Mainmenu
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (The Hague)
De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag is de oudste academie in ons land. Op 29 september 1682 besloten Willem Doudijns, Theodorus van der Schuer, Daniël Mijtens, Robert Duval en Augustinus Terwesten, vijf leden van de confrerie Pictura, sinds 1656 een afscheiding van het St. Lucasgilde, een academie te stichten. In de 'Haagsche Teeken-Academie' werd 's avonds getekend en op zaterdag sociëteit gehouden en over kunst gesproken. Terwesten ging in 1691 naar Duitsland en richtte daar de Academie van Beeldende Kunsten in Berlijn op. In de achttiende eeuw was de Haagse academie een welvarend instituut. Tegen het einde van de achttiende eeuw braken moeilijke tijden aan omdat alle financiële steun wegviel. Het dieptepunt lag rond 1800 toen er met minder dan tien leerlingen werd gewerkt. Gebouw aan de Prinsessegracht Na de Napoleontische periode kwam er onder koning Willem I weer steun en groei. Er werd vier avonden per week getekend met ruim twintig leerlingen. In 1821 werd het tekenonderwijs gecombineerd met de pas opgerichte School voor Burgerlijke Bouwkunde. Na gehuisvest te zijn in de Korenbeurs en de Boterwaag werd in 1839 het eigen gebouw aan de Prinsessegracht betrokken. Het neoclassicistische gebouw, ontworpen door stadsbouwmeester Zeger Reyers, was een waarachtige tempel voor de kunsten. In dit gebouw werden in de negentiende eeuw de bekende kunstenaars Johannes Bosboom, Isaac Israëls, Willem Maris, Jacob Maris, Weissenbruch en G.H. Breitner opgeleid. Zelfstandige opleidingen Naast tekenen, schilderen en bouwkunde bestond er sinds het einde van de vorige eeuw een opleiding voor tekenleraren in Den Haag. In de twintigste eeuw kwamen er naast dagcursussen ook avondcursussen en een tijdlang was er een zondagochtendcursus. Onder invloed van onder andere het Bauhaus ontstond er meer interesse voor de toegepaste kunsten in de ontwerpvakken. De Academie startte in 1929 een cursus 'Reclametekenen en Meubelconstructie'. De directeur dr. ir. J.H. Plantenga maakte deze nieuwe taken mogelijk. Bekende docenten in die tijd waren Kiljan, Citroen, Schuitema en Alons. Onder hun leiding groeide de cursus uit tot de zelfstandige afdelingen Grafische en Typografische Vormgeving en Binnenhuis. Koninklijk predikaat Plantenga zorgde er voor dat het bijna honderd jaar oude gebouw van Reyers werd vervangen door een nieuw en groter gebouw dat meer voldeed aan de nieuwe architectonische opvattingen. Het gebouw, ontworpen door Plantenga, Ir. J.W.E. Buijs en J.B. Lürsen, werd voor de tweede wereldoorlog in gebruik genomen. Na de oorlog verkreeg directeur B.Th. Hey de goedkeuring bij Koninklijk Besluit tot het stichten van een Cursus Industriële Vormgeving. Bij zijn aftreden werden de Academie en de HTS gesplitst in twee scholen. In 1957 werd de beeldhouwer J.J. Beljon tot nieuwe directeur benoemd en kreeg de academie vanwege het 275-jarig bestaan het predikaat Koninklijk. In deze periode kregen de afstudeerrichtingen de vorm die zij nu hebben en werd de voormalige opleiding 'Akte NXI'omgebouwd tot de afstudeerrichting Textiel en Mode Vormgeving. Hogeschool en Faculteit der Kunsten Beljon werd in 1985 opgevolgd door de kunsthistoricus dr. Chris Rehorst. In 1989 werd de MTS voor Fotografie en Fotonica onderdeel van de KABK. Een jaar later fuseerden de Koninklijke Academie en het Koninklijk Conservatorium (KC) in de Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans. De Academie was na de fusie in 1990 en wegens ruimtegebrek in het gebouw aan de Prinsessegracht gehuisvest in drie verschillende gebouwen. Met respect voor de oorspronkelijke architectuur brachten de architecten van Mourik Vermeulen te Den Haag een nieuwe structuur aan in het gebouw. De unielocatie werd op 29 maart 2000 officieel geopend door H.M. Koningin Beatrix. In ditzelfde jaar werd dr. Chris Rehorst opgevolgd door Jack Verduyn Lunel, onder meer oud-wethouder van de Gemeente Den Haag en voormalig directeur van de Federatie van Kunstenaarsverenigingen. In 2001 is de Hogeschool een samenwerkingsverband aangegaan met Universiteit Leiden en is de nieuwe Faculteit der Kunsten opgericht. In deze faculteit werken het KC en de KABK samen met de universiteit in onderzoeksprogramma's en worden nieuwe studiemogelijkheden gecreëerd.
Broader term
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?