Mainmenu
Auction
Een uitmuntend kabinetje konstige en plaisante schilderyen door Nederlandsche meesters : mitsgaders een een collectie gekleurde en ongkleurde teekeningen : beneevens een fraaye verzameling prent-konst : beide door beroemde Fransche, Engelsche en Nederlandsche meesters, alle excellent van duk en zindelyk geconditioneert : naargelaaten door wylen den Heer Jacob Crammer Simonsz.
Place
Amsterdam (city)
Amsterdam (stad)
Location
Huize Crammer, op de Princegragt over het Amstelveld
Start date
1778-11-25
End date
1778-12
Auctioneer
Schelte, Jacob
Schley, Philippus van der
Yver, Jan
Collectioneer
Crammer Simonsz., Jacob
Number
O-2500 - Mf nr: 598
Lugt-nummer
2915
Comments
aantal te veilen nummers: 677
veiling gehouden op 25 november 1778 en volgende dagen
This auction in other databases
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?