Mainmenu
Product preview

Hendrik Willem Mesdag: kunstenaar – verzamelaar - entrepreneur

Maite van Dijk, Mayken Jonkman, Renske Suijver

Hendrik Willem Mesdag (1831-1915) was in zijn tijd één van de machtigste mannen van de Nederlandse kunstwereld: hij was niet alleen kunstenaar en verzamelaar maar ook een veelzijdig cultureel entrepreneur. Ter gelegenheid van zijn 100ste sterfdag is 2015 tot Mesdag-jaar uitgeroepen, een feestelijk kader om deze markante persoonlijkheid te eren, met een boek, tentoonstellingen en de volledige digitale ontsluiting van zijn verzameling en correspondentie.

In het boek worden zijn loopbaan als kunstenaar, zijn toegang tot de Haagse hogere standen en de (inter)nationale receptie van zijn kunst beschreven. Ook wordt zijn rol als verzamelaar in een bredere context geplaatst waarbij zowel wordt gekeken naar hoe zijn collectie tot stand kwam als ook naar de uniciteit ervan. Mesdags rol als cultureel ondernemer wordt geanalyseerd aan de hand van zijn inzet voor Pulchri Studio en hoe hij meer zichtbaarheid creëerde door handig de pers en het publiek in te zetten. Daarnaast wordt aan de hand van de correspondentie Mesdags netwerk beschreven en hoe hij dat inzette om zijn doel te bereiken.

€ 24,95

Add product