Mainmenu

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
-100
253 
606 
959 
1312
1665
2018
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
0 related places within map
250728 results, 250701 - 250728 shown , page 5015 of 5015
Anoniem ca. 1525
The carrying of the cross, the annunciation, the marriage of Mary and Joseph (interior left wing); the crucifiction, the adoration of the shepherds, the adoration of the Magi, the entombment (centre); the lamentation, the presentation in the temple, the circumcision (interior right wing), ca. 1525
Lünern, Evangelische Kirche Lünern
De kruisdraging, de annunciatie, het huwelijk van Maria en Jozef (binnenzijde linkerluik); de kruisiging, de aanbidding der herders, de aanbidding der wijzen, de graflegging (middendeel); de bewening, de presentatie in de tempel, de besnijdenis (binnenzijde rechterluik)
Lucas Cranach (I)
The Judgment of Paris, vermoedelijk 1540-1545
Berlin (Grunewald), Jagdschloss Grunewald
Oordeel van Paris
Lovis Corinth after Rembrandt
Self-portrait with wife, 1904
Whereabouts unknown
Zelfportret met echtgenote
Henri Leys
Triumphal arch on the Meir during Rubens festivals in 1840, 1840 gedateerd
Antwerp, Rubenshuis, inv./cat.nr. RH.S.003
Triomfboog op de Meir tijdens Rubensfeesten in 1840
school of Peter Paul Rubens
Double design of burial chapel, zeventiende eeuw
Antwerp, Rubenshuis, inv./cat.nr. RH.S.015
Dubbel ontwerp van grafkapel
Jacob Jordaens (I)
Neptune and Amphitrite, 1644 gedateerd
Antwerp, Rubenshuis, inv./cat.nr. RH.S.094
Neptunus en Amphitrite
Frans Snijders
Wreath of fruit with Madonna in grisaille, 1630 gedateerd
Antwerp, Rubenshuis, inv./cat.nr. RH.S.089
Vruchtenkrans met O.L. Vrouw in grisaille
studio of Jan Brueghel (I) or Jan Brueghel (I) or Jan Breughel (II)
Archdukes Albrecht and Isabella in the garden of their castle on the Coudenberg in Brussels, jaren 1620
Antwerp, Rubenshuis, inv./cat.nr. RH.S.130
Aartshertogen Albrecht en Isabella in de tuin van hun kasteel op de Coudenberg te Brussel
Elias van Nijmegen
Queen Semiramis receiving the message of the uprising in Babylon
The Hague, Foolscap Fine Art
aKoningin Semiramis ontvangt bericht van de opstand in Babylon
Peter Paul Rubens
Saint Martin dividing his cloak, ca. 1612-1613 gedateerd
Whereabouts unknown
Sint Maarten verdeelt zijn mantel
Gerrit de Wet
The meeting of David and Abigail, who kneels before him and brings him supplies for his men (1 Samuel 25:23)
art dealer
De ontmoeting van David en Abigaïl, die hem mondkost voor zijn leger brengt (1 Samuel 25:23)
Jan Maurits Quinkhard
Portrait of the writer and playwright ohannes Haverkamp (1684-1754)
The Hague, Foolscap Fine Art
Portret van de schrijver en toneeldichter Johannes Haverkamp (1684-1754)
Giacomo Ceruti
Self-portrait of Giacomo Ceruti (1698-1767) as pilgrim, 1737 gedateerd
Abano Terme, City of Abano Terme
Zelfportret van Giacomo Ceruti (1698-1767) als pelgrim
manner of David Teniers (II)
Landscape with groups of people conversing near an Antwerp boundary-post
A. Mak (Dordrecht) 1978-06-13 - 1978-06-16, nr. 198
Landschap met groepjes mensen bij een Antwerpse grenspaal
Cornelis van Poelenburch
Southern landscape with shepherds at a watering place, na 1626
Christie's (London (England)) 1997-12-03, nr. 113
Zuidelijk landschap met herders bij een drenkplaats
Peter Jacob Horemans
Interieur met de heilige familie, Anna en Johannes de Doper nabij het haardvuur, 1744 gedateerd
Sotheby's (London (England)) 2001-11-01, nr. 101
Interieur met de heilige familie, Anna en Johannes de Doper nabij het haardvuur
Anthonie Palamedesz.
Portrait of a young girl ith flowers and a small bag in her hands
London, art dealer Johnny Van Haeften (London)
Portret van een jong meisje met bloemetjes en een tasje in haar handen
Christian von Mechel
Johann Wilhelm's Düsseldorfer Galerie, with among others two still lifes by Rachel Ruysch, 1776 gedateerd
The Hague, RKD - Netherlands Institute for Art History
Schilderijenverzameling van Johann Wilhelm in Düsseldorf met onder andere twee schilderijen van Rachel Ruysch
Peter Jacob Horemans
Christus door de beek Kidron gesleept, 1741 gedateerd
Eberhart 1989-11-16 - 1989-11-29, nr. 348
Christus door de beek Kidron gesleept
Jan Abrahamsz. Beerstraaten
Shipping off a Mediterranean coast
Sotheby's (Monaco) 1988-06-17 - 1988-06-18, nr. 854
Schepen voor een mediterrane kust
Jan Van Beers
First appointment
Antwerp, Rubenshuis, inv./cat.nr. RH.S.203
Le premier rendez-vous
Jurriaan Pool (I)
View of the Amsterdam town hall, 1655
Haarlem, Teylers Museum, inv./cat.nr. 00626
Gezicht op het stadhuis van Amsterdam
Peter Jacob Horemans
Interieur met de heilige familie, Johannes de Doper en Anna met een bord pap, 1744 gedateerd
Sotheby's (London (England)) 2001-11-01, nr. 101
Interieur met de heilige familie, Johannes de Doper en Anna met een bord pap
pasticcio after Frans Hals (I)
Portrait of an unknown man, ca. 1850
Sotheby's (New York City) 1999-01-28, nr. 254
Portret van een onbekende man
Peter Jacob Horemans
Still life with kitchen utensils, vegetables and a plucked chicken, 1774 gedateerd
Sotheby's (Amsterdam) 2008-12-17, nr. 327
Stilleven met keukengerei, groenten en een geplukte kip
Adriaen van de Venne
Beggars and cripples on the run, 1646 gedateerd
Christie's (Amsterdam) 1999-11-08, nr. 53
Vluchtende bedelaars en kreupelen
Hendrick Bloemaert
Vertumnus en Pomona, 1638 gedateerd
Sotheby's (London (England)) 2002-07-11, nr. 152
Vertumnus en Pomona
attributed to Joos van Winghe
Elegant company, playing with torchlight
Dorotheum (Vienna) 2018-10-23, nr. 33
Elegant gezelschap, musicerend bij fakkellicht
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?