Mainmenu
Product preview

Leven en werk van Johannes Warnardus Bilders (1811-1890). Bezield landschap

Ulbe Anema, Jeroen Kapelle, Manon van der Mullen, Ton Pelkmans, Dick van Veelen, Rob de Windt

Landschapschilder Johannes Warnardus Bilders (1811-1890) was bezeten van woeste natuur. Zijn schilderijen geven een mooi beeld van het landschap rond Oosterbeek, Vorden, Gieten en Vlagtwedde in de negentiende-eeuw. De manier waarop hij schilderde zegt veel over hoe hij de natuur ervoer – Bilders maakte bezielde landschappen. Bilders woonde in Utrecht en Amsterdam en was een geziene figuur in het Amsterdamse kunstenaarsmilieu. Zijn bekendheid reikte tot over de grens. Hij volgde nooit een formele schildersopleiding en stimuleerde jonge schilders hun eigen stijl te ontwikkelen, net zoals hij zelf had gedaan. De groep van jonge kunstenaars die hij rond 1855 inspireerde maakte naam als de Haagse School: Anton Mauve, Paul Gabriël, Jan de Haas en Bilders’ oudste zoon Gerard Bilders. Bezield landschap is de eerste monografie over het oeuvre en de levensloop van Johannes Warnardus Bilders.

€ 29,50

Add product