Mainmenu
Product preview

Aanvraag onderzoek met infraroodreflectografie (IRR)

Met behulp van IRR-apparatuur verricht het RKD onderzoek in opdracht van musea, veilinghuizen, kunsthandelaren en particulieren.
Infraroodreflectografie is een natuurwetenschappelijke onderzoeksmethode die het mogelijk maakt om de verflagen van een schilderij optisch te doordringen. Hierdoor wordt – onder bepaalde omstandigheden – de onderliggende schets of tekening zichtbaar. Onderzoek met IRR geeft lang na het ontstaan van een schilderij weer een beeld van dit deel van het creatieve proces. Daarnaast kunnen ook wijzigingen in de verflagen zelf zichtbaar worden gemaakt.

Voor meer informatie: https://rkd.nl/nl/diensten-en-producten/irr-onderzoek

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Dr. Margreet Wolters,
wolters@rkd.nl