
Aachen, Suermondt-Ludwig-Museum, inv./cat.nr. GK 341
Maria met kind
after Gerard David
Virgin and child in a landscape, ca. 1530
Aachen, Suermondt-Ludwig-Museum, inv./cat.nr. GK 504
Madonna met Kind in een landschap
(after?) Gabriel Metsu
Self portrait of Gabriel Metsu (1629-1667)
Louisville (Kentucky), The Speed Art Museum, inv./cat.nr. 70.56.1
Zelfportret van Gabriel Metsu (1629-1667)
(after?) Gabriel Metsu
Portrait of Isabella de Wolff (....-1718)
Louisville (Kentucky), The Speed Art Museum, inv./cat.nr. 70.56.2
Portret van Isabella de Wolff (....-1718)
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (historische regio)
Donors with Saint Irmgard en Saint Denis: two parts of a tryptich
Bonhams (London (England)) 2010-10-27, nr. 28
Donors met de H. Irmgard en de H. Denis: twee luiken van een drieluik
Anoniem Antwerpen 1515-1530
Saint Catherine, 1515-1530
Aachen, Suermondt-Ludwig-Museum, inv./cat.nr. GK 293
De H. Catharina
Meester van de Magdalena van Mansi
Salvator Mundi, 1505-1530
Aachen, Suermondt-Ludwig-Museum, inv./cat.nr. GK 295
Christus als Salvator Mundi
Meester van de Legende van de Heilige Catharina
Saint Anne, the Virgin Mary and child, 1490-1500
Aachen, Suermondt-Ludwig-Museum, inv./cat.nr. GK 305
De H. Anna-te-Drieën
Gonzales Coques
Portrait of an unknown girl
Christie's (Amsterdam) 2016-05-24 - 2016-05-25, nr. 49
Portret van een onbekend meisje
Rembrandt
The raising of Lazarus
Amsterdam, Rijksprentenkabinet, inv./cat.nr. RP-P-OB-594
De opwekking van Lazarus
Abraham van Diepenbeeck
Apparition of the Virgin Mary and Christ to a holy monk
Millon (Paris) 2012-04-02, nr. 45
Verschijning van Maria en Christus aan een heilige monnik
Anoniem Nederland tweede kwart 16de eeuw after Dosso Dossi
Saint George (?), tweede kwart 16de eeuw
Frankfurt am Main, Städel Museum, inv./cat.nr. 903
De heilige Joris (?)
Marcellus Coffermans
The crucifixion: Stephaton gives Christ vinegar on a sponge attached to a pole
Koller (Zürich) 2009-03-27, nr. 3010
De kruisiging: Stefaton geeft Christus een in edik gedrenkte spons te drinken
Hallet (1774)
The deposition of Christ
Wezeren (Landen), Sint-Amanduskerk (Wezeren)
De kruisafneming van Christus
François Boucher
Virgin attending to the sleeping Christ child
Sotheby's (Paris) 2011-06-23, nr. 74
De Maagd wakend over de slapende Jezus
Hans Holbein (II)
The Madonna with the family of mayor Jakob Meyer zum Hausen, ca. 1526-1528/1529
De Madonna met de familie van burgemeester Jakob Meyer zum Hausen
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) eind 16de/begin 17de eeuw
sketches of figures, eind 16de/begin 17de eeuw
Moscow, Pushkin Museum, inv./cat.nr. 19324
Figuurschetsen
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (historische regio) jaren 1640
Portrait of an unknown man, jaren 1640
Dorotheum (Vienna) 2011-10-12, nr. 614
Portret van een onbekende man
Gerard Hoet (I)
Armida and Rinaldo as lovers
Dorotheum (Vienna) 2012-06-11, nr. 187
Armida en  Rinaldo als minnaars
Artus Wolffort
Christ healing the paralytic at the Pool in Bethesda (John 5:1-15)
Sevilla, Kathedraal (Sevilla)
Christus geneest de verlamde bij de poel te Betesda (Johannes 5:1-15)
follower of Gentile da Fabriano
Virgin and the Christ-child enthroned with angels and prophets, jaren 1420-1430
Frankfurt am Main, Städel Museum, inv./cat.nr. 1779
Tronende Maria met kind met engelen en profeten
Jan Mostaert
Man of Sorrows, eerste helft 16de eeuw
Moscow, Pushkin Museum
Christus als Man van Smarten
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?