Mainmenu
Product preview

Aanvraag specialistisch onderzoek / request specialised research

*For English see below*

Het RKD levert maatwerk specialistisch onderzoek.

Wanneer u een complexe kunsthistorische vraag heeft, of een kunstwerk wilt laten onderzoeken door een van onze specialisten, dan kunt u een specialistisch onderzoek aanvragen.
Wij beoordelen uw vraag inhoudelijk, waarna u bericht onvangt over de inschatting van de benodigde onderzoekstijd en de daaraan verbonden onderzoekskosten. Nadat u instemming heeft gegeven met ons voorstel en wij uw betaling hebben ontvangen, beginnen wij met het onderzoek
.
Klik op onderstaande link voor het aanvraagformulier.
https://rkd.nl/nl/profiel/mijn-aanvragen/aanvraag-specialistisch-onderzoek

**Attentie: het invullen van een Nederlandstalig aanvraagformulier heeft tot gevolg dat alle e-mailcorrespondentie in het Nederlands plaatsvindt**

You can commission the RKD to carry out specialised art-historical research into a particular subject. Your request will be assessed by our experts after which we will give you an estimate of time and costs.
In this way you will know in advance the cost implications of your request. Once you have accepted our proposal and we have received your payment through the RKD webshop, we will plan and start the specialised research.

Please find the request form here:
https://rkd.nl/en/profile/my-requests/application-specialist-research

** Attention: filling out this application form in English means that all email correspondence will take place in English **