Mainmenu

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
-200
170 
540 
910 
1280
1650
2019
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
0 related places within map
253847 results, 253801 - 253847 shown , page 5077 of 5077
Arnold Houbraken after Cornelis Cort after Federico Zuccaro
The prophets Salomon, Jeremiah, Aggai and a lute-playing angel
Brussels, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, inv./cat.nr. 4060/1657
De profeten Salomo, Jeremia, Haggai en een luitspelende engel
Bart van der Leck
Elderly woman, 1906 gedateerd
België, private collection Jan en Ellen Nieuwenhuizen Segaar
Oud vrouwtje
Johannes Baer
Portrait of Anna Reinoudina Gransberg (1883-1953), Pauline Sara Gransberg (1885-1959) and Cornelie Charlotte Jacqueline Gransberg (1887-...), ca. 1888
The Hague, RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (Collectie Iconografisch Bureau)
Portret van Anna Reinoudina Gransberg (1883-1953), Pauline Sara Gransberg (1885-1959) en Cornelie Charlotte Jacqueline Gransberg (1887-...)
Jacob de Jonckheer
View of Piazza San Marco, 1661 gedateerd
Private collection
Gezicht op het San Marcoplein
Pieter Boersma (fotograaf)
Portrait of Jan Schoonhoven (1914-1994) in galerie Orez, 1979
The Hague, RKD - Netherlands Institute for Art History
Portret van Jan Schoonhoven (1914-1994) in galerie Orez
Bernard Lens (III)
Family portrait of Peter Paul Rubens (1577-1640), Helena Fourment (1614-1673) and Peter Paul Rubens (1637-1684), 1721 gedateerd
New York City, The Metropolitan Museum of Art, inv./cat.nr. 1984.442
Familieportret van Peter Paul Rubens (1577-1640), Hélène Fourment (1614-1673) en Peter Paul Rubens (1637-1684)
Johannes Baer
Portrait of Frederik Gransberg (1851-1895), Cornélie Charlotte Jaqueline Baelde (1858-1910) and their children, 1894-1895
The Hague, RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (Collectie Iconografisch Bureau)
Portret van Frederik Gransberg (1851-1895), Cornélie Charlotte Jaqueline Baelde (1858-1910) en hun kinderen
J. Ephraïm
Portrait of a young man from the Storm van 's Gravesande family, ca. 1872-1877
The Hague, RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (Collectie Iconografisch Bureau)
Portret van een jonge man uit familie Storm van 's Gravesande
Kornelis Willem Schorteldoek
Portrait of Anna Maria Dorothea Visser (1855-1890), 1869 gedateerd
The Hague, RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (Collectie Iconografisch Bureau)
Portret van Anna Maria Dorothea Visser (1855-1890)
Kornelis Willem Schorteldoek
Portrait of Anna Maria Dorothea Visser (1855-1890), ca. 1870-1874
The Hague, RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (Collectie Iconografisch Bureau)
Portret van Anna Maria Dorothea Visser (1855-1890)
Joachim Wtewael
A shepherd with bagpipes, 1623 gedateerd
Cambridge (Massachusetts), Fogg Museum, inv./cat.nr. 1992.60
Herder met doedelzak
Joachim Wtewael
A shepherdess with a lamb, ca. 1623
Cambridge (Massachusetts), Fogg Museum, inv./cat.nr. 1992.59
een Herderin met lam
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) tweede kwart 16de eeuw
Adoration of the Magi, tweede kwart 16de eeuw
Private collection
Aanbidding van de Wijzen
Nicolaes Muys after Willem van de Velde (II)
Conquest of the English flagship 'Royal Prince', 13 June 1666, during the Four Days Battle, 1787
Brussels, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, inv./cat.nr. 4060/2683
Verovering van het Engelse admiraalsschip de 'Royal Prince', 13 juni 1666, tijdens de Vierdaagse Zeeslag
Paulus Moreelse
A shepherdess with a straw hat and some flowers in her hand, ca. 1627
Private collection
Herderin met strohoed en in haar hand enkele bloemen
Nicolaes Muys after Willem van de Velde (II)
Four captured English ships taken to the 'Goereese Gat', 16 June 1666, after The Four Days Battle, 1787 gedateerd
Brussels, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, inv./cat.nr. 4060/2684
Vier veroverde Engelse schepen worden op 16 juni 1666 na de Vierdaagse Zeeslag het 'Goereese Gat' binnengebracht
Daniele da Volterra
Portrait of Michelangelo Buonarroti (1475-1564)
Haarlem, Teylers Stichting, inv./cat.nr. A 21
Portret van Michelangelo Buonarroti (1475-1564)
Anoniem Mechelen ca. 1520
Virgin and Child, ca. 1520
Private collection
Maria met kind
after Paulus Potter
Ox standing, to the right
Amsterdam, Rijksprentenkabinet, inv./cat.nr. RP-P-OB-65.719
Staande os naar rechts
Aelbert Cuyp
Study of Dock and other Leaves and Grasses
London (England), British Museum, inv./cat.nr. 1865,0114.828
Studie van hoefblad en andere bladeren en grassoorten
Jacob de Wit
Allegory of Fame, 1741-1742
Brussels, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, inv./cat.nr. 4060/4131
Allegorie op de Faam
Jacob de Wit
Allegory of Painting, 1741-1742
Brussels, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, inv./cat.nr. 4060/4133
Allegorie op de Schilderkunst
Jan Both
Southern landscape with peasants, mules and oxen on a track near a river, 1642-1643
London, National Gallery (London), inv./cat.nr. NG 959
Zuidelijk landschap met boeren, ezels en runderen op een zandweg bij een rivier
Franz Xaver Gruber
Still life with thistle, poppies, butterflies, spider and snake
New York City/London, art dealer Jack Kilgore & Co.
Stilleven met distel, klaprozen, vlinders, spin, en slang
Maarten van Heemskerck
The Fall of Man: the snake offers the apple to Eve, Eve offers the fruit to Adam (Genesis 3:6), ca. 1530
Hatfield, Hatfield House, private collection Robert Gascoyne-Cecil (7th Marquess of Salisbury)
De Zondeval: De slang geeft Eva de appel, Eva biedt Adam het fruit aan (Genesis 3:6)
Roelant Savery
Mountainous river valley with the Vyšehrad and the Hradčany in Prague, tussen 1608-1612
Whereabouts unknown
Vallei van een bergrivier met Vyšehrad en Hradčany in Praag
Roelant Savery
Landscape with Orpheus, playing for the animals (Ovidius, Metamorfoses), 1625 gedateerd
Prague, Národní Galerie v Praze, inv./cat.nr. O 1265
Landschap met Orpheus, spelend voor de dieren (Ovidius, Metamorfosen)
Roelant Savery
View of Malostranské náměstí (the Lesser Town Square) from St Thomas' Church, ca. 1608
Dordrecht, Museum Simon van Gijn, inv./cat.nr. VG 8302b
Gezicht op Malostranské Náměstí vanaf de kerk van St. Thomas
Roelant Savery
The rotunda of St. Martin on the Vyšehrad in Prague, ca. 1610
New York City, Pierpont Morgan Library, inv./cat.nr. 1998.24
De rotunda van St. Maarten op de Vyšehrad in Praag
Anoniem Antwerpen ca. 1520
Saint Joseph of Arimathea with the crown of thorns, from a Lamentation or an Entombment, ca. 1520
Antwerpen, art dealer Bernard Descheemaeker - Works of Art
Heilige Jozef van Arimathea met de doornenkroon, van een Bewening of Graflegging
Roelant Savery
The temptation of Christ on a mountainside overlooking Prague, ca. 1610
Whereabouts unknown
De verzoeking van Christus op een heuvelrug nabij Praag
attributed to Isaak Major published by Marcus Sadeler
The rotunda of St. Longinus with the bell-tower of the Church of St. Stephen in Prague, na 1608
Amsterdam, Rijksmuseum, inv./cat.nr. RP-P-1887-A-11496
De rotonda van St. Longinus met de klokkentoren van de Sint-Stefanusbasiliek in Praag
Roelant Savery
Landschape with birds, 1628 gedateerd
Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv./cat.nr. GG 1082
Landschap met vogels
attributed to Aegidius Sadeler (II)
Tower on the edge of a village
Amsterdam, Rijksmuseum, inv./cat.nr. RP-P-1957-178
Toren aan de rand van een dorp
Adriaen Matham
Profile of the South-Coast of Madeira with Funchal, 1641 gedocumenteerd
Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, inv./cat.nr. Atlas Van der Hem: vol 37, f. 38
Gezicht op de zuidkust van Madeira en Funchal
Anoniem Brussel 1475-1480
Descent from the cross, 1475-1480
Antwerpen, art dealer Bernard Descheemaeker - Works of Art
Kruisafneming
Daniël van Heil
Burning of the Brussels Walls
Private collection
Brandende stadsmuren van Brussel
Adriaen Matham
Maroccan men in festive dresses, 1641
Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, inv./cat.nr. inv./cat.nr Atlas Van der Hem: vol 37, f. 24.1
Marokkaanse mannen in feestelijke kostums
Pieter Brueghel (II)
Little Fire
Private collection
Cleyn brandeken
Govert Flinck
A seated robed young man, ca. 1645
The Hague, Foolscap Fine Art
Zittende jongeman in een mantel
Gerard de Lairesse
An allegorical representation of the expansion of Amsterdam, ca. 1660- 1690
The Hague, Foolscap Fine Art
Allegortie op de uitbreiding van Amsterdam
Pieter de Jode (I)
A monastic saint praying for a dying man
The Hague, Foolscap Fine Art
Heilige biddend bij een doodsbed
Anoniem Antwerpen ca. 1520
The sacrifice of Abraham, ca. 1520
Antwerpen, art dealer Bernard Descheemaeker - Works of Art
Het offer van Abraham
Jan Baptist Weenix
Mother and child at a classical ruin in an Italian landscape, ca. 1650
Detroit (Michigan), Detroit Institute of Arts, inv./cat.nr. 41.57
Moeder met kind bij een klassiek ruïne in een Italiaans landschap
Anoniem Antwerpen 1530-1540
Two soldiers of a crucifixion, 1530-1540
Twee soldaten van een kruisiging
after Hieronymus Wierix
Infant bearing the Instruments of the Passion, ca. 1615-1649
Frankfurt am Main, Städel Museum, inv./cat.nr. 2025
Christuskind dat de instrumenten van de Passie draagt
Anoniem Mechelen 1555-1570
Middle part of the epitaph of canon Salomon Hendrickx: Flagellation and God the Father and the Holy Spirit, 1555-1570
Antwerpen, art dealer Bernard Descheemaeker - Works of Art
Middendeel van het epitaaf van kanunnik Salomon Hendrickx: de Geseling en God de Vader en de Heilige Geest
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?