Mainmenu

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
-464
-50 
364 
778 
1192
1606
2019
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
0 related places within map
255734 results, 351 - 400 shown , page 8 of 5115
Peter Paul Rubens
The adoration of the shepherds, ca. 1615-1618
Antwerp, Rubenshuis, inv./cat.nr. RH.S.123
De aanbidding van de herders
Thérèse Schwartze
Portrait of Theresia Ansingh (1883-1968), 1903 gedateerd
Christie's (Amsterdam) 1994-04-21, nr. 314
Portret van Theresia Ansingh (1883-1968)
Peter Paul Rubens
Saint Ildefonso receiving the chasuble from the virgin, in the presence of archduke Albert and the Infanta Isabella, 1630-1631
Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv./cat.nr. 321
De Heilige Maagd schenkt de Heilige Ildefonso zijn kazuifel in de aanwezigheid van aartshertog Albrecht en de Infanta Isabella
Anoniem
Portrait of Wilco Pieter Wilkens (1800-....)
Voorst (Gelderland), private collection Wilkens
Portret van Wilco Pieter Wilkens  (1800-....)
Anoniem
Portrait of Unico Wilkens (1795-1865)
Voorst (Gelderland), private collection Wilkens
Portret van Unico Wilkens (1795-1865)
Anoniem Nederland 1809 of kort daarna
Memorieprent voor Benjamin Frieswijk (1731-1809), 1809 of kort daarna
The Hague, RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (Collectie Iconografisch Bureau)
Memorieprent voor Benjamin Frieswijk (1731-1809)
De Lavieter & Co
Portrait of a boy, probably Simon Willem Maris (1873-1935), ca. 1883
The Hague, RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (Collectie Archivalia)
Portret van een jongen, waarschijnlijk Simon Willem Maris (1873-1935)
Jozef Israëls
The laborers, 1902
Amsterdam, Van Gogh Museum, inv./cat.nr. S-0419 V/1991
Schuiten lossen
published by Soetens & Fils
Verzameling der portretten van de vermaarde mannen en vrouwen, ca. 1838-1843
The Hague, RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (Collectie Iconografisch Bureau)
Verzameling der portretten van de vermaarde mannen en vrouwen
Christoffel Lubieniecki
Portrait of Arnoud van Halen (1673-1732), 1725 gedateerd
Moscow, Pushkin Museum, inv./cat.nr. 3076
Portret van Arnoud van Halen (1673-1732)
Anoniem
Portrait of Adriana Wilhelmina Otteline Nering Bögel (1798-1855)
Voorst (Gelderland), private collection Wilkens
Portret van Adriana Wilhelmina Otteline Nering Bögel (1798-1855)
Anoniem
Portrait of Ferdinand Francois de Smeth (1887-1939)
The Hague, RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (Collectie Iconografisch Bureau)
Portret van Ferdinand Francois de Smeth (1887-1939)
Anoniem
Portrait of Jan Verloren (1721-1791)
Hoorn (Noord-Holland), Westfries Museum
Portret van Jan Verloren (1721-1791)
Cornelis Visscher (II) after Pieter Soutman published by Pieter Soutman
Portrait of Petrus Scriverius (1576-1660), 1649 gedateerd
The Hague, RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (Collectie Iconografisch Bureau)
Portret van Petrus Scriverius (1576-1660)
Anthony van Dyck
Portrait of Philip Herbert,4th Earl of Pembroke en 1st Earl of Montgomery (1584-1650), his second wife Lady Anne Clifford,14th Baroness de Clifford (1590-1676) and his surviving children by his first marriage and Lady Mary Villiers, the future wife of Lord Charles Herbert, 1633-1635
Wilton House (estate, Salisbury), private collection Earl of Pembroke
Portret van Philip Herbert, 4th Earl of Pembroke en 1st Earl of Montgomery (1584-1650) en zijn tweede echtgenote Lady Anne Clifford, 14th Baroness de Clifford (1590-1676) en zijn overlevende kinderen uit zijn eerste huwelijk en Mary Villiers, de toekomstige vrouw van Lord Charles Herbert
Johannes Hari (II)
The household of Jan Steen, ca. 1828
Haarlem, Teylers Museum
Het huishouden van Jan Steen
N.H. Wolf
Portrait of Jozef Israëls (1824-1911), 1902
Whereabouts unknown
Portret van Jozef Israëls (1824-1911)
Frans Decker
Portrait of Johannes Alberti (1698-1762), 1742
Leiden, Universiteit Leiden
Portret van Johannes Alberti (1698-1762)
Herman ten Kate
Visiting the studio, 1856 gedateerd
Private collection
Atelierbezoek
Matthieu Elias
Angels chases Adam and Eve out of paradise with a sword (Genesis 3:23-24), 1710 gedateerd
Paris, art dealer Galerie Ratton-Ladrière
De verdrijving van Adam en Eva door engelen uit het paradijs (Genesis 3:23-24)
Matthieu Elias
The baptism of Christ, 1709 gedateerd
Paris, art dealer Galerie Ratton-Ladrière
De doop van Christus
Godaert Kamper
Portrait of an unknown young man, 1645 gedateerd
Jean-Marc Delvaux (Paris) 2008-04-11, nr. 90
Portret van een onbekende jongeman
Herman ten Kate
des Schildersmijmering, ca. 1844-1845
Whereabouts unknown
des Schildersmijmering
manner of/circle of Joris van Son
Still life of fruit and flowers around a stone cartouche with Madonna and Child, ca. 1650 of later
Hampel Kunstauktionen (München) 2012-03-23 - 2012-03-24, nr. 248
Stilleven van vruchten- en bloementrossen rond een stenen cartouche met Maria en kind
Jacob Houbraken after Frans Decker published by Samuel Luchtmans
Portrait of Johannes Alberti (1698-1762), 1745 gedateerd
The Hague, RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (Collectie Iconografisch Bureau)
Portret van Johannes Alberti (1698-1762)
Mariano Fortuny y Marsal
Landscape
London (England), British Museum, inv./cat.nr. 1950,0520.18
Landschap
after Anthony van Dyck
The lamentation of Christ, 1618-1621
Aachen, Suermondt-Ludwig-Museum, inv./cat.nr. GK 131
De bewening van Christus
Woutherus Mol
Painter in his studio
Private collection
Een schilder in zijn atelier
Anoniem Nederland ca. 1888-1910
Marius Bauer in his studio, ca. 1888-1910
Private collection
Marius Bauer in zijn atelier in de Herderinnestraat
after Jacob Houbraken after Frans Decker printed by Hilmar Johannes Backer
Portrait of Johannes Alberti (1698-1762)
The Hague, RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (Collectie Iconografisch Bureau)
Portret van Johannes Alberti (1698-1762)
Mariano Fortuny y Marsal
Job
Whereabouts unknown
Job
attributed to Jan van Balen
The three goddesses are trying to grab the golden apple at the wedding of Peleus and Thetis, 1625-1630
Aachen, Suermondt-Ludwig-Museum, inv./cat.nr. GK 131
De drie godinnen trachten de gouden appel te bemachtigen tijdens het huwelijksfeest van Peleus en Thetis
Anton Mauve
Sheep in Dekkersduin, 1874 gedateerd
Dordrecht, Dordrechts Museum
Dekkersduin
Pieter van Gunst published by Rudolf en Gerard Wetstein
Portrait of Gerlachus Suikers (1669-1717), ca. 1717-1726
The Hague, RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (Collectie Iconografisch Bureau)
Portret van Gerlachus Suikers (1669-1717)
Marius Bauer
The studio of Marius Bauer in Aerdenhout
Private collection
Het atelier van Marius Bauer in Aerdenhout
Marius Bauer
The studio of Marius Bauer in Aerdenhout
Private collection
Het atelier van Marius Bauer in Aerdenhout
Marius Bauer
The studio of Marius Bauer in Aerdenhout
Private collection
Het atelier van Marius Bauer in Aerdenhout
Jean-François Millet (1814-1875)
Laborer resting
Whereabouts unknown
Rustende wijngaardenier
Anthony van Dyck
Portrait of Jan VIII 'the Younger' Count of Nassau-Siegen (1583-1638), ca. 1628-1629
Vaduz-Vienna, Liechtenstein - The Princely Collections
Portret van Jan VIII 'de Jongste' graaf von Nassau-Siegen (1583-1638)
Pieter Christoffel Wonder
Schets op een brief van P.C. Wonder aan Ellen Adderley,, ca. 1828-1829
London, National Portrait Gallery
Schets op een brief van P.C. Wonder aan Ellen Adderley,
Paul Cazot
Workman, seated on the ground, na 1864, vermoedelijk 20e eeuws
Oxford (England), Ashmolean Museum of Art and Archaeology, inv./cat.nr. WA1951.21.
Rustende wijngaardenier
Monogrammist JAD
The Last Supper: initiation of the Eucharist, ca. 1640
Private collection, inv./cat.nr. 342
Het Laatste Avondmaal: de instelling van de Eucharistie
Monogrammist JAD
The drunken Silenus and his train, ca. 1640
Private collection, inv./cat.nr. 353
De dronken Silenus en zijn gevolg
Hendrik Jonker
Portrait of M.A. Verkoren (1876-1956), ca. 1895
The Hague, RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (Collectie Iconografisch Bureau)
Portret van M.A. Verkoren (1876-1956)
attributed to Joost de Paepe
Saint Elizabeth of Hungary prays for the salvation of Berthold von Leimbach (Legenda Aurea), 1630-1640
Warsaw, Muzeum Narodowe w Warszawie, inv./cat.nr. MOb.827 MNW
De H. Elisabeth van Hongarije bidt voor het zielenheil van Berthold van Leimbach (Legenda Aurea)
Willem de Visser (1801-1875)
Portrait of Nicolaas Messchaert (1774-1833), 1823 (gedateerd?)
Private collection
Portret van Nicolaas Messchaert (1774-1833)
Willem de Visser (1801-1875)
Portrait of Geertje Bakker (1768-1846), 1823 (gedateerd?)
Private collection
Portret van Geertje Bakker (1768-1846)
Johannes Philippus Lange after Willem de Visser (1801-1875) printed by J.F. Brugman published by J. van Baalen
Portrait of Nicolaas Messchaert (1774-1833), 1834 gedateerd
The Hague, RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (Collectie Iconografisch Bureau)
Portret van Nicolaas Messchaert (1774-1833)
attributed to Jan Victors
Joseph explains the dreams of the baker and the cupbearer in prison (Genesis 40:1-23)
Schwerin, Staatliches Museum Schwerin, inv./cat.nr. G 65
Jozef legt de dromen van de bakker en de schenker uit in de gevangenis (Genesis 40:1-23)
follower of Rachel Ruysch
Still life of flowers, fruit and vegetables, 18de eeuw
Private collection
Stilleven van bloemen en vruchten
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?