Mainmenu
Product preview

Zacht Lawijd jrg. 15, nr. 3, september 2016

In het Letterenhuis in Antwerpen bevindt zich de onuitgegeven, verloren gewaande toneeltekst ‘De stem uit de diepte: Simultanéistisch spel van gedachte en werkelijkheid’ uit 1914–1915 van Theo van Doesburg (1883–1931). Van Doesburg heeft begin jaren twintig geprobeerd zijn tekst in het radicaal-linkse, antimilitaristische en dadaïstische Belgische tijdschrift Haro! te publiceren. De poging dit toneelstuk te publiceren in een klein en weinig literair Brussels tijdschrift is een voorbeeld van de vurige behoefte van Van Doesburg om zijn opvattingen om het even waarheen te exporteren. Later zou Van Doesburg zijn blik naar elders verleggen, maar België vormde voor hem vlak na de Eerste Wereldoorlog een voornaam doelwit voor de verspreiding van zijn ideeën. Voorzien van een uitgebreide inleidende studie heeft het literair-historische tijdschrift Zacht Lawijd nu in een speciale aflevering Van Doesburgs handschrift samen met een transcriptie gepubliceerd

€ 12,50

Add product